10.6.2014
Kategorie: Politika

Causa Řičář: Osm let bezmoci a postupné likvidace (II.)

Sdílejte článek:

KAREL KŘÍŽ 11|06|2014

Český stát připravil ing. arch. Marka Řičáře, jeho manželku, ale hlavně jejich pět dětí zatím o osm let života. Nikdo si asi nedovede představit pod jakým obrovským stresem musí tito lidé žít, s jakým strachem, nejistotou a pocitem bezmoci se probouzí do každého nového dne. Pro všechny obyvatele naší vlasti by mělo však být nejhrůznějším varováním, že tato muka jim připravil právě ten, který by měl jejich životy chránit – stát a jeho politická i právní reprezentace.

 

 

V minulém díle jsem váženému čtenáři nastínil i pomocí slov dnes vězněného pana Řičáře ( Josefa Marka – po změně jména v policejním programu ochrany svědků) genezi celého případu. Dnes se podíváme na spojitosti se známými jmény, záhadné obraty ve výpovědích a podivné odchylky od standardního právního rámce v „Cause Budišov“, která nešťastné rodině připravila doslova osm likvidačních let – osm kruhů pekla. Prozatím …

 

 

V KAUZE JE OBVIŇOVÁN PREMIÉR PAROUBEK

 

Bývalá náměstkyně Jourová po zatčení spolupracuje s Policií – vypoví, že manipulace s EU dotacemi se realizovaly na pokyn premiéra Paroubka – to uvádí do pohybu stranický aparát ČSSD a jeho neoficiální paralelní struktury a výsledek přichází téměř obratem: Jourová mění výpověď, popírá své přiznání a odvolává své obvinění premiéra Paroubka.

 

Architekt Řičář je od tohoto okamžiku spojeným úsilím premiéra Paroubka, osob z jeho okolí a všech obviněných … označován za zločince, který chce zničit premiéra Paroubka a jeho stranickou kolegyni Jourovou a poškodit celou stranu ČSSD…, klíčový svědek architekt Řičář se v důsledku jejich mediální strategie mění ve zločince, který chce zničit SYSTÉM, aby zakryl vlastní zločin – hysterie a bezostyšná pomstychtivost ohrožených mocných proměňuje svědka architekta Řičáře v opovrženíhodného a mimořádně nebezpečného zločince, tuneláře, organizátora podvodů, podobnou zrůdu jakou je podle Paroubka pluk.Kubice. Obvinění a vazebně stíhaní Péťa a spol. zakládají svou obhajobu na starém, osvědčeném triku: trestnou činnost nepáchali oni, ale svědek architekt Řičář – prý při žádosti o dotací a to navzdory tomu, že architekt Řičář nikdy o žádné dotace nežádal, ani je nečerpal…

 

V listopadu 2006 dostává architekt Řičář své úmrtní oznámení – parte: „zemřel mlád …“ symbolicky v den zatčení Doležela a Péti…. „a zemřel zbytečně…“ – vyšetřovatel z ÚOOZ na základě své znalosti situace dává návrh na poskytnutí zvláštní ochrany podle příslušného zákona, tu schvaluje policejní prezident i ministr, architekt se svojí rodinou přestává pro své okolí i pro veřejnost existovat – ve jménu bezpečnosti pro něho a jak se později ukazuje v zájmu prostoru pro „hráče“ – zmizení architekta jim přináší volné pole pro mediální hry, lži, falzifikace, mystifikace a další podvody…

 

Konec roku 2006 je ve znamení pozvolného obratu kauzy proti vyšetřovatelům a svědkům – obviněná náměstkyně ministra změnila výpověď a je propuštěna, Doležel i Péťa jdou z vazby později, policejní velitel Kubice je na odchodu od Policie, vyšetřovatelé kauzy se architektovi svěřují s obavami o svůj život a také odcházejí od policie, do mediálních útoků na architekta Řičáře se zapojuje novinářka Slonková, státní Česká televize se připojuje k falzifikaci kauzy, patrně motivována politickým zadáním a konkurenčním bojem proti privátní TV NOVA.

 

POLITICKÁ KORUPCE VE VLÁDNÍCH SLUŽBÁCH

 

Kauzou jsou ovšem ohroženy nejen zájmy a osoby spjaté s bývalou vládou premiéra Paroubka, ale také zájmy a osoby spojené s nastupující vládou premiéra Topolánka – ve vyšetřovacím spise se objevuje jméno bývalého náměstka ministra zdravotnictví MUDr.Pohanky a s ním spojené miliardové projekty ve zdravotnictví, do kterých byli od počátku zapojeni politici a podnikatelé z okruhu Topolánkovy vládní strany ODS. To vše v situaci, kdy více než půl roku po parlamentních volbách nově jmenovaná vláda premiéra Topolánka „vládne“ bez důvěry Parlamentu, kde má většinu „opozice“ a vládě chybí 2 hlasy…

 

Nastupuje politická korupce v zájmu SYSTÉMU – premiér Topolánek a quasipolitické struktury jím angažované zneužijí kauzu Budišov k získání dvou chybějících hlasů = 2 přeběhlíků. Tuto státotvornou korupci potvrzují jak nový opoziční leader – bývalý premiér Paroubek, tak lidé z nejbližšího okruhu premiéra Topolánka – především pan Dalík, tak oba přeběhlíci…. Výsledkem tohoto mocenského obchodu je zastavení stíhání obviněných v kauze Budišov a postupné otočení celé kauzy proti klíčovému svědkovi, architektu Marku Řičářovi.

