warsaw-996626_960_720
24.7.2017
Kategorie: Společnost

Co se opravdu dnes děje v Polsku?

Sdílejte článek:

CATHOLIC OBSERVER

Česká mainstreamová media včetně ČT a ČTK se snaží sugerovat českým občanům, že tamní vláda prý provádí prý kontroverzní reformu justice, proti níž prý se konají masové demonstrace občanů, přičemž dokonce poslanec KSČM a nejvyšší představitelé české justice vyjadřují dokonce své obavy o demokracii. O jaké že to masové demonstrace a proti čemu vůbec jde, velmi srozumitelně a podrobně pojednává článek z polského internetového portálu wpolityce.pl. Jde o jeden z nejvíce na utváření veřejného mínění v Polsku se podílející portál. V článku zmíněná zakladatelka tzv. „Nadace Otevřený Dialog“ Ljudmila Kozlowska je osobou s velmi úzkými osobními vztahy s Georgem Sörösem – na to poukázala ve svých hlavních večerní zprávodajské relaci v sobotu 22.07.2017 s příslušnou obrazovou dokumentací také veřejnoprávní polská televize (TVP), a obšírně o tomto článku informovala veřejnost. Jeho český překlad si Vám dovoluji předložit v plném znění:

ZVEŘEJŇUJEME: 16 kroků, které mají zparaly-zovat Polsko a odstranit stranu Právo a Spravedlnosti. Inženýři kolektivní hysterie mají lstivý plán:“Vypojíme vládu!“

To nejsou spontánní protesty, třebaže jsou se do nich zapojuje spontánně mnoho dezorientovaných, zmanipulovaných lidí, jimž je namlouváno že strana Právo s Spravedlnost mění zřízení Polska na totalitní, že soudy budou stranické, a že lidé ztratí svobodu. Scény hysterického pláče, na něž jsme se dívali po přijetí zákona o Nejvyšším Soudu Sejmem (parlamentem), ukazují, že pole působení je mocné. Dezinformaci podlehla poměrně velká skupina lidí. Inženýři této davové hysterie učiní vše, aby je použili v boji o udržení předvolebního statutu quo. Realizují se již konkrétní scénáře, do pohybu byly uvedeny i určité prostředky a instituce. Objevil se také přesný plán destabilizace země pod heslem: „Ať vstane stát: Vypojme vládu!” Ve scénáři jsou: narůstající protesty; vzpoura soudců; generální stávka; neplacení daní; demonstrace před sídly vlády, strany i u domu politiků Práva a Spravedlnosti; stálé provokování Jarosława Kaczyńského, jenž má vést k emocionálním dezorganizaci a rozpadu Práva a Spravedlnosti na frakce. To je jen část kroků, vyhlašovaných šéfem Rady Nadace „Otevřený Dialog.“ Plán vytvořil Bartosz Kramek, a založil jej na zkušenostech ukrajinského Majdanu.

Protesty jsou základem společenského odporu, ale ty nevyčerpávají katalog nástrojů, jejichž použití účinnost občanské neposlušnosti zvětšuje. Radikální metody odporu z východních zemí zdůvodňují výjimečné okolnosti v historii III. Řečpospolité (v českých zprávách se setkáme s názvem „Republika“, ten však neopdovídá historii, neboť I. Řepospolita nebyla republikou, nýbrž konstituční monarchií. III. Řečpospolitou se míní období 1989-2015, volby do Sejmu (parlamentu) a Senátu 25.10.2015 nastartovaly IV. Řečpospolitu – pozn. přek.) Moc, která provádí destrukci veřejného života a zřízení státu ve východním stylu, musí počítat s adekvátní a analogicky inspirovanou reakcí společnosti. Nynější zpracování představuje 16 bodů, opírajících se mj. o zkušenosti, vynesené z misí pozorovatelů a podpory ukrajinského Euromajdanu.

vyhlásil včera (21.07.) na Facebooku Bartosz Kramek, vedoucí Rady Nadace „Otevřený Dialog“, založené Ljudmilou Kozlovskou, v soukromí jeho ženou. Jak tvrdí, očekával „vnitřní ohrožení ze strany Putinovského Ruska, ale nikdy ne – atentátu na Ústavu a vlády práva ze strany demokraticky zvolené polské vlády“.

