chripkaspanel
2.6.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Historie

Co byla Španělská chřipka, o které se tolik mluví? Je srovnatelná s dnešní epidemií COVID-19?

Sdílejte článek:

JANE K.

Původní chřipka z roku 1918-19, nazývaná Španělská chřipka byla chřipka typu A. Tato chřipka nebyla v té době ještě známa, byla objevena až teprve ve 1930tých letech a první komerčně vyráběné očkování bylo licencováno ve 1940tých letech. Přesto, na začátku této chřipky byly pokusy o výrobu očkování, které napíchali vojákům, jako odcházeli do 1. světové války.

Po pravdě řečeno, s očkováním se dělaly pokusy již předtím.

Už kdysi dávno, ve snaze ochránit se proti hadímu uštknutí pili budhističtí mnichové hadí jed. Zdali to fungovalo, není známo, ale mám za to, že jakékoliv pochybnosti jsou na místě. Potírání kůže bakteriemi planých neštovic bylo považováno za účinný protijed v 17. století v Číně. Ale za zakladatele moderního očkování je považován Edward Jenner, který v r. 1796 vyvinul první očkování proti neštovicím. Článek ZDE.

Jenže se Španělskou chřipkou to bylo něco zcela jiného, ne nepodobné COVIDu. Armádní záznamy dokazují, že ihned po očkování padlo 7 mužů na zem, mrtvých. Zpráva amerického Válečného sekretáře Henry L. Stimsona tato úmrtí nejen že potvrdila, ale ještě dodala, že bylo dalších 63 úmrtí a 28,585 případů hepatidy, což bylo všecko zaviněno očkováním proti žluté horečce asi 6 měsíců před válkou. Video ZDE.

Z tehdejších armádních záznamů se rovněž dovídáme, že očkování bylo povinné pro všecky vojáky a že jednak způsobilo značné rozšíření tyfu a také prudké rozšíření všech dalších nemoci, proti kterým bylo očkováno. Údajně bylo přijato 19,608 vojáků do armádních nemocnic (viz obrázek), kteří onemocněli z očkování proti tyfu a planým neštovicím.

Armádní lékaři byli natolik čestní, že přiznali, že tyto nemoci byly zaviněny očkováním. Ve snaze přijít s protilékem, experimentovali s další, mnohem silnější verzí očkování proti tyfu. Tato ale způsobila ještě větší epidemii, která se ještě více rozšířila, takže jí pro jistotu začali říkat para-tyfus. Třetí verze očkování byla ještě silnější a ta způsobila hotovou epidemii. A za to už lékaři vinu nést nehodlali, nevypadalo by to dobře. Proto se mezi sebou smluvili a začali této epidemii říkat Španělská chřipka.

Po válce bylo toto očkování rozšířeno do celého světa. Vojáci se vraceli z války domů, byli plní infekcí a jiných nebezpečných nemocí a očkování se jevilo jako ten nejlepší léčebný prostředek. Takže Španělská chřipka nebyla žádná chřipka, ale následky očkování! Co je jinak nového?

Tehdy na ni zemřelo 50 milionů lidí po celém světě.

PADESÁT MILIONŮ OBĚTÍ OČKOVÁNÍ!

Už je to od té doby sto let – a to farmaceutickému průmyslu ještě nedošlo, že se nic nezměnilo? Očkování stále dál nefungují, i když jsou na jejich výrobu používány stále drsnější a drsnější prostředky. Že došlo ke snížení infekčních nemocí? Ano, to je pravda, ale k jejich snižování docházelo samovolně, postupem let, tak, jak se víc a více začala propagovat hygiena, lékaři si začali mýt častěji ruce, po cestách už netekly výkaly a lidé začali dbát na osobní čistotu. Ve skutečnosti, když se někdy ve 1940tých letech začalo s očkováním dětí, všecky dětské nemoci, proti kterým bylo očkováno, byly okamžitě na vzestupu. Je to dokázáno záznamy z té doby.

Soudě podle vlastního případu, dostala jsem veškerá očkování, co bylo možno získat. Přesto, anebo právě proto jsem měla veškeré dětské nemoci. Nikdo ze třídy nebyl tolik nemocný jako já. A když jsem ve 44 letech dostala znova spalničky, myslela jsem, že to nepřežiji. Měli jsme tehdy králíka, dávali mu po mně jídlo, nemohla jsem jíst a ten chudák na to pošel.

Ale zpátky ke Španělské chřipce. Jak se přiléhavě vyjádřil E. McBean, „byl to běžný výrok během války, že více vojáků zemřelo na následky očkování než na následky nepřátelských kulek.

