cikaniosada
22.11.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Cikáni, Gypsis nebo Romové?

Sdílejte článek:

SvS

Následující text je patrně reakcí na nějaký článek slovenského poslance Beblavého v denním tisku. Začíná slovy: „Dobry den pan Beblavý, četl jsem váš příspěvek o řešení Cikánské otázky u nás na Slovensku, který jste dnes měl v SME…“

1) Nejprve k pojmu Cikán či Rom… My říkáme sousedům Rakušané, přestože si oni říkají Ostereicheri, či Austrianeri… My říkáme obyvatelům Německa Němci, přestože si oni říkají Deutschlanderi či Germaneri… Maďaři říkají Bratislavě Poszonyi, my říkáme Vídeň a ne Wien…

Z toho plyne, že každý si může ty druhé pojmenovat po svém a naši předci po několik staletí říkali Cikáni, proto neobstojí fakt, že příslušníci tohoto etnika v sedmdesátých letech minulého století se nazvali Romové … Oni si tak mohou říkat, ale my zachováváme tradiční označení, což přeci není nic špatného, není ani pejorativní, vždyť Němci říkají Zigeuner a jiní — Francouzi či Španělé — Gypsis…

2) Cikáni jsou v Evropě cca 700 let, dost dlouhá doba, aby pochopili, že v Evropě je třeba o sebe se postarat prací, jen prací a zase jen prací… a neparazitovat! Mohli poznat všechna evropská etnika, národy a mohli odkoukat, jak to dělají jiní.

Ale oni nám tu hrají nekonečné divadlo a my jim naletíme s našim falešným soucitem nad jejich stavem — ale v přírodě je to tak — kdo se o sebe neumí postarat, ten zahyne… Kdybychom tu nebyli, kdo by živil Cikány, kdo by jim dával sociální dávky, koho by okrádali, kdo by jim stavěl basy, kdo by je léčil jen proto, že jsou špinaví, leniví a neumí se o sebe postarat…???

3) Kategorickým požadavkem všeho živého na teto planetě je — přežít za každou cenu! Život na této planetě je řízen dravci. Také mezi rostlinami je boj o vláhu, o světlo, o živiny v půdě — mezi zvířaty je vztah býložravců a masožravců — a mezi lidmi je odvěký boj o půdu, o vliv, je to souboj etnik…, a proto byly, jsou a budou války…

4) Možná znáte ty, co na pracovištích od kolegů neustále požadují cigaretu, no sami si ji nekoupí… Takových je mnoho! A právě tak se chovají Cikáni — my jim dáváme na cigarety, na alkohol, na jídlo, na šaty, na televizory, na všechno…

Lidé práce jsou trestáni tím, že jim strhávají daně a tyto peníze se rozdávají Cikánům… Ale normální lidi to už nebaví, proč by je měli stále podporovat, proč by měli živit jejich početné rodiny. Co to přináší naši společnosti? — Jen to vytváří další a další problémy!

5) Sedm set let nestačilo! — Kdy se dokážou konečně postavit na nohy? … Naši předci v minulém století — přestože byli i negramotní — jeli za prací do Ameriky, konali odpovědně, posílali domů dolary, aby jejich rodiny, jejich děti přežily! To je recept i pro líné Cikány, musí jít za prací až na kraj světa, je nutno jim to takto říci, nebo to není pravda? A jsou v bídě kvůli nám? Za komunistů byla povinnost pracovat a přesto byli mezi nimi tací, co v životě nepracovali, jiní byli fluktuanti, vtipy o jejich pracovní morálce jsou opravdu pravdivé…

6) Kdysi dávno stát vznikl způsobem, že lidé se skládali na „společný servis“ — platili si armádu, policii, lékaře, učitele… Lidé nejdříve museli pracovat, výsledky jejich práce si vyměňovali, později, když byly peníze, tak si všechno platili… Také nyní je tomu tak. Ale Cikáni neplatí ani armádu, ani policii, ani zdravotníky ani učitele — přesto ještě chtějí i byty jen proto, že mají mnoho dětí!!!

7) Viděl jsem přírodopisný film — ptáci — samec a samička si postavili hnízdo, potom kroužili po okolí, zda je dost potravy, červů, ponrav, housenek — posléze bylo v hnízdě jen jedno vajíčko… Proč asi? No, i ti ptáci se chovají odpovědně, usoudili, že sezóna není bohatá na potravu, takže více než jedno ptáče by neuživili… Ale Cikánka z osady v televizi křičí: „Dejte mi byt, mám deset dětí!!!“

Vám se zdá taková neodpovědnost normální, vy to nevidíte, nebo nechcete vidět, vy nevíte, proč jsou lidé na Cikány nasráni? Vždyť lidé by z daní mohli mít pro sebe lepší armádu, lepší policii, lepší zdravotnictví, lepší školství, vyšší důchody…

8) Jsem pro sociální stát s důrazem na solidaritu — ale pro nevyléčitelně nemocné, pro starce, co jsou v důchodu, ale před tím si své už odpracovali v podobě odvedených daní za 40letou práci!

9) Cikánům bylo špatně, když je komunisté hnali do práce a každý mohl mít práci, zle jim je i teď, neboť jim prý práci nedávají, nebo je odmítají… Vždyť to je Kocourkov — když musí, tak nechtějí, když nemusí, tak jim práci nedají?

Pane Beblavý, divím se, že neumíte pochopit jejich divadelní kreace, díky takovým, jako jste vy, budou neustále prodlužovat stav totálních parazitů!!!

