KLIMAELETRSOLAR
23.11.2021
Kategorie: Ekonomika

Budoucnost v Zeleném údělu je dost černá

Sdílejte článek:

IVAN DAVID

DAVIDV Zemědělském výboru máme rozjednaný klimatický balíček Fit for 55 (FF55). A protože zemědělci k práci nutně potřebují výrobky ze železa a oceli, aby měli čím obdělávat půdu, sešel jsem se v pátek se zástupci ocelářského průmyslu. Zajímalo mě, zda po Zeleném údělu bude v EU dost železa na traktory, kombajny, pluhy, ale třeba i vidle. Ptal jsem se, zda je vůbec technicky možné tavit železo bez uhlí. Experti z Ocelářské unie, která sdružuje výrobce železa a oceli působící v ČR, mi vysvětlili, že technicky sice lze tavit železo a vyrábět ocel bez uhlí – nikoli však bez uhlíku, o jehož odstranění se snaží Evropská komise.

Upozornili mě na zajímavý projekt Hybrit švédských firem LKAB, která vlastní největší důl na železnou rudu na světě umístěný v Kiruně, energetické firmy Vattenfall a ocelárny SSAB. Experimentální továrna vyrábí ve městě Luleå ocel bez použití uhlí a fosilních paliv. Nikoli však bez uhlíku. Výrobní proces začíná výrobou rudných pelet z železné rudy. Jde o malé kuličky, které jsou později taveny ve vysokých pecích. Rudné pelety se vyrábí tak, že se z železné rudy nejprve mechanicky vytvoří kuličky, které se potom v peci vypálí, což jim dodá potřebnou tvrdost. Konsorcium Hybrit v tomto kroku místo fosilních paliv používá paliva z biomasy.

Pro čtenáře, kteří jsou na tom s vědomostmi podobně jako manželka bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka a bývalá předsedkyně poslaneckého klubu Zelených Kateřina Jacques, dodávám, že biomasa je například dřevo, sláma, seno, obiloviny a další zemědělské produkty, které jsou používány jako „ekologické“ palivo. Jejich spalováním samozřejmě také vzniká CO2, proti němuž EU vede politickou válku. Metoda tavby železa pomocí biomasy byla používána v období zhruba začínajícím 3000 let před Kristem do roku 750 po Kristu, kdy byla biomasa nahrazena dřevěným uhlím. Což je materiál, který vzniká pálením dřeva ze stromů za podmínek nízkého přístupu vzduchu. Tato extrémně ekologicky škodlivá metoda byla používána až do roku 1706, kdy byla Abrahamem Darbym sestrojena vysoká pec na uhlí.

Jeho vynález a objevení zásob černého uhlí ve Slezsku fakticky zachránilo v Čechách a na Moravě lesy. Po třicetileté válce u nás v důsledku bojů, hladomoru a odchodů do exilu kvůli náboženské nesnášenlivosti klesla populace o 2/3. Kvůli pálení dřeva na výrobu železa a skla však bylo území České koruny téměř kompletně odlesněno. Souvislejší pásy lesů zůstávaly podle záznamů nejvyššího císařského lesníka hraběte Harracha pouze v nejvyšších polohách Šumavy a Krkonoš. I přes masivní nahrazování listnatých stromů rychleji rostoucími smrky dřevo v lesích nestačilo dorůstat tak rychle, jakým tempem bylo spotřebováno.

Experimentální výroba železa ve Švédsku používá jako palivo deriváty ze dřeva dováženého ve velkém z ruské Sibiře. Existence netropického pralesa na Sibiři má přitom zásadní vliv na podnebí v Evropě. Podle výpočtů prováděných meteorology jejich vymýcení hrozí, že dojde k obrácení proudění vzduchu. Dnes v Evropě převažují dny, kdy masy vlhkého vzduchu proudí z Atlantiku na východ a tím přináší na kontinent deště. Bez nich nelze ve vnitrozemských státech jako ČR o existenci zemědělství ani uvažovat. Mraky nad Evropu táhnou atmosférické procesy malého a velkého koloběhu vody, které by bez Sibiřských pralesů přestaly existovat. Pokud by v EU zbývající železárny a ocelárny, které pracují s uhlím, byly nahrazeny biomasovým pohonem, hrozí, že by kontinent mohl být během několika let zcela desertifikován. Po vykácení ruských lesů na palivo bychom místo polí měli pouště.

