gauland
24.7.2018
Kategorie: Společnost

Alexander Gauland (AfD): Muž, z jehož jména dostávají němečtí eko-global-levicoví fašizoidi mrtvičné amoky

Sdílejte článek:

LIBOR ČÍHAL

Zakladatel AfD a předseda její parlamentní frakce v Bundestagu Alexander Gauland je téměř osmdesátiletý stařec, němečtí eko-global-levicoví fašizoidi včetně středoškolské indoktrinované „ušlechtilé“ proimigrant mládeže při vyslovení jeho jména dostávají mrtvičné amoky. Avšak pokud má mít Evropa nějakou budoucnost, ta patří tomuto starci, ti ostatní jsou trapní. Úžasný formát, úžasný politik. Italské noviny definují Gaulanda výstižně jako ex-liberála, oproti levicovým globalistickým postliberálům, nic jiného asi není v dnešní EU adekvátnější. V hovoru pro italské Il Libero o současném  Německu a Evropské unii, odhaluje vše podstatné v tomto prostoru. 


Co se děje v Německu, měsíce vyjednávání o vládě a nyní opět krize, italizujete se?

Krize začala dávno předtím než se soudí, dnes jsou patrnější manévry v koalici. V roce 2015 Merkelová otevřela Pandořinu skřínku, nabourala důvěru mezi CDU a CSU. Seehofer a CSU se nacházejí na rozcestí, na jedné straně by chtěli udržet spolkovou vládu a participovat na moci a na druhé straně je svírá strach z volební porážky v podzimních zemských volbách v Bavorsku.

Z jakého důvodu se Merkelová ocitla v krizi?

Důvodů je několik. Dají se vysledovat už v její politice na záchranu eura. Samozřejmě největší chybou je imigrační politika, německá i evropskounijní. Země jako Polsko a Maďarsko nestráví imigrační diktát. Dnes i Itálie zvolila vlastní cestu, Merkelová, tvrdošíjně setrvávající na svém stanovisku, ohrožuje celou evropskou stabilitu, ztratila důvěru Němců, kteří se začínají domnívat, že její pozice neodpovídá rozumu.

Dlouhé roky jste byl členem CDU, jak hodnotíte kritiku ministra vnitra Seehofera, šéfa CSU, na vaší bývalou stranu?

Seehofer upozorňuje na nevyhnutelné důsledky pro Německo, které nese ilegální imigrace, ale nevyvodil nezbytné závěry: radikální konec s Merkelovou a konec účasti CSU ve spolkové vládě.

A jak to dopadne?

My v AfD jsme jako první ukazovali na důsledky masové imigrace a na problémy s tím spojené. CSU převzala naše témata, ale nemá odvahu ukončit koalici. Rozpad koalice to oddálilo. AfD bude mít na podzim ve volbách do parlamentů ve Wiesbadenu a Mnichově ty nejlepší výsledky. V Bavorsku průzkumy signalizují dvojciferné procento.

Čím vysvětlujete boom vaší strany?

Máme oprávněné otázky, ty nevhodné. Jak má vypadat naše společnost? Kdo může vstoupit do našeho státu? Co daruje budoucnost Německu? Chceme, aby země ztratila svoji identitu v multikulturním mixu zelených levičáků nebo chceme německou kulturu? Jsme explicitní v pojmenování německých problémů: vnitřní bezpečnost, masová imigrace, paralelní společnost ve velkých městech jako je Berlín, kde se formují arabské klanové mafie, a v neposlední řadě, je islám kompatibilní našim hodnotám?

Jaké je DNA vaší strany?

Usilujeme o Evropu národů, suverenita ve vnitřních otázkách a v monetární politice, a ne evropskounijní diktát. Chceme imigrační politiku odpovídající našim zájmům, zlepšení vnitřní bezpečnosti, prvky přímé demokracie a lidová hlasování a zahraniční politika v termínu realpolitik. Novou politiku rozvojové pomoci, která v dlouhém časovém horizontu zabrzdí masovou imigraci do Evropy. 

V Evropě všechna levicová hnutí procházejí krizovým obdobím. Znamená to, že pravice zvítězí, nebo vůbec rozdíl mezi levicí a pravicí není dnes už smysluplný?

Levicové síly jsou v propadu též z toho důvodu, že třída proletářů, jak jsme ji historicky znali, již neexistuje. Dál je tu též jistý mentální problém: vytvořila se levicová elita, která pohrdá těmi společensky neprivilegovanými. Objevuje se to obzvlášť v imigrační problematice. Obavy prostého občana, který má strach z této invaze z ekonomických, sociálních a kulturních důvodů, jsou levicí úplně ignorovány. Tito radikal-šik se domnívají, že jsou světoobčany a chtějí vnutit své krédo všem ostatním. Oponujeme jim, neboť národní demokratický stát je a zