berlinfeministislam
25.1.2017
Kategorie: Historie

Berlín: Protitrumpovské nemuslimské feministky skandovaly „Allah akbar“ na pochodu žen

Sdílejte článek:

REC/ROBERT SPENCER

Nikoli „Allahu akbar“, ale „Allah akbar“, což byl náznak toho, že žena, která to prozpěvovala, není muslimka. Tyto levicově zaměřené ženy si myslí, že skandováním „Allah akbar“ vyjadřují solidaritu s muslimy, o nichž si myslí, že jsou v USA utlačováni, nebo že budou utlačováni prezidentem Trumpem.

Je patrné, že buď nic nevědí, nebo se nezajímají o tyto prvky islámu:

Bít neposlušné ženy, nebo vlastně ty, „jejichž neposlušnosti se obáváte“: „Muži zaujímají postavení nad ženami, protože Alláh učinil jedny z vás nadřazené těm druhým, a protože vynakládají svůj majetek na to, aby je zaopatřili. Dobré ženy jsou poslušné. Střeží své nespatřené části těla, protože Alláh je nařídil střežit. A pokud jde o ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, pokárejte je a vykažte jim oddělené místo na spaní a zbijte je.“ – (psáno v Koránu 4:34)

Nikde v Koránu není psáno, že by žena mohla za určitých okolností bít muže.

Korán přirovnává ženu k poli (obdělávané půdě), která má být použita mužem, kdykoli bude chtít:

„Vaše ženy jsou pro vás ornou půdou, tak vcházejte na své pole podle své vůle.“ – (psáno v Koránu 2:223)

V Koránu se prohlašuje, že svědectví ženy má poloviční hodnotu oproti svědectví muže:

„Potřebujete získat dva svědky z mužů vašich, a pokud tu nejsou dva muži, potom muže a dvě ženy, které si zvolíte jako svědky, aby, kdyby se jedna z nich zmýlila, ta druhá jí to mohla připomenout.“ – (2:282)

Korán umožňuje mužům, aby měli až čtyři manželky a měli také pohlavní styk s otrokyněmi:

„Pokud se obáváte, že nebudete spravedlivě jednat se sirotky, ožeňte se s ženami dle vlastního výběru, se dvěma, třemi nebo čtyřmi; ale pokud máte strach, že s nimi nebudete jednat spravedlivě, pak jen s jednou nebo s těmi, jimiž vládnou pravice vaše, které budou vhodnější, a tak se vyhnete vykonávání nespravedlnosti.“ – (4:3)

Korán nařizuje, aby synovo dědictví bylo dvakrát tak větší, než je dědictví dcery:

„Alláh vám stanovuje ohledně dědictví vašich dětí: synovi podíl rovný podílu dvou dcer.“ – (4:11)

Korán umožňuje manželství předpubertálních dívek, stanovuje, že islámské rozvodové řízení „se vztahuje na ty, které ještě menstruaci neměly.“ (65:4)

Islámské právo stanovuje, že modlitba muže je neplatná, pokud před ním v momentě, když se právě modlí, projde pes nebo žena. „Vyprávění Ajšy: Věci, které ruší modlitby, byly přede mnou zmíněny. Řekli: ‚Modlitba je zrušena psem, oslem a ženou (pokud projdou před modlícími se osobami)‘. Řekla jsem: Učinili jste z nás (tj. z žen) psy. Viděla jsem, jak se Prorok modlí, zatímco jsem ležela ve své posteli mezi ním a qiblou (tj. směr modliteb muslimů, pozn. překl.). Pokaždé, když jsem něco potřebovala, vyklouzla jsem, neboť se mi nelíbilo, být k němu otočená čelem.“ – (Sahih Bukhari 1.9.490)

Další hadís vykresluje Mohameda, jak říká, že většina obyvatel pekla jsou ženy:

„Podíval jsem se do ráje a spatřil jsem, že většina obyvatel je chudá. A podíval jsem se do pekla a viděl jsem, že většinu obyvatel tvoří ženy.“ – (Sahih Bukhari 3241; Sahih Muslim 2737)

Když byl na to dotázán, vysvětlil:

„Bylo mi ukázáno peklo a já jsem dosud nikdy nic děsivějšího neviděl. A spatřil jsem, že většinu obyvatel tvoří ženy.“ Zeptali se: „Proč, ó Posle Alláha?“ On řekl: „Kvůli jejich nevděčnosti (pochybám).“ Dále bylo řečeno: „Jsou nevděčné Alláhovi?“ Odpověděl: „Jsou nevděčné svým společníkům (manželům) a jsou nevděčné za dobré zacházení. Pokud jste celý život laskaví k jedné z nich, potom ona na vás najde jednu (nežádoucí) věc a řekne: ‘Nikdy jsem od tebe nezažila nic dobrého.‘“ – (Sahih Bukhari 1052)

A v dalším hadísu:

„Posel Alláhův (mír a požehnání Alláha s ním) šel do musally (modlitební místo) v den Svátku oběti (Íd al-adhá) nebo v den Svátku přerušení půstu (Íd al-fitr). Minul nějaké ženy a řekl: ‚Ó ženy! Dávejte milodary, protože jsem viděl, že tvoříte většinu obyvatel pekla.‘ Zeptaly se: ‚Proč tomu tak je, ó Posle Alláhův?‘ Odpověděl: ‚Často nadáváte a jste nevděční svým mužům. Neviděl jsem nikoho, kdo by měl větší nedostatek inteligence a náboženské oddanosti, než vy. Nějaký opatrný, rozumný muž by mohl být některou z vás sveden na scestí.‘ Ženy se zeptaly: ‚Ó Posle Alláha, co znamená nedostatek naší inteligence a náboženské oddanosti?‘ On řekl: ‚Není svědectví dvou žen rovné svědectví jednoho muže?‘ Odpověděli: ‚Ano.‘ Řekl: ‚To je nedostatek její inteligence. Není snad pravda, že se žena nemůže ani modlit, ani postit během její menstruace?‘ Ženy řekly: ‚Ano.‘ On řekl: ‚To je nedostatek její náboženské oddanosti.‘“ – (Sahih Bukhari 304)

ZDROJ: Robert Spencer, překlad PP

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2019: *****

Dagmar Karlíková 500,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Anonymní dárce 1984,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, ing. Jan Kocura 500,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Dagmar Lavičková 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Švestka 500,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Milan Tahovský 500,- Kč, Rudolf Bláha 200,- Kč, Pavel Šána 100,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Marin Vacek 500,- Kč, Luděk Kurka 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč

Celkem za měsíc: 11 545,00 Kč
Vybráno 32.98%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 22 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (14 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
9 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.