Dr. Eva Snead říká, že: „očkování má pouze jeden důvod: trvale změnit lidský genetický základ a „vyřídit“ ty, kteří jsou natolik hloupí, že na propagandu o očkování uvěří. A tento hanebný záměr opravdu dociluje asi 60% efektivnost.“

Jde pouze o očkování? Anebo je v tom něco jiného?

Ono se dnes ani tak nejedná o očkování, protože touto dobou už na takový způsob ochrany před nemocemi hodně lidí právem nevěří. Ono se spíš jedná o nucené očkování, které by na nás mohlo být vládou nanuceno. Možná namítnete, že podle Ústavy máte zaručena určitá práva svobodného člověka, takže takový příkaz můžete odmítnout. Je to pravda, máte určitá práva, ale nemáte právo ohrožovat jiné lidi. Máte plné právo odmítnout očkování, když se jedná o ochranu vaší osoby, ale nemáte právo je odmítnout, když se jedná o ochranu ostatních.

Spiro Skouras dal o tomto námětu na Youtube velmi zajímavé video. Je pravda, že se vztahuje hlavně na Ameriku, kde je situace o to horší, že soud uzákonil již v roce 1905, že vláda může nařídit povinné očkování všech a „… není důležité, jestli je očkování opravdu účinné či ne, hlavně když vedení státu věří, že povinné očkování je pro společné dobro a když je to přijatelný a správný projev policejní moci.“ Pěkně zapeklité, zrádci všude už i tehdy. Video ZDE.

Nesmíme si ovšem myslet, že když žijeme v České republice, že je to všecko zcela jiné. Jednak, to nemůžeme vědět, pokud dobře neznáme stávající zákony a jiné směrnice a pokud dobře neznáme zákony a směrnice Evropské unie. A za druhé, věci se mohou měnit. Podívejte, jak moc jsme měli právo odmítnout roušky, které jsou tolik zdraví škodlivé a jak moc jsme měli právo odmítnout nucenou karanténu, stejně škodlivou a naprosto nemorální. Neměli jsme žádné právo. Neměl na to nikdo právo ani v Americe, ani ve Francii, ani nikde jinde na světě. Takže i s tím je nutno počítat.

Nesmíme zapomínat, že v dnešní době totální korupce a prospěchářství kam se člověk podívá, taková cizí, bohatá farmaceutická firma si dovede proklestit cestičku kam se jí zlíbí. To je samozřejmě pro nás, kdo nemáme žádné páky a nemáme ani policii, ani armádu, nesmírná nevýhoda. A že se o něco takového mohou farmaceutické firmy pokoušet se dá s jistotou očekávat. Důvod k tomu je jednoduchý: jsou v tom obrovské peníze. Nevídané množství peněz, které jim přináší očkování. To je ten pravý a jediný důvod, proč jsou očkování na lidi nucena. I sám Bill Gates to přiznal, když jako ten největší osel prozradil novinářům, že na očkování vydělává v poměru 20:1. To znamená, že za každý dolar jich dostane zpátky 20.

Jen tak na okraj, Nadace Gatesových právě koupila velké množství akcií Apple, Amazon a Twitter. Amazon zaznamenal během koronavirové epidemie 25% nárůst, protože nesmírně vydělali na tom, že jiné obchody nesměly prodávat, zatím co oni ano. Čistě protekcionistický byznyz, žádný kapitalismus. Článek ZDE.

Ale zpátky k očkování. V případě hrozby nuceného očkování by se snad dalo postupovat tím způsobem, že zdůrazníme skutečnost, že když jsou ti, co se bojí nemoci očkováni, pak se nemají co bát nás, neočkovaných, protože už mají patřičnou ochranu, kterou jim (podle nich) očkování skýtá. Jak by mohli cokoliv chytnout od nás, neočkovaných, když jsou již ochraňováni očkováním? To je samozřejmě pádný důvod, který může v některých případech fungovat.

Další možnost je zpochybnit účinnost očkování na základě důkazů. Zpochybnit ale také schopnost vlády rozpoznat co je pro nás dobré. Zpochybnit informovanost a loajálnost vládních poradců a žádat prověření co do ovlivnění jinými zájmy ať už ideologickým způsobem, či finančním. To, co je pro člověka dobré má přece vědět každý sám.

Nakonec, i sám Dr. Fauci se vyjádřil a je to na záznamu, že „očkování může ve skutečnosti nemoc zhoršit.“

Evropská unie taky pošilhává po lepší kontrole

Evropská unie vydala již v r. 2018 dokument, nazvaný „Roadmap to vaccination“ (Cesta k očkování), který popisuje 3-letý plán na zvyšování důvěry v očkování a zavedení „elektronického sledování.“ EU okukuje námět povinného očkování už delší dobu, ale potřebovali pádnou záminku, aby mohli s takovým nápadem ven, mezi lidi. Dnes si myslí, že tuto záminku dostali v COVIDu. Jejich akční plán najdete ZDE. Nějaké dokumenty na stejný námět (v angličtině) je možno najít ZDE.

