babisrepublika
23.7.2018
Kategorie: Politika

Babišstán: Deset návrhů, co má smysl dělat

Sdílejte článek:

COM/M.MINÁŘ

Babišova nedůvěryhodná vláda získala důvěru a teď nám bude vládnout. Svět nekončí. A nekončí ani demokracie v České republice, byť je některými skutečnostmi ohrožena a poškozována. Mnohem větším problémem, než že se k podílu na moci otevřeně dostávají komunisté (což je problém hlavně symbolický a morální), je Babišův obrovský střet zájmů. Kumulace bezprecedentní mediální, finanční a politické moci v jedněch rukou může vést k závažnému narušení celého demokratického systému.

Skutečné hrozby jsou tyto: ovládnutí státního aparátu Agrofertem, deformování či blokování důležitých zákonů, účelové zásahy do policie a justice (takže minimálně částečně ztratí svou nezávislost na státní moci) a zejména pak účelové zásahy do veřejnoprávních médií. Vždy půjde spíše o zásahy a tlaky skryté než otevřené. Babiš je dravý obchodník, chce moc, potřebuje moc (už kvůli svému trestnímu stíhání) a nejspíš nebude brát v cestě za ní velké ohledy. Bude úkolem nás všech nastavit mu mantinely.

Největším problémem je však ještě něco jiného, a sice to, že Babiš (a celá jeho vláda) má stále velkou podporu voličů. Půlka národa buď výše nastíněné hrozby nevidí, anebo jim nevadí. Jsou ochotni tato rizika podstoupit výměnou za to, co jim Babiš nabízí. Nevadí jim, že lže a možná i trochu krade. Kradli jiní před ním mnohem více (prý). Nevadí jim, že byl agentem StB a že to je člověk bezzásadový a bezhodnotový. Žádný morální étos či hodnoty už totiž od politiků neočekávají. Chtějí, aby bylo líp, aby oni osobně byli bohatší, aby stát fungoval, aby politici nežvanili, ale makali. Chtějí, aby nám nevládli lobbisté a kmotrové. Volit právě z těchto důvodů Babiše je sice tragický omyl, ale je nesmírně důležité porozumět motivaci jeho voličů i tomu, že tuto situaci umožnilo zásadní selhání dosavadních politických garnitur a elit obecně. Mnoho lidí se (často právem) cítí podvedeno. Je důležité v tomto selhávání dál nepokračovat. 

Výsledky parlamentních i prezidentských voleb jsou tedy smutnou, leč pravdivou zprávou o stavu naší společnosti v roce 2018. Nemá smysl nad tím fňukat. Smysl má tyto problémy analyzovat, Babišovu vládu kontrolovat, na její přešlapy upozorňovat, v případě nutnosti bránit instituce (policie, justice, média), ale zejména – nabízet lepší a důvěryhodnější politické alternativy a vize, jež budou moci oslovit i lidi, kteří Babiše volí. Prosím, věnujme všichni léto přemýšlení nad tím, proč současná situace došla tam, kam došla, a kdo všechno za to může. Bez důkladného pochopení této dynamiky se nikdy neposuneme dál. A zároveň přemýšlejme nad tím, co můžeme my sami pro hodnoty demokracie, svobody, pravdy udělat. Každý z nás se může nějak přičinit, aby se v příštích letech vyvíjela situace v naší zemi k lepšímu, nikoli k horšímu. Tahle situace je tedy především výzva. Konečně můžeme ukázat, že to s tou demokracií myslíme vážně a že nám nespadla jen samospádem dějin do klína. 

Tady je deset návrhů, co má smysl dělat:

1) Noste hlavu vztyčenou a nepodřizujte se předem. To nejdůležitější je zachovat si vlastní hrdost, sebeúctu a vnitřní svobodu. Pravdu má smysl hájit vždycky, i když zrovna prohrává. Pokud se budeme bát mluvit a jednat svobodně, staneme se nesvobodnými a úzkostlivými i bez toho, aby proti nám někdo reálně zakročil. Autocenzura je horší než cenzura. Je třeba i nadále jasně pojmenovávat všechny přešlapy, jichž se nová vláda dopustí. Nesmí nám však chybět odvaha k vlastní sebereflexi. A nebojme se vykročit z řady.

2) Čtěte dobré knihy. Studujte současné problémy v souvislostech. Klíčem ke změně je kvalitní vzdělávání. V první řadě ho potřebujeme my sami. K efektivnímu boji s rozkladači demokratického řádu je potřeba se nejprve vyzbrojit základními znalostmi a zorientovat se v nepřehledné situaci. Prostudujte si polistopadové dějiny naší země, seznamte se s osobou našeho pana premiéra, přečtěte si, jak efektivně bránit nástupu autoritářů a jak porozumět soudobé vlně nového populismu (např. ZDE či ZDE). Nelze dostatečně zdůraznit důležitost kritického myšlení a porozumění tomu, jak funguje hybridní (dez-informační) válka a politický marketing. Tyto znalosti a dovednosti jsou pro imunitní systém demokracie nezbytné.

