Historie Archív

Fata morgána sociální spravedlnosti

14.4.2021

D. TOLAR Touha po sociální spravedlnosti je skryta v každé lidské bytosti. F. Hayek ve svém pozdním díle upozorňuje, že ďábel je skryt jako vždy v detailu. Jak obtížná, ne-li nemožná, je její definice. A že použití slova sociální

Velká československá socialistická devastace

5.4.2021

JAN ZIEGLER Občas se na netu objeví povídačky o tom, jak skvělé to prý za komunistů bylo. Jsou to jenom lži, do roku 1989 jsme žili v hrozné zemi. Tu dobu já a všichni slušní lidé rozhodně zpátky nechceme.

Jak Polsko porazilo kulturu zla a smrti

23.3.2021

JAN ZIEGLER Podruhé v historii Polsko zachránilo Evropu před smrtelným nebezpečím. Poprvé v roce 1683 oddíly vedené polským králem Janem III. Sobieskim rozdrtily Turky u Vídně. Tím pádem skončila vážná hrozba islamizace Evropy.

Zločiny komunismu

18.3.2021

HR Myšlenka komunismu je obecně pokládána za lákavou. Mnohdy se k ní hlásili a stále hlásí i rozumní lidé. Takže kde je s komunismem vlastně problém.  

K výročí německé okupace českých zemí 15. března 1939

15.3.2021

MARIE NEUDORFLOVÁ Německá okupace českých zemí začala v noci ze 14. a 15. března 1939 vtržením hord německých vojáků do malé již Mnichovem Německem zmrzačené a bezmocné země. Sedmileté řádění Němců začalo popravami Čechů, stálo český národ 360 tisíc

Nejednota národa jako odkaz pro dnešek?

13.3.2021

BŘETISLAV KOLÁČEK Úvaha občana, nikoli profesionálního historika. Jako občan České republiky a nebojím se říci jako vlastenec, sleduji se znepokojením narůstající atomizaci v již tak rozdrobené vlastenecké/národovecké scéně. Tato situace mne přivedla k následující úvaze o příslovečné, bohužel stále se

Komunisti se za nic nestydí do dneška

28.2.2021

TOMÁŠ FLAŠKA 25. únor si tradičně připomínáme jako jeden z nejčernějších dnů naší historie, kdy u nás komunisté na 40 let uchopili moc a poslali nás do doby temna. Politicky, hospodářsky i lidsky.