ministr-Adam-Vojtěch
9.7.2021
Kategorie: Politika

Co je dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi. To chceme?

Sdílejte článek:

JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ

František Mareš, který pracuje jako úředník obce Včelná na Českobudějovicku se rozhodl zrušit trvalý pobyt ministrovi Adamu Vojtěchovi. Podle svých slov tak jednal sám a počítá s trestem. Obec, kde žijí více než dva tisíce obyvatel, už sdělila, že se ministrovi omluví a úřední rozhodnutí zruší.

Tak. To bychom měli.

Začněme ale opravdu od Adama, tentokrát nikoli Vojtěcha.

To rozhodnutí z pera Františka Mareše je opravdu právně neustojitelné, tedy, chcete-li, nezákonné. To je jasný fakt, a bylo mi to jasné hned. A už mi někteří píší, jak tedy mohu jako právnička vyjadřovat danému úředníkovi, který ho sepsal, pochopení a sympatie. Je to prosté – protože nejsem jen právnička, ale také člověk, který v této zemi žije. Anebo právě proto, že jsem právnička, a jsem v těch správních a soudních řízeních dnes a denně? Posuďte sami…

Svého času jsem totiž vyjádřila sympatie i obecní vyhlášce, která zakazovala státním úředníkům vstup na území obce, když obci věnovali nepřiměřenou pozornost. Samozřejmě tento vstup zakázali rovněž protizákonně. Jako gesto. Jako vyjádáření svého zoufalství. Vyhláška byla samozřejmě zrušena. Ono rozhodnutí Františka Mareše bude jistě také. A nejen to, dojde, jak čteme, i na omluvu obce panu ministrovi. Správně – paní starostka se omluví za neprofesionální práci svého úředníka, protože v pracovněprávním vztahu nemají sympatie co dělat, a ve správním řízení už teprve ne.

Ale… Celé to má jedno velké ale, které dané “Františkovo” rozhodnutí staví do jiného světla.

Každý týden se v této zemi vydává řada nezákonných rozhodnutí všemožných úřadů. Jsou adresována běžným lidem ve správních řízeních stavebních, daňových a dalších. Jejich nezákonnost ale není tak mediálně přitažlivá, jako zrušení trvalého pobytu ministra, zato ale působí často mnohem více zla a škody, včetně na duši. A ti lidé musí podávat odvolání nebo chodit až k soudu, aby se jim zákonnosti, která by měla být ze strany státu samozřejmá, dostalo. Trvá to někdy léta. A omlouvá se jim někdo, když se ukáže, že měli pravdu, a skutečně byli terčem nezákonnosti správního úřadu? Nikdy. Naopak – jejich osudy jsou úřadům jedno.

Poslední měsíce se vydávají desítky nezákonných rozhodnutí – opatření ministerstva zdravotnictví, a to mimo jiné i z pera pana ministra Vojtěcha. A další má v plánu, jak vyplývá z jeho nadšených provolání, když už dnes jako sudička ví, jak bude omezovat naše práva včetně práv našich dětí v září. Těchto opatření zrušil Nejvyšší správní soud už 24. A to není jistě konečné číslo, soudě podle právního povědomí naší vlády. Tato nezákonná opatření způsobila obrovské škody materiální i lidské. Odborníci, včetně mé maličkosti, na nezákonnosti upozorňovali. Vláda však (jako patrně učiní sama obec Včelná) tato nezákonná rozhodnutí sama nezrušila, a nechala to udělat až soud. A nejen to – hned vydala další nezákonná rozhodnutí obdobného obsahu. K čertu se zákonem… si patrně řekla. Jde jen o lidi.

Očekávala bych tedy (třeba po vzoru právě paní starostky obce Včelná), že se nám za všechna ta nezákonná opatření, která musela být zrušena, a za své ministry včetně Adama Vojtěcha, kteří je jako nezákonná sepsali, omluví pan premiér. Je toi on, kdo si vybírá ministry. Nebo jsme něco méně než ministr, kterému se sáhlo na jeho práva? Jistě ne.

