5.6.2014
Kategorie: Politika

Causa Řičář: Jak politická mafie bezohledně zlikvidovala život rodiny s pěti dětmi (I.)

Sdílejte článek:

KAREL KŘÍŽ 06|06|2014

Myslíte si, že žijete v demokratické zemi? Myslíte si, že když budete dodržovat i ty nejnesmyslnější zákony valící se na nás dnes a denně od parlamentní brigády socialistické práce, budete bezúhonným člověkem, kterého ochrání ruka spravedlnosti? Myslíte si, že pokud poukážete na páchání zla, dostane se vám od politické věrchušky, policejních orgánů a soudní mašinérie pomoci či spravedlivé odměny za vaši statečnost?

 

 

Určitě ne v České republice, a to dokonce ne jen v komunistické minulosti, ale, naprosto neuvěřitelně, i dnes. Možná si vážený čtenář vybaví nějaké zprávy z mainstreamových médií, kde zaznělo jméno ing. arch. Marek ŘIčář či Josef Marek, popřípadě si jej spojí s tzv. Kausou Budišov či Bono publico. Ze současného pohledu mediálních tvůrců propagandy je pan Řičář zlotřilým kriminálníkem, dotačním podvodníkem, odsouzeným „nezávislým“ soudem na 6 let žaláře. Tedy vyvrhel slušné společnosti, který se navíc pokoušel své zločinecké rejdy podloudně svést na ctihodnou politickou a úřednickou reprezentaci, v potu tváře konající dobro a bojující proti korupci.

 

Ano, takový je dnes mediální obraz člověka, kterého náš „právní stát“ na šest let izoloval do kriminálu, totálně zničil jeho život i životy manželky a pěti dětí. Abychom lépe pochopili celý příběh, bude asi nejlépe hned na začátku sdělit jména, která má „Causa Řičář – nebezpečný zločinec určený k likvidaci“ v rodném listě. „Možná“ jste je slyšeli: starosta Budišova Péťa, „pět na stole v českých“ Doležel, Jourová, Paroubek, Gross, Topolánek, Dalík, Gandalovič, Pohanka, Melčák, Rampula, Grygárek, JUDr. Havel … Proti této „síle“ jeden obyčejný chlap, který se nechtěl prodat do party dotačních eskamotérů.

 

Nejsem ani Bůh, nemohu být ani arbitrem pravdy. Nicméně podivností, nelogičností a iracionálních nonsensů je v tomto příběhu tolik, že stojí minimálně za velké pochybnosti, lépe za silný občanský postoj odporu k bezpráví. Navíc velmi dobře znám paní Jarku (nyní Markovou), moji spolužačku z gymnázia. Takových lidí jsem v životě mnoho nepoznal – hodná, milá, absolutně morálně čistá věřící osobnost, za kterou bych dal kdykoliv ruku do ohně. Ne, lidé jako ona řadí vyšší princip nade vše a nekloužou na hraně. V žádném případě nemohu akceptovat a smířit se s tím, jaké peklo na zemi jí a jejím dětem “někdo” připravil. Nikdy! A věřím, že žádný soudný člověk.

 

Dovoluji se tedy předložit váženému čtenáři několik informací pohledem osm let ničené rodiny, pohledem rodiny, která musí žít s faktem, že táta je ve své podstatě politickým vězněm „demokratické vlády“ z lůna tzv. Opoziční smlouvy (text je velmi dlouhý, budu jej publikovat po částech):

 

 

Ing.arch. Marek Řičář & vykonstruovaná causa Bono publico – vznik a body zvratu

 

Ing.arch. Marek Řičář

• narozen 1966 v České republice, změna jména na Josef Marek v důsledku policejního progamu

