les-600x400
29.4.2016
Kategorie: Multikulturní soužití

Co to vlastně je ta integrace?

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (27 votes, average: 4,85 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

VLADIMÍR JANDA 29|04|2016

Z úst evropských politiků stále slyším jen slovo integrace! Uvědomují si vůbec význam toho slova? Bláhově jsem si myslel, že vědí, o čem mluví. Opak je pravdou!

Wikipedie popisuje integraci takto: Sociální integrace je nejvyšší úrovní socializace, jedná se tedy o proces začleňování člověka do společnosti. Integrace bývá také definována jako »oboustranný psychosociální proces sbližování minority znevýhodněných a majority intaktních«. Jde o začlenění osob do většinové společnosti a jejího každodenního života. Je to schopnost naučit se správně žít, cítit se přijatý a identifikovat se s majoritní společností. Komplikace při integraci se týkají převážně lidí a skupin, kteří se od ostatních liší (lidé s postižením, etnické menšiny, přistěhovalci a uprchlíci, lidé propuštění z vězení) a proto k jejich úplné socializaci nedochází přirozeným způsobem. Je proto nutné těmto lidem pomáhat a jejich integraci do společnosti podporovat.

Padesát let do západní Evropy proudí migrační vlna a za celých padesát let se nikdo z politiků nestaral o to, jak je INTEGRACE naplňována. Jediné co důsledně plní jsou sociální dávky. Prostě jim do kapes nacpou peníze a pak si tu dělejte, co se vám zlíbí. Nikdo z nich už se nestará, jestli se migranti opravdu začlenili do většinové společnosti a jejího každodenního života. Jestli se naučili správně žít (JAKO EVROPANÉ), jestli se identifikovali s majoritní společností! Padesát let je jim to jedno! Jenže, ten model soužití, který si za těch padesát let vytvořili, a na který si bohužel mlčky zvykli, nemá s INTEGRACÍ nic společného!!

To co se v západní Evropě děje není integrace, ale OKUPACE, anebo chcete-li, postupná KOLONIZACE!! Některým českým politikům je vyčítáno, že nesouhlasí s přijímáním uprchlíků. Že nechtějí kvóty. Česko má z integrací dvě historické zkušenosti. První dost ukázková zkušenost byla s doosídlením německou menšinou naše pohraničí. Žili tu s námi několik generací, a jak to nakonec dopadlo. Napřed vyhnali z českého pohraničí české obyvatelstvo, no a pak po válce, se souhlasem všech vítězných mocností jsme je z našeho území jednou provždy vyhnali my. Musím připomenout, že to byli křesťané. A naše druhá historická zkušenost s nefunkční integrací je naše romská menšina. A jak to naši jedineční politici řeší? Protože jsou líní cokoli, co se integrace Romů týká vymyslet? Taky jim cpou dávky! A čím víc Romové řvou, tím větší dávky a výhody vůči většinové společnosti mají.

Integrace by podle mne neměl být jen návod, jak by to mělo fungovat. Měl by to být zákon. Stručně a jasně sepsaný zákon. Něco jako je boží desatero! Zákon, který by byl vytištěn v několika světových jazycích. A hlavně zákon, který by se každý příchozí musel naučit nazpaměť. Zákon, který by svým podpisem potvrdil a tím by se zavázal, že s ním souhlasí. A pokud nebude tento integrační zákon respektovat, bude okamžitě deportován! Tento tiskopis by podle mě měl být odeslán do všech zemí, odkud k nám migrace směřuje, aby každý věděl, co ho tu čeká! Že to nejsou jen ty sociální dávky. Že je hlavně čeká přizpůsobit se Evropské společnosti! Stát se Evropanem! Někdo jim už konečně musí hodně nahlas sdělit, že odchodem ze své rodné země jsou povinni se podřídit zákonům hostitelské země. A zákonu INTEGRACE. A ne že tu budou uplatňovat své náboženské zvyklosti a své zákony! To vše ať zanechají ve své rodné zemi. A pokud se jim to nelíbí, tak ať raději tu cestu nepodstupují! A znovu zdůrazňuji. Pokud nebude integrace důrazně prosazována, tak se sami podílíme na postupné kolonizaci Evropy. A při tom jak se islám poslední desetiletí zradikalizoval, tak nečeká Evropu nic dobrého!

Generální tajemník Křesťansko-sociální unie Andreas Scheuer řekl listu Die Welt, že chce uzákonit „zákon o islámu“, který by zastavil financování mešit ze zahraničí a zlepšil integraci muslimů. “Musíme se důrazněji a kriticky vyrovnat s politickým islámem, protože to brání lidem zde se integrovat. Proto potřebujeme »zákon o islámu«”, uvedl konzervativní bavorský politik. Zdůrazňuje především, že je nutné ukončit »finanční podporu mešit a mateřských škol« z míst, jako je Turecko a Saudská Arábie. Scheuer se také domnívá, že by imámové měli být vzděláváni v Německu, a že by měli »sdílet naše základní hodnoty«. „Nemůže to fungovat tak, že jiné systémy, které vyznávají částečně extrémní hodnoty, budou přivážet tyto myšlenky k nám,“ uvedl Scheuer. „Jazykem mešit musí být němčina,“ říká.