Tedy mé sympatie se týkají oné nádherné metody (lepší, než nezákonné rozhodnutí vůči ministrovi, který také nezákonně rozhoduje, skutečně není), jakou pan František Mareš jako zoufalý občan této země zvolil, protože ta metoda ukázala v plné nahotě to, že tu máme kastu vyvolených, kteří mohou beztrestně vydávat nezákonná rozhodnutí, a přesto nadále zůstávají ve svých křeslech, a jiné, u kterých se hned volá po jejich židli, protože se dotkli jednoho z mocných této země. A proč se vůči nám může? Protože ty nezákonnosti se týkají obyčejných lidí, zatímco Vojtěch je ministr?

Patrně. Jakmile bylo totiž vydáno nezákonné rozhodnutí vůči ministrovi, už se volá po trestu, označuje se to za nehorázné, neomluvitelné, za zneužití pravomoci a kdo ví, co ještě můžeme všechno kde číst. Protože, považte, pan ministr nebude mít pár dnů evidován trvalý pobyt. Taková hrůza. Jiní “jen” nemohli provozovat svou práci, chodit do školy a tak dále. Proč ten dvojí metr?

František Mareš chtěl patrně dát průchod jen svým názorům a vyjádřit svou bezdaděj z toho, čemu přihlíží. Zoufalí lidé totiž často dělají zoufalé věci. Ano, neměl si to možná jako úředník státní správy na obci dovolit. Ano, porušil tím zákon, protože to rozhodnutí není se zákonem v souladu. Ano, je správné, že paní starostka zasáhne a napraví to, protože jí to velí její funkce a patrně i životní moudrost.

Pak ale očekávám totéž o patro výš. Že se nám pan premiér omluví za řádění svých ministrů, a vždy zavčas zruší ty jejich nápady, pokud bude na protiprávnost upozorněn od odborníků.

Protože pokud to tak nebude, podařilo se Františku Marešovi víc, než asi původně zamýšlel. Totiž v plné nahotě ukázat, že po nás obyčejných se může šlapat, mohou se proti nám vydávat protizákonná rozhodnutí, a to aktuálně v počtu desítek nezákonných opatření, ale zkuste se dotknout práv někoho z mocných této země. Zkuste jim adresovat nezákonné rozhodnutí. Co se strhne... Honem honem aby se vše napravilo, a omluva k tomu.

Ano, nelze připouštět v této zemi nezákonná rozhodnutí. Ať je pod nimi podepsán kdokoli, a ať jsou adresována komukoliv. Tak to ale dnes není. Co je dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi. Není ale důvodu, aby měl pan ministr Vojtěch protekční zacházení, když vůči němu správní orgán rozhodne nezákonně, jen proto, že je ministr, a je na něj víc vidět. A zaslouží-li si on omluvu za “řádění” Františka Mareše od paní starostky, zasloužíme si my x násobnou omluvu od premiéra Babiše za “řádění” ministra Vojtěcha a jeho předchůdců. O to víc, že pan Mareš způsobil škodu nula, zatímco ministr Vojtěch a spol. stamiliony. V tom jediném je skutečný rozdíl (když už bychom zmínili ono překročení pravomoci, protože i zde se bere škoda v úvahu při případné sankci).

Snad po těchto řádcích pochopíte, proč má počin pana Františka Mareše mé sympatie. Odhalil v plné nahotě, že tu máme rovné a rovnější. Z pozice obce bych proto vůči němu byla velkorysá. Udělal pro nás víc, než to na první pohled vypadá. Ukázal nám názorně, jak to dnes v našich zeměpisných šířkách chodí.

To má pro nás, co je naším oborem veřejné právo, obrovskou hodnotu. Nejsou přece lidé a subjekty (včetně obcí) více a méně důležití. Tedy opravuji – neměli být. Jak je to skutečně, to nám ukázalo ono nezákonné, ale pro pochopení reality významné rozhodnutí pana Františka Mareše. A proto bychom měli být i my, v daných souvislostech, k jeho autorovi názorově velkorysí.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč

Celkem za měsíc: 18 549,00 Kč
Vybráno 52.99%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 729 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (56 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
40 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)