24.6.2013
Kategorie: Společnost

Byrokratura

Sdílejte článek:

PŘIŠLO NÁM E-MAILEM 24/06/2013

Demokracie? Ale kdeže. Velký stát má jen jednu efektivní formu řízení – totalitní diktátory, kteří bez diskuse a jasně rozhodují o tom, co je „správně“ a co je „špatně“… Pomalu, ale jistě se plíží. Diktatura nového věku. Diktatura bez velkého diktátora, zato však diktatura s velkým množstvím diktátorů malých. Diktatura, která si hraje na svobodnou demokracii. Diktatura, které si skoro nikdo nevšimne: byrokratura.

 

Co je to byrokratura? To je vláda nevolených úředníků. Nemyslím tím nyní úřednické vlády, ale vládu všech těch státních úředníků, příjemců daní. Vládu byrokratů, které nikdo nezná. Vládu byrokratů, kteří se nikomu nezodpovídají.

 

Jak mohou úředníci vládnout? Vždyť přeci mohou dělat jen to, co jim umožňuje zákon… No právě.

 

Představte si, že by každé nařízení a každá jednotlivá procedura z každého jednotlivého státního úřadu či ze státní instituce, toto vše že by muselo být schváleno parlamentem. Stát má stovky úřadů, tisíce úředníků. Není ani v provozních možnostech parlamentu v současné době něco takového zvládnout. Úřadů, úředníků a z toho plynoucích nařízení a regulí je neuvěřitelné kvantum.Úředníci ve skutečnosti o mnoha konkrétních záležitostech našeho života rozhodují sami, bez kontroly. Drží v rukou neuvěřitelnou moc.

 

 

Nic by na tom nezměnilo ani to, že by každé úřední nařízení muselo projít parlamentem – jak již bylo řečeno, bylo by to pro parlament náročné. Poslanci by o všech těchto rozhodnutích hlasovali „en bloc,“ tedy bez jakéhokoliv bližšího zkoumání.Schválení byrokratického nařízení by se stalo pouhou formalitou. Na celé věci by se nic nezměnilo.

 

Pokud však není v současnosti parlament za žádných podmínek schopen kontrolovat byrokratické rozhodování a kontrolovat ho, pokud úředníkům při svém rozhodování nemusí záležet na zvolených zástupcích občanů, znamená to jediné – již nevládnou politici, „zástupci lidu“, ale byrokraté.

 

Systém, kde nevládne „lid“, tedy „démos“, logicky není demokratický. Stejně tak, jako systém, kde neexistuje skutečně volný trh logicky není „volnotržní“. V jakém systému tedy žijeme?

 

Nevládne nám „lid“, ale byrokraté. Nežijeme v demokracii, ale v byrokratuře. Vládne nám skupina lidí nikým nevolená. Nikoho nezastupují, jen sami sebe. Svévolně vládnou v mantinelech zákonů, které však snadno mění. To vše však není vina byrokratů. Jak jsme sem dostali? Jak jsme se do byrokratury dostali? Nijak – my jsme se z ní tak nějak nikdy pořádně nevyhrabali.

 

„Byrokratura“ je systém, kdy občanům státu vládnou byrokraté. Je to forma totality (či diktatury), kdy nevolení, nikomu se neodpovídající anonymní lidé drží v rukou ohromnou moc. Je to systém za demokracii se schovávající – využívá „volené zástupce lidu“ k rozšiřování svých pravomocí, mnohdy tak, že právě kvůli byrokracii vznikne problém, který je následně byrokraticky řešen či tak, že politik rozhoduje na základě podkladů byrokratů a ve výsledku tak, že každý byrokrat volí i pro zachování svého vlastního pracovního místa.

 

Jak byrokrat vládne? “Plánuje”. Byrokrat si nemusí získávat přízeň nikoho – lid jej nezná, politici se o něj mnohdy nezajímají. Byrokrat není podnikatel – není motivován „ziskem svého úřadu“. Je motivován jen ziskem svým vlastním. Byrokrat není placen cizími lidmi za své zásluhy vůči nim. Byrokrat je placen povinnými platbami občanů. Příjem má jistý bez ohledu na výkon.

 

Pokud byrokrat vládne tak, že plánuje, neznamená to nic jiného, než že vlastní úsudek jednotlivců o sobě samých nahrazuje úsudkem svým. Jelikož je byrokrat placen povinnými platbami a nikoliv dobrovolnou cestou (tedy nikoliv tržně, ale násilně), znamená to nejen že úředník nahrazuje individuální rozhodování „člověka sama o sobě“, ale především to znamená, že úředník ostatním svůj vlastní úsudek nutí!

