RASIN
8.10.2018
Kategorie: Historie

Blesky bijí do vrcholků hor

Sdílejte článek:

HANA LIPOVSKÁ

Dr. Alois Rašín se stal během prvního století republiky zploštěným učebnicovým heslem, jež lze – zastíněno postavou Tomáše Garrigua Masaryka – vtěsnat do pouhých tří bodů: Muž 28. října, první československý ministr financí a tvůrce měnové reformy. Sklerotická paměť národa je v tomto případě kromobyčejně nespravedlivá k muži z masa a kostí, jehož smyslu pro humor, břitkosti, tvrdosti a ostrosti se příčilo každé klišé. Nebyl „Tatíčkem“, nechtěl „ztatíčkovatět,“ chtěl pouze vytvořit na troskách první světové války hospodářsky schopný, svébytný, suverénní stát, který přežije v politicky nepříliš přátelském prostoru střední Evropy 20. století.

Chceme-li poznat Rašína živého, chceme-li vidět jeho člověčenství, musíme zalistovat jeho vlastními Paměťmi, které psal během svých vězeňských pobytů. První z jeho věznic – plzeňské Bory – se začala stavět v roce 1893, Rašín tak byl o pouhý rok později prvním z dlouhé řady významných vězňů. Ostatně takřka devadesát let poté, co si budoucí ministr financí zapsal do deníku ironickou poznámku „Plzeňské v lahvích je výtečné!“, tajně sloužil v borské věznici půlnoční mši stejně osamělý mukl, budoucí kardinál Dominik Duka.

Rašínovy vězeňské zápisky si v ničem nezadají s jiným trestancem císaře pána – Karlem Havlíčkem Borovským (kterého ostatně na samém konci svých borských elegií cituje). Verš „tlučte a bude vám otevřeno“ s povzdechem mění v politicky přesnější „Tlučte a bude vám natlučeno“. V únoru 1895 pak poznamenává k česko-německým vztahům “My Čechové jsme zvláštní národ. Jsme jako ovce, které chtějí plnou svobodu pro vlky, aby mohly být “svobodně” a “dobrovolně” dáveny.”  Obavy z našeho západního souseda jej nikdy zcela neopustily. Již jako významný státník bude v roce 1919 hřímat před Národním shromážděním: „Každé sesílení Německa znamená národní nebezpečí pro nás. Každé sesílení, každé jeho znovuvybudování na takovou velmoc, jak bylo dříve, bude nás národnostně ohrožovati. A všichni ti, kteří o tomto jsou přesvědčeni, všichni ti, kteří dají ještě něco na zvláštní individualitu našeho malého národa, musí se báti každé politiky, která by byla způsobilá a schopná, opětně posíliti Německo.“

Borské zápisky končí těsně před propuštěním velmi aktuální úvahou o nebezpečí autocenzora, který sedí v hlavě každého autora: „Je to zvláštní cit, že člověk nemůže volně psát, když se mu někdo dívá přes rameno do pera. I možnost tohoto dívání ruší naše myšlenky a jich volnost. Tu člověk pochopí, jak veliký hřích proti svobodě a pokroku mají ti, kdož zavedli censuru. Pisatelé učili se myslit dušemi censorů. Kdo to přivedl k velké dokonalosti, stali se placenými námezdníky, kdo byli nedokonalí a psali, jak mysleli, umřeli na hranici nebo seděli v kriminále. A přece mají ti „nedokonalí“ větší zásluhy o pokrok lidstva než ti placení námezdní pisálkové. Také mají větší slávu, poněvadž co napsali, bylo jejich myšlenkou, kdežto námezdníci promítali svou duši cizí duší a psali cizí myšlenky.“

Žaláře během první světové války využívá jednak k psaní dalších zápisků, tentokrát z vídeňské Věže smrti, především však k přípravě první moderní české učebnice národního hospodářství. Své „Národní hospodářství“ psal během přísné samovazby, ve psaní pokračoval dokonce i po vynesení trestu smrti provazem. Pravomocný rozsudek potvrdil Nejvyšší soud 20. listopadu 1916. Smrt Františka Josefa v úterý 21. listopadu a následná amnestie vyhlášená novým císařem Karlem I. tak zachránila Československu nejen prvního premiéra Karla Kramáře, ale především prvního ministra financí.