3) Podporujte kvalitní žurnalistiku a nepodporujte tu nekvalitní. Pokud to ještě neděláte, předplaťte si kvalitní deník, týdeník, měsíčník. Bez ochoty zaplatit za kvalitu nelze očekávat kvalitní a na vnějších tlacích nezávislé novináře. A bez takových novinářů nepřežije demokracie. V denících MF Dnes a Lidové noviny probíhá velmi sofistikovaná ideologická manipulace. Nepodporujte je. Nebo je rovnou bojkotujte

4) Ochraňujte instituce a braňte je. Od jejich kvality se odvíjí kvalita demokracie. Nejdůležitější je pečovat o ně dlouhodobě. V krajním případě je třeba postavit se na jejich obranu rázně – na demonstraci. “Instituce nám pomáhají zachovat slušnost – a zároveň potřebují, abychom my pomohli jim. Mluvit o našich institucích máš právo jen tehdy, pokud jednáš v jejich zájmu. Instituce se neubrání samy od sebe. Pokud se jim nedostává soustavné ochrany, zhroutí se jedna po druhé. Zvol si proto instituci, na které ti záleží – soud anebo noviny, zákon anebo odbory -, a stůj na její straně.” (Citace z knihy TYRANIE)

5) Zajímejte se o politiku. Nesmíme na politiku rezignovat. Pokud si řekneme “je to svinstvo a já tohle nemám zapotřebí”, pak jsme prohráli, protože bez našeho úsilí se to nezlepší nikdy. Politiky je třeba kontrolovat. Angažujte se v rozličných místních spolcích, vždyť i to je forma politiky a péče o to, co je společné. Zajímejte se o lokální politiku. Pokud věříte, že byste byli lepší než mnozí ze současných politiků, zvažte vstup do politické strany – třeba se jimi skutečně stanete nebo alespoň získáte důležité zkušenosti. Bez nových lidí, kteří něco umí a zároveň mají hodnoty, se politika neobrodí. 

6) Rozšiřujte kruhy. Mnoho lidí s Babišismem nesouhlasí. Jen část z nich se však proti němu aktivně vymezí a pojmenuje nahlas to, co je špatně. Pasivita slušných lidí v důsledku pomáhá vítězit lidem neslušným. Proto má smysl i tak obyčejná věc jako podepsat petici či přijít na demonstraci. Díky tomu jsme totiž slyšet. Díky tomu můžeme šířit důležité informace a být akceschopní, když je třeba se proti něčemu postavit. 

7) Seznamte se s problémy Babišových voličů a vezměte je vážně. Milion lidí v exekuci. Nízké důchody. Nízká minimální mzda a nedůstojné pracovní podmínky. Nedostupné bydlení. Byrokratismus. Chybí dálnice, přebývají privatizační tunely. Strach z budoucnosti. Pohrdání ze strany “demokratů”. Mnoho lidí volí Babiše ze zoufalství a na protest proti “zdiskreditovaným stranám a elitám”. Budou volit jinak pouze pokud dostanou v jejich očích lepší nabídku. Zamysleme se nad tím, že na kritice “tradičních stran” je mnoho oprávněného a že Babiš vyhrává zejména vinou slabosti svých protivníků

8) Mluvte s cizími lidmi a dívejte se jim při tom do očí. Demokracie je diskuse. Učme se vést dialog i s lidmi, kteří nesdílí naše názory a vidění světa. Učme se jim naslouchat, učme se jim porozumět, učme se jich dobře ptát, učme se vyjadřovat svůj názor přesně, ale nekonfliktně. Nadávky, zesměšňování a pohrdání nikoho nepřesvědčí, ba naopak jej utvrdí v jeho názoru. Nemá-li se naše společnost dále štěpit, je nutné umět překročit bariéry, které nás dělí. Zajímejme se proto aktivně o lidi, kteří nežijí tam, co my, a tak jako my. Přitakejme druhé straně ve všem, v čem jí přitakat lze, ale důrazně trvejme na tom, že Babišismus není řešením problému, nýbrž jeho prohloubením.

9) Těšte se z maličkostí. Co se děje v Parlamentu je důležité, ale není to všechno, ani to není to hlavní. Nemá smysl mít kvůli tomu deprese. Je třeba se k tomu stavět kriticky, ale zároveň je třeba umět se radovat z vlastní rodiny, práce, zálib, z přírody, z umění, ze sportu. Umět vychutnat každý kousek pravdy, krásy a dobra, co jich kolem nás je. Vždyť právě to nám dává sílu snažit se posouvat věci dál i na celospolečenské úrovni.

10) Vytrvejte. Malá drobná práce, chvilky pro demokracii, jsou mnohem důležitější než demonstrace. O výsledku příštích voleb se totiž rozhoduje dnes, zítra, pozítří a každý další den. Když si pravidelně najde chvilku milion lidí, tak to bude poznat. Vytrvat v úsilí pro dobrou věc je však ze všeho nejtěžší. Vyžaduje to, aby to člověk myslel skutečně vážně, aby si uměl najít čas pro sebe a pro chvíle ztišení, díky nimž se bude stále znovu obnovovat jeho motivace, a aby na to nebyl sám. Doufáme, že jsme k tomu i my mohli trochu přispět.

Výtah z článku Mikuláše Mináře, Milion chvilek pro demokracii 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč

Celkem za měsíc: 44 682,80 Kč
Vybráno 127.66%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 14 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (9 votes, average: 3,22 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
6 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.