Černý den pro Evropu: Brusel odhlasoval povinné kvóty azylantů

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (26 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

JURAJ POLÁČEK 01|05|2015

Dobře si zapamatujte 29. duben 2015. Je to den, kdy jsme pohřbili evropskou civilizaci. Europarlament odhlasoval přijetí kvót na základě kterých budeme muset v Česku a ve všech zemích Unie povinně přijímat hordy valící se do Evropy z celého světa.

Za rezoluci hlasovali (RC-B8-0367 / 2015 – Resolution (str.416) ) tito čeští europoslanci:

 • Zdechovský KDU-ČSL
 • Niedermayer TOP09
 • Štětina TOP09
 • Šojdrová KDU-ČSL  
 • Polčák TOP09
 • Keller ČSSD
 • Poc ČSSD
 • Poche ČSSD
 • Sehnalová ČSSD

V rezoluci, za kterou hlasovalo 449 poslanců, 130 bylo proti a 93 se zdrželo hlasování se píše: Reakce na nejnovější tragédie ve Středozemním moři musí vycházet ze zásady solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti, uvádí se v usnesení které požaduje:

 • vypracování závazných kvót ze strany Evropské komise pro rozložení žadatelů o azyl mezi všechny členské státy
 • využívání stávajících možností vydávání humanitárních víz plně ze strany členských států, které by zároveň měly seriózně zvážit možnost uplatnit směrnici o dočasné ochraně z roku 2001 nebo článek 78 odst. 3 SFEU (SFEU), které předpokládají mechanismus solidarity v případě hromadného a náhlého přílivu vysídlených osob
 • zvýšení příspěvků do stávajících programů přesídlování ze strany členských států
 • plnou transpozici a účinné provádění společného evropského azylového systému ve všech zúčastněných členských státech.
000euposl

Zdroj obrázku: pro-vlast.org

Edit: Jak fungují procesy v EU

Posloupnost je následující: Europarlament nemá legislativní iniciativu. Proto, tak jako v tomto případě, pokud chce prosadit nějaké nařízení, musí vyzvat rezolucí Evropskou komisi, aby vypracovala návrh legislativy, která bude později předložena Europarlamentu ke schválení. Pokud se jedná o řízení azylantských toků, Lisabonská smlouva dává Evropské komisi oprávnění převzít organizaci celého procesu v Evropské Unii v případě humanitární katastrofy.

Takže uvedená rezoluce je formální začátek procesu rozhazování azylantů podle směrných čísel na základě nařízení Evropské komise.

Portál Newstatement svého času vydal  článek Benjamina Abtana, prezidenta Evropského antirasistického hnutí , který vyjadřuje přesvědčení, že prosperita Evropy plně závisí na míře přistěhovalectví. Že bez “čerstvé krve” se nebude moci Evropa dále rozvíjet a proto je třeba udělat všechno možné pro to, aby imigrace nejenže nestagnovala, ale naopak abychom radostně a s nasazením všech prostředků dotáhli co nejvíce přistěhovalců. A že jen takový postoj umožní prohloubit demokracii, podpoří inovace a ekonomiku

S prominutím větší hlouposti si nepamatuji od dob komunismu.

Je evidentní, že do Evropy dnes nikdo nejde budovat demokracii, ale jsou to ekonomičtí imigranti. V první řadě se chtějí mít dobře.

V lepším případě mají nějaké základy – pracovní, kulturní, jazykové. V horším případě nevědí nic, jsou kulturní úplně mimo, takže jsou nezaměstnatelní, odkázáni na živoření na okraji společnosti a po čase jejich frustrace narůstá. V nejhorším případě sem přijíždějí za účelem doslova se přisát na štědrý sociální systém Evropy. Případ Turecké menšiny v Německu, kde 80% lidí v okolí Berlína nemá trvalou práci je varující …

Většinou jsou přistěhovalci ze zemí Afriky a blízkého nebo středního východu integrovatelní jen těžko, v dnešní době, kdy se imigrantské komunity zvětšily na homogenní ghetta, která ztížila proces imigrace, jen zvětšují počet nepřizpůsobivých. Evropa má problém zaměstnat vlastní lidí, nezaměstnanost mladých dosahuje desítky procent. V takové situaci jsou noví imigranti prostě navíc.

Evropě, evropské kultuře a ekonomice masové neselektivní přistěhovalectví nepřináší nic – jen chaos, vzpoury, likvidaci původní kultury a jejich ekonomický přínos je záporný. Celá politika podpory tohoto procesu je jen o zvýšení vlivu podobných organizací, jaké jsou podobně té z článku a samozřejmě jsou to vítané voličské posily levicových stran. To se jasné ukázalo v Anglii, kde Labour Party přiznala, že její podporou imigrace šlo o zvýšení preferencí nebo v Norsku, kde je politika cíleně zaměřena na “zlikvidování rasových a kulturních předsudků” a odstranění jakýchkoliv překážek pro nové imigranty. V Anglii přišli na to, že tato politika likviduje sociální systém a začínají výrazně omezovat možnosti imigrantů, v Norsku bohužel objevili nová ložiska plynu – tam je (finanční) prostor na pár milionů dalších nových “spoluobčanů”.

