barnevernet
11.1.2020
Kategorie: Společnost

Barnevernet v Čechách, aneb obchod s dětmi

Sdílejte článek:

JINDŘICH KULHAVÝ

Výchova dětí a jejich spokojený život je jedním ze základních kamenů prosperující společnosti. Zdravá rodina je pilířem státu a snaha něco na tom měnit připomíná velmi sofistikovanou sebevraždu. Zasahování státu do výchovy dětí má sice svou dlouhou historii, nicméně jeho vliv byl většinou a až na výjimky otázkou nastavení úrovně výuky a práce školy. Do dění v domácnostech pronikaly státní úředníci jen v případech výrazného asociálního chování dítěte či zjevného zanedbání ze strany rodičů. I v takovém případě by však měla být prioritou snaha napravit škody přímo v prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Pokud to není možné, druhou variantou se nabízí zachovat rodinnou příslušnost a je li v rodině u příbuzných zájem, poskytnout možnost vychovávat dítě jimi. Teprve až poté je řešením odebrání dětí a následné svěření výchovy příslušnému ústavu, případně pěstounům.

Norský model, který pracuje v naprosto jiném režimu, je odstrašujícím příkladem toho, jak lze bezdůvodně a na popud nezainteresovaných lidí rozvrátit fungující rodiny a zlikvidovat dětství, případně poškodit jejich rodiče. Stát tam určuje standardy, dle kterých je nahlíženo na ,,správnost“ výchovy. Nevejdete li se do předurčené šablony, riskujete odebrání Vašich dětí a jejich svěření do péče někomu, kdo je za to státem placen. Týká se to až 4,5% veškerých rodin v Norsku. Tento systém má dva zásadní aspekty.

Prvním je existence možnost zasáhnout do Vašich práv rodičů, přičemž se nebere ohled na to, že máte s dětmi naprosto normální vztah. Už jen tato představa by u normálního člověka vzbudila obavy v Norsku žít a mít tam rodinu. Přírodní zákony velí rodičům své dítě bránit i za cenu ztráty vlastního života, zároveň nikde nemůže být přikázáno, jakým způsobem vychováváte své děti. S výjimkou toho, že by bylo potomkům ubližováno, byla by zanedbána základní hygienická péče a dětem by nebyla poskytovaná pozornost v podobě určité úrovně stravování, výuky a oblékání, případně by byly vystaveny životu v prostředí, které by mělo skutečně neblahé následky na jejich budoucnost (drogy, alkohol, promiskuita či okrajová náboženství vyznačující se násilím či poškozováním zdraví dětí) by měly být mantinely nastavené státem velmi široké. Umožnit variabilitu výchovy a poskytnout rodičům možnost ovlivnit vývoj dítěte směrem, který mu předurčili, je právem každého otce a matky.

Druhou možností je realita, kterou představuje vznik skutečně nevhodného prostředí pro výchovu dítěte. Posuzováním toho, co ještě lze a co nikoliv, nemůže být pověřen omezený počet úředníků, soukromá instituce a nelze tuto činnost vykonávat do nekonečna. Každý případ by měl být prověřován individuálně a nezainteresovanými lidmi. Především však je třeba vnímat chování samotného dítěte. Pokud je někdo profesionál vykonávající v této oblasti činnost dlouhodobě, nevyhne se právě vytvoření určité šablony, kterou se snaží napasovat na naprosto rozdílné situace. Zároveň je třeba si uvědomit jistou nevratnost některých rozhodnutí a musí se připustit možnost nápravy u původních rodičů. Alkoholika lze vyléčit, drogově závislé bohužel mnohem hůře. I přesto v případech, kdy rodiče selhali, mělo by být prioritou udržet rodinné vztahy a jako první možnou variantu hledat možnost umístění dítěte do blízkého příbuzenstva, je li to možné a byl li projeven zájem. Teprve při případné nemožnosti tohoto řešení lze hledat jiné varianty.

