pirates-1693519_1280

Černá totalita začíná lží

Sdílejte článek:

VLASTIMIL PODRACKÝ

podrackyDnešní totalitáři, stejně jako někdejší, se zaříkávají, jací jsou demokraté, jací jsou to neobyčejní šiřitelé dobra a jak jejich dobro zvítězí nad zlem starého světa nenávisti.

Kdo lže a krade?

Kdysi jedna komunistka vyprávěla, jak zlí byli ti sociální demokraté a národní socialisté v době, když vládli, jací to byli zloději a „hajzli“. Dovolil jsem se otázat, co tedy dělali tito neobyčejně zlí lidé.

„Starosta obce si nechal udělat z obecních peněz cestu ke svému domu“, odvětila.

„To je všechno?“ divil jsem se.

„Byli to všechno zaprodanci kapitalistů a velkostatkářů, kteří podpláceli starostu.“

„To mu jaksi podstrkávali stokoruny nebo jak?“

„Přispívali různě na obec, ale to nikdy nebylo pro obyčejného člověka, stavěly se z toho různé stavby, ze kterých dělníci nic neměli. Třeba oprava kostela a starosta měl bratrance zedníka, kterému tu práci zadal.“

„Komunisté snad nic neukradli?“ zeptal jsem se odvážně.

„Ne, komunisté nikdy. Neznám skutečného komunistu, který by něco ukradl,“ odpověděla ona komunistka.

Rozhovory s totalitáři jsou stále stejné. Odcházející občanská garnitura vzniklá ještě z demokratického rozhodování lidu je diskreditována drobnými selháními. Zemanův kancléř si dovolil načerno zabít prase. Chtěl si promluvit se soudcem v jisté kauze, což přece prezidentův kancléř nesmí. Babiš dal svým dětem peníze a ony si zažádaly o dotace. Potom jim pomáhal. Možná obešel nějaký předpis, ale stále nevím, co tak hrozného udělal, jako zločin to smysl nedává. Je ve střetu zájmů, který se ovšem konkrétně v ničem neprojevil. To, že oba dávají své platy na charitu není nikde slyšet. Jsou v pozici oněch někdejších předkomunistických garnitur, které už se nemohly účinně bránit nastupující totalitě. Jsou to vlastně směšné figurky se svázanýma rukama, když media, neziskovky, univerzity, umělecká scéna, ale hlavně obrovské vlivné organizace ze zahraničí pracují pro nástup „nového lepšího světa“. Po ovládnutí lokálních struktur a senátu univerzalisty a černými neomarxisty už neovlivňují zvolené orgány ani zahraniční politiku. Lidé jsou zmateni a stokrát opakované lži je ovlivnily. Stojíme v roce 1948. Nastupují „čistí“, kteří nikdy nic neukradli a také neukradnou, protože v budoucnosti už nebude, kdo by je obvinil.

Paradigma současnosti vykazuje jako hlavní symbol absenci nadřízené morálky, která by byla většinou akceptována. Morální hodnotou není národ a přestává být i stát. Jiné hodnoty nefungují jako sjednocující. Vše je podřízeno zájmům politickým a materiálním. Vše až do morku kosti. Nic není ponecháno k nějaké shodě na obecných principech. Morálka se stala pouze nástrojem politického boje. Platí morálka pro druhé, nikoliv pro mne a moji skupinu, pro moji bublinu.

Stále opakovaná absence slušnosti je jen indikátorem daleko důležitějšího vnitřního přesvědčení, že se vede válka, že to není soutěž o nejlepší řešení, ale, že ten druhý je nepřítel, je to přece ruský agent. Rusko asi ani nevědělo, že se stává objektem virtuálního boje, jakési počítačové hry, když náhle se začaly bourat pomníky spojené s osvobozením Československa, hledat záminky ke štvaní a vytváření umělých kauz. Ale nastupující totalita potřebuje nepřítele vnějšího i vnitřního, protože jen to ji dodává legitimitu si dovolit cokoliv.