10) Na sklonku Federace, v roce 1992, dávala STV 2 večer z Košic diskusní pořad o Cikánské otázce — byl tam i právník — Rom — co se vymanil vlastním přičiněním z osady a vystudoval. Utkvěla mi jeho jednoznačná odpověď „já jsem Rom, znám jejich mentalitu a poznám, kdy hrají divadlo, neboť na to mají talent, ale, aby se změnili, na to je třeba jediné — ekonomický tlak…

Pane Beblavý, dešifrujme to — až když budou úplně hladoví, až když nebudou mít nic, tak budu dělat cokoliv. Jen aby přežili…

11) Sociální dávky je nezmění, oni si za peníze koupí nejprve pití, cigarety, až potom jídlo a věci, co potřebují jejich děti… Namísto peněz té hodnoty jim dávejme v osadě potraviny pod dohledem a přesně na hlavu, tři ženy z nich by denně vařily, šatstvo by měli ze second handu — čisté, použité, no a za to všechno by museli přistoupit ke změnám.

Ráno by začalo uklízením. Osada může být chudá, ale musí být pořádek, relativní čistota, každý by se musel umýt, i zuby, odpady by třídili, muži by chodili na brigády do lesa, každá desátá fůra dříví by byla pro potřeby osady… Peníze je nepřevychovají — je třeba od nich požadovat změnu života a říci jim, že se všichni skládáme na jejich přežití… Nechť to konečně pochopí, že státní peníze, to jsou peníze lidi práce, co jsou trestáni tím, že jim stát zdaňuje příjmy… A tyto peníze stát rozdává líným Cikánům. Což je paradox.

12) Na Slovensku žije v osadách cca 160 000 Cikánů a na náš úkor, v Maďarsku je 52 % dětí do 8 let cikánského původu… To chceme i my? To je občanská společnost, když jiná etnika musí pracovat na jedno líné, co se během 700 let nedokázalo postavit na nohy a žít za vlastní… Vám by vyhovovalo, kdybyste celý život musel živit líného souseda, kdybyste se mu musel postarat o byt, o jídlo, o jeho děti, platit jim nemocenskou, také i basu mu postavit…? Zničí parazit hostitele?


Mistr Jan Hus napsal už v roce 1409: „Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a Boha neuznávající!“

V geniální zkratce tak shrnul celý cikánský problém, jehož podstata se za uplynulých 600 let nijak nezměnila. To jen pan Kocáb, Uhl a podobní „vědci“ se nás snaží přesvědčit, že Cikáni až do roku 1948 hlavně malovali džbánky, vyšívali košilky, hráli na housličky a zkazilo je až 40 let bolševické totality! Nejhorší je fakt, že tu vyrůstá generace dvacetiletých Romů, co nikdy neviděli nikoho kolem sebe pracovat! Plně souhlasím se zněním toho, co napsal v roce 1409 Mistr Jan Hus, doufám jen, že některé ty naše novodobé „vědce“, kteří překrucují dějiny, nenapadne tvrdit, že před 600 lety, už tu byli komunisté, kteří je zkazili. Byl Mistr Jan Hus rasista?

 

Pozn. red. SvS: Údajně to snad otiskli i na iDNES — nenašel jsem a nevěřím, že by si to troufli. Hledal jsem i na původním SME.sk a také nenašel.

Článek je, pravda, hrubě paušalizující, a je evidentní, že neplatí pro celou cikánskou populaci. Jenže ukazuje, že jde o palčivou a po mnoho let řešenou a stále nevyřešenou otázku. Na Slovensku se ji pokusili před lety vyřešit radikálně: hrubým způsobem seškrtali nadstandardní finanční podporu (pozitivní diskriminaci). Několik měsíců na úřadech výplat sociálních podpor musela hlídat policie, protože se někteří jedinci pokoušeli vynutit si obvyklý příjem násilím.

Po čase se situace uklidnila a inkriminovaná minorita převážně zmizela z měst. Výsledkem jsou monokulturní cikánské osady, odloučené vesnice s ubohými boudami, plné špíny a nepořádku, ale nechybí satelitní antény a několik drahých aut. Začlenění se zřetelně nepovedlo.

A nedaří se ani český způsob s mnoha neziskovými organizacemi a mnohamilionovými utracenými částkami na affirmative action bez očekávaného výsledku. (AF = Pozitivní diskriminace, někdy také podpůrná akce, odkazuje k politice, která bere v úvahu faktory jako „rasa, barva kůže, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní postižení nebo národnost“ při zvážení podpory znevýhodněných skupin „v oblastech zaměstnání, vzdělání a podnikání.“) Dužno poznamenat, že termín AF pochází z USA a i tam, přes desítky let aplikace, selhal. Kdo z černochů chtěl, prosadil se i bez protežování; kdo nechtěl, stejně skončil v ghettu a obvinil z toho celou společnost.

Edit 2019-11-21 05:47:51: čistě shodou náhod jsem otevřel stránku s fotodokumentací čištění jedné ze slovenských osad; pokochejte se

A jen na závěr komentáře: pokud se s oblibou Cikáni brání nařčením, že jde o rasismus, pak je třeba dodat, že nikoliv; patříme spolu s Cikány do stejné rasové skupiny indo-evropských národů.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2020: *****

Vladimír Pospíšil 800,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jiří Sika 500,- Kč, Ernest Wachtl 30,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jakub Malinovský 36,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Sabo 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Marie Kouklíková 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Jan Dočekal 500,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Eduard Ezer 500,- Kč

Celkem za měsíc: 13 678,00 Kč
Vybráno 39.08%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 394 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (29 votes, average: 4,79 out of 5)
Loading...
loading...
39 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.