4879833_historie-tri-kralove-odboj-masin-balaban-moravek-v0
6.11.2018
Kategorie: Historie

Českoslovenští generálové, zapomenutí hrdinové naší země

Sdílejte článek:

MIROSLAV VÁCLAVEK

Československo, navzdory všem tvrzením, kterým se nám i v poslední době dostává, nebylo v době svého vzniku skutečnou demokracií, ale dobytým územím.

Územím, kde byli vítězi Češi a těmi poraženými Němci, Slováci, Maďaři, Moravané, Slezané, Poláci, Rusíni a všechny ostatní národy a národnosti republiky Československé, neboť její otcové zakladatelé namísto modelu švýcarského, pojali šílený nápad ustavení národního státu na území mnohonárodním, dnešními slovy multikulturním, multietnickém, multináboženském a multicivilizačním a udržovali jej policejní a vojenskou silou.

Mohli tomuto násilnému vnucování svého pojetí státu dostát, protože oni sami byli v područí tehdejší vítězné mocnosti, tedy Francie, přičemž pro Francii bylo Československo pouze jedním z jeho departamentů a kolonií, kterých měla po celém světě nespočet a jejichž prostřednictvím si Francie řešila své mocenské zájmy.

Ale přičemž se k Československu v době krize zachovala ve stylu mouřenín posloužil, mouřenín může jít a Československo bylo jako již nepotřebný nástroj francouzské velmocenské politiky odhozeno do kouta.

Neboť nakonec Francie usoudila, že nebude rušit stojatou vodu domácího veřejného mínění vtrhnutím do Německa a odřízla Československo jako pytel s pískem, které dopadlo z výšin pýchy svých elit přímo na hubu a jen, co povolila francouzská velmocenská ruka, rozletělo se na tisíc střípků.

Přičemž státní torzo, které z něj nakonec zbylo, dostalo po březnové okupaci roku 1939 název Protektorát Čechy a Morava neboť Slovensko se vydalo svojí vlastní válečnou cestou spojenou s mnoha zločiny a vyvražďováním slovenských občanů židovského původu a území odstoupených Sudet se stalo územím Třetí říše.

Nastala doba nejhlubšího temna v národních dějinách a světlo svobody pohaslo, zdálo se tou dobou, že snad navěky.

Nejvyšší velitel a hlava státu Edvard Beneš ponechal zbaběle svou zemi, její lid a vojáky napospas nacistickému barbarství a zavčas ulétl i s nahospodařenými penězi, komorníkem a kuchařem jakožto i se svou chotí do bezpečí za oceán a na nějaký čas zcela zmizel ze světa.

Pro mnohé byl příchod národního socialismu, nic si prosím nezastírejme, však velmi vítaným. Neboť Protektorát Čechy a Morava nebyl dobyt, ale obsazen na základě dohody mezi prezidentem druhé republiky Emilem Háchou a Adolfem Hitlerem a na oslavu začlenění prostoru Čech a Moravy do Říše byly v Berlíně uspořádány velkolepé oslavy a světelný dóm tvořený protiletadlovými reflektory namířenými do nebe.

To vše se zavedením sociálních programů, dětských přídavků, penzijního, zdravotního, nemocenského a nezaměstnaneckého pojištění. Tedy toho, co republika během svých dvaceti let nebyla schopna díky řevnivosti a omezenosti jednotlivých politických klanů vyřešit ani poněkud.

Není divu, že na tento cukr skočily miliony a mnozí počali jezdit i za trojnásobně vyššími platy do Německa, čemuž učinila konec až válka a spojenecké nálety německých měst a podniků, takže tam dříve dobrovolně pracující Češi museli být povoláváni jakožto totálně nasazení.

Ale i v této zdánlivě nejčernější hodině pro naši svobodu a demokracii, byť nedokonalou a v mnohém nespravedlivou a špatnou, ale přesto demokracii, kterou žádná diktatura nemůže nijak nahradit, byl formován odboj.

A to především z řad těch, kteří byli nejvíce a nejhlouběji zrazeni, tedy vysokými důstojníky československé armády, kterým byla z rukou vytržena zbraň a jejichž velitel zběhl.

