cina
24.3.2020
Kategorie: Politika

Čína je naším Kartágem

Sdílejte článek:

TOMÁŠ GUTTMANN

Připomeňme si něco z moderní historie Číny. Když začneme od konce, vidíme, že se v 21. století (2000-2020) Čína stala druhým nejbohatším státem světa, díky hybridnímu spojení komunistického teroru s bezohledností raného kapitalismu, přičemž ekologicky zdevastovala svá území a snížila kvalitu spotřebního zboží po celém světě. Během předchozího dvacetiletí (1980-2000) svitla  a  brzy zanikla  naděje na demokratický vývoj, například při  potlačení  masového hnutí buddhisticky laděného hnutí Falun Gong, kdy 70 miliónů lidí bylo zahnáno do ilegality a možná půl milionu bylo uvězněno, asi 65 000 členů bylo zabito a rozebráno na orgány pro transplantace, na nichž stát získával valuty, včetně kůže, která byla stahována s živých lidí. A ještě předtím, v období kulturní revoluce (1966-1976), bylo v různých „kulturních“ a „převýchovných“ akcích ubito mnoho miliónů lidí, přený počet obětí není znám, ale ví se, že lidé zemřeli na bití, useknutí hlavy, pohřbení, ukamenování, utopení, uvaření, vykuchání, vyříznutí srdce, vytržení jater, useknutí přirození, odříznutí svalů, a roztrhání dynamitem; stovky lidí bylo údajně snědeno (zde). A úplně na začátku socialistické éry (1949-1966) lidé umírali na budování nového zemědělství; nejvíce jich zemřelo v období „velkého skoku“ v letech 1958-1960, kdy podle různých odhadů zemřelo hlady mezi 35 a 45 milióny lidí.

Vraťme se blíže k přítomnosti. Čína získala od ochotného Západu všechny moderní technologie, aniž by ovšem dodržovala západní zákony na ochranu duševního vlastnictví. Během nedávných návštěv Kalifornie jsem na universitě v Berkeley i Stanfordu viděl, že studentů čínského původu je více než bílých studentů; někteří se již v Americe narodili, ale mnozí jsou čínští občané, z nichž se část vrací domů a část se snaží po studiu v Americe zůstat. Čína získává technologie jak od vracejících se studentů, tak v rámci vědecké spolupráce, ale též díky špionáži. Čínští vědci vynikají úplně ve všech oborech, včetně virologie. Nejméně sedm let studují čínští vědci z Wuchanu také koronavirus netopýrů (například zde) a již v roce 2015 upozorňují, že by mohl přejít na lidského hostitele (například zde); v průběhu let 2016-2019 publikovali vědci z Wuchanu mnoho článků o koronaviru v netopýrech, luskounech a z dalších zdrojů. Koncem roku 2019 oznámila čínská vláda, že tržiště s masem ve Wuchanu se stalo zdrojem epidemie koronaviru, který z netopýrů přešel na člověka. Tržiště se náhodou nalézá blízko super bezpečnostní virologické laboratoře, odkud víše zmíněné publikace většinou pocházejí.

Podle hlavní čínské verze byl první pacient hospitalizován 12. prosince 2019, jak si lze přečíst i ve dvou pracích Wuchanských vědců v časopisu Nature (zde i zde). První z prací byla podána 7. ledna 2020 a druhá 20. ledna, obě byly urychleně publikovány 3. února. První z prací studuje pacienta hospitalizovaného 26. prosince 2019 a přináší obrovské množství experimentální práce, včetně identifikace infekčního agens, izolace virového genomu, jeho osekvenování a i zařazení do vývojového evolučního stromu. Nakonec autoři dedukují, jak se virus asi měnil a jak z netopýra přešel na člověka; článek se zmiňuje o nedalekém trhu s masem, kde pacient pracoval, a jako zdroj masa jmenují ptáky, ježky, jezevce, hady, ale vylučují netopýry. Druhá za jmenovaných prací v časopisu Nature ohlašuje nový koronavirus, který je příčinou dnešní epidemie, a který se autorů podařilo získat z pěti pacientů, opět je zmíněn místní trh s masem; publikace obsahuje neuvěřitelné množství práce; získané genomy jsou nejen sekvenovány a porovnávány s dalšími viry, ale virus je charakterizován serologicky a dokonce z hlediska schopnosti vázat se na receptor ACE2, pomocí něhož proniká do lidské buňky.

Na obou výše zmíněných publikacích udivuje, jak rychle autoři tak obrovské množství kvalitních výsledků byli schopni získat během tak krátké doby; v prvním případě mezi 26. prosincem 2019 a 7 lednem 2020 (12 dnů), a ve druhém případě mezi získáním vzorku koncem prosince a 20. lednem (asi 25 dnů). Na první práci je podepsáno 19 vědců a na druhé, monumentálnější, kupodivu jen 3 vědci. Na příkladu trestání doktorů, kteří v Číně varovali před epidemií je jasné, že máloco se děje bez schválení shora, a výše jmenované články – vlastně charakterizující příčinu nové světové epidemie – prošly asi cenzurou; zmínky o hadech a různé havěti měly utvrdit svět, že zdrojem byl trh s masem a ne virologický ústav. Není vyloučeno, že vědci měli k dispozici virus dříve než 26. prosince; epidemie začala totiž podle některých zdrojů dříve (například zde). Ale nejpravděpodobnější je, že autoři měli virus z dřívějších výzkumů a ne z obětí epidemie.

