antifa
4.4.2021
Kategorie: Společnost

Antifa JE fašistické hnutí

Sdílejte článek:

HELENA WAU

Co říká původní „Fašistický manifest“ [Antony Mueller]:
Na Ameriku sestoupil příšerný přízrak: přízrak antikapitalismu. Mladí lidé pochodují za rozjetý vlak socialismu a někteří aktivisté blokují svobodu projevu jako členové skupiny zvané „Antifa“.Toto „antifašistické“ hnutí se účastní militantních protestů a snižuje se k násilí. Jako součást extrémní levice jsou členové „hnutí antifa“ samozvaní „antikapitalisté“ a prohlášují se za „nepřátele pravice“. Říkají si „antifašisté“, když ve skutečnosti více než jakákoli jiná ideologie charakterizuje fašismus jejich vlastní hnutí.

Co je však fašismus a co je obsahem této ideologie?

„Fašistický manifest“

Fašistický manifest vyhlásili v roce 1919 Alceste De Ambris a Filippo Tommaso Marienetti. Ve své brožuře autoři požadovali osmihodinový pracovní den a minimální mzdu; požadovali zastoupení pracovníků v průmyslovém managementu a rovné postavení odborů, průmyslových manažerů a státních zaměstnanců.

Autoři fašistického manifestu požadovali progresivní zdanění, invalidní pojištění a další typy sociálních dávek spolu se snižováním důchodového věku. Manifest požadoval zabavení majetku všech náboženských institucí a znárodnění zbrojního průmyslu.

Autoři fašistického manifestu vyzvali k zavedení korporativního systému „národních rad“ tvořených odborníky, kteří by byli voleni jejich profesními organizacemi, které by měly mít v příslušných oblastech zákonodárnou moc.

De Ambris a Marienetti požadovali silnou progresivní daň z kapitálu, aby vyvlastnili část veškerého bohatství a zabavili veškerý majetek náboženských kongregací spolu se znárodněním zbrojního průmyslu.

V roce 1922 se v Itálii pod vlajkou fašismu dostal k moci socialista Benito Mussolini a většinu fašistického programu uvedl do praxe, jak bylo před několika lety vyhlášeno v Manifestu.

Srovnání s Komunistickým manifestem

Srovnání s Manifestem komunistické strany, který napsali Marx a Engels a byl publikován v roce 1848, odhaluje spřízněnost fašismu a komunismu.

Komunistický manifest před 170 lety požadoval:

 • Silně progresivní daně
 • Centralizace úvěrů v rukou státu národní bankou se státním  kapitálem a výlučným monopolem
 • Centralizace dopravního systému v rukou státu
 • Sjednocení zemědělské a průmyslové půdy s cílem postupného odstraňování kontrastu mezi městem a venkovem
 • Veřejné bezplatné vzdělávání všech dětí, eliminace tovární práce dětí v současné podobě, spojení vzdělávání s materiální výrobou.

Podle komunistického desatera byly k dosažení plnohodnotného socialismu ponechány následující položky:

 • Požadavek 1 — Vyvlastnění pozemkového majetku a použití základního nájemného na výdaje státu
 • Požadavek 4 — Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů
 • Požadavek 8 — Stejná povinnost pracovat pro všechny; založení průmyslové armády včetně zemědělství.

Komunistický i fašistický manifest se odráží v oficiálním stranickém programu nacistů, který byl zahájen v roce 1920.

Požadavky nacistické strany

Sám Adolf Hitler byl přítomen, když bylo 24. února 1920 oznámeno 25 bodů programu nacistické strany. Samotný název nacismu říká všechno: je to zkratka NSDAP, což znamená Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (národní socialistická německá dělnická strana).

V roce 1925 Valné shromáždění NSDAP prohlásilo program z roku 1920 za „neměnný“ a v roce 1941 Adolf Hitler rozhodl, že všichni budoucí vůdci říše musí přísahat na 25 bodů.

Program nacistické strany zahrnuje požadavky jako:

 • Socializace monopolních společností
 • Obecní správa velkých obchodních domů
 • Vyvlastnění půdy pro charitativní účely
 • Zamezení spekulacím s nemovitostmi
 • Rozšíření celého vzdělávacího systému
 • Komplexní systém bezplatných veřejných škol a velkorysé studijní stipendia a granty
 • Čisté prostředí spolu s podporou zdraví a zdatnosti lidí.

Program nacistické strany zejména požadoval:

 • Zrušení snadného příjmu bez práce (bod 11)
 • Konfiskace válečných zisků (bod 12)
 • Znárodnění všech svěřeneckých podniků (bod 13)
 • Sdílení zisku ve velkých společnostech (bod 14)
 • Velkorysé rozšíření důchodového zabezpečení (bod 15)
 • Vytvoření zdravé střední třídy (bod 16)
 • Pozemková reforma přizpůsobená národním potřebám a vytvoření zákona o bezplatném vyvlastnění půdy pro charitativní účely.
 • Zrušení užívání půdy a zabránění jakýmkoli spekulacím s půdou (bod 17).

V bodu 20. stranický program požadoval, aby „stát zajistil důkladné rozšíření celého našeho národního vzdělávacího systému“ s bohatým systémem dotací na vzdělávání.

V bodu 21. program požadoval, aby „stát měl povinnost přispívat ke zvyšování úrovně národního zdraví poskytováním středisek sociální péče pro mateřství, zákazem práce mladistvých, zvyšováním fyzické zdatnosti zavedením povinných her a gymnastiky a tím největší možné povzbuzení sdružení zabývajících se tělesnou výchovou mladých. „

Nacisté požadovali vytvoření „lidové armády“ — neliší se od toho, co později propagovali komunisté ve východní Evropě a Asii.

Tento výběr požadavků z komunistických, fašistických a nacistických katalogů ukazuje vysoký stupeň podobnosti myšlenkových směrů těchto tří ideologií. To, co komunisté vyjádřili ve sloganu „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“, se rovná nacistickému výroku, že „společné dobro přichází před soukromým statkem“ („Gemeinnutz vor Eigennutz“) a fašistickému heslu „vše uvnitř státu, nic mimo stát, nic proti státu“.

Není žádným překvapením, že komunistické, fašistické a nacionálně socialistické vlády jednaly jako represivní režimy, které nepřinesly ani prosperitu, rovnost ani mír, ale utrpení, potlačení a válku.

Poté, co si levice ukradla koncept liberalismu a proměnila slovo v opak jeho původního významu, používá hnutí Antifa falešnou terminologii, aby skrylo svou skutečnou agendu. I když se Antifa sama označuje za „antifašistickou“ a prohlašuje fašismus za nepřítele, je především fašistickým hnutím.

Členové Antifa nejsou odpůrci fašismu, ale sami jeho skuteční představitelé. Komunismus, socialismus a fašismus spojuje společná skupina antikapitalismu a antiliberalismu.

Hnutí Antifa je fašistické hnutí. Nepřítelem tohoto hnutí není fašismus, ale svoboda, mír a prosperita.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč

Celkem za měsíc: 17 849,00 Kč
Vybráno 50.99%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 173 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (33 votes, average: 4,76 out of 5)
Loading...
31 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)