A tak hned těsně po okupaci zbytku českých a moravských zemí nacistickým Německem, byla zformována Obrana národa. Tedy odbojová organizace iniciovaná především vyššími a vysokými důstojníky bývalého Ministerstva národní obrany a Hlavního štábu československé armády.

Obrana národa byla tvořena jednak, coby struktura vykonávající akty sabotáží, maření nacistického válečného úsilí, dodávání informací spojencům a výzvědnou službu proti nacismu a pak i jako zárodek jakési budoucí podzemní povstalecké armády, která se otevřeně zapojí do boje proti nacistickým okupantům, jakmile nastane vhodná situace a vlastními silami přispěje k osvobození naší země. Což se i stalo v samotném konci druhé světové války, kdy čeští povstalci za opravdu významné podpory Ruské osvobozenecké armády generála Buňačenka osvobodili Prahu a značnou část Čech.

A tak příjezd Rudé armády pak byl již jen teatrálním výstupem nové zločinecké moci obludné stalinistické diktatury a velitelé povstání byli perzekuováni komunistickým režimem.

Rovněž však Obrana národa nevedla pouze výzvědnou činnost, ale její členové svedli celou řadu otevřených střetů s nacistickou mocí, kdy důstojníci Balabán, Mašín a štábní kapitán Morávek, ten zvláště, pořádně zatápěli pánům v kožených kabátech a posledně jmenovaný štábní kapitán Morávek provětral pánům z Petschkova paláce jejich kožené kabáty ranami ze své služební zbraně. Aby jim u nás asi nebylo horko.

Odpovědí na odbojovou činnost byla vlna nacistického teroru, ale i když byli velitelé a řadoví odbojáři postaveni ke zdi a popraveni. I když byla rozhlasem hlášena jejich jména a zdi okupovaného zbytku naší země rudly vyhláškami hustě popsanými jmény těch, kteří padli v boji proti nacismu, vynořili se z podzemí další velitelé a další vojáci Obrany národa, aby nastoupili na jejich místa.

Vlna za vlnou, jako v útoku, který jim byl upřen v boji při obraně naší země, nastupovali na svá místa a plnili své vojenské povinnosti do posledního okamžiku. Kterým bylo třesknutí výstřelu u hlavně popravčí čety. A pak narychlo stlučená rakev a rychlý pohřeb. Někam na neznámé místo. A pak, což je ještě ohavnější než samotný akt jejich vraždy, jejich zapomenutí komunistickým režimem.

I když po celou dobu války plnili své vojenské povinnosti s hrdinstvím, které je snad zcela nepopsatelné, byli novými pány nad naší zemí zavražděni podruhé. Byli zastřeleni mlčením, lží, pomluvami, dokud se nezdálo, že nezmizeli nadobro z naší paměti.

Ale něco takového ani není možné. Zabít vojáka sice možné je, ale svobodu, za kterou zemřel nikoliv. A tak nezbývá než letošní vyznamenání generála Josefa Bílého, který vlastně sám velel své popravčí četě, když jeho poslední slova zněla: „Ať žije Československá republika. Psi palte!“ připnout na hruď všem odbojářům, kteří dali své životy za ty naše a na které naše vzpomínky prozatím ještě nedosáhly.

Máme své hrdiny. To jen se nás komunistický režim snažil celá ta desetiletí přesvědčit lží o opaku. A to proto, abychom se jim podvolili a přijali to, že jsme zbabělci a že se jim vydáme. To, že dnes žijeme v nádherné a vzkvétající zemi je i díky obětem těch nejlepších z našich řad.

Těm doposud neznámým, jejichž dluh jsme po tak dlouhé době alespoň počali splácet. A pokračujme ve splátkách dál. Protože jen tak najdeme ten skutečně správný způsob naší novodobé státní existence, kterou žijeme v blahobytu a hlubokém míru spolu s ostatními národy Evropy, spojeni v atlantickém obranném společenství před válkou a zlem.

A my se prosím již konečně ze své historie poučme, přijměme ji se vším, co obsahuje, a našim hrdinům dejme, co si zasluhují. Vděk, vzpomínku, úctu a především život druhý tím, že nezapomeneme ani jejich skutky ani za co bojovali a za co dali své životy.

 

miroslav-vaclavek

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč

Celkem za měsíc: 7 378,00 Kč
Vybráno 21.08%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 214 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.