Exklusivně pro PP Archív

Od sametu k realitě

12.11.2019

VLASTIMIL PODRACKÝ Sametová revoluce byla jedním z projevů vůle nalinkované velmocemi zrušit nereformovatelný komunistický režim a umožnit vládnoucí vrstvě se zařadit do funkčního kapitalistického systému.

Pro demokracii, proti gnózi

12.11.2019

MARTIN PETRÁČEK Levicové elity se chovají jako někdo, kdo má Pravdu, ví to a domnívá se na základě toho mít Poslání i Právo toto Poslání realizovat. Připomíná to jisté formy náboženství; formálně se levicové elity nacházejí někde mezi Adventisty sedmého dne

Chtějí „liberální demokraté“ změnu režimu?

12.11.2019

KAREL ŠINDELÁŘ Jaké možnosti se nabízejí? Vlastně jedině změna režimu. Zrušení voleb. Náhrada demokracie nějakým jiným systémem, s jinou legitimitou. Blíží se 17. listopad, státní svátek zvaný„Den boje za svobodu a demokracii.“ Letos výjimečný tím, že slavíme 30 let

Nemožné ihned, zázraky do tří dnů, hlásá úředník

11.11.2019

RUDOLF MLÁDEK Zázračné stavby se nám vyrojily v poslední době jako houby po dešti. Skoro již „zítra“ se svezme rychlovlakem do Drážďan (pozor stavba je plánovaná na více jak třicet let), již „zítra se řítíme rychlovlakem do Mnichova (tady

Čína skupuje svět

10.11.2019

MILAN RADEK Latinská Amerika je pohlcována Čínou, o Africe nemluvě. Venezuela je dnes v čínském vlastnictví, a Bolívie, Perú, Ecuador a Argentina jsou též na cestě do jejich náruče. Nabídnou  se snadné peníze, levičácké vlády po nich chňapnou, nemohou

Pravda, láska a spravedlnost podle Pánka

9.11.2019

MARIE JOSEFÍNA FULKOVÁ Ještě v devadesátých letech jsem naivně věřila, že neziskový, lidskoprávní Člověk v tísni je skutečně to, za co se vydává, a dělá to, co hlasitě veřejně deklaruje. Tedy bojuje za lidská práva jedinců pomáhá jim materiálně , fyzicky

Matějova demonstrační obsese

8.11.2019

MARIE JOSEFÍNA FULKOVÁ . Pokud se spíše omylem dostanete na stránky Milionu chvilek (jak poetický název), opět vás do očí udeří (po kolikáté už) burcující titulek: LETNÁ 2 – ZNOVU ZA DEMOKRACII!

Za dekanonizaci (ne)svaté trojice Klima-Gender-Migrace

7.11.2019

MARTIN PETRÁČEK Destruktivní levicové elity se klanějí (ne)svaté trojici Klima-Gender-Migrace. Cílem těchto elit je destrukce společnosti, potažmo celé západní civilizace; údajná záchrana lidstva před změnami klimatu je jen záminkou. Důkazem toho je, že tyto elity bojují současně proti emisím

První vlaštovka?

6.11.2019

LUBOMÍR VYLÍČIL V malém německém spolkovém státě Durynsko se minulý týden s rachotem zřítilo jedno veliké, celoněmecké politické tabu. Poslanec Michael Heym , jeden z čelných zemských funkcionářů merkelovské CDU tu nahlas a veřejně zauvažoval o spolupráci s AfD.

Smrt „novinářské etiky“

3.11.2019

MARIE JOSEFÍNA FULKOVÁ S upřímnou bolestí vám oznamuji, že po dlouhé, těžké nemoci odešla naše drahá a pro většinu z nás nenahraditelná Novinářská etika. Její odchod byl dlouhý a pro nás, co jsme ji ctili, bolestný. Začala chřadnout už po listopadu,

Zděšení v přímém přenosu

1.11.2019

RUDOLF MLÁDEK Nejprve jsme si vyslechli „zaručené experty“ tzv. politology, kteří nám sdělili, co podle jejich názoru hodlá podnikatel Petr Kellner činit s televizí Nova a vůbec s celou televizní evropskou skupinou, kterou předběžně zakoupil. Takže všichni hádači z

POKROKOVÝ EUROOBČAN: Co přinesl říjen 2019

1.11.2019

POKROKOVÝ EUROOBČAN Říjen byl měsícem, který přinesl mnoho pozitivních zpráv, takže i mé glosy se nesly v optimistickém duchu. Podařilo se zlikvidovat organizovanou recesistickou skupinu, co si tropila nejapné žerty z myšlenek Václava Havla a jeho následníků na facebooku, podařilo se

Evropa na sudu s prachem

31.10.2019

BOHUMIL MATĚJOVSKÝ Tak podle nejaktuálnější zprávy obvinila generální prokurátorka unijního soudu Česko, Polsko a Maďarsko, že porušují povinnosti, plynoucí z práva EU . Stále prý nechtějí a nechtějí přijímat migranty, kteří se sem už kolikátý rok nekontrolovaně valí ze

Kellnerova trefa do černého

31.10.2019

MARIE JOSEFÍNA FULKOVÁ Nákup TV NOVA, patřící americké CME, považuji za současného stavu našich mainstreamových (veřejnoprávních, Bakalových, Lukačevičových …..médií) za skutečný průlom. Nechci být přehnaně optimistická, ale domnívám se, že Petr Kellner, který mnohokrát prokázal jasnozřivé ekonomické a politické