Bohužel existuje situace, kterou je obchod s dětmi. Podobně jako v Norsku, tak i u nás existuje systém pěstounské péče. To přináší vznik rodin profesionálních pěstounů. Výhody sociální výpomoci a dávek početným rodinám mají nejlépe vyzkoušené romské rodiny, které dokážou ze státního rozpočtu odčerpat vysoké částky a při ,,správném“ počtu dětí v nich nikdo nepracuje. Zneužívání tohoto systému stojí stát každoročně skutečně hodně peněz, zároveň poskytuje těmto lehkoživkům žít na solidní úrovni, aniž by tito byli jakkoliv užiteční. Tato situace je všeobecně známá. Je tu však ještě jiný příklad. Děti odebrané u nás sociálkou rodičům končí v dětských domovem, poté jsou nabídnuty pěstounům do péče. Bohužel si z toho někteří z nich udělali byznys a vytváří umělé cikánské rodiny. Příspěvky za děti a tehdy, kdy máte tři děti takto přijatá, tak i státem poskytnutý automobil, jsou pro některé dostatečným lákadlem a jsou zaznamenány případy, kdy i přes nepříliš dobrou minulost tito lidé vychovají postupně více generací dětí. Může se stát, že není překážkou ani nečistý trestní rejstřík či problematická výchova vlastních dětí v minulosti. Také je s podivem, že se může dostat například osmileté dítě k pěstounům již v důchodovém věku. A úplně největší paradox je, když o dítě projevila zájem skutečně blízká příbuzná část rodiny a svěřenec je ni citově vázaný, přesto došlo k zákazu styku a snaze zabránit jakýkoliv kontakt mezi příbuznými.

Dětská mysl je velmi snadno ovlivnitelná a čas dokáže vygumovat vzpomínky a myšlenky. Úředníci rozhodující o odebírání dětí, jejich umísťování do dětských domovů a pěstounské péče patří často k tomu nejškodlivějšímu, co si pro život dítěte můžeme představit. Navíc kdo má zkušenost s praktikami některých dětských psychologů, tuší, o čem je řeč. Netýká se to jen rozvodů, rodičů alkoholiků či závislých na drogách, ale i momentální situace ve školství, kdy stačí mít potomka nezapadajícího chováním do představ uvědomělých pedagogů a ihned jste řešeni i školním psychologem. Jistá lenost učitelů, ztráta autority a zvyk stěžovat si na plat se staly školní normou posledních let. Místo aby byli učitelé hodnoceni za úspěšnost své práce, tedy například za procenta úspěšných maturantů či za skutečné znalosti žáků a studentů, vytváří se prostředí, kdy je důležitější docházka a klid. S mozkem dítěte je třeba pracovat ve smyslu vkládání vědomostí, nastavení morálních hodnost a ukázání možností jeho využití.

Bohužel jsme často svědky spíše vymývání hlav dětí, za což mohou nejen politicky směřovaní učitelé, ale také politické neziskovky stojící za indoktrinací na školách. Potřebujete li však pomoc ve smyslu záchrany svého dítěte před vlivem státních úředníků a třeba z důvodu ekonomických se na neziskovou organizaci údajně se pomocí rodinám zabývající obrátíte, například kvůli právní a odborné pomoci, spláčete nad výsledkem. Přestože jsou tyto organizace dotované státem, většinu peněz utratí za svůj vlastní provoz a jejich užitečnost je nulová. Otázkou tak zůstává, proč je jejich existence podporována. Bránit se systému, ve kterém jsou děti pouze obchodním artiklem a končí v pěstounských rodinách vázaných na státní úředníky a žijících z peněz, které jim stát věnuje včetně automobilu, je tak velmi těžké. U nás se díky rodině Michalákových mluvilo především o norském Barnevernetu, ale u nás už bylo zaznamenáno pár případů velmi podobného konání státních úředníků.

Přestože některé intervence státu do rodiny mají své oprávnění, a ne všichni pěstouni patří do skupiny profesionálních rodičů s úmyslem vydělávat na systému, některá spojení úředníka, psychologa, výchovného ústavu a pěstounů jsou názorným příkladem toho, jak lze ukrást dítě a zpeněžit ho. Nejen v Norsku. Přinutit někoho, aby se tím zabýval, je velmi těžké. Navíc právníci stojí skutečně dost peněz a nemáte li je, je se státním molochem bojovat těžké. Ocitnete se v začarovaném kruhu a než se nadějete, dítě zapomene, že existujete. Skoro se zdá, že výplach dětských mozků je jednou z možností, jak vytvářet budoucnost. V soukromí i ve školách.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč, Anonym 673,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Suchý 500,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Karel Jeřábek 163,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 15 997,00 Kč
Vybráno 45.70%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 1 496 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (18 votes, average: 4,94 out of 5)
Loading...
17 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)