• rodina s 5 dětmi

• předkové pronásledováni za komunistického režimu – otec vyloučen ze studia VŠ, rodina sledována tajnou policií až do roku 1989, děda z otcovy strany byl ve 30. letech minulého století nejmladším poslancem československého parlamentu za stranu lidovou, v 50. letech komunisty odsouzen ve vykonstruovaném procesu k smrti, trest posléze změněn na doživotí, z vězení propuštěn na amnestii v 60. letech, část rodiny z matčiny strany vyvražděna komunisty

• studia: architektura a urbanismus, andragogika a personální řízení, sociologie

• spoluautor některých významných projektů v ČR:

◦ první hospic v ČR

◦ první komplexní ekologická vesnice v ČR

◦ první katolická škola v Libereckém kraji

◦ mezinárodní centrum smíření – klášter Hejnice – financováno EU

◦ první multimediální komunikační síť pro přímou demokracii v EU

• v roce 2006 svědčil proti korupci a podvodům osob z okruhu tehdejšího premiéra Paroubka

• po 5 letech v policejním programu „na ochranu svědků“ odsouzen ve vykonstruovaném procesu přesně podle výhrůžek mafie

 

Na začátku byla causa Budišov…

 

Na jaře roku 2005 se politik vládní ČSSD (Česká strana sociálně demokratická) a starosta obce Budišov, bývalý komunista Ladislav Péťa chlubí před smluvním partnerem – projektantem, architektem Markem Řičářem, svými kontakty na Ministerstvech a Úřadu vlády ČR, které mu údajně umožňují manipulovat získání dotace z EU a ze státního rozpočtu ČR na projekt v Budišově, chlubí se tím, jak dokáže přes „svého člověka“ na Úřadě vlády ovlivňovat personální politiku a rozhodování ministrů a zavazovat si tak úředníky k poslušnosti… Chlubí se tím, že dosáhl jmenování konkrétní osoby do pozice náměstka ministra pro místní rozvoj a tato osoba mu za to zajistí dotace podle jeho přání… Opakovaně se svěřuje, že za „zajištění“ dotace na projekt přestavby budišovského zámku musí rozdat úplatky 5 milionů korun…

 

Architekt Marek Řičář se odmítá na tomto postupu podílet a proto se dostává se starostou Péťou do sporu. Důsledky se projevují okamžitě – architekt Řičář, který na projektu pro Budišov pracuje od roku 1999, je odstaven od vedení projektu a nahrazen firmami vybranými Péťou a jeho spojenci. V druhé polovině roku 2005 sebejistý Ladislav Péťa slaví získání dotace přesně podle svého plánu… a chlubí se před architektem Řičářem svou beztrestností a nepostižitelností – opakovaně a bez zábran prezentuje svou vědomou trestnou činnost = korupci, manipulace s veřejnými zakázkami, zneužívání postavení úřední osoby, podvody, …. a v tušení svého rozmachu nabízí architektovi vstupenku do SYSTÉMU mocensko politického zločinu – stačí poslušně odevzdat firmu a její projekty, podepsat osobní směnku na 100 milionů korun, jednat podle Péťových pokynů a především …. MLČET – tím by se architekt stal jedním z „hráčů“, stal by se součástí SYSTÉMU.

 

Architekt Marek Řičář opakovaně a jednoznačně cokoliv takového odmítá…..

 

Na konci roku 2005 získává L.Péťa do svého „týmu“ významného spojence – bývalého personálního ředitele Ministerstva vnitra ČR a později šéfa úřadu vlády premiérů Grosse a Paroubka – Zdeňka Doležela, který skončil ve funkci pro podezření z korupce a podvodu (causa 5 na stole v českých – Doležel odsouzen v roce 2011). L.Péťa pod jeho vlivem zcela mění postoj k architektu Řičářovi – nestal se součástí SYSTÉMU = „hráčem“ = představuje riziko = musí z kola ven… a pro případ, že by chtěl mluvit o zločinech, kterými se L.Péťa chlubil, dostává se mu jasného varování: čeká ho ztráta podnikání, mediální poprava, kriminalizace, nehoda, „sebevražda“, najatí „Ukrajinci“, ohrožení dětí, totální zmar a zánik.