Předchozím vládám můžeme vytknout mnoho, ale jsou hranice, které překročit nelze. Odpovědnost za současnou krizi spočívá na současné vládě. Argumenty Práva a Spravedlnosti opírající se o odvolávání se na – dokonce i pokud faktické – prohřešky předchůdců, se dnes nevztahují k věci; nezakládají odůvodnění.

píše Kramek, a vypočítává řadu v mediích opakovaných argumentů proti Právu a Spravedlnosti – o nezpracovaném smolenském traumatu a chuť zvrácení běhu historie. Dle jeho názorů je reputace Polska v troskách, proto třeba vstoupit do boje, vyvolávat tlak na vládu.

Samotné protesty a apely nedostačují, proto je třeba okamžité podniknutí mimořádných a důsledných aktivit opírajících se o ideje občanské neposlušnosti. Nikdo v Polsku nechce Majdan a krveprolití, ale eskalace napětí káže vzít v úvahu téměř každý, dosud nepředstavitelný scénář – a být na něj připraven. Současně musí pro nás být velmi výraznou červená čára: To je agrese, násilí a krev. Či rovněž pro vládu? To nevíme.

píše činitel Nadace „Otevřený Dialog,“ načeš apeluje, aby „občanská společnost a suverén – vypnuli vládu“. Má na to konkrétní recept. Představuje seznam, která je zvláštní instruktáží boje s vládou. Zdůrazňuje, že „mimořádná situace vyžaduje mimořádné aktivity a připravenost nést v akcích odporu možné důsledky”.

Vypočítává 16 bodů, které mají zparalyzovat stát a „vypojit vládu“:  

1. Přes všelijaké spory – je potřebná úzká spolupráce a koordinace široce chápaných středisek opozičních i občanských, které vytvoří společnou strukturu sloužící k činění klíčových rozhodnutí a ze svého středu určit oficiální reprezentaci. Na Majdanu byla takovou platformou částečně Rada Majdanu a Štáb Národního Odporu. U nás (v Polsku,. Pozn.) to může být Demokratická Fronta, v jejímž rámci budou povolány odpovídající úkolové tématické skupiny, odpovědné za realizaci v nižších sférách.

2. Účinnost vyžaduje zmobilizování širokých mas společnosti, a – než k tomu dojde – mnoha středisek, jejichž odpor může zparalyzovat fungování státu ; vyžaduje to rozhovory vedení opozicí a předních společenských činitelů s centrálami odborů (zvláště ZNP – Svaz Polských Učitelů) a představiteli byznysu (Polska Rada Biznesu, Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan).

3. Generální stávka učitelů, či také – v případě formálně stávkovat nemohoucích obecných i administrativních soudů – široce pojatý protest formou přestávek v práci a zdržování se vykonávat služebních činností. To musí vyvolat vážné a široké společenské znepokojení, které vláda nebude moci ignorovat; to už nebude zápas o soudy, to bude zápas o Polsko.

4. Cenu má zvážit otevřenou a široce založenou akci dočasného zdržení se placení daní a dalších závazků vůči státní pokladně pod heslem např. „Neplatím Právu a Spravedlnosti”.

5. Nejvyšší Soud v žádném případě nemůže kapitulovat před právním násilím. Dokonce i v případě zdánlivého nabytí platnosti neústavních zákonů musí jím tyto zákony být – vzhledem k příkrému rozporu s Ústavou a paralýzy Ústavního Soudu – oficiálně uznány jako právní moci zbavené a proto jako nezávazné; vynesen musí být očekávaný rozsudek Nejvyššího Soudu ve věci Mariusze Kamińského a Julie Przyłębské. Soudci nemohou dobrovolně vydat stranickým nominátům budovu soudu. Před fyzickým násilím může soudce chránit Městská Policie a kordon občanů. Obecné soudy musí Ústavu aplikovat bezprostředně. Soudy musí být obklopeny zvláštní občanskou péčí, symbolickou podporou a – v případě potřeby jak i materiální, tak neustále sloužících manifestantů. .

