vladavir
9.2.2021
Kategorie: Politika

Andrej Babiš a jeho levicová vláda vedou již více než půl roku válku

Sdílejte článek:

OTTO JAROLÍMEK

Andrej Babiš a jeho levicová vláda vedou již více než půl roku válku. Opakovaně uvádějí zemi do nouzového stavu a snaží se přesvědčit národ o tom, že nesmírné materiální a duchovní ztráty, které tím způsobují, jsou nezbytné pro vítězství nad zákeřným nepřítelem. Podíváme-li se však na celou záležitost racionálně a bez emocí, vypadá situace zcela jinak.


Nepřítel

Nepřítelem Andreje Babiše je nový typ koronaviru způsobující chorobu označovanou jako COVID 19. Hlavní rysy epidemiologického chování tohoto koronaviru nejlépe vyniknou v porovnání s virem, jehož chování je diametrálně odlišné. Vezměme například virus hepatitidy A. Stabilní virus způsobující nikoli sice smrtelnou, ale velmi nepříjemnou chorobu s dlouhodobými následky, který se přenáší přímým kontaktem a proti němuž je vysoká úroveň obecné imunity napadeného jedince prakticky neúčinná. V takovém případě jsou karanténní opatření vysoce efektivním prostředkem zamezujícím šíření zmíněné choroby (přesto se v současné době na rozdíl od minulosti příliš nevyužívají). Babišův koronavirus je naopak nestabilní, přenáší se vzduchem a nejúčinnější individuální obranou proti němu je vysoká úroveň obecné imunity. Z tohoto důvodu je jeho působení na napadené jedince velmi rozdílné a snaha zamezit jeho šíření nějakým karanténními opatřeními připomíná příslovečný „boj s větrnými mlýny“. Jeho epidemiologické chování je tudíž téměř stejné jako u virů chřipkového typu, vykazuje pouze výraznější nakažlivost a zřejmě i vyšší odolnost vůči klimatickým změnám.

Působení na člověka

Z hlediska působení zmiňovaného koronaviru na lidský organismus můžeme obyvatelstvo rozdělit do následujících čtyř skupin. První skupiny osob s velmi vysokou úrovní obecné imunity se tato epidemie vůbec netýká. I když přijdou do kontaktu se zmiňovaným virem, ten se v jejich organismu neuchytí a při případném testování budou vždy negativní. U zbývajících třech skupin se vir uchytí, tj. při testování budou pozitivní, rozdílný je však průběh jejich „onemocnění“. U osob s dobrou imunitou, tj. u druhé skupiny, probíhá latentně nebo téměř latentně, u osob s imunitou průměrnou (třetí skupina) propukne choroba podobná chřipce, postihující dýchací cesty. Onemocnění může být nepříjemné, je však řešitelné v rámci domácí léčby. Teprve u čtvrté skupiny (osoby se sníženou imunitou) propuká vážné plicní onemocnění vyžadující hospitalizaci, které může v nejtěžších případech končit smrtí. Rizikovými faktory snižujícími v tomto případě obecnou imunitu jednotlivce jsou především veškeré chronické choroby dýchacího a oběhového aparátu, onkologická onemocnění, cukrovka, různé alergie, nadváha atd. Věk je v této souvislosti faktorem druhořadým. Hranice mezi jednotlivými skupinami samozřejmě nejsou nepropustné, velkou roli zde hraje aktuální kondice daného jednotlivce. Důležité je, že proběhnuvší onemocnění (i v latentní formě) vyvolává u napadeného organismu specifickou imunitu, přetrvávající zřejmě po dobu několika měsíců.

Co dělat

Nejdůležitější individuální zbraní proti Babišovu koronaviru je vysoká úroveň obecné imunity. Ta je do určité míry dána geneticky, podpořit ji můžeme především zdravým životním stylem, tj. vyváženou stravou bohatou na vitaminy a potřebné minerální látky, dostatkem spánku a pohybem na čerstvém vzduchu. Velmi důležitým faktorem pro upevnění individuální obecné imunity je psychická pohoda. Převážná většina populace však nemá dostatečně vysokou úroveň obecné imunity (tj. nepatří do první skupiny), a proto se v ní tento silně nakažlivý virus šíří. Jedinou účinnou zbraní proti tomuto šíření je vznik tzv. kolektivní imunity. Získá-li podstatná část populace (cca 20 – 30 %) specifickou imunitu (viz výše), přestane virus nacházet vhodné hostitele a jeho aktivita se postupně utlumí. Před kontaktem s koronavirem je tudíž nutno chránit především osoby ze čtvrté skupiny, pro něž může mít takový kontakt fatální následky. Pro osoby z druhé a částečně i třetí skupiny je naopak takový kontakt prospěšný, jedině tak mohou získat specifickou imunitu, jedině tak může vzniknout zmiňovaná kolektivní imunita.