Z hlediska celkových dopadů na životní prostředí je zajímavá druhá fáze zpracování železa bezuhelnou cestou. V klasickém ocelářství se uhlí při zpracování železa používá kromě vytápění i na vázání kyslíku obsaženého v rudě. V přírodě se železo nejčastěji vyskytuje v podobě oxidů Fe3O4 nebo Fe2O3. Uhlík z uhlí na sebe při tavbě váže kyslík, čímž umožňuje odlévání samotného železa. Firma Hybrit pro redukci železné rudy používá vodík, který se za vysokých teplot váže na kyslík. Vodík je vyráběn energeticky velmi náročnou elektrolýzou vody. Pokusná továrna v Luleå, jejíž výstavba byla z velké části spolufinancována z fondů EU a která byla dávána všem za vzor na klimatické konferenci v Glalsgowě COP26, se chlubí tím, že k elektrolýze používá výhradně elektřinu z tzv. „obnovitelných zdrojů“. Firma oficiálně nakupuje elektřinu pouze od solárních a větrných elektráren. Její příkon jen na vodíkovou redukci železné rudy je 500 MW.

Největší solární elektrárnou v EU je v současnosti solární park „Weesow-Willmersdorf“ (na obrázku). Německá firma ENBW z Karlsruhe v něm instalovala 465.000 solárních panelů. Její teoretický instalovaný výkon může být „až 75 MW“. Elektrárna byla po ročním zkušebním provozu letos licencována na dodávky do sítě. Za 100 milionů eur – z nichž více než polovinu zaplatili z veřejných rozpočtů daňoví poplatníci a na niž 30% přispěl i rozpočet EU, během dosavadního provozu předvedla méně než čtvrtinou účinnost. Její průměrné celoroční dodávky do sítě odpovídají přibližně 12% instalovaného výkonu. Reálně šlo do sítě průměrně 9 MW elektrické energie. Tato občasně dodávající elektrárna však zabrala 165 ha půdy, která byla před výstavbou elektrárny používána k chodu dobytka na maso.

Firma ENBW hodlá do solárních parků do roku 2025 investovat další 4 miliardy eur. Na 1/3 z této částky už má příslib dotací od Evropské komise. Polovinu mají opět zaplatit němečtí daňoví poplatníci. V rámci tohoto utrácení štědře rozdávaných veřejných peněz společnost již nyní staví 2 solární elektrárny, které mají příští rok překonat její rekordní provozovnu. U obcí Alttrebbin a v Gottesgaben rostou solární parky, v nichž bude instalováno 700.000 panelů v každé z nich. Teoreticky má každá z nich mít instalovaný jmenovitý výkon 150 MW.

Ani ty však zdaleka nebudou stačit ani na pohon vodíkové redukce v bezuhelné ocelárně. Jen na vodíkovou redukci v Luleå by při účinnosti solární energetiky bylo třeba více než 55 takových solárních parků jako je ten v současné době největší v EU v německém Werneuchenu. Pro zemědělství to znamená zábor nejméně 9.167 ha půdy, na níž jsou dnes pěstovány polní plodiny k výrobě potravin nebo na níž je pasen dobytek. Jenže podobných bezuhelných oceláren má jen ve Švédsku vzniknout 7. Evropská komise firmě již přislíbila na jejich výstavbu dotaci ve výši 1,1 miliardy eur.

Provozovatel bezuhelné ocelárny přiznává, že výroba oceli se v ní dnes ekonomicky nevyplatí. Rentabilní by měla být až po roce 2030, kdy má podle plánů EU dojít ke zdanění uhlíku pomocí emisních povolenek ETS. Toto nehorázné vyhazovaní peněz, které Bruselu svěřily formou příspěvků členské státy, je však i ekologickým zločinem. Nad solární elektrárnou ve Werneuchenu byly v létě naměřeny teploty 80°C. Oblast se pro hmyz a ptáky stala smrtící pastí. Obrovská rozpálená plocha působí jako tepelný komín a vysušuje okolí do vzdálenosti desítek km. Což těžce poškozuje zemědělce v širokém okolí elektrárny.

Tyto klimatické velkodoly na dotace z rozpočtu EU představují pro životní prostředí obrovskou zátěž. Ekonomicky by klasické výrobě byly schopny konkurovat pouze v případě, pokud klasické výroby zruinují extrémně drahé emisní povolenky. Zabíráním půdy klimatické projekty navíc poškozují zemědělství, které nutně potřebujeme k vlastnímu přežití. Přínos bezfosilních průmyslových výrob z hlediska jejich schopnosti zajistit dostatek výrobků, které potřebují mimo jiné i zemědělci, aby pro nás mohli vyrábět potraviny, je minimálně sporná. I proto jsem dnes v Zemědělském výboru předložil návrh na zamítnutí nařízení, kterým má být povinnost nákupu povolenek uložena všem výrobcům bez možnosti bezplatného přidělování jejich části jako dnes. Přivedení těchto experimentů k rentabilitě by znamenalo nejen drastické zdražení všeho, ale znamenalo by i konec zemědělství. Na pěstování polních plodin a chov hospodářských zvířat by už nebylo místo. Což by znamenalo, že bychom neměli co jíst.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Eva Edler 300,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Lenka Poncarová 300,- Kč, Martin Dindoš 500,- Kč, PharmDr. Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč

Celkem za měsíc: 11 000,00 Kč
Vybráno 31.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 758 times, 2 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (31 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
15 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)