Scheuer také řekl, že „osvícená“ Evropa by měla rozvíjet svou vlastní formu islámu. Nemůžeme na jedné straně vytvářet integrační zákon a na druhé straně zavírat oči před tím, co se káže v mešitách a kdo tam káže,“ myslí si vůdce CSU. Scheuer dokonce navrhl, že ti, kteří nejsou řádně začleněni do společnosti, by měli být potrestáni či dokonce deportováni za věci jako „nepřijetí integrace nebo nenavštěvování jazykových kurzů“. „Ten, kdo se nezačlenil, tady nemůže zůstat“, pokračoval. „Musíme přestat s touto integrační romantikou. Multikulturalizmus selhal. Kdokoliv, kdo není integrován, by měl čelit tomu, že musí naši zemi opustit“, dodal.

To že multikulturalizmus selhal, není přeci nic nového, na tom se shodly před léty všechny hlavy evropských států, včetně kancléřky Merkelové. O to víc šokující je, co právě Merklová svojí zvací řečí provedla. Migranti jsou podle mne výhradně záležitostí Německa. Do naší země je nikdo nezval. Tak ať nás přestane otravovat s přerozdělováním a kvótami! Angela Merklová je podle mne od smrti Adolfa Hitlera druhý nejnebezpečnější člověk v Evropě. Ona je ještě horší než ten Hitler. Hitler chtěl pro Němce tisíciletou říši. Ona vehnala Německo do agonie.

Po druhé světové válce zbylo na zemi tři a půl miliardy lidí, dnes je nás sedm miliard. Na konci tohoto století nás ale má být jedenáct miliard!! Tak snad máme právo si vybrat, koho tady chceme!! A jaké náboženství tu chceme!! A rozhodně si myslím, že islámské náboženství do Evropy vůbec nepatří.

Pan Scheuer z CSU si myslí, že by muslimové měli, „sdílet naše základní hodnoty.“ Jak je ale mohou sdílet, když se odmalička učí korán. To se vzájemně vylučuje. Píše, že „osvícená Evropa by měla rozvíjet svou vlastní formu islámu“. To jsem zvědav, jak s tímto názorem uspěje. Korán je jen jeden! Panu Scheuerovi chci vzkázat jen jedno. Dokud v Evropě nebude islám postaven mimo zákon, nemůže počítat, že by byl s integrací úspěšný. Přesto panu Scheuerovi držím palce. Přeci jen je to krok dopředu. Pokud by pan Scheuer ale chtěl udělat pořádný skok kupředu, měla by se podle mne jeho strana CSU spojit se stranou AfD, stranou která usiluje o zákaz islámu v Německu. AfD je podle mne velká naděje pro Německo. A jako příklad pro celou Evropu.

Islám je neslučitelný s demokracií. Islám se nedá INTEGROVAT do demokracie. To je prostě nesmysl! Každá menšina by se měla podřídit zákonům většiny. To nám sem do Evropy taky mohou připlout přes moře lovci lebek a my potom budeme tolerovat jejich zvyklosti a jejich náboženství? Tohle zběsilé míchání civilizací, které podporuje kancléřka Merkelová a úředníci z Bruselu, nemůže dopadnout dobře! Od každého příchozího do Evropy by měl být tvrdě vyžadován souhlas s INTEGRAČNÍM zákonem!! Zatím se jen donekonečna bez jakéhokoli rozumného závěru scházejí pomalu třikrát týdně na různých jednáních. Akorát mrhají penězi daňových poplatníků. Těch poplatníků, kteří z devadesáti procent v Evropě žádné migranty nechtějí. A pokud by některý z těchto politiků nesouhlasil s mým názorem a tvrdil by, že je přehnaný, ať vyvolá celoevropské referendum o této otázce!!! Peněz je na takové referendum dost!

Přes to všechno, co tu navrhuji, si myslím, že to v Evropě do dvaceti let stejně nedopadne dobře! V první zemi v Evropě kde začne mít islám navrch, nastane peklo. A tato napadená země rozpoutá peklo po celé Evropě. Skončí to tu zase obrovským krveprolitím!! Opět budou mizet miliony ve vyhlazovacích táborech. Tento konflikt bude probíhat jako vzájemná genocida. Ale na to kancléřka Merkelová a jí podobní asi nemyslí. A možná, že to je vlastně pravý záměr toho všeho.

Myslí si snad naivní západní politici, že by v případě válečného konfliktu šli muslimové hájit se zbraní v ruce Evropské hodnoty? Když nedokázali bojovat za své rodné země, jak by asi bojovali za Evropu?A to, že v Evropě Saudská Arábie a Turecko financují stavby mešit a školek, má přeci svůj dost jasný záměr. Ovládnutí Evropy. To vám to v tom přemoudřelém Bruselu opravdu nedochází? Vzpamatujte se už konečně. Vaším nicneděláním se podílíte na dost rychlém zničení západní křesťanské civilizace! Myslíte vůbec na budoucnost svých vlastních dětí? Co je ve zdevastované Evropě čeká za budoucnost? Neděláte z nich už teď dopředu budoucí emigranty? Přestaňte se už konečně vzájemně poplácávat po zádech a říkat si jak jste dobří. Začněte už konečně jednat v zájmu Evropanů! V zájmu vlastních kultur.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2018: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč

Celkem za měsíc: 2 400,00 Kč
Vybráno 6.85%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
politicon-banner
74 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.