ufo-3400065_960_720
20.9.2020
Kategorie: Společnost

Co nám říká George Green

Sdílejte článek:

JANE K.

Předně je nutné si objasnit kdo byl George Green (1939-2019), na obrázku níže. Byl to velmi schopný člověk. Jako 17letý se dal k armádě a sloužil u letců. Tam vystudoval elektroniku a posléze opravoval letadla, různé střely a i nukleární střely a jiná, neobvyklá vznášedla.

GREENGPozději studoval geofyziku, ale stal se investičním bankéřem, který denně převáděl miliony dolarů do nejrůznějších banek a vymýšlel pro tyto instituce obchodní plány. Postupně se stal stavitelem, stavěl velké projekty, veřejné budovy, přídavné budovy ke školám, a podobné.

Ještě u armády, dostal se jednou do hangáru, kde ležel na zemi obrovský, krásný, lesklý kruhový disk. Ptal se svých nadřízených co je to zač a bylo mu řečeno, že je to nový projekt firmy Sikorsky (výrobce letadel v Americe). Nebyla to pravda, bylo to UFO.

Přes finance se George dostal do styku s předními bankéři a také s předními osobnostmi a politickými představiteli své doby. Stal se prostě jedním z nich. Vypráví, jak se stal ředitelem různých firem, kde jeho úkol byl přeměnit je na peníze. Propustil zaměstnance a majetek firmy rozprodal, načež se se svými politickými kamarády rozdělil o výtěžek.

Postupně ale pochopil, že to není ta správná cesta. Jednou, když byl pozván do hotelu v Aspenu, kde se tehdy sešli někteří hlavní politikové, přijel tam i se svými dvěma dcerami. Tehdy mu bylo řečeno, že by se měl stát hlavním finančním ředitelem pro budoucího presidenta.

A kdo bude ten budoucí president?“ ptal se.

Jimmy Carter,“ bylo mu řečeno.

Kdo je to?“

Ale, to je demokratický guvernér státu Georgia.“

Takže on je demokrat, ale já jsem registrovaný republikán,“ namítl George.

To je jedno,“ poklepal mu na rameno Paul Volcker, jinak tehdejší ředitel Federální reservy, „my je ovládáme obě dvě.“

Ted Kennedy (senátor, zvrhlý bratr zavražděného presidenta Johna Kennedyho) mu potom řekl, že by to místo presidentova finančníka měl vzít, protože je to skvělá pozice a on tak dobře zachází s těmi financemi. „A mimochodem, potkáš tam některé opravdu pěkné ženské,“ dodal a George si myslel, že to je všecko, co je zajímá.

V tom vešla do místnosti Greenova dcera a když ji Kennedy uviděl, prohlásil, že by ji rád zasvětil do tajemství sexu. George na to, že to nejde, že je to jeho dcera a je jí pouze 14 let. „To je mně jedno,“ Kennedy na to.

George se znechutil a odešel od něho. Přešel místnost a chvíli si povídal s Pierre Trudeau, kanadským Premiérem, než si všiml, že před ním na stole stála krabice s bílým práškem. Ihned pochopil o co jde, že je to kokain a velmi se znechutil a celé shromáždění opustil. Později jim oznámil, že pozici Finančního ředitele nepřijímá. A pak se jeho život začal prudce měnit.

Najednou všecky banky, kde měl půjčeny peníze na několik rozestavěných budov, začaly tyto peníze po něm požadovat a to s okamžitou platností. Ztratil tím miliony dolarů a ohrozil mnoho rozestavěných projektů.

V té době se už rovněž věnoval publikování knih. Začal někdy v 1980-tých letech knihou Billy Meiera ze Švýcarska, který popisoval své vlastní setkání s mimozemšťany. Green ho dokonce jel navštívit a od té doby měl i on kontakt s mimozemšťany, kteří ho zkoušeli využít jako svého posla pro nás, pozemšťany. Aspoň to je, co píše on sám.

Mimozemšťané, se kterými jednal, vypadali jako obyčejní lidé. Řekli mu, že naše planeta je vězení, ovládaná jinými tvory z vesmíru, kteří z nás chtějí udělat otroky. Celá naše země je ovládána 300 lidmi, kteří mají poslední slovo v každém rozhodnutí, zde učiněném. V současné době připravují všecko na 3. světovou válku a zároveň plánují vylidnění celé planety, což znamená vyhubení 90% lidské populace.