Co by měl dělat stát

Státem řízené zdravotnictví musí být materiálně i personálně připraveno na léčbu pacientů s těžkým průběhem nemoci COVID 19. Samozřejmostí je dostatek dýchacích přístrojů, ochranných pomůcek atd., vhodné by bylo soustřeďování těchto pacientů do izolovaných zařízení, jejichž personál by nepřicházel do styku s provozem jiných zdravotnických objektů. Karanténní opatření mají kromě zdravotnických zařízení smysl pouze u areálů sou- střeďujících větší počet osob ze čtvrté skupiny (domovy důchodců, ústavy sociální péče…). Karanténním opatřením a pravidelnému testování by měli být podrobeni všichni klienti i zaměstnanci těchto institucí. U osob ze čtvrté skupiny žijících mimo tato zařízení jde o věc jejich individuálního rozhodnutí. Každý by měl být schopen vyhodnotit úroveň své obecné imunity a podle toho omezovat či neomezovat svoje společenské kontakty. Stát může těmto občanům pomoci různými kompenzacemi (příspěvky zaměstnavatelům na zavádění systému home office, nárok na individuální studijní plány, náhrada 50 % mzdy v případech, kdy neexistuje jiné řešení než přerušení pracov- ní činnosti). Plošná karanténní opatření jsou nesmyslná a v drtivé většině případů kontraproduktivní, neboť blokují šíření viru mezi osobami z druhé a třetí skupiny a tím zabraňují vzniku kolektivní imunity. V úvahu mohou přicházet pouze přesně cílená krátkodobá nebo lokální opatření tlumící lavinovité šíření epidemie. K těm patří např. dočasný zákaz soustřeďování více než 200 osob na omezeném prostoru (hudební festivaly, různé koncerty a divadelní představení, přítomnost diváků na akcích vrcholového sportu atd.).

Statistické údaje

Statistická data jsou hmota tvárná a jejich vhodným zpracováním lze podpořit prakticky jakoukoli hypotézu a jakýkoli záměr. Zpracování údajů o šíření koronaviru a jejich prezentace však v tomto směru překonává všechny dosavadní mediální manipulace. Základním prezentovaným údajem je počet pozitivně testovaných, tzv. „nakažených“, a jeho časový vývoj, z něhož koronaviroví manipulátoři vypočítávají reprodukční koeficient, kterým následně straší veřejnost. Počet „nakažených“ je přitom údaj, který neříká vůbec nic. Pominu případy, kdy jako pozitivně testované jsou prezentovány osoby, které vůbec testovány nebyly, neboť tyto případy, alespoň doufám, nejsou statisticky významné. Mnohem důležitější je skutečnost, že prezentovaný počet „nakažených“ je úměrný počtu testovaných. „Nakažených“ je samozřejmě podstatně více, osoby s latentním či lehčím průběhem onemocnění se však v žádných statistikách neobjeví, nejsou-li z nějakého jiného důvodu podrobeny testování. Je tudíž zřejmé, že čím více budeme testovat, tím více bude „nakažených“. Největší mystifikací je však interpretace tohoto pseudostatistického údaje, který sám o sobě nepředstavuje žádnou alarmující skutečnost. Naopak naznačuje nám průběh postupného promořování (tj. v podstatě přirozeného „očkování“) obyvatelstva, které je nezbytnou podmínkou pro vznik kolektivní imunity. Jediným statistickým údajem, který je nutno sledovat a seriózně vyhodnocovat, je počet vážných průběhů onemocnění COVID 19, vyžadujících hospitalizaci. Zde má smysl hledat původ nákazy a v případě hromadných ohnisek se snažit o odstranění příčin (viz stať Co by měl dělat stát).

Opatření nesmyslná a kontraproduktivní

Všechna akceptovatelná administrativní opatření týkající se šíření nového typu koronaviru byla zmíněna ve stati Co by měl dělat stát. Všechna ostatní jsou zjevné nesmysly, přičemž některá z nich působí přímo kontraproduktivně, neboť kromě ohromných materiálních i duchovních ztrát jsou i příčinou snižování úrovně obecné imunity obyvatelstva. Není nutno komentovat nesmysly typu zákaz nedělního a večerního prodeje, v jehož důsledku se zákazníci v prodejnách více zkoncentrují v ostatních dnech a denních dobách, či zákaz nočního vycházení, tj. v době, kdy je koncentrace osob ve veřejném prostoru zcela zanedbatelná. Ty vzbuzují především úsměv nad stupiditou jejich navrhovatelů. Nejnesmyslnější a zároveň nejnebezpečnější kroky byly podniknuty ve sférách živnostenského podnikání, školství a amatérského sportu.

 

  • Otto Jarolímek, FB
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč, Vlastimil Kadlec 2000,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Michaela Wurmová 1000,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Hojdar 150,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč

Celkem za měsíc: 15 750,00 Kč
Vybráno 45.00%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 319 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (20 votes, average: 4,65 out of 5)
Loading...
19 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)