Nastupující černá totalita chce „dobro“. Tito totalitáři nikdy nelhali, oni nikdy nic neukradli, lžou a kradou druzí. V programu koalice Pirátů a Stanu je psáno:

„Sledujeme krádež státu za bílého dne. Kradou si ho pro sebe – pro své vlastní bohatství, pro svou vlastní moc, pro svá vlastní ega. Projídají naše daně, kterými se dnes a denně skládáme na zdravotnictví, školství …… Aby nad nimi nebyla kontrola, unesli důležité instituce a obsadili je lidmi, kteří slouží jim – nikoliv naší zemi. Výsledkem je chaos.“

Nemusím přece říkat jaká je to obrovská lež, jak to ve skutečnosti je. Žijeme v nejlepším světě, který kdy byl, máme se nejlépe v historii. Nemusím říkat, že „čistí“ a vždy „pravdomluvní“ Piráti by asi těžko dokazovali slovo za slovem, které v tomto lživém pamfletu používají. Velké kauzy obvyklé za dřívějších vlád (solární tunel, kauza OKD) se v posledních letech nekonaly, korupce se včas odhalila. Nevím opravdu o žádné kauze kromě rozmazávání a zveličování obyčejných selhání. Kde tedy jsou ti zloději? Rád bych je viděl! Je to zase taková lež, jakou mi kdysi vyprávěla ona komunistka.

Ale pokračujme v programu PirátStanu: „Chaos odhalila naplno pandemie. Neustálé změny pravidel a více nebo méně nesmyslných opatření nás uvrhlo do tmy, ve které jsme se báli o práci, vzdělání dětí, o budoucnost. Přes 30 tisíc našich prarodičů, rodičů, přátel se z té tmy už nemohlo vrátit.“

Takže smrt lidí nezavinila pandemie, ona byla jen jakýmsi nástrojem „odhalení“, ona za nic nemůže, za všechno může vláda. A nebýt pandemie, vlastně bychom ani neodhalili, jak vláda těm 30 tisícům nedovoluje se vrátit ze tmy.

Další text programu: „Tahle země nevzkvétá. Nesměřuje k budoucí prosperitě, otevřené společnosti, rovným šancím pro všechny.“

Jak to? K čemu tedy směřuje? Nemají snad všichni rovné šance? Otevřená společnost snad neexistuje? A budoucí prosperita? Ta je založena především na rozumné ekologické politice a odmítnutí zeleného šílenství, ale zde právě Piráti zelené šílenství podporují. Kdo tedy směřuje k budoucí prosperitě a kdo k živoření?

Jinak mají Piráti a STAN populistický program stejně jako ostatní. Není v něm nic převratného, dokonce jsem nenašel stavbu bytů pro mladé rodiny, které mají ostatní strany (ČSSD, SPD, ANO) a které považuji za nejdůležitější pro budoucnost národa. Nemyslím si, že Piráty budoucnost národa zajímá, nejspíše spoléhají na migranty, které někteří členové Pirátů vítali.

Tady nejde jen o předvolební sliby. Víme přece, že Piráti se chovali jinak, když nebyly za dveřmi volby. A těžko se budou striktně držet volebního programu, který přece není jejich, je koaliční, a to jim vždy umožní dělat něco jiného, než slibovali ve volbách. Víme, že jsou napojeni na evropské struktury „nové levice“ a její program budou plnit. A to je „green deal“, multikulturalismus a antropologický univerzalismus (vytváření univerzálního člověka, který není ani muž ani žena, nepřísluší k žádnému národu, nepotřebuje rodinu). Budou pokračovat v zavrhování národa a národního státu a starat se o nadvládu EU. Prvně chtějí přijmout euro, před kterým ekonomové varují. K tomu ovšem budou potřebovat totalitu, protože jinak to neprosadí.

Chceme změnu!

Druhá koalice chce změnu. Ne, že by nebylo potřebné mnoho věcí zlepšit, ale v podstatě přece máme systém, který funguje, vynikající zdravotnictví, které zachránilo mnoho lidí od smrti za pandemie, vynikající hasiče a policisty. A samozřejmě vynikající lidi všude, schopné solidarity, kreativity a přizpůsobení i špatným podmínkám. Bohužel kdysi vynikající školství bylo pokaženo inkluzivním šílenstvím. Problémy, které se vyskytují, jsou přirozeně vzniklé a přirozeně zaniknou. Nevznikly vládou, která dělala v podstatě totéž jako v jiných státech, samozřejmě i stejně chybovala. Volná místa obsadí opět Ukrajinci a jiné pracovité evropské národy, nepotřebujeme k tomu muslimy, kteří by stejně nepracovali na nelukrativních místech, která jsou volná. Bohužel v devadesátých letech se narodilo o čtvrtinu méně dětí, než v předchozí generaci, takže dnes chybí lidé na práci. Jediná změna, která je potřebná, je zamezit dalšímu dluhu populačnímu a finančnímu. Myslím, že většina stran má ve svém programu řešení, která k tomu spějí, a to co nabízí koalice SPOLU mají i ostatní strany, včetně onoho „nalití“ peněz do ekonomiky, které je přece samozřejmé. Nevím tedy k čemu změnu?