Rašínovo působení na ministerstvu je spokojováno s heslem „Pracovat a šetřit!“ Práce mu ostatně pomáhala přežít i dny po vynesení rozsudku: „Ještě že v práci to ubíhá a v práci se zapomíná. Proč má být práce trestem? Mně zdá se naopak, že bez práce by byl život k nesnesení.“ Příslovečná šetrnost pak má kořeny už v rodině. Rád vzpomínal, jak dědeček vytkl jeho rodičům koupi luxusního perského koberce. Když mu oponovali, že koberec bude „nadosmrti“, připomněl jim, o kolik přijdou na úrocích, které by získali z oněch 115 zlatých. Stejný smysl pro spořivost projevil také mladý Rašín dokonce i ve chvíli nejvážnější – během prvního zatčení. Bylo zvykem, že si zatčený musel sám zaplatit dopravu (ve společnosti policie) do vazební věznice. Stráž chtěla povolat kočár, ovšem šetrný právník razantně zavelel: „Takový luxus neprovozuji, půjdeme pěšky!“

Díky poctivé práci a spořivosti ostatně dokázal jeho otec, byť pouhý pekař, zabezpečit sedm dětí – dva synové vystudovali techniku, jeden učitelský ústav, sám Rašín práva, dva jeho bratři dostali základní vklad do obchodu a sestra obdržela značné věno. Rašínovské principy se zrcadlí i v  dopise, který adresoval Edvardu Benešovi 4. ledna 1919. Naše mladá republika podle listu čerstvého ministra financí trpěla třemi chorobami: úplným zlenivěním a zlenošením obyvatelstva, vírou v omnipotenci státu, a především chorobnou smyšlenkou, že svoboda předpokládá neposlušnost.

S takovými zásadami si dokázal úspěšně vyrobit nepřátele mezi socialisty a komunisty, anarchisty i českými Němci. Druhým heslem si proti sobě postavil řadu politiků či legionářů, kterým opakoval nekompromisní heslo „Za službu vlasti se neplatí!“ Sám však za službu zemi zaplatil cenu nejvyšší – platil dvojnásobným vězením, trestem smrti vyneseným rakouským soudcem a konečně trestem smrti, který bez soudu vykonal mladý komunistický anarchista. Stejně tvrdý osud čekal i celou rodinu. Jeho manželka Karla (sestra objevitele krevních skupiny prof. Jana Jánského) odešla po druhé světové válce do brazilského Rio de Janeira. V Brazílii žila i Rašínova jediná dcera Ludmila, která se provdala za polského diplomata a protinacistického bojovníka Witolda Adama Korszaka. Také Rašínův mladší syn Miroslav vstoupil do diplomatických služeb, po roce 1948 však komunistické vládě vypověděl poslušnost a stal se členem Rady svobodného Československa, která usilovala o návrat k předúnorovému demokratickému režimu. Nejstarší syn Ludvík následoval osud svého otce – i on vystudoval právnickou fakultu, i on byl zvolen poslancem Národního shromáždění, také on se stal, bezprostředně po německé okupaci Československa, členem odboje a v prosinci roku 1939 také politickým vězněm. Stejně jako otec i on byl odsouzen k trestu smrti, stejně jako otci byl i mu trest zmírněn na patnáctileté vězení, ve kterém však také těsně před koncem války zemřel.

Když Dr. Alois Rašín umíral, přivítal v sanatoriu své nejbližší Horatiovým citátem „Blesky bijí do vrcholků hor“. Skutečně: byl vysokým vrcholkem, horou, která během celého života přitahovala blesky všech uzurpátorů svobody. A přesto, díváme-li se na jeho osud, čteme-li jeho texty prodchnuté humorem a laskavostí, nemáme před očima hrozivé vrcholky Himalájí, ale spíše náš legendární symbol naděje a vytrvalosti – český Blaník.

Rašínova poslední slova určená zemi a národu proto platí dodnes, stejně jako jeho odkaz dobrého hospodáře a státníka: „Budeme-li všichni držeti k sobě, udržíme republiku…rozejdou-li se strany ve všeobecném vzájemném boji, ztratíme samostatnost.“


Autor: Hana Lipovská

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč

Celkem za měsíc: 10 678,00 Kč
Vybráno 30.50%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 108 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (18 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.