komunismus_0
17.5.2020
Kategorie: Společnost

Bolševické lži

Sdílejte článek:

PETR BURIAN

Komunisté vždycky lhali. Lež je jejich dorozumívací jazyk. V poslední době, kdy prolezli do nejvyšších pater politiky a obsadili její ovládací mechanismy, je to pokřivení politické kultury zvlášť patrné. Lež se totiž stala normou.

Dialektika je umění vedení diskuze, v níž se tvrzení potvrzuje či vyvrací argumentem v mezích logiky. Hegel posunul dialektiku na filozofický zápas mezi tezí a antitezí, které se nakonec spojí a usadí v syntéze. Jeho marxističtí následovníci mu pak ukradli pojmy bytí a nicoty a přetavili je v antagonistický zápas společenských protikladů, tedy třídní boj mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými. Celou takto vzniklou bramboračku pak dohnojili bolševici, kteří z dialektiky ukuli dialektický materialismu. Tento demagogický směr stojí sice stále na nikdy nekončícím boji společenských protikladů, ale přidává k němu ještě hmotu jako základ všeho dění a cíl, tedy komu a čemu to poslouží. Celé to pak vyhlásili za jediné správné učení na světě, čímž si sami vytvořili univerzální právo na jakoukoliv lež.

Pomocí bolševické dialektiky lze tvrdit cokoliv. Třeba že třicetiletou válku v Evropě rozpoutali Američané. Vždycky se totiž někde najde bagatelní důkaz o tom, že první osadníci byli protestanté a lodě s nákladem směřovaly také do evropských protestantských zemí. Američany, konkrétně USA, totiž komunisté nesnáší už jen z principu jejich existence. A podle jejich dialektiky také mohou za naprosto veškeré zlo na planetě. Asi nejznámější lež z tohoto ranku u nás je ta o mandelince bramborové, kterou údajně vypiplala CIA ve svých laboratořích čtvrt století před svým vlastním vznikem, aby ji pak v kýblech shazovala z balónů na naše bramborová pole. Ve Francii se totiž mládežníci houfně vypravovali na sběr amerického brouka už před první světovou válkou.

Smršť takto vyfabulovaných lží potom dala základ celé uměle vytvořené historii na rudý způsob. Dozvídáme se z ní, že od prvního dne uchopení moci bolševiky v Rusku šlo jejím představitelům jenom o mír, sociální spravedlnost, o mír, důstojný život a právo pro všechny a zase jen o mír. Urputná snaha prosazování míru, práva a blahobytu komunisty za každou cenu měla pak za následek cca 150 milionů povražděných, desítky rozpoutaných válek, zabrání šestiny Zeměkoule, koncentráky, chaos, celou řadu hladomorů a totálně rozvrácené ekonomiky. Podle jejich výkladu dějin však za to vůbec nemohli. Do toho stavu byli vmanipulováni zlými silami světového kapitalismu v čele s USA, samozřejmě. To když jste za vlády komárů dodali za každou druhou větou, nikdy jste se nemohli splést a posluchač vám to jen blahosklonně odkývl s chápavým výrazem ve tváři, i kdyby jste právě debatovali o rozšíření vynálezu knihtisku v českých zemích. Snaha o vytvoření souvislých rudých dějin byla tak zoufalá, že se komunisté neštítili do nich zakomponovat i naprosté protiklady. Takže bigotní katolík Jan Hus byl vydáván naopak za pokrokového reformátora církve, vypalování a vyvražďování celých měst Husity za šíření revolučních myšlenek a pro zaostalé Slovensko museli rudí inženýři dokonce sáhnout po lupiči a vrahovi Jánošíkovi, co by prototypu proletářského odbojáře. Ony vůbec celé ty komunistické dějiny stojí na vraždění, což je následně označováno jako šířením pokroku.

A tak nám bylo vtloukáno do hlav, že rudoarmějci v době občanské války v letech 1918-1922 chránili mladý sovětský stát a jeho prostý lid, místo toho, že drancovali, pro výstrahu vraždili obyvatelstvo po tisících a celé rodiny odvlékali do gulagů. Že lidem zajistili chléb, místo toho, že naopak rozvrátili zemědělství a rozpoutali vlnu hladomorů s milióny obětí. Že se středoasijské republiky horlivě hlásily pod křídla bolševického Ruska, místo toho, že byly sprostě zlomeny vlnami čistek a genocid. Například v Kazachstánu bylo bolševiky vyhlazeno 38% veškerého domorodého obyvatelstva. Že po nástupu nacismu v Německu Sovětský svaz všechny před Hitlerem varoval a jako jediný se mu srdnatě postavil v Polsku na odpor. Místo toho, že byl jeho nejvýznamnější spojenec a v době kdy se lámal chleba o bytí a nebytí Evropy si ji Stalin spolu s Hitlerem porcovali jako vánoční perník. Ale za to prý SSSR nemohl, byl k tomu dotlačen zlými silami západu. Třeba neutrálním Finskem se svými 32 tanky a 114 letadly, včetně dvouplošníků. Takže poté, co Sověti všechny okolo několikrát a důrazně před zákeřností Německa marně varovali, byli jím sami neočekávaně přepadeni. Zajímavý sled událostí. A to vše prý za zákulisní podpory Německa ze strany USA, které se ji dopustily zřejmě tím, že od počátku podržely Evropu v bitvě o Británii nad vodou. Druhou frontu na západě prý USA taky zarytě odmítaly otevřít a to v době, kdy už dávno jejich vojáci mašírovali Itálií. Protože když ďábel Rusům po zásluze za jejich paktování se s nacismem nakládal, měl prý ten zlý kapitalista za mořem udělat hačačá na zadek a ihned přijet soudruhům na pomoc proti těm druhým soudruhům. Válku s Japonskem pak komunisté popisují jako pacifickou epizodku a svržení A-bomb jako nejhorší zločin v dějinách lidstva.