Jejich záměr je ten, že všichni budeme u sebe nosit kartu s potvrzením o očkování a tato bude součástí pasu. Takže – bez očkování nebude cestování! Evropská unie si je vědoma toho, že většina lidí (říkají že 90%) nepovažuje očkování za prospěšné a hodně z nás si myslí, že očkování škodí na zdraví. Tento názor chtějí vymýtit a ustanovit elektronický imunizační informační systém na sledování jednotlivých očkovacích programů.

Jsou pouze dva způsoby jak změnit názor lidí na povinné očkování. Ten první je, že nás o tom nějakým způsobem přesvědčí. A ten druhý je, že nás k tomu donutí. Článek ZDE.

Karta s potvrzením o očkování jako součást pasu

Jakmile se některá vláda rozhodne pro sledování těch, kteří očkováni jsou a kteří ne, pak se nespokojí pouze s takovými informacemi. Budou chtít znát i krevní skupinu – protože co kdyby se stalo, že budete v nehodě, pak vám budou moct rychleji pomoci. Budou chtít i jiné krevní zkoušky, možná i DNA informace, informace o sklonu k nemocem a určitě i informace o nemocech existujících.

A představte si, že půjdete žádat o místo, anebo si budete chtít vzít půjčku v bance, či koupit nové auto a to bude závislé na vašem krevním testu! A pak vás donutí zavřít se doma a nevycházet ven, protože nemáte dost nějakých protilátek a jste proto hrozba pro společnost.

Že se to nemůže stát? Ale může! Dokonce se to už stalo a to v Americe, v 19. století, kdy odolnost proti žluté horečce rozdělila lidi na dva tábory: ti co ji měli a přežili a ti co ji neměli. Toto ovlivňovalo i jejich přijetí do zaměstnání, místo, kde mohli pracovat a kde ne, koho si směli vzít a koho ne a mnoho jiných, čistě osobních záležitostí. Článek ZDE.

Takže s nově navrhovaným imunním pasem můžeme zcela snadno očekávat to stejné. V Číně už je tento systém zaváděn, mají tam zdravotní kontroly, zkoušky na protilátky, měření teploty při vstupu do zaměstnání či do obchodu, digitální kódy na omezení cestování.

Kdyby vznikla snaha zavést tyto nové „cestovní doložky“ jako součást pasu kvůli COVIDu, pak je zde hned několik problémů:

  • Imunita proti této chřipce je záhada. Není jisté, jestli si každý vyléčený dokáže vyrobit dostatečné množství protilátek a už vůbec není známo co by měla být jejich výše.
  • Testování je nespolehlivé. Měření protilátek v krvi by pomohlo, ale tyto testy mají obrovskou škálu rozdílů v kvalitě a efektivnosti.
  • Množství testů, které by muselo být provedeno, aby byla přezkoušena celosvětová populace je neproveditelné. Je nutno udělat aspoň dva testy na osobu a kdyby kdo byl znovu infikován, je nutno ho testovat opakovaně.
  • Cestovní doložka má ve skutečnosti za účel sledovat pohyby jednotlivých občanů, což je příliš velké zasahování do soukromí člověka. Papírový dokument je také možno zfalšovat a elektronický dokument je ještě větší a nežádoucí zásah do soukromí. Takové sledování dále umožňuje seřazovat lidi do skupin podle nejrůznějších parametrů, jako třeba podle rasových, náboženských, sexuálních či jiných způsobů rozdělení. A pak může dojít k tomu, že některé skupiny budou mít lepší možnosti než skupiny druhé.

Proti tomu všemu je jedna snadná obrana: vyrobit léky, které chřipku a jiné nakažlivé nemoci snadno a rychle vyléčí. Ne očkování, to není na nic, to není žádná prevence. Vyvinout léky! Ale když si uvědomíme, že do dnešního dne nedokázala lékařská věda vyvinout lék ani proti obyčejné chřipce, tak veškeré naděje v tomto směru jsou marné. A když nedokázali vyvinout lék proti chřipce, jak si můžeme myslet, že dovedou vyvinout účinné očkování?

 

ZDROJE:

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč, Vlastimil Kadlec 2000,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Michaela Wurmová 1000,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Hojdar 150,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, MUDr. Ive Niemcová 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč

Celkem za měsíc: 16 650,00 Kč
Vybráno 47.57%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 092 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (12 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading...
6 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)