Holá neoddiskutovatelná fakta ukazují, že 12. března obvinila Čína Spojené státy americké z toho, že nakazily obyvatele města Wuchan virem COVID-19, čímž údajně začala současná světová epidemie. Lze o tom číst zde a i na dalších místech na internetu, včetně všech nejdůležitějších médií jako například New York Times (zde), i když při dnešním rychlém vývoji nelze vyloučit, že pozůstatky těchto zpráv budou kompletně vymazány z internetu, z historie a z naší paměti. Dne 13. března předvolalo Americké Ministerstvo zahraničí čínského velvyslance, aby protestovalo proti této nehorázné pomluvě (zde či zde). Kupodivu tím vše skončilo a na čínské obvinění se hned zapomnělo. Režimy jako je dnes komunistická Čína, podobně jako tomu bylo s nacistickým Německem před válkou, mohou říci cokoli a je jim to odpuštěno – hlavně, aby se zachoval mír a klid na práci. Ze strany Číny jde o neskonalou drzost, když obviňují jiné z epidemie, neboť koronavirus se rozšířil z města Wuchan, kde je jejich super-bezpečnostní biologická laboratoř, která virus předtím zkoumala. Čína tvrdí, že virus přišel z tržiště u virologického ústavu – a část lidí tomu věří či dělá, že věří. Podobně halekali nacisté v roce 1938 ve světě o útlaku Německé menšiny v Československu – a svět jim „věřil“.

Appeasement má svá pravidla: nestačí jakoby „věřit“ zločinné straně, je třeba podlamovat důvěryhodnost těch, kteří zločinnou stranu kritizují nebo pochybují o její pravdomluvnosti. K tomu se šikovně využijí ti, kteří mají k oněm zločincům ideologické sympatie a „opravdu jim věří“ a také ti, kteří za každou cenu sledují „vyváženost a objektivitu“ ve stylu: „Je pravda, že se nacisté k židům nechovali moc slušně, ale ani židé neměli nacisty moc v  lásce“. Vědci dnes diskutují, zda změna ve struktuře koronaviru mohla vzniknout samovolně přirozenou selekcí, anebo zda pozorovaná změna je umělá (například zde). Avšak strach z Číny vede k různým omluvným akcím, jako například prohlášení vědců v časopisu Lancet (zde) na podporu čínským vědcům a zdravotníkům, kteří „hrdinně bojují proti koroně“ (jeden z hlavních signatářů, Peter Daszak, s pochybným čínským ústavem ovšem spolupracoval). Jiným příkladem je starosta Florencie, který zahájil na začátku února celonárodní kampaň povzbuzující Italy, aby objímali Číňany na ulici, a tak pomohli „zastavili nenávist“ (morituri te salutant).

Diskuse o původu viru je legitimní, zvlášť po tom všem, co má komunistická Čína za sebou, a je nemorální se bát, že se Čína urazí. Již v roce 2017 vědci vyjádřili v časopise Nature obavy z laboratoře ve Wuchanu (zde) a tvrdili, že úroveň bezpečnosti v čínských laboratořích vzbuzuje obavy; také připomněli mnohé případy, kdy nebezpečné viry již z laboratoří v Číně unikly, včetně SARS. Kvůli appeasementu však editoři časopisu Nature po třech letech přidali před článek poznámku, v níž se v podstatě od jeho obsahu distancují, a časem článek možná vymažou. Je jisté, že jsou jen dvě možnosti: viry unikly z Wuchanské laboratoře díky zločinné nedbalosti, anebo byly uvolněny schválně. Doufejme, že nejde o druhou možnost – ale vyloučit to zatím nelze, dokud Čína uspokojivě situaci nevysvětlí. Nejde o vyvolávání nenávisti vůči Číňanům; ti samozřejmě teroristickým režimem trpí. Přímo ohroženi jsou i lidé v Hong Kongu, na Taiwanu a i v Nepálu, nemluvě o Tibetu.

Měli bychom se snažit přesvědčit naše spoluobčany (ať již žijeme kdekoli), kteří hledají něco dobrého na Čínském „úspěšném komunismu“, že nejde jen o ekonomické nebezpečí, ale že čínské vedení je zcela bezohledné a má zcela jinou psychologii než my, a že jde o existenční nebezpečí pro celý západní svět. Těžké samozřejmě bude přesvědčit ty, kteří prošli nějakým tím levicovým brainwashingem, buď jako bývalí členové nebo lidé pod vlivem takových členů, ale snažme se. Není to samozřejmě lehké v situaci, kdy president i předseda vlády jsou komunisté nebo agenti StB, zvlášť když část médií je v jejich rukou. Je plivnutí do obličeje všech obětí maoistického kapitalismu, když šéfové státu se klaní čínským komunistům a děkují jim za prodej masek proti viru, který sami Číňané pod vedením své Strany do světa rozptýlili.

Bát se nemusíme korony, ale diletantů mezi politiky, kteří řídí naše životy, a taky nízké úrovně technické a přírodovědné vzdělanosti našich spoluobčanů. Ti všichni mohou během krizových událostí, jako je epidemie korony – ale přijdou další – podlomit náš kapitalismus a naši demokracii. Čína je naším Kartágem. Čína nemůže být zničena, ale její vliv musí být oslaben, aby Západ přežil jako demokratická a humánní kultura.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2021: *****

Blahomír Skoupý 500,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dana Staňková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 300,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Miroslav Červenka 300,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 400,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Anonym 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Anonym 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 500,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč

Celkem za měsíc: 11 750,00 Kč
Vybráno 33.57%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 291 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (29 votes, average: 3,79 out of 5)
Loading...
politicon.cz
79 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.