Je naprosto nutné proti těmto zločinným silám zakročit, jinak se jim jejich plán podaří. Jak proti nim zakročit? Existuje způsob, který Green radí, ale je nutné s ním začít co nejdříve, protože naše okénko možností se s každým dnem více a více uzavírá.

George Green o tom všem, co mu mimozemšťané radili napsal celkem 4 knihy, které dává zadarmo na jeho stránce nohoax.com jenomže problém je v tom, že jeho stránka nefunguje.

V těchto knihách popisuje plán, kdy se vytvoří menší skupinky lidí, měli by být tři, nebo sedm, či dvanáct, kteří by měli se měli dát dohromady jakýmsi intuitivním meditačním způsobem. Mnozí z nich se sami nabídnou k účasti. Měli by se sejít pokud možno v tajnosti a spolu diskutovat, jak by měl nový a lepší svět vypadat. Měli by si ho živě představovat, popisovat ho, vymýšlet detaily a upřesňovat svoji vizi budoucího spokojeného a klidného světa. Bude to svět bez nátlaku, bez chaosu, svět kde všichni budou spolu žít v míru a nebudou proti sobě nikým popuzováni. Všichni budou mít dostatek, nikdo nebude trpět starostmi o přežití. Bude to svět lásky a přátelství.

Tato představa musí být živá, ale v podstatě jednoduchá. Prostě si představovat, jak bude život vypadat, když všecko bude v naprostém pořádku a všude bude vládnout mír a plná spokojenost. Ze začátku se může zdát, že jsme v tomto směru ojedinělí, ale jakmile začneme, dostane se nám poměrně rychle pomoci shora, přidají se další skupinky, celá akce se rozroste záhadně rychlým způsobem a takto můžeme docílit zlepšení světa kolem nás a zároveň zlepšení své vlastní situace.

Nemáme se starat, jestli to, co děláme, děláme úplně správně. Proces sám vytřídí chyby a ukáže nám, co je potřeba vylepšit. Pomocné myšlenky druhých budou spolu s našimi rezonovat a tato vibrace bude mít vliv na podstatnou část světa. Tolik George Green.

Už před časem byl udělán pokus, kdy jedna skupina lidí meditovala a druhá se modlila. Každá z nich byla v jiném městě. Nakonec bylo vyhodnoceno, že po dobu jejich činnosti, ať už to byla meditace či modlitba, zločinnost v těchto městech na úměrné období měřitelně klesla. Dále bylo propočítáno, že na milionové město stačí pouhá hrstka meditujících či modlících se. Chápete už proč byly kvůli koroně zavřeny kostely a rozšiřován chaos?

Dnes existují v Americe některá lékařská zařízení, která léčí kritické pacienty modlitbou. Mají svůj okruh modlících se a když dostanou případ, kterému není jinak pomoci, použijí tyto nábožensky založené jednotlivce na jeho uzdravení. Možná se budete divit, mají s tímto přístupem značný úspěch. Mám dojem, že v jedné z těchto klinik působila Dr. Candace Pert, objevitelka opiátových receptorů v mozku a autorka knihy „Molekuly emocí.“

Proč má být představa lepšího světa držena v tajnosti?

Naši protivníci všude zasévají semena nedůvěry v naše vlastní schopnosti a náznaky naší bezmocnosti. Proti těmto staví svoji vlastní nepřemožitelnost a jakousi všemohoucnost. Kdybychom se scházeli za účelem vytvoření lepšího světa ve větších spolcích, snadno by je infiltrovali svými agenty-provokatéry a nás by postupně svedli na scestí, takže bychom pomáhali jejich záměrům a ne našim vlastním.

To se stává skoro pokaždé s většími spolky, ať už s veřejnými, či tajnými.

Rovněž by nám náš záměr mohl lecjaký „dobře smýšlející přítel,“ jinak nástroj opozice, vymluvit a naši snahu a píli zvrátit jinam. Z toho důvodu je lepší držet tyto informace tak trochu v tajnosti a pokud už si pro tento druh aktivity vybereme společníky, měli by to být důvěryhodní a spolehliví lidé, které dobře známe.

V běžných zprávách vám neřeknou, že naše opozice dělá to stejné. Scházejí se ve skupinách a při jejich rituálech přesměrovávají energetická pole a energetickou mřížku celé planety (o čemž my skoro nemáme tušení, že něco takového existuje) za účelem ovlivnění našeho vědomí a naší chápavosti.