Asi nejprčovnější lži vypouštěli komunisté v 50. letech, kdy glorifikace SSSR dosáhla gigantických rozměrů. Běžně se bylo možné dočíst o tom, že žárovku ukradl Edison ruskému vynálezci Pavlu Nikolajevovi Jabločkovovi a bezdrátový telegraf zase vyfoukl Marconi ruskému géniu Alexandru Štěpanoviči Popovovi. U ostatních vynálezů bývalo alespoň připsáno, že ve stejné době na něm pracoval i ruský vynálezce Lumen Všeužil Patentov. Četl jsem knížečku z oné doby, ve které se dokonce dokazovalo, že všechny vynálezy lidstva ukradla buržoazie proletariátu. Byla v něm uvedena řada světoznámých vynálezců a dokladován jejich dělnický původ třebas až do pátého kolene, nebo alespoň sociálně správné zařazení. V jiném takovém díle zase bylo možno spatřit fotografii, kterak sovětské elektrické traktory dobývají svět. Bylo na ni vidět deset oblud velikosti těžkého tanku KV-2 v řadě, na zádech se špulkou s elektrickým kabelem velkou jako mlýnské kolo, jak si to drandí po celině a za nimi se táhnou šňůry jako od vysavače.

Ve vědeckém pokroku byli komunisté vždycky až ti vzadu. Bylo to dáno hlavně kolizí jejich ideologie s dravostí individualismu a tržních investic. Co neukradli a neobšlehli to neměli, takže byli nuceni se při srovnávání západní a socialistické techniky uchylovat k řadě mlžných tvrzení typu “v sovětském svazu vědci už dávno pracují na konstrukci celých vodičů, místo pouhých polovodičů”. Slyšel jsem o obřích fontánách, které budou chrlit mohutné sloupce vody do kilometrové výše, tam si voda přesedne na první větrný spoj a za pár hodin ochladí celé pouštní město stovky kilometrů daleko. Zásobníky tepla rozprostírající se pod celým městem, které v létě kumulují a v zimě vydávají teplo a pojízdné chodníky v ulicích byly samozřejmostí. Místo velkolepého úspěchu se však podařilo bolševickým packalům jen totálně zlikvidovat Aralské jezero, dříve známé pod názvem Aralské moře, což se nepovedlo ani matce přírodě po tisíce let. Nejútrpněji bilo do očí toto zaostávání v motoristických časopisech, kde se úspěchy sovětského automobilismu scvrkávaly pouze na konstatování, že sovětští vědci přišli se zajímavou myšlenkou, a na domácí půdě šlo o to, aby si motoristé nezapomněli dolít Fridex na zimu. To si však komunisté poté vynahradili zase tím, že zavalovali čtenáře čísly o megatunách vykalené oceli v SSSR za minulý rok, o statisících osetých hektarech, nebo tvrzením, že týden po drobné závadě na černobylském jaderném reaktoru okolní kolchozy a sovchozy pracují stále normálně.

Komunistické lži mají dnes po třiceti letech zase pré. Vznikly desítky bolševických serverů pod různě drzými názvy typu opravdové, první a necenzurované zpravodajství. Komunističtí představitelé a poslanci vydávají své sprosté lži za svůj osobní názor a dovolávají se k němu svobody slova, kterou tady čtyřicet let snaživě dusili jako staré skopové v hrnci. Neuvěřitelný primitivismus jejich lhaní je naprosto tentýž, jakým nás prokrmovaly soužky učitelky na základce. Jedna nás v dějepise s vážnou tváří učila, že robota byla povinnost poddaného pracovat dvanáct hodin šest dní v kuse zadarmo na panském a druhá zase, že na západě se zdravotnictví platí keš na ruku a bez toho vám u vchodu do špitálu neotevřou ani dveře. A to byly obě, prosím pěkně, vysokoškolsky vzdělané persony a vůbec jim ty nesmysly nepřipadly ničím podivné. Pak se nemůžeme divit Semelové, že pohraničníky střílející civilisty do zad pokládá za hrdiny a Filipovi, který má okupaci naši země za akt bratrské pomoci.

Asi nejpikantnějšími bláboly jsme byli na základce oblaženi po návratu naší soužky ruštinářky z dovolené v Sovětském svazu, což byl její celoživotní sen. S plamínky v očích nám vyprávěla, že lidé v té zemi, která je už o tři parníky před ostatním světem, nechtějí vlastnit auta, protože taxíky jsou tam na každém rohu a prakticky zadarmo. Ze stejného důvodu prý nemají ani doma zavedené telefony. A svět na to v úžasu hledí a na tento model budoucnosti postupně najíždí taky. Mimo USA, samozřejmě, ty zahnívají a krachují. Už sto padesát let. A dále její památný výrok:

“Na tržištích v Sovětském svazu, milé děti, je všechno za polovic. Odpoledne za čtvrtinu a večer…večer už to rozdávají zadarmo!”

Hleděl jsem tehdy na ni co by čtrnáctiletý puberťák a pomyslel si: Bože, do jaké divné společnosti jsem se to jen narodil. Vždyť ta baba je tak blbá a prolhaná, že to snad není ani možný. A to je učitelka. Dnes už vím, že blbá nebyla. Byla jenom komunistka. A u nich je to naprosto normální.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč

Celkem za měsíc: 11 583,- Kč
Vybráno 33.09%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 480 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (30 votes, average: 3,33 out of 5)
Loading...
232 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)