babisdane
5.5.2017
Kategorie: Ekonomika

Babišovy dluhopisy: Proč mlčí Finanční správa a co dělají orgány činné v trestním řízení?

Sdílejte článek:

TOMÁŠ GOLÁŇ

Koncem ledna 2017 přišla paní Zlámalová z týdeníku Echo s tím, že Andrej Babiš neměl na nákup svých korunových dluhopisů k dispozici řádně zdaněné prostředky. Když jsem v noci 26. ledna 2017 o tomto problému přemýšlel, uvědomil jsem si, že skutečným problémem není ani tak původ peněz na nakup dluhopisů, který AB určitě nějakým (byť podivným) způsobem vyvsvětlí, ale spíše samotný důvod jejich vydání a nákupu, který se již na první pohled jevil jako čistě účelový, tedy jako obcházení zákona (zneužití práva).

Tehdy se okamžitě našli oponenti, kteří tvrdili, že v případě dluhopisů se nemohlo nikdy jednat o zneužití práva, že tento institut na tuto kauzu nelze aplikovat. Jako první s tímto opačným názorem přišel právník Aleš Rozehnal, následně se k němu přiklonila i bývalá náměstkyně Simona Hornochová. Dnes všichni tvrdí, že se o obcházení zákona bezpochyby jedná. 

Po zveřejnění mé analýzy jsem si přál, aby v důsledku podvodu AB s dluhopisy (později se jich objevilo více) padla vláda a následně aby proběhly i předčasné volby. První se povedlo, však předčasné volby již nestihneme…

  • Analýza:

Základem emise dluhopisů Agrofertu je účelové obcházení zákona, což zakládá daňový únik jak ve formě neoprávněně účtovaných nákladů ve formě úroků u Agrofertu, tak neoprávněně nezdaněný příjem Andreje Babiše. 

Proč mlčí Finanční správa a co dělají orgány činné v trestním řízení? Je to zvláštní mlčení, protože když si provedeme jednoduchou kalkulaci a shrneme fakta, vyjde nám následující: Andrej Babiš nakoupil v roce 2013 od společnosti Agrofert dluhopisy v celkové hodnotě 1,252 mld Kč, zdaněných příjmů na tento nákup však měl pouze ve výši 1,1 mld Kč. Kde vzal oněch 152 mil. Kč? Pozdější vysvětlení, že měl ještě dalších 668 mil. Kč osvobozených příjmů je rovněž velmi podivné. Není těch osvobozených příjmů najednou nějak moc? Kromě osvobozených příjmů právě z těch nakoupených dluhopisů, které mají roční výnos ve výši 6 %, což představuje nezdaněných 75,12 mil. Kč ročně, ještě dalších nezdaněných 668 mil. Kč? Náhoda? Určitě nikoliv.

Podstatou celé podivné transakce je však “díra” v zákoně, která vznikla na základě novely zákona o daních z příjmů s účinností k 15. 7. 2011, když se náhle v § 36 odst. 3 tohoto zákona objevilo, že daň vybíraná srážkou se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Již dříve bylo totiž v zákoně uvedeno, že se daň spočítá za každý dluhopis samostatně. Šestiprocentní daň z korunového dluhopisu tak činila na konci roku 6 haléřů, což představuje zaokrouhleno na celé koruny dolů nula korun českých!!! A Andrej Babiš má takových korunových dluhopisů 1,252 mld kusů. Výše uvedená díra byla zákonodárci “napravena” novelou zákona o daních z příjmů, a to konkrétně zákonem č. 192/2012 ze dne 25. 4. 2012, kdy s účinností od 1. 1. 2013 byl uvedený § 36 odst. 3 novelizován tak, aby nedocházelo k daňovým únikům v podobě vyplacených úroků z korunových dluhopisů. Je nutno podotknout, že novela byla přijata dne 25. 4. 2012, avšak účinnost novely byla schválena parlamentem až k 1. 1. 2013, takže do 31. 12. 2012 bylo možno ještě vydávat korunové dluhopisy, aniž by z nich v budoucnu mohl stát vybrat daň.

Emise provedené po 25. 4. 2012, kdy bylo jasné, že korunové dluhopisy jsou obcházením zákona, je tak nutno považovat za zcela účelové. Agrofert však klidně až dne 28. 12. 2012 (viz .) emitoval 3 mld takových korunových dluhopisů, tedy 3 dny před nabytím účinnosti novely zákona o daních z příjmů, která zdanění výnosů z korunových dluhopisů již znovu zavedla. Emise provedená pouhé tři dny před novelou určitě nebude náhodným jevem, ale zcela účelovým jednáním.