 

Na začátku roku 2007 vzkazuje Marek Dalík hlavním obětem mocenské korupce – svědkům architektu Řičářovi a Aleši Vébrovi: “… tahle vláda patří vám,… díky”. Je to krátce poté, co Marek Dalík a jeho souputník Mirek Šlouf zajistili pro vládu premiera Topolánka chybějící dva hlasy před hlasováním v parlamentu – přeběhlíky Pohanku a Melčáka. Čerstvý leader opozice a bývalý premiér Paroubek mluví o vládě korupce – dobře zná cenu těchto 2 hlasů, později ovšem situaci využije ve svůj prospěch a hnán svou nenávistí k pluk.Kubicemu a potřebou pomoci náměstkyni Jourové, která odvolala své přiznání = Paroubkovo obvinění…. Paroubek začíná mluvit o pseudoaféře Budišov, o Jourové jako o oběti zločinného spiknutí zlotřilého architekta Řičáře, nabízí jí dokonce, že bude financovat její obhajobu ze stranické pokladny.

 

Leader opozice Paroubek má přesné informace o tom, proč jej zradil stranický kolega poslanec Pohanka (prý kvůli hrozbě vyšetřování jeho napojení na SYSTÉM kolem Péťi a Doležela) i proč jej zradil další poslanec ČSSD poslanec Melčák (ten se dokonce veřejně přiznává k náhlé politické konverzi kvůli obavě o osud bývalé náměstkyně Jourové, kterou prý chce Paroubek zničit, aby ochránil sám sebe…). Politická korupce na půdorysu kauzy Budišov je zcela flagrantní a veřejná, nepochybují o ní ani tzv. seriózní media – ovšem v radosti nad tím, že se tím povedlo zamezit nástupu komunistů k moci ruku v ruce s Paroubkovou ČSSD, nikdo nechce vidět a pojmenovávat důsledky – trestní kauza sahající do nejvyšších pater české politiky je „zametena“, svědek bude potrestán za svou troufalost a skuteční viníci odměněni.

 

VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PRAHA NASTUPUJE

 

V popsaném mocensko politickém vyřešení kauzy Budišov sehrává zásadní roli výměna dozorujícího státního zástupce, kdy na místo Městského státního zastupitelství v Praze kauzu přebírá Vrchní státní zastupitelství v Praze, nově vedené Vrchním státním zástupcem JUDr. Rampulou a jeho zástupcem JUDr. Grygárkem – v posledních letech opakovaně označenými jako zametači politických kauz a ochránci mocných proti trestnímu stíhání (viz zpráva Transparency International k situaci na VSZ Praha z roku 2012).

 

Policisté z útvaru ÚOOZ, vyšetřující kauzu Budišov jsou odstaveni od vyšetřování, jsou naopak sami vyšetřováni, rezignují a postupně odcházejí od policie: navzdory tomu, že Policie má desítky hodin nahrávek dokazujících, že za zmanipulovanou dotaci z EU a státního rozpočtu měly být vyplaceny úplatky 2 miliony Kč + 3 miliony Kč pro zcela konkrétní osoby, navzdory údajnému nálezu miliónů korun v garáži, navzdory tomu, že se organizovaná skupina netajila rozsáhlou trestnou činností a svými záměry…

 

Kauzu přebírá osobně JUDr.Havel z Vrchního státního zastupitelství v Praze, který má velmi úzkou vazbu na bývalého premiéra Paroubka – kauzu Budišov navzdory logice a všem důkazům rozděluje na několik izolovaných kauz, ty posouvá na nižší úrovně systému státního zastupitelství a ty je posléze nemohou než ukončit, protože tyto jednotlivé a oddělené kauzy nedávají žádný smysl… Od poloviny roku 2007 nebyl ze strany státního zástupce proveden žádný konstruktivní a podstatný úkon k došetření kauzy… podezřelí a obvinění jsou stále sebevědomější a stále více se angažují na pomstě klíčovému svědkovi – architektu Řičářovi…

 

Pomsta = otočení kauzy, je založena na tvrzení bývalé náměstkyně Jourové, že architekt Řičář ji chtěl zničit, aby zakryl vlastní zločiny a ona je jeho obětí, protože mu v tom bránila (což je triviální lež, snadno vyvratitelná veřejně dostupnými informacemi).

 

„Lidé přivyknou určitým poměrům, neradi se od nich odchylují a když nemají příčiny zla přímo na očích,  jeví se jim jako domněnka.“

Niccoló Machiavelli

 

PS: Komu se tento případ také nezdá tak jednoznačný, může připojit svůj podpis pod petici za zrušení rozsudku a obnovení procesu ZDE.

 

Citace textu publikovány s laskavým svolením J. Markové, manželky.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč

Celkem za měsíc: 7 378,00 Kč
Vybráno 21.08%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 30 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 4,92 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.