6. Společenský tlak v podstatě protestů a manifestací musí být stálý a silný. Stanová městeřka, či taká i časté protesty mohou být zahájeny nejen před sejmem a Náměstkovským Palácem, ale rovněž před Kanceláří Premiérky a sídlem Práva a Spravedlnosti na ulici Nowogrodzké a také před domem Jarosława Kaczyńského. Podaří se možná časem tyto objekty a instituce i celkově zablokovat paralyzováním jejich práce?

7. Starost o dobrou organizaci, obraz i atraktivitu míst protestů. Protesty samotné musí být učiněny atraktivnějšími a oživeny jak širokou podporou umělců, tak i svéráznou kulturní (koncerty) a vzdělávací (přednášky a setkání věnované historii parlamentarismu, Ústavy, vládám práce atd.) (…) Pro zvýšení úrovně bezpečnosti je podstatnou (imunitou chráněných) opozičních členů parlamentu, nebo též jejich disponibilita v případně vyskytnutí potřeby zásahu.

8. Vůči čelním politikům a funkcionářům Práva a Spravedlnosti jsou potřebné personální důsledky: jejich cílem je společenská ostrakizace. Takovými metodami jako protesty před jejich domy (nedovolme Kaczynskému ničit Polsko!), nebo všeobecné letáky, plakáty a bilboardy odhalující jejich pokrytectví a komplexy; mj. s využitím vlastních je kompromitujících citátů (mj. Kaczynského o držkách zrádců a kanáliích) denně dopadající na jejich rodiny a sousedy. Lze třeba i před domem Kaczynského ve varšavské čtvrti Żoliborz pověsit velké plakáty se slovy Kaczynského o potřebě respektování Ústavy a rozsudků Ústavního Soudu. (Parlamentní a senátní) většina strany Práva a Spravedlnosti nic neznamená, a silný tlak a nejistota v denním žití, pociťované parlamentními a senátním poslanci jejich strany mohou způsobit jejich zlomení a přechod na stranu občanů.

9. Třeba bezvýhradně dbát o dobré vztahy s policií a dalšími pořádkovými silami. Policistům třeba děkovat za těžkou práci a ochranu, připomínat a akcentovat pokojný charakter protest, nabízet jim vodu a teplé nápoje, za současného upozorňování na příkaz loajality vůči Ústavě a zákonu a také potřeby odmítnout vykonávat služební příkazy, které jsou s Ústavou a zákony v rozporu. Nemáme a nechceme s policií konflikt.

10. Potřebná je široká vzdělávací akce. Na stanicích metra a na rohu každé větší ulice se musí nacházet vyškolení aktivisté-dobrovolníci se soubory odpovídajících petic, informacích o příštích protestech, letáků a informátorů vysvětlujících nadcházející změny, rozptylující mýty o údajné dekomunizaci justice; lze rovněž vzít i pomůcky vysmívající jak sultána Kaczoglu i Liliputina (pozn.: Tak nazývají Kaczynského a Putina – pozn. překl.) , tak i jeho pomocníků (ve smíchu a vtipu je síla!). Rozdávány musí být exempláře Ústavy; informativní setkání musí být organizována i v malých obcích. Využívány mohou a musí být prostředky z rozpočtů politických stran. Velmi důležité: Media ( mezi nimi i sociální sítě) musí přístupným způsobem vysvětlovat občanům příčiny protestů a jimi způsobené potíže.