Námitka, že když se neotevřeme imigrantům, čekají Evropu těžké časy, a že je třeba zachovat a zvýšit tempo imigrace a investovat čas, finance a úsilí na odstranění problémů, vychází ze špatného předpokladu. A to, že imigranti jsou vždy posilou ekonomiky. Pokud však bude naopak jejich přínos záporný, tak dojde ke snižování ekonomické výkonnosti a kolapsu všeho co je odvozeno z ekonomického potenciálu.

Při současné neřízené imigraci, když se do Evropy valí všechno, co má zdravé nohy a ruce, ale v podstatě neumí nic, co by jim pomohlo v jejich uplatnění se na pracovním trhu (jazyk schopnosti, dovednosti, znalosti, pracovní návyky) k tomuto dojde, takže počítejme s kolapsem sociálního systému, se snižováním úrovně školství, vědy, výzkumu a propadem životní úrovně . Je absurdní předpokládat, že dnes se k nám stěhují lidé, kteří budou přispívat na budoucí evropské důchody.

Je mnoho příkladů, kdy je vidět jak si v rámci politické korektnosti Evropané sami podřezávají větev pod sebou. Thilo Sarrazin (špičkový člen SPD a člen předsednictva Německé banky) napsal knihu “Německo páchá sebevraždu” , kde na číslech dokládá jak multikulti zabíjí německou vzdělanost a jak upadá německá kultura. V článku na blogu ukazuji jak se taková cesta do pekla (viz. práce našich multikulti neziskovek) vyrábí kdekoliv.

S nastupujícím islámem se budou prohlubovat rozpory mezi požadavky fundamentálního islámu a možnostmi systému. Heslo “Islám je řešení” rozhodně neplatí pro ekonomiku. Tam je to kontraproduktivní, protože preference jakýchkoli hledisek a řešení před přirozenými ekonomickými, je vždy méně efektivní, nebo až s degradačním výsledkem.

Existuje řešení?

Demografický problém je vážný, ale osobně si myslím, že řešitelný vnitřními silami Unie. Namísto stovek miliard na sociální benefity přistěhovalců a jejich (i tak neefektivní) začleňování do společnosti, třeba stimulovat zakládání tradičních vícedětných rodin původní populace, zavést daňové úlevy při příjmu pracujících rodičů, podporovat ženy na mateřské, usnadňovat bytové problémy mladých lidí apod. Unie se jako vždy při definici svých řešení dívá přes ideologické prizma multikulturalismu (což je jen jiný název pro kulturní marxismus) a není ochotna se pravdě podívat do očí. Proto jsem maximálně skeptický při odhadu budoucího vývoje.

Řešení typu – imigraci třeba “rozhodit” do ostatních zemí Unie je prostě směšné. Dnes stojíme před realitou zavedení kvót. Jak z rezoluce vyplývá, zřejmě se sjednotí v rámci společné azylové politiky Unie podmínky ve všech zemích – tj stejné příspěvky a programy pro “integraci”, stejná povinnost ubytování, povinnost ukončit azylové řízení do šesti měsíců, stejné “právo na práci” po devíti měsících , stejná sociální politika apod. T.j. namísto tvrdé selekce přistěhovalců se bude problém jen rozmazávat napříč celou Unií, za obrovského zvýšení finančních nároků.

Pokud vím, tak se v minulosti připravovalo zavádění průkazů na základě biometrických údajů. Podrobnosti nevím, ale moje představa je taková, že azylant bude v rámci rozdělování kvót na základě centrální evidence umístěn například do Česka za stejných podmínek jako v Německu – benefity, jazyková příprava, ubytování, školy apod. Takže pokud bude chtít pobírat podporu a v bruselské evidenci bude mít záznam, že je přidělen k nám, bude zde zřejmě muset zůstat.

Mimochodem, v Česku si “neumíme poradit” s integrací tradiční menšiny, která se od nás liší poněkud méně a navíc ji známe skrz naskrz na základě staletých zkušeností. Už vidím, jak budeme integrovat desítky tisíc kulturně úplně nekompatibilních lidí, kteří navíc často integraci a priori odmítají na základě své náboženské či kmenové výlučnosti. Jsem realista, takže děkuji, neprosím. Bohužel za mě už rozhodli jiní …

ZDROJ: Juraj Poláček, medzicas.sk (upraveno red. PP) a:

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20150424IPR45723/html/Migr%C3%A1cia-Parlament-%C5%BEiada-prijatie-okam%C5%BEit%C3%BDch-opatren%C3%AD-na-z%C3%A1chranu-%C5%BEivotov
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2015-0367&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BPV%2B20150429%2BRES-RCV%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN&language=EN
http://www.newstatesman.com/austerity-and-its-discontents/2013/07/lets-open-europe-immigration
http://jurajpolacek.blogspot.sk/2013/06/prevalcuju-turci-aj-nas.html
http://jurajpolacek.blogspot.sk/2013/07/ako-sa-vyrabaju-predsudky.html

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2018: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč

Celkem za měsíc: 1 750,00 Kč
Vybráno 4.95%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
politicon-banner
102 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.