 

Jinak řečeno, byrokrat vládne tak, že vám za vaše peníze plánuje život – a to ať už se vám to líbí, nebo ne. Nezáleží ani na tom, jak „vzdálené“ je pro nás oblast byrokratického rozhodování – v nějakém ohledu se úředníkovo rozhodnutí dotkne každého z nás.

 

Kdo to dovolil? Kdo umožnil byrokracii vládnout? Byli to politici. Politici, kteří hlasovali právě pro toto byrokratické řízení nás všech. Byli to právě ti politici – ti osudově domýšliví politici – kteří hájí velký stát a státní aparát, který se o všechny stará.

 

Stát není „ziskovým podnikem“, stát je byrokratickou institucí. V malém státě je tato instituce pod dohledem voličů ve správě politiků. Malý stát může být relativně svobodný, protože těžkopádný byrokratický aparát je přehledný, neb nezasahuje do mnoha oblastí. Nezasahuje přímo do obchodu a podnikání, do lidského rozhodování o sobě samotném. Volič má přehled, politika se zabývá úzce vybraným konkrétním okruhem témat. Takový stát je demokratický a demokracie je efektivní a rychlý systém vlády. Malý stát je instituce se suverénními občany.

 

Naproti tomu velký stát je institucí, která zasahuje do mnoha oblastí našeho života – do soukromých dohod, do podnikání a obchodu a mnoha dalších. Velký stát rozhoduje o složení oborových komisí, o zdraví a penzi všech. Velký stát je nucen se zabývat drobnými problémy a nepodstatnostmi. Velký stát je nepřehledný byrokratický moloch. Demokracie nefunguje a fungovat nemůže – demokracie stojí a padá s voličem. Volič-občan je však jedinec a nemá přehled o všech problematikách, do kterých se stát zatahuje. Nerozumí státu, nechápe jeho byrokratické fungování. Vzhledem k množství zestátněných oblastí nemá přehled a ani sílu něco změnit. Volič ve velkém státě postupně přestává mít zájem o veřejné dění. Ve velkém státě politici a úředníci nejsou pod kontrolou občanů-voličů. Velký stát je suverénní instituce s občany.

 

Skutečnost je taková, že demokracie je systém vlády stojícím na svobodném obchodu, svobodné lidské spolupráci, malém státu a nízkých daních. Každý malý demokratický stát, který se rozrostl do velkého státu byl buď zničen cizími mocnostmi, a nebo se transformoval otevřeně do nějaké formy totality či diktatury. Demokracie nemůže fungovat v prostředí velkého státu – automaticky se celý systém přetransformuje do systému byrokratury. A kdo ví, kam dál.

 

Velký stát má jen jednu efektivní formu řízení – totalitní diktátory, kteří bez diskuse a jasně rozhodují o tom, co je „správně“ a co je „špatně“. Velký stát narušuje fungování trhů, není v něm možná racionální ekonomická kalkulace. Neefektivní „výstup trhu“ je pak brán jako záminka ke zbyrokratizování dalších oblastí, celý problém se následně dále zhoršuje.

 

Volení politici tak předali moc ze svých rukou do rukou úředníků. Byrokraturu tak nezavádějí úředníci či horliví socialisté z řad intelektuálů, ale politici napříč spektrem. Čím větší jsou choutky politiků po tom „ovládat“ životy lidí, tím větší je moc úředníků. Platí přitom, že jestliže na první pohled vzrostla moc úředníků „o 100 %“, ve skutečnosti je o „200 %“. Proč? Protože byrokrat je také volič a nikdo nebude hlasovat za zrušení svého pracovního místa.

 

Vítejte v byrokratuře. A až půjdete zase příště na úřad prosit úředníčka o laskavost při snaze vyhově „milionšestému“ státnímu nařízení, vzpomeňte si na to, koho jste volili v několika posledních volbách, než začnete nadávat.

 

A jak vypadá nejlépe viditelná praktická ukázka byrokratury? Pusťte si někdy hlasování parlamentu a najděte si moment, až poslanci budou hlasovat o nařízení, které je třeba schválit, protože „Evropská unie“. Tato „eurolegislativa“ je tvořena euroúředníky. Jde o jednu velkou eurobyrokraturu.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Marek Janicko 250,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Alexandra Sklenková 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Martin Ovsenak 200,- Kč, Jan Nedved 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Miroslav Bojanovský 300,- Kč, Jiří Fridrich 100,- Kč, Oldřich Smejkal 999,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Luděk Tesarčík 200,- Kč, Blahomír Skoupý 444,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Libor Heidler 222,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Eduard Ezer 500,- Kč, Miloš Zbranek 1000,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Petr Navrátil 100,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Anonym 200,- Kč

Celkem za měsíc: 16 009,- Kč
Vybráno 45.74%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 40 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...