Pan profesor stojící v čele koalice mluví z katedry k voličům jako k žákům a nemá v podstatě co jiného říci, než štvaní proti oponentům a strašení ruským nebezpečím. Že je vedle jako jedle, vědí všichni snad vyjma skutečných studentů, kteří ještě nemají zkušenosti, aby si udělali vlastní názor. Rozvracení obchodů s Ruskem a Čínou, které členové těchto stran dělali různými provokacemi, našim občanům nic nepřinese, to si spočítá každý. Následky by se už možná daly spočítat, kdyby byl někdo tak odvážný, aby to udělal. Škodovka byla už z Číny vypakována. České velvyslanectví v Moskvě nefunguje, není možno vydávat visa, to platí i opačně. To je nějaký úspěch? Rozumnou politiku zbavenou bolševické nenávisti a propagandy od nich očekávat nelze. Komu slouží rozvracení obchodů nevím, ale naší zemi ne. A tito lidé chtějí do vlády.

Pan profesor v slušivém obleku mluví o slušnosti. Možná tím myslí jen oblečení a nepoužívání sprostých slov. Nic jiného na něm slušného není. Štve, šíří propagandu, strach a lži. Oponenti opravdu v mnoha věcech selhali, o tom není pochyb, ti sociální demokraté a národní socialisté před komunistickým převratem byli také normální chybující lidé, jak zdůraznila ona komunistka. Taková selhání se budou vyskytovat vždy, důležité je, jak závažná jsou.

Prý tu máme dezinformační weby, které pod ruskou patronací lijí do lidí jed. To je okopírovaná bolševická rétorika z padesátých let. Tenkrát to byla buržoasní propaganda, která lila jed, dnes je to ruská propaganda, čekám, kdy tu budeme mít mandelinku bramborovou a ekonomické sabotáže. To se neobejde bez omezení svobody slova. Když tento vývoj začne, může pokračovat jen jedním směrem, ke stálému omezování svobody informací, štvavým kampaním proti nezávislým webům, ovládání mysli lidí a výchova dětí v nenávisti k vlastnímu národu.

Chceme vládu takových lidí, kterým je lhostejné rozvracení zahraničních obchodů ve prospěch nějakých zahraničních podniků, které naše aktivity převezmou? Chceme vládu, jejíž hlavní motivy jsou ideologické i za cenu hospodářských ztrát? Chceme vládu, která vyvolává válku s Ruskem? Chceme vládu omezující svobodu informací pod záminkou, že jde o dezinformace a ruskou propagandu? Chceme vládu, která každého, kdo s ní nesouhlasí, prohlásí za ruského agenta? To si musíme rozmyslet. Máme na to dva týdny.

Závěr: Co potřebuje naše země?

Hospodářský vývoj stejně není v rukou vlády. Je to otázka mezinárodního kapitálu, trhů, schopnosti našich lidí, obchodů a správné diplomacie. Vláda ovlivní sotva těch 5% snížením daní, ale tím ohrozí rozpočty. Je na omylu každý, kdo se domnívá, že vláda ovlivní životní úroveň. Může přerozdělovat bohatství, zadlužovat zemi, aby se bohatství vyčerpalo dnes a zaplatili ho potomci. Zatím na tom nejsme špatně, jsme třetí nejméně zadlužená země v Evropě. Úvěry a kvantitativní navyšování jsou otázkou dobré fiskální politiky, a proto potřebujeme odborníky. Neříkám, že bychom neměli mít žádné dluhy. To může být dokonce nevýhodné. Potřebujeme vyvážet hotové výrobky z podniků, které platí daně a odvádí zisky v ČR. Západní trh je obsazený, proto se zdálo být ještě nedávno výhodné vyvážet do Ruska a Číny. Tam je to nyní zmařeno.

My potřebujeme zásadní tři věci, které ovšem jsou v rukou každé vlády a parlamentu: Zvýšení porodnosti (podpora mladých rodin, levné nájemní byty), nedovolit nasazení cizích nepřátelských etnik na naše území a udržet vládu našeho lidu nad svou zemí (jak toužil Komenský a jak zpívá Kubišová). Nepotřebujeme zelené šílenství, ale rozumnou postupnou ekologickou politiku, a už vůbec nepotřebujeme „novou levici“ a její blouznivé nápady, které nás ničí, nepotřebujeme vyhlašovat válku velmocím.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 765,- Kč
Vybráno 39.32%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 120 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 4,76 out of 5)
Loading...
38 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)