kalergi
19.9.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Historie

Co doopravdy myslel Coudenhove-Kalergi plánem na spojení Evropy v Evropskou unii

Sdílejte článek:

JANE K.

Více méně s nadšením jsme se připojili ke spojené Evropě, aniž bychom věděli, o co ve skutečnosti jde. Nějaká ta propaganda, pár místních nadšenců, většina z nás strčila hlavu do písku, „jen mně nic nevysvětlujte“ a bylo to. Vyskytlo se i hodně těch, kteří říkali, „uvidíme, vždycky nějak bylo a nějak bude“ a taky byli takoví, co spekulovali, že na něčem takovém je možno vydělat. A pak za ojedinělé, okamžité zisky, podporováni většinou těch, kteří mají oči a nevidí a mají uši a neslyší, jsme si pěkně společně řezali národní větev České republiky, na které všichni sedíme. A pokud v tom nic neuděláme, tak se ta větev opravdu jednoho dne ulomí.

Z historie Evropské unie víme, že ji založil šílenec jménem Richard Coudenhove-Kalergi. Jak Coudenhove, tak i Kalergi byly staré šlechtické rody a Richardova matka Mitsuko Aoyama byla potomek japonských samurajů. Kalergi byl sice narozen v Tokiu, ale vyrůstal na zámku v Poběžovicích (Ronsperg), kousek od rakouských hranic. Měl československé občanství, ale postrádal jakékoliv národní cítění, kromě obdivu pro presidenta Masaryka.

Již jako mladý založil Kalergi v r. 1922 „Pan-Evropské hnutí“ ve Vídni, které bylo zaměřeno na vytvoření jakéhosi druhu Nového světového řádu. Kupodivu, toto hnutí bylo velmi populární a podporovalo je značné množství tehdejších význačných politiků, vědců a jiných osobností, včetně našich Masaryka a Beneše.

Původně měl v plánu vytvořit „Spojené státy evropské,“ které by spojily evropskou pevninu i s francouzskými koloniemi v Africe. Spojené státy americké se měly stát Pan-Americkou unií a zahrnovat i Jižní Ameriku, zatím co Britové měli přidat i své kolonie, roztroušené po celém světě, Sovětský svaz měl zabrat i evropskou část Asie a Japonsko spolu s Čínou měli společně dohlížet na většinu Pacifiku. Angličtina měla být společná řeč, kromě místních řečí jednotlivých národů.

V r. 1926 se odehrál první Pan-Evropský kongres ve Vídni, kterého se zúčastnilo 2000 zájemců ze 24 států. Později viděl Hitler v zakladateli tohoto hnutí nebezpečí a proto zakázal panevropskou literaturu a celou Unii rozpustil. Kalergi pro jistotu odešel ze země a uchýlil se mimo jiné i do Ameriky. Po válce byl zpátky a v r. 1947 svolal setkání „Evropské parlamentární unie“ ve Švýcarském Gstaadu. Tam byl založen Koncil Evropy, který později obsahoval i parlamentární sbor. A tím začala Evropská Unie.

Ovšem proč se všichni tak nadchli myšlenkou na vytvoření Evropské unie podle Kalergiho plánu se všemi jeho tehdy neuvěřitelnými záměry? Katherine Sorrels, PhD. došla k názoru, že původci a propagátoři této myšlenky byli německy mluvící Židé. Židé neměli valně šanci ve více-národním dynastickém státě jako bylo Rakousko-Uhersko a také tam nebyli oblíbeni. Proto využívali Německo a německý nacionalismus jako vstupní bránu do evropské civilizace.

I když se málokterá učebnice dějepisu zmiňuje o Kalergim a o jeho plánu na vytvoření Evropské unie, přesto byl tento člověk hlavní hybná páka za celým hnutím a jeho názory jsou stále dál v EU respektovány a uplatňovány. V jeho knize „Praktický idealismus“ píše, že budoucí obyvatelé „Spojených států evropských“ nebudou ti stejní lidé, jak je známe, ale bude to jakýsi druh pod-člověka, výsledek rasového míchání. V knize přímo říká, že spojením současných Evropanů s Asiaty a s barevnými lidskými rasami vznikne mnoho-rasový dav, který nazýval „Euroasiatská-negroidní rasa. Tito tvorové nebudou mít žádné kvality a budou snadno ovladatelní vládnoucími elitami.

Dále tyto „nové Evropany“ popisuje:

Výsledek takového (rasového) míchání charakterů vyústí v nedostatek sebe-kontroly, charakterovou slabost, v nestabilitu, v bezbožnost, nedostatek víry a nezaujatosti, nedostatek přizpůsobivosti, v ochablosti mentální činnosti, v oproštění od předpojatosti … Příbuzenské křížení (tj křížení mezi nejbližšími příbuznými) vytvoří člověka prostomyslného, míšence s velkou duší. Tato duše je tvořena jeho předky: jestli jsou blízcí jeden druhému, pak je duše jednotná, monotonní; ale když jsou vzdáleni, takový člověk je různorodý, složitý a rozdílný … Není zde pouze podvědomá naivita, ale také hrdinská hloupost.“

A koho považuje Kalergi za vládnoucí elity? Sám to upřesňuje následovně:

Namísto aby zničili evropské Židovství, Evropa – proti své vůli – vylepšila a vzdělávala tyto lidi, čímž je vyzdvihovala na jejich budoucí úroveň jako vedoucí národů skrze tento umělý evoluční proces. Není překvapující, že tito lidé, kteří uprchli ze svých ghetto-vězení, se stali spirituální šlechtou Evropy. Takže soucitná péče, poskytnutá Evropou vytvořila novou vrstvu aristokracie. K tomu došlo poté, když evropská feudální aristokracie byla zničena emancipací Židů (následkem činů během francouzské Revoluce).“

Coudenhove-Kalergiho cena, zvaná „Charlemagne Prize“ (Cena Karla velikého) je udělována těm, kteří nejvíce propagují jeho šílený plán. Mezi příjemci tohoto vyznamenání jsou:

 • Konrad Adenauer, 1954
 • Winston Churchill, 1956
 • Juan Carlos, španělský král, 1982
 • Henry Kissinger, 1987
 • Helmut Kohl a Francois Mitterand, 1988
 • Václav Havel, 1991
 • Tony Blair, 1999
 • Bill Clinton, 2000
 • Papež Jan Pavel II., 2004
 • Angela Merkel, 2008
 • Papež František, 2016
 • Emmanuel Macron, 2018

Ve spojení s Kalergiho plánem nás ani nemůže překvapit plánovaná genocida, kterou vytrvale a usilovně propaguje OSN. Podle jejich dokumentu „Náhradní emigrace: Je to řešení pro ubývající a stárnoucí populace?“ bude Evropa potřebovat do roku 2025 asi 159,000,000 migrantů. Sto-padesát-devět milionů počernalých zločinců, prolezlých těžkými chorobami, zvrhlých a primitivních tvorů od kdovíodkud.

Samozřejmě, na klesající počet lidí ve státě je snadná léčba: když vlády upraví podmínky pro rodiny, jak to dělá v současné době Maďarsko, tak se nebudou stačit divit tomu nárůstku populace. Jenže to je přesně to, co není žádáno. G. Brock Chischolm, původní ředitel WHO (Světová organizace pro zdraví) prohlásil:

Organizace (OMS) dokazuje, že dobře pochopila Kalergiho učení, když říká: ‚Co lidé na všech místech musí dělat, je omezovat porodnost a propagovat smíšená manželství (mezi různými rasami), což směřuje k tomu, aby to vytvořilo jednu rasu na celém světě, která bude řízena jednou, centrální autoritou.‘“

Takže jak vidíte, ta hromadná emigrace ze zaostalejších zemí není nic náhodného. Jak naše vlády, tak Evropská unie před námi zkoušejí skutečný důvod a organizovanost celého projektu utajit, abychom neprotestovali. Opájejí nás lidumilnými náměty, na hlavní fotografie dávají ženy s dětmi – a abychom jim nepomohli! – tím pádem nikdo nechápe, o co skutečně jde. A až těch „vousatých sirotků,“ jak kdosi trefně napsal, bude všude v Evropě dostatečné množství, pak bude pozdě na všecko. A ti tam nahoře nás nechají té bandě na pospas a tajně se nám budou smát a myslet si, jak na nás vyzráli.