Architekt Řičář za přítomnosti svědka Aleše Vébra (sám se stal obětí konkursní mafie v ČR a více než 10 let usiluje o nápravu křivd) oznamuje vše Policii ČR, útvaru pro odhalovaní korupce a finanční kriminality – Policie žádá důkaz, architekt pořizuje nahrávku jednání s L.Péťou, která zachycuje Péťovo doznání ke korupci, podvodům, vydírání atd.

 

Policie ČR, útvar pro odhalovaní korupce a finanční kriminality dostává důkaz, architektem Řičářem pořízenou nahrávku jednání s L.Péťou a policie tento důkaz ZNIČÍ – s vysvětlením, že takto exponovanou kauzu není možné vyšetřovat, objevují se v ní jména příliš vysoce postavených a mocných politiků a je tedy politicky neúnosná, ohrozila by samotné vyšetřovatele

 

Architekt Řičář za přítomnosti svědka Aleše Vébra znovu opakovaně žádá policii o pomoc – neúspěšně…, v situaci stupňujícího se vydírání ze strany skupiny kývne na nabídku novináře Janka Kroupy, který začíná kauzu dokumentovat pro televizi Nova a který později nasměruje architekta na jiný policejní útvar – ÚOOZ (útvar pro odhalování organizovaného zločinu), který vyšetřování kauzy propojí s vyšetřováním připravované vraždy jejího velitele pluk.Kubiceho.

 

Policie – ÚOOZ vyšetřuje pod dozorem státní zástupkyně z Městského státního zastupitelství v Praze, novinář Kroupa z televize NOVA natáčí… a skupina kolem Doležela a Péťi dosahuje svého cíle – vydíráním donutí architekta Řičáře odejít od  rozpracovaných projektů a společnosti Bono publico – policie vše dokumentuje a přihlíží, advokát radí architektovi vzdát se a nejít proti SYSTÉMU.

 

Policie je infiltrována – je součástí SYSTÉMU, a proto v říjnu 2006 Péťa a Doležel znají několik dní předem superutajenou informaci, že mají být zatčeni, a tím samozřejmě také, že je televize Nova natáčí, že je vyšetřuje Policie = ÚOOZ… a pokoušejí se vše zastavit svými politickými kontakty – stranický sekretariát vládní ČSSD se ještě pokouší zabránit zveřejnění nahrávek televizí Nova. Zatýkání Péťi a Doležela proběhne několik dní před senátními volbami, dodatečně je na základě pokynu státní zástupkyně zatčena bývalá náměstkyně ministra V.Jourová. Z policie – ÚOOZ a z televize Nova uniklé informace donutily policii předčasně zatknout Doležela a spol. před klíčovým okamžikem, kdy se Péťa chystá předat ministru Gandalovičovi (ten byl dopředu informován Policií) další úplatek 2 miliony korun vložený do propagačních materiálů obce Budišov a tím dokončit své tažení za podvodně získanou dotací…

 

Architekt Řičář je mediálně prezentován jako klíčový svědek… a to má okamžité důsledky: obchodní partneři s ním přestávají komunikovat, mají strach, nechtějí být s kauzou spojováni, bojí se, že architekt bude mluvit i o nich – korupce a kupování státních zakázek, kupování dotací… jsou bohužel téměř všudypřítomné. Architekta Řičáře v okolí jeho kanceláře sledují neznámé osoby, obavy ze msty se stupňují, policie ho odváží na izolované místo a později na návrh Policie a se souhlasem ministra vnitra umisťuje do tzv. Programu na ochranu svědků i s celou jeho rodinou.

 

Pokračování …

 

Komu se tento případ také nezdá tak jednoznačný, může připojit svůj podpis pod petici za zrušení rozsudku a obnovení procesu ZDE.

 

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč

Celkem za měsíc: 9 378,00 Kč
Vybráno 26.79%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 326 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (7 votes, average: 4,57 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.