Dalším aspektem celé emise je skutečnost, zda si vůbec Agrofert prostředky ve výši 3 mld Kč potřeboval ve formě dluhopisů půjčit s úrokem 6 %, když v roce 2012 mohl bez problémů dosáhnout na bankovní půjčky ve výši 2 %, maximálně 3 %, či zda vůbec takové množství půjčených prostředků ve formě dluhopisů potřeboval, zda neměl dostatek prostředků vlastních. O účelovosti celé transakce svědčí i fakt, že Andrej Babiš si dluhopisy vydané již 28. 12. 2012 nakoupil až v roce 2013, kdy patrně na ně teprve sehnal dostatek finančních prostředků, proč by je jinak nenakoupil již ihned po jejich emisi v roce 2012?

I tato skutečnost zpochybňuje tvrzení, že si tyto dluhopisy koupil z již dříve zdaněných peněz. Pokud se někdo domnívá, že Andrej Babiš a Agrofert jenom využili díru v zákoně a že se ničeho nedopustili, je zcela na omylu, neboť Soudní dvůr Evropské unie již léta judikuje, že jakýkoliv účelový právní úkon, jehož smyslem je pouze vyhýbání se zdanění, je neplatný, neboť se jedná o obcházení zákona. Ostatně stejnou optikou pohlíží na účelové úkony i Nejvyšší správní soud. Takže shrnuto a podtrženo, Agrofert si neoprávněně zahrnuje do svých výdajů úroky z korunových dluhopisů, neboť celá jejich emise byla pouze účelová a stejně tak neoprávněně inkasuje Andrej Babiš a další držitelé těchto dluhopisů Agrofertu z nich úroky a navíc neoprávněně úroky nezdaněné.

Paradoxní na celé situaci je to, že Finanční správa v čele s ing. Janečkem nutí své podřízené, aby doměřili každou korunu komukoliv, korporacím, fyzickým osobám, neziskovkám. Nejčastěji se potkávám se situací, kdy jsou u opravdu poctivých firem, které žádné korunové dluhopisy neemitovaly, doměřovány daně na základě domněnek správců daně o tom, že tyto firmy věděly nebo mohly vědět o tom, že některý z jejich dodavatelů neodváděl DPH a místo toho, aby si DPH vybraly od tohoto podvodníka, tuto daň doměří a vyberou od nevinných firem, které však mají peníze a mohou tak neschopnost finanční správy neoprávněnými doměrky u poctivých firem zahojit. Výslechy svědků jsou dnes vedeny zcela tendenčně, svědkům jsou pokládány otázky, které nemůže ani svědek odpovědět, ale následně jsou záporné odpovědi využity k tomu, aby celá výpověď byla prohlášena za nevěrohodnou, finanční správa podsouvá subjektům, že mohly vědět o tom, že obchodují s problematických subjektem podle toho, že problematický subjekt si neukládá závěrky do sbírky listin. Ale existuje spousta subjektů, které jsou velmi poctivé, avšak své závěrky do sbírky listin z různých důvodů změrně neukládají.

Takových nesmyslných argumentací využívá Finanční správa k tomu, aby daňový subjekt dostala, desítky. Je to paradox v situaci, kdy Agrofert mají na dlani a přesto neudělají nic. Je to ukázka toho, jak u nás funguje arogance moci a jak stát se umí bránit jenom proti svým občanům, a nikoliv proti těm, kdo na něm skutečně parazitují.

Co by udělal normální politik, když by zákon jeho firmám zakázal se ucházet o státní zakázky? Přestal by se o státní zakázky ucházet, neboť by respektoval zákona. AB však zuří a přemýšlí, na koho Agrofert převede, aby mohl státní zakázky ždímat dále. Ale kdo má nejlepší přísun informací o těchto zakázkách? Přece ten, kdo stát řídí… A soudě podle nic nedělajících koaličních partnerů mlčky přihlížejících největší blamáži politika po listopadu 1989, ten stát skutečně řídí pouze AB.

ZDROJ: Tomáš Goláň

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč, Vlastimil Kadlec 2000,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Michaela Wurmová 1000,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Hojdar 150,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, MUDr. Ive Niemcová 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč

Celkem za měsíc: 16 650,00 Kč
Vybráno 47.57%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 145 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 4,96 out of 5)
Loading...