10131_czexit_upr-fr
7.7.2016
Kategorie: Politika

Czexit: Otázky a odpovědi

Sdílejte článek:

SSO 07|07|2016

  • Můžeme si dovolit z Evropské unie (EU) vystoupit?
Ano, proceduru vystoupení definuje Lisabonská smlouva: po doručení oznámení se rozeběhne proces, který trvá dva roky (pokud se nedohodne jiný termín), zastřešuje ho Evropská rada a v rámci něj je možné vyjednávat detailní podmínky vystoupení.

  • Nebudeme mít horší vyjednávací pozici než Británie?
Británie je sice světová velmoc, avšak má tu zásadní nevýhodu, že proceduru vystoupení dle Lisabonské smlouvy zahájí jako první. Některé náležitosti budou objasněny až při samotném vyjednávání.
Situaci bedlivě sledujeme, abychom se z případných chyb mohli poučit, a vyjednat si tak co nejlepší podmínky. Hodně záleží na diplomatické obratnosti našich vyjednavačů. 
  • Jsme připraveni na samostatnost?
V letech 1990–2004, stejně jako v letech 1918–1938, jsme byli svrchovaným státem. Spolupracovali jsme se zeměmi z celé Evropy a nebyli nuceni přijímat bruselská nařízení. Naše republika vzkvétala po všech stránkách. Jsme přesvědčeni o tom, že to zvládneme znovu.
  • Jak to bude se zahraničním obchodem?
Smlouva o zapojení do Evropského hospodářského prostoru (EHP) je separátní a vystoupením z EU je možné si vyjednat členství v EHP i mimo EU, jako to má Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Mohli bychom nadále obchodovat s okolními státy se všemi výhodami, které z toho plynou. Na příkladech Norska a Islandu vidíme, že platí zhruba poloviční poplatky za členství v EHP oproti členům EU a přijímají pouze desetinu unijní legislativy.
Za lepší možnost však považujeme vypovězení stávající smlouvy s EHP a vyjednání nové dvoustranné dohody, která by nás zbavovala nutnosti zaplevelovat si právní řád směrnicemi. Touto cestou se vydalo Švýcarsko. Pro Švýcarsko to tak znamená, že pouze jeho exportéři musí dodržovat evropské směrnice, ne malé firmy, které obchodují výlučně na území Švýcarska (a těch je naprostá většina).
Po vystoupení z EU by se nám navíc otevřela možnost obchodu bez bariér s mimoevropskými zeměmi buďto pomocí přímých dohod, nebo přes Evropské sdružení volného obchodu (EFTA). To má uzavřeno obchodní smlouvy se zeměmi po celém světě, včetně Kanady, Hongkongu a Singapuru.
Třešničkou na dortu je navrácení hlasovacího práva ve Světové obchodní organizaci (WTO), jejímž jsme členem. Díky tomuto členství jsme navíc chráněni před možnými sankcemi ze strany EU.
  • Neztíží se nám cestování do zahraničí?
Ne nutně. Naše členství v Schengenském prostoru je navázáno na smlouvu o členství v EU, takže pokud bychom se rozhodli zůstat členem Schengenu, museli bychom si vyjednat novou smlouvu.
Ani v případě neúspěchu při vyjednávání nové smlouvy by se naše cestování neztížilo. Jako součást EHP (vizte výše) bychom měli garantovanou svobodu pohybu osob mezi členskými státy, a nebylo by tak zapotřebí domlouvat bezvízový styk.
Samostatně stojící otázkou je zachování otevřených hranic. Uprchlická krize nás přiměla k zamyšlení, zdali by nebylo výhodnější vrátit se k režimu hraničních přechodů. Tuto možnost nevylučujeme a zároveň zdůrazňujeme, že většina zdržení na přechodech byla v minulosti způsobena výběrem cel, což by setrváním v EHP odpadlo.
  • A co mezinárodní výzkum, výměnné studijní pobyty a stáže?
Do těchto činností byla Česká republika zapojena i před vstupem do EU. Členství v EU není podmínkou pro mezinárodní spolupráci a není jediný důvod, proč by nám v ní někdo měl bránit. Můžeme zůstat členem programu Erasmus a dalších.
  • Nebude pro nás vystoupení finančně nevýhodné?
Rozhodně ne. Ušetříme za členské poplatky, nebudeme muset odvádět cla a DPH ze zásilek původem ze zemí mimo EU, přestaneme platit provoz unijní administrativy a souvisejících úřadů, vyhneme se spolufinancování pochybných projektů a můžeme přestat dělat pro nás nevýhodnou činnost (např. povinné přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a dotování solárních a větrných elektráren). Budeme moci snížit daňové zatížení, zbavit se nadměrné byrokracie a euronesmyslů.
O dotace z fondů EU sice přijdeme, avšak ty nelze považovat za bezedný zdroj peněz: od roku 2020 bude částka nižší než náš roční příspěvek. Tak či tak bude muset být výstavba a údržba infrastruktury hrazena z běžných rozpočtů územních jednotek.
Mimochodem vypočítávat platební bilanci na základě porovnávání zaplacených členských poplatků a příspěvků z fondů EU, jak s oblibou činí zastánci setrvání v EU, považujeme za hrubou metodologickou chybu a matení voličů. Náklady členství v EU jsou totiž i nepřímé a neseme je všichni; dotace však dostává pouze hrstka privilegovaných a na úzce vymezené projekty. Výsledkem dotační politiky EU je křivení trhu, plýtvání a morální hazard.
  • Není vystoupení z EU bezpečnostním rizikem?
Ne, protože po vystoupení z EU zůstaneme členem Severoatlantické aliance (NATO), která se bude nadále spolu s českou armádou podílet na naší vnější bezpečnosti. Za bezpečnostní riziko naopak považujeme setrvání v EU, kupříkladu kvůli neudržitelné imigrační politice či omezování držení zbraní u bezúhonných občanů.
  • Nestaneme se po vystoupení z EU gubernií Ruska?
Zcela jistě ne. Eurofilové rádi straší Ruskem, jakmile jim dojdou argumenty. Černobílé rozdělení světa na Východ a Západ patří do dob studené války a od pádu železné opony nedává smysl.
Chceme se stát suverénní zemí, která je obchodním partnerem státům z celého světa. Prosperitu vidíme ve volném obchodu, otevřenosti a spolupráci založené na principu dobrovolnosti, ne na stále těsnější evropské integraci a uzavírání se vůči zbytku světa.
.
 
ZDROJ: Svobodní
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Josef Bárta 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 45 415,80 Kč
Vybráno 129.75%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 19 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (11 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
87 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.