Tak na příklad, velmi vlivný rituál byl zorganizován na 11. až 13. srpna 1999 přímo u Velké pyramidy v Gize, v Egyptě, za účelem „otevření cesty,“ neboli také začátek „Věku Horusova.“ Tento rituál měl otevřít cestu záporné energii ze spodního 4. rozměru a nasměrovat ji na ley-linky naší země. To mělo způsobit uzavření 3. oka (spirituální spojení) všech těch, kteří oponují plánu Iluminátů, anebo k němu mají záporný přístup.

Proč 11. srpna? Protože to je den zatmění slunce, kterým začínalo 6-měsíční období, během kterého mělo být uvedeno v činnost značné množství aktivity ohledně nastolení „Věku Horusova.“ Podle Iluminátů, Osiris je otec, Horus je syn a Isis je matka-panna, což je obdoba křesťanské svaté Trojice. Věk Horusův zahrnuje: Nový světový řád, převzetí planety skrze nastolení jedné světové vlády a jedné světové armády (NATO), světové centrální banky a celosvětové měny, s mikro-čipovanou populací omezeného rozsahu.

Další podstatný rituál za účelem nastolení Horusova věku byl proveden v noci ze 31. prosince 1999 na 1. ledna 2000 od 12 hodin v noci do 3 hodin ráno, opět u Velké pyramidy. I tohoto rituálu se zúčastnily přední satanické elity: byl tam George Bush, anglická královská rodina, Henry Kissinger, Rockefelleři, Rothschildové a mnoho dalších. I úřady jim v tom pomáhaly, protože na tu dobu byla pyramida „uzavřena veřejnosti z důvodů bezpečnosti.“

Nejen že to byl přechod mezi jedním stoletím a druhým, byl to současně vrchol obrovského slunečního cyklu a to je období, kdy mocná sluneční energie povzbudí lidské vědomí natolik, že je schopno reagovat na venkovní podněty přesně jak je plánováno, říká David Icke.

Icke píše, že náš úkol tady na zemi není bojovat s Ilumináty. Náš úkol je přinést světlo do tohoto světa a zvýšit naše chápání natolik, abychom se dostali nad jejich frekvenční úroveň, kdy pak na nás nebudou mít vliv a my budeme snadno vidět do jejich plánů a budeme je moci měnit. Tehdy se konečně dostaneme ven z toho vibračního vězení, ve kterém je lidstvo drženo již tisíce let.

TAKŽE NAVRHUJI:

Příští úterý, 22. září, to je rovnodennost. V 6 hodin večer (18:00) si vyberte klidné místo ve vaší domácnosti, ať už sami, či s příslušníky rodiny, anebo se souhlasnými přáteli a zamyslete se na 15 minut. Přemýšlejte o tom, jaký by měl být náš svět a náš život. Představujte si to do detailu, tak, jak to navrhuje George Green. Pokud budete s druhými, diskutujte jak by mělo všecko na světě vypadat. Rozebírejte detaily, upřesňujte představy a hlavně – nemyslete pouze na sebe, ale myslete na všecky ostatní, i na ty, které neznáte, s nimiž jste se nikdy nesetkali a ani se s nimi nikdy nesetkáte. Přesto si představujte lepší život i pro ně.

Vaše představy nesmějí být v žádném případě záporné. Protože kdyby se tak stalo, pak záporné následky padnou přímo na vás a na vaše blízké, stejně jako pocítíte i kladné následky tohoto počínání. Nezapomeňte, že vytváříte lepší svět. A jestli do toho vsunete kousek záporného myšlení pro toho lumpa odvedle, i vy sami sklidíte stejný díl, ne-li větší.

A pak, v následujících dnech sledujte, co se bude ve světě dít. Buďte si jisti, že k nějakým kladným změnám dojde.

Lituji, že jsem s tímto návrhem přišla poměrně pozdě, ale tragické rodinné události mne zdržely od psaní. Přesto doufám, že se podaří dostat dohromady dostatečné množství spřízněných duší, které budou ochotny se tohoto rituálu za lepší svět zúčastnit.

Přeji hodně úspěchu. Budu též s vámi.

Jakékoliv záporné a kritické poznámky na tento článek jsou dílem opozice. Nenechte se jimi odradit.

  • Článek Jane K. patří do kategorie „Vox populi“, který uveřejňujeme jako podnět k diskusi, ale nevyjadřuje názor redakce. 
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Pavel Kl*ka 222,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Miroslav Paták 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, Ludmila Kárská 300,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Markéta Hansli 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jiří Meissner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 50,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč

Celkem za měsíc: 14 705,00 Kč
Vybráno 42.01%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 258 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (12 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz
23 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.