11. Nelze zanedbat pokusy vedení rozhovorů a rokování s potenciální konstruktivní částí současné vedoucí elity; zvlášt by se jí mohla stát (byť naděje se zmenšuje) frakce senátora Gowina, ale mohou se také vyskytnout i jednotliví současném vývojem situace zastrašení poslanci i skupiny. Ještě jednou: (Parlamentní a senátní) většina Práva a Spravedlnosti je křehká, a Kukiz svou kůži Kaczynskému levně neprodá. A jejich spory nám mohou koupit čas.

12. Sílou Polska jsou obecní samosprávy. Zvláštní role má připadnout samosprávě hl.m. Varšavy (dosud je prezidentkou města členka Občanské Platformy a „bývalá“ komunistka Hanna Gronkiewicz-Waltzová, dnes vzdorující obvinění ve věci obrovské aféry reprivatizace nemovitostí, v níž byli okradeni oprávnění restituenti, ve prospěch neoprávněných, jimž byly ohromné majetky prodány „za babku“ – pozn. přek.). Městká rada má přijmout usnesení o neústavnosti aktivit Príva a Spravedlnosti a ujištění manifestujících širokou podporou. Městské služby musí zabezpečovat místa protestů, podporovat přenocující v okolí Sejmu (a příp. i dalších státních budov) v zajištění odpovídajícího hygienického zázemí, vody a potravin atp- Města a obce podporující protest musí zvážit své zapojení i charakter eventuálních stávkových akcí v práci samospráv. Jestliže široký společenský protest může vypojit stát, to co by město nemohlo vyloučit Sejm i Senát, Ministerstvo Spravedlnosti, Kancelář Preméra i Prezidenta? Či pod záminkou opravy v sídle Práva a Spravedlnosti nelze vypnout světlo? Mládež to dnes nazývá trollingem, ale nemám sne na něj ve světle evidentního bezpráví vládnoucích právo?

13. Právnické samosprávy mohou a musí povolat zvláštní úkolové týmy, využívající všemožné nástroje práva občanského, trestního i administrativního s cílem sabotování neprávních počínání vlády a vyvozování důsledků vůči odpovědným osobám (mj. úředníkům realizujícícuch nepríávní neústavní příkazy svých nařízených). Třeba podporovat poslance a senátory pokoušející se uplatňovat parlamentární obstrukce i třeba jen v produkci nekonečných oprav. Využity musí být rovněž všechny instrumenty nátlaku, které nám dává mezinárodní právo. Jestli můžeme žalovat polské úřady mezinárodním tribunálům – dělejme to s plnou silou. Případní Právem a Spravedlností šikanovaní musí mít zaručenu bezplatnou právní pomoc.

14. Evropa a svět. Těsná spolupráce se zahraničím je potřebná (mezi tím jak organizování misí pozorovatelů do Polska, tak i slyšení o situaci v Polsku na fóru Evropského Parlamentu, Rady Evropy, ale rovněž – i národních parlamentů nejdůležitějších a také námi zainteresovaných států). Polsko musí navštěvovat (a byt k tomu organizačně pobízeni a organizačně podporováni) poslanci parlamentů zemí EU. Američtí kongresmani, novináři z celého světa. Předseda Kaczyński, premiérka Szydłová, prezident Duda, maršálkové (předsedové – pozn.) Sejmu (parlamentu – pozn.) a Senátu musí zůstat zasypáni nejen kategorickými dopisy, ale i žádostmi o naléhavá setkání ze strany klíčových politiků EU a velvyslanců nejdůležitějších států. Podobně musí být na kobereček na příslušná ministerstva zahraničních věcí a k šéfům vlád voláni velvyslanci Polska v zahraničí. (…). Vůči osobám činícím politická rozhodnutí a úředníkům, kteří porušují zákon, musí být ve hře podpořeny mezinárodní sankce; možná, že by se povedlo buď využít anebo vytvořit mechanismus osobních sankcí.

15. Internet a sociální media: Jejich potenciál třeba plně využívat. Jsou to nástroje, jejichž význam dnes je těžké přecenit, ale zásadně jde o totéž: Zviditelnění, a také v cizích jazycích; dostávání se k nepřesvědčeným a pasivním lidem; boj proti škodlivým mýtům, faktům a propagandě medií ve službě Práva a Spravedlnost;; získávání podpory, také finanční, formou sbírek, diskreditování – kulturní – funkcionářů Práva a Spravedlnosti. Musíme monitorovat sociální media a využívat analytické nástroje – tak účinně, jak v poslední prezidentské kampani v USA i brexitové kampani ve Spojeném Království. Ty v současné době dovolují dospět s naším odkazem do skupin a jednotek zvláště na tyto věci citlivých a také do zvláštních v síti se odehrávajících diskusí.

16. Prostředí angažované zvláště byznysem, samosprávy, ale také všichni protestující se musí skládat na speciální občanský fond sloužící financování výše uvedených aktivit. To je klíčové!** Když budeme mít odpovídající zásoby, můžeme téměř všechno. Třeba je přitom zajištění naprosté transparence a vyhnutí se nesprávnostem, jaké podryly reputaci KOD-u. (Jeho vůdce Maetusz Kijowski se obohatil z peněz ze sbírky, krom toho, že je znám jako „alimentář“ – neplatič alimentů na děti – pozn. překl.)

Vedoucí Rady Nadace „Otevřený Dialog“ přesvědčuje, že je zapotřebí uvést do pohybu všechny elementy navrženého scénáře. Napovídá také, aby byla v pohyb uvedena taková manipulace, jaká vyvede přednesu Práva a Spravedlnosti z rovnováhy (Bohužel se to povedlo v jednom případě v Sejmu minulý týden, kdy za řečnickým pultem rozčilený Jarosław Kaczynski řekl „Vaše zrádcovské huby a kanálie, které zabily mého bratra Lecha Kaczynského…“ . Ve slovech Jarosława Kaczynského se samozřejmě jedná o leteckou katastrofu u Smolenska 10.04.2010, v jejíž věci se minulý měsíc přiznal člen RUSKÉ vyšetřovací komise KGBačky Taťjány Anodinové, Morozov: Přiznal otevřeně, že letadlo vybuchlo ve vzduchu. Tím popírá ten závěr této ruské „komise“, že vina je na straně špatného pilotování letadla polským pilotem, že letadlo narazilo na břízu, čímž se urazilo křídlo a letadlo se zřitilo… a což papouškovala také česká mainstreamová media, pokud vůbec se o této věci zmínila. Podezření, že se jednalo o teroristický čin, o atentát, zakládá už ostrý rozpor závěru komise Anodinové i jí servilní polské komise zřízené vládou Občanské Platformy, s fyzikálními zákony. Rozbít totiž na desítky tisíc kusů radiálně do hodně stovek metrů daleko rozptýlených trosek, a navíc bez toho, aniž by v místě, označeném za údajné místo dopadu letadla, zbyl kráter – a nota bene v bahnitém terénu – nárazem letadla na břízu, za do očí bijící nesmysl musí shledat člověk s elementárními znalostmi středoškolské fyziky, resp. mechaniky. Ten obraz mj ukazoval snímek amerického satelitu, jenže přeletěl nad místem dopadu necelých 6 minut po katastrofě. Americká media a už vůbec ne už „resetem“ s Rusy za každou posedlým Obamou i jeho administrativou tehdy nijak tuto katastrofu hlouběji nekomentovala, pouze zveřejnila tento snímek – dost výmluvný. – pozn. překl. ).

Nedávná sejmová furie Jarosława Kaczyńského je naším úspěchem – nejen obnažuje jeho opravdovou motivaci, ale podrývá jeho autoritu i v jeho vlastním okolí; impulzivní zachování jej může dovést k další ztrátě kontroly nejen nad sebou, ale i nad jeho vlastními spolupracovníky, což následně znamená nárůst pravděpodobnosti, že se dopustí dalších chyb.. A zbavme se silného vůdcovství Kaczyńskpého v Právu a Spravedlnosti, aby to se rozdělilo na několik vzájemně proti sobě bojujících frakcí.

Motorem destrukce Kaczyńského je nenávist; nabídněme mu naši soustrast; dovolme, aby jeho hněv se obrátil proti němu samému. A nade vše – spolupracujme se sebou, konajíce systémově a důsledně. Neboť Polska je škloda — píše Bartosz Kramek Vedoucí Rady Nadace „Otevřený Dialog“ ve svém scénáři.

Třeba upozornit na fakt, že při příležitosti prosincového puče, se rovněž přesná instruktáž provedené Majdau rovněž objevila. Jeho autorem byl Michał Broniatowski z časopisu „Forbes”. Obě iniciativy vycházejí z iniciativy vycházející od lidí, spojenými s byznysem a medii.

VÍCE SI PŘEČTETE, i když prozatím v polskojazyčném originálu na odkazu: Komu się marzy przelew krwi? Michał Broniatowski z Forbesa (kapitał niemiecki) doradza jak zorganizować krwawy Majdan ….(česky: Komu se sní krveprolití? Michał Broniatowski z Forbesu (časopisu vlastněného německým kapitálem) radí, jak zorganizovat krvavý Majdan.

Netřeba být vnímavým pozorovatelem, aby si člověk všiml, že všechny Kramkem v instruktáži popsané kroky jsou úzkostlivě realizovány. Od společenských po politické. Důvěrnost s poslanci Občanské Platformy byla vidět už v r. 2013, při příležitosti ukrajinského Majdanu.

Zajímavou je otázka financování nadace a její blízká spolupráce s varšavskou radnicí. Z finančních reportů vyplývá, že nadace má cca 900 přispěvatelů, většinou anonymních. Pozastavit třeba se nad faktem, že mezi těmi, kdo organizaci financují – a to hojně – je také Bartosz Kramek a jeho žena, šéfové nadace. Celková suma jejich příspěvků dělá za rok 2015 víc než 135 tisíc zlotých (kurs cca 16 zlotých za 100 Kč – pozn.) a v r. 2016 222 tisíc zlotých.

Plán paralyzování státu je velmi precizní. Jeho podrobnosti třeba podrobně prošetřit. To není boj „jen jako“. Protivníci reformy státu jsou připraveni na všechno, aby „vypojili vládu“.

VÍCE SI PŘEČTETE, i když prozatím v polskojazyčném originálu na odkazu: Darmowa pomoc marketingowa dla spanikowanej opozycji! Petru i Schetyna sięgają po najlepszych macherów od manipulacji. Na pokładzie: Bierzyński i Benke (česky: Bezplatná marketingová pomoc do paniky upadlé opozice! Petru a Schetyna sahají po nejlepších machrech manipulace. Na palubě: Bierzyński a Benke).

Autorka článku: Marzena Nykiel

Autorka je šéfredaktorkou internetového portálu wPolityce.pl, publicistkou internetového portálu a týdeníku “wSieci”, autorka knihy “Pułapka gender” (český název by zněl „Genderová past“ – pozn). Byla vydavatelkou i producentkou televizních programů a vedoucí filmové produkce. Je absolventkou filosofie a novinářstvá Katolické University v Lublině (na níž studoval a v poválečné době také předměty „Etika“ a „Dogmatika“ vyučoval také Sv. paměti Papež Jan Pavel II. – pozn. překl) a postgraduálního studia filmové produkce a TV v Lodžské Filmové Škole. Twitter: @MarzenaNykiel

Zdroj: https://wpolityce.pl/polityka/349913-ujawniamy-16-krokow-ktore-maja-sparalizowac-polske-i-odsunac-pis-inzynierowie-zbiorowej-histerii-maja-tajny-plan-wylaczmy-rzad

Překlad a následující poznámky vysvětlivky Catholic Observer

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2021: *****

Roman Dubravský 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 555,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč

Celkem za měsíc: 3 955,00 Kč
Vybráno 11.30%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 184 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 4,84 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.