Podle toho, co propagoval Kalergi, máme být zmongrelizování (rasově smíchaní) a vládnout nám budou Židé, které on považuje za „Master Race,“ neboli nadřazenou rasu. V knize „Praktický idealismus“ o nich píše, že byli:

„… předurčeni k tomu, aby vedli národy kvůli své tradiční odvaze, kvůli svému proti-buržoaznímu a proti-kapitalistickému smýšlení, kvůli své zodpovědnosti, stoickému cvičení vůle, soudržnosti a idealismu.“ (str. 45)

Židé jsou podle Kalergiho „spirituální vedoucí rasa, rasa nové šlechty.“ A pokračuje:

Proto laskavá Prozíravost, když feudální šlechta padla, nás obdařila židovskou emancipací, což je nová vlna šlechetného ducha a milosti pro Evropu. (str. 50)

Moderní antisemitismus je pouze jedním z mnoha úkazů útoku podřadnosti proti tomu, co je vynikající; je to moderní forma zavržení dokonalých lidí.“ (str. 52)

Mezi jinými toto potvrzuje i Barbara Lerner Spectre, když říká, že:

Myslím, že je zde obnova antisemitismu, protože v této době Evropa se stále ještě nenaučila jak být multikulturní. A mám za to, že my budeme součástí porodních bolestí této změny, ke které musí dojít. Evropa už nebude dále ta jednotlitá společnosti, jako byla v minulém století. Židé budou v samotnému středu toho všeho. Je to obrovská změna, kterou musí Evropa udělat. Teď přecházejí do multikulturní fáze a Židé nebudou v oblibě kvůli jejich vedoucí úloze. Ale bez této vedoucí úlohy a bez této změny, Evropa nemůže přežít.

Barbara Lerner Spectre, zakladatelka Evropského institutu židovských studií ve Švédsku

Přidal se i bývalý president Francie Nicolas Sarkozy, který prohlásil (ještě jako president): „Co je ten Cíl? Ten Cíl je přijmout výzvu EU na mezi-rasové manželství. Toto není záležitost výběru, je to povinnost.“

Samozřejmě, nesměl chybět ani George Soros, který potvrdil, že jeho snahou je zrušit evropské hranice. Toto řekl jako odpověď na obvinění, které proti němu vznesl maďarský Premiér Viktor Orban, že „úmyslně podporuje migrantskou krizi.“ Soros poté vydal prohlášení, kde tvrdil, že jeho Nadace pomáhá „udržení evropských hodnot, zatímco Premiér Orban skrze zesílení maďarských hranic a zastavení přílivu migrantů tyto hodnoty podemílá.“

Co pak asi takové „evropské hodnoty“ pro tyto lidi představují?

Zvláštní představitel OSN pro emigraci Peter Sutherland se vyjádřil, že Evropská unie udělá nejlíp, když bude podemílat soudržnost svých členských států, protože jejich prosperita záleží na tom, že se stanou multikulturními. To proto, že podle něho tato emigrace je „klíčová dynamika pro ekonomický růst v některých zemích Evropské unie, ale že toto může být obtížné vysvětlit občanům těchto států.“

Co můžeme dál od Kalergiho očekávat? Co můžeme čekat od toho amatérského filosofa, který se nijak netají tím, že:

 • komunisté jsou spirituální šlechta, která bojuje proti plutokratickému demokratismu;
 • plutokracie (vláda bohatých) je energetická a intelektuální šlechta;
 • demokracie může být plodná a vynalézavá jen tehdy, když zničí falešnou šlechtu (tu pokrevní, dědičnou) a nahradí ji novou šlechtou ducha a myšlení;
 • šlechtic budoucnosti není ani feudál, ani Žid, ani buržoáz, ani proletarián: je to syntetický člověk: rasy a společenské třídy zmizí a pouze osobnosti zůstanou;
 • paganismus je symbol kulturního mládí, zatím co křesťanství představuje kulturní stáří;
 • kultura změnila Evropu na vězení a většina jejich obyvatel jsou nádeníci z donucení;
 • boj mezi kapitalismem a komunismem o dědictví poražené pokrevní aristokracie je bratrovražedná válka, protože hlavní vedení obou stran pochází ze spirituální vedoucí evropské rasy: Židovstva;
 • Evropan si myslí, že je vrchol civilizace a přitom žije v nepřirozených a škaredých městech, jeho nepřirozený, škaredý, nevolný, nezdravý a neorganizovaný život;
 • všechna divoká zvířata jsou krásná, zatím co většina lidí jsou škaredí, atd.

A tak se ptám – je zde ještě vůbec někdo normální?

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Stanislava Urbancová 300,- Kč, Jana Nováková 500,- Kč, Jan Dočekal 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. Olga Žlábková 1000,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 16 465,- Kč
Vybráno 46.75%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 220 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (28 votes, average: 4,32 out of 5)
Loading...
17 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)