4008921-ockovanui
30.6.2021
Kategorie: Společnost

Co přináší očkování vakcínou COVID-19 … rozdělí se společnost?

Sdílejte článek:

ZDENKA DANKOVÁ

„Messengerová (Pfizer a Moderna), vektorová, inaktivovaná, proteinová a nebo taky Comirnaty, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Sinopharm, Sputnik – v poslední době slova spojovaná s očkováním proti onemocnění COVID 19. Snad nikdy se v běžné většinové populaci neřešil druh a typ vakcíny nebo místo jejího vývoje tak, jako nyní. Snad nikdy v běžné populaci nebylo nikdy tolik dezinforamcí o vakcínách jako v posledních několika měsících,“ uvádí moderátorka pořadu IKEM, Markéta Šenkýřová.

„Registrovat k očkování se mohou osoby starší 16 let,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví počátkem letošního června.

„Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). Souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si jeho písemnou formu ovšem může vyžádat.“

Kdo zodpovídá za nezletilé děti?

„Rodiče už nebudou podle ministerstva zdravotnictví rozhodovat o očkování svého dítěte? Kdo je tedy zodpovědný za naše děti – jsme to my rodiče nebo stát?“ ptá se Martina Kociánová na Svobodném universu. A dodává, že pokud 16letý syn někde rozbije výlohu, kdo za to bude brán k zodpovědnosti? A jak tedy může 16letý student vědět do hloubky, o čem jsou vektorové nebo mRNA vakcíny, že mu bylo ministerstvem uděleno právo sám rozhodovat o svém očkování?

„Očkování je dobrovolné a hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat zdarma očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice,“ doplňuje web ministerstva zdravotnictví.

Jak z toho ven?

Obyvatelé dostávají rady, jak se opět vrátit k normálnímu životu – pomocí očkování:

„Je na čase udělat za koronavirem tečku,“ nabádá oficiální video. „Udělejme tečku za koronavirem!“

„Jiná cesta nevede, jak z toho ven – jedině se dát očkovat,“ uvádí zkušená zdravotní sestra.

MUDr. Ludmila Eleková – v pořadu Očkovat ano či ne – sděluje obecně ke standardnímu  očkování v TV Natura:

„Byla bych ráda, kdyby lidé konečně pochopili, že je irelevantní bavit se o závažnosti nemoci jako o kritériu vhodnosti očkování. I u závažných nemocí platí, že očkování proti nim oslabí imunitu proti všem infekcím, včetně té, proti které se očkuje.“

Dr. Eleková v pořadu sdělila, že patologickou reakci po běžném očkování zažila na svém vlastním dítěti. Nejprve to nedávala do souvislosti s očkováním, ale po dalším očkování se to opakovalo. Jde o běžné očkování v minulosti, kdy ještě neexistovala pandemie způsobená wuhanským virem COVID-19 – a vakcína vytvořená vůči němu.

Jaká může být interakce mezi očkovanými a neočkovanými?

Na tuto vakcínu se zeptal režisér Igor Chaun praktické lékařky a fyzioterapeutky MUDr. Andrey Málkové: Jaké by dala doporučení pro nebo proti očkování? A jaká může být interakce mezi „nainfikovanými“ a těmi „neposkvrněnými“?

Lékařka odpovídá: „Firma Pfizer doporučuje, že největší množství spy proteinu je 24 až 48  hodin po vpichu vakcíny. Nevíme, jak tyto proteiny působí na okolí očkovaného, proto radím, aby tři dny nebyl nikdo v blízkém kontaktu s očkovaným.“

A dodává, že potkala v ordinaci množství pacientů, kteří od jednoho do tří dnů vykazují určité symptomy, které:

  • nikdy dříve nevykazovali
  • a které přicházejí 1 až tři dny po styku s očkovaným.

Nikoliv na ulici, ale v rodině. Když např. prarodiče hlídají vnoučata. Potom vídá u dětí krvácení z nosu, hematomy po těle, kolapsové stavy. Dříve se s podobnými potížemi setkávala 1x za měsíc nebo půl roku, nyní je to 5x za týden.

Když se dotazuje pacientů, co tomu předcházelo, objevuje, že tyto potíže nastávají po kontaktu s očkovanými proti COVIDu-19.

Z Německa nebo Švýcarska od kolegů dostala potvrzující informace, že tyto potíže skutečně nastávají po kontaktu s očkovaným.

Její rada zní: Tři dny po vpichu nebýt v kontaktu s rodinou nebo v otevřeném prostředí. A dva až tři týdny používat respirátor.

Je protiústavní nestarat se o své zdraví?

Dr. Igor Bukovský v jednom ze svých pravidelných pořadů uvádí, že ministerstvo zdravotnictví SR uvolnilo vakcínu proti COVIDu-19 pro děti již od 12 let. A už se objevily úvahy, že neočkované děti nebudou mít od září 2021 možnost se zúčastnit prezenční výuky.

Pod hrozbou nepřístupnosti klasické výuky, na kterou má každý právo, se objevuje nátlak a přinucení rodičů a opatrovníků dětí, aby své děti nechali očkovat vakcínou, které nemá dostatečné klientské testy ani dostatečně dlouhé období používání, které by mohlo potvrdit anebo vyvrátit bezpečnostní rizika takovéhoto přípravku pro děti do 18 let.

„Dosud bylo protiústavní v SR rozlišovat lidi, kteří se starají o své zdraví, a těmi, kteří vědomě devastují svoje zdraví. Nebyla možná ani společenská diskuze! A nyní je náhle ústavní, bezpečné a v pořádku, že jdeme zvýhodňovat očkované a znevýhodňovat neočkované?“ ptá se Bukovský.

A dále se MUDr. Bukovský ptá: „Kdy to začalo být ústavní?“ a vyzývá ke společenské diskuzi na toto téma.

„Začněme zvýhodňovat nebo znevýhodňovat lidi, kteří se starají o svoje zdraví, a kteří devastují svoje zdraví.“

„Pokud to již není protiústavní téma, pojďme do o mnoho závažnějších a důležitějších změn v poskytování zdravotní péče a v poskytování a čerpání zdravotního pojištění,“ vyzývá na závěr.

Na otázku: Vidíte nějaký lékařský důvod, aby se oddělovali lidé očkovaní a neočkovaní? odpovídá Ján Lakota, lékař a vědecko-výzkumný pracovník:

„Určitě ne. Je populace, která je očkovaná, skoro všichni jsme očkováni. Jde o standardní očkování a s tím naprosto souhlasím. Zachránilo miliony lidí.“

Výjimkou bylo podle Lakoty očkováni proti tetanu, které bylo v době socialismu v Československu zanášeno do občanského průkazu. Tetanus je onemocnění, které má stoprocentní úmrtnost.  Ale dokonce i tehdy, pokud by to člověk v OP neměl, tak policie s tím nic nedělala. Takže nynější paradigma se v Evropě objevuje  poprvé.

Ovšem mluvit o covid pasech a rozdělovat lidi je podle Dr. Lakoty absurdní.

Zda jsou nebo nejsou očkovaní lidé přenašeči viru?

„Nedávno zarezonovaly Seychely –  najednou se objevilo, že mezi naočkovanými byla čtvrtina až třetina pozitivních,“ upozorňuje Dr. Lakota.

„Je rozdíl mezi tím, kdo je pozitivní a kdo je skutečně nemocný, ale to už je taková hlubší medicína. A je rozdíl mezi pozitivitou a jistými účinky po očkování,“ uvažuje Dr. Lakota.

Je deset tisíc případů také v Izraeli, kdy lidé jsou nemocní i po očkování, přičemž se berou v úvahu jen ti, kteří byli kvůli tomu hospitalizováni.

Můžeme si být jisti, že po očkování nejsme nositeli viru?

„Cílem očkování je snížit nálož viru. Problém má několik vrstev. Možná se objeví potřeba i třetí dávky…“ vysvětluje Dr. Lakota.

„Informovaný souhlas většinou podepisují lidé, kteří se zúčastňují klinických studií. Jim bývá vysvětleno, jaká rizika podstupují. Ale tento papír na potvrzení o očkování proti COVIDU-19 je bezcenný.

Mnozí lidé se dávají očkovat pod tlakem. Někteří se dají očkovat, aby mohli cestovat.

K tomu cestování Ján Lakota upozorňuje, že očkování slouží k tomu, aby člověk neonemocněl. Předchozí standardní vakcíny byly určeny k záchraně životů. Tato nová vakcína to nezaručuje.

Dostaneme potvrzení, ale ve skutečnosti jsme pokusnými objekty medicíny. Nerozumíme tomu, co se s námi děje. Nedá se popřít, že je to konstrukt molekulární biologie.

„Ve výzkumných snahách EMA ( https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_cs )se zobrazují děsivé věci, “ upozorňuje Ján Lakota na tuto záležitost.

Pokud by vakcína proti tetanu, který je smrtelným onemocněním, měla tolik nežádoucích účinků, jako zobrazuje výzkum o vakcíně proti COVIDu-19, tak by se většina pacientů očkovat nedala, uzavírá Dr. Ján Lakota.

Dostupnost vakcíny je nutná

SÚKL uvádí: Proč je nyní naléhavá potřeba vakcín pro prevenci COVID-19?

„Vakcíny proti COVID-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru.

  • Stávající pandemie COVID-19 je globální krizí s drtivými dopady na zdraví, společnost i ekonomiku.
  • COVID-19 může působit závažné onemocnění s možnými doposud neznámými dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí.
  • Dostupnost bezpečné a účinné vakcíny proti COVID-19 je nutná za účelem zajištění ochrany před tímto onemocněním, především u zdravotníků a zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou senioři nebo chronicky nemocné osoby.“

(Zdroj: SÚKL)

Zdravé fórum napadlo propagaci očkování

„Právníci Zdravého fóra napadli nezákonnou propagaci očkování. Propagace ministerstva zdravotnictví na očkování proti onemocnění COVID-19 zneužívá strachu lidí z nemoci a vykazuje i další znaky nekalé reklamy. Uvádí se v podnětu na zahájení státního dozoru nad reklamní kampaní adresovaném Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a ve stížnosti Radě pro reklamu, kterou podali právníci Zdravého fóra z.s. Současně se propagace snaží přenést odpovědnost za úmrtí způsobená nemocí Covid-19 na osoby, které se očkovat nenechávají. Takto vedená reklamní kampaň porušuje podle právníků zákon o regulaci reklamy,“ uvádí Zdravé fórum.

Vakcína v těhotenství

Ohledně těhotných žen Dr. Málková upozorňuje: mRNA vakcíny nebo vakcíny vektorové uvádějí, že nebyla zkoumána působení vakcíny na těhotné ženy. Nebyl zkoumán ani následný vznik onkologických onemocnění, změny na DNA a změny na následné generace.

„Z mého pohledu očkování těhotných není možné, uvažuje MUDr. Málková. „V České republice to zatím není povolené.“

Na dotaz – proč je to genová terapie? Dr. Málková odpovídá:

„Klasická vakcína vám dodá do těla oslabený virus nebo bakterii. To tělo už ho zná, a pak je vlastně chráněno. Ale u mRNA a vektorových vakcín je informace jiná. Touto vakcínou dostanete do těla tzv. recept, jak mají vaše buňky vytvořit bílkovinu viru. Tzn. ten spy protein produkuje a tělo se setkává s touto informací a vytváří si vlastní imunitu. Tělo samo produkuje část viru a samo si vytváří protilátky. Takže se může stát, že tělo tuto záležitost nikdy předtím nepoznalo.

Předtím vždy ten virus nebo bakterie přišla zvenčí. A co si má organismus myslet, když on sám je producentem viru, a sám má proti němu bojovat? Jsou to velké otázky do budoucna, zda organismus začne ničit buňky, které tvoří ten virus, – a zda nedojde k autoimunitnímu procesu, kdy tělo začne ničit vlastní systém. Podobně jako např. při leukémii anebo při onemocnění štítné žlázy.“

U pokusných zvířat, po setkání s novou variantou viru, došlo k přehnané reakci. Prošla tzv.  extrémní reakce, která může zahubit hostitele.

Nyní došla očkovací kampaň k lidem nad 16 let.

„Do r. 2023, z mého pohledu, kdy budou dokončeny veškeré studie, by se k tomuto kroku neměl nikdo uchylovat,“ uvádí Dr. Málková. Délka účinku vakcíny není známa, ani výrobci to nevědí, přičemž jejich zodpovědnost je nulová.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Eva Edler 300,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Lenka Poncarová 300,- Kč, Martin Dindoš 500,- Kč, PharmDr. Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč

Celkem za měsíc: 9 450,00 Kč
Vybráno 27.00%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 971 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (31 votes, average: 4,87 out of 5)
Loading...
61 komentářů

Napsat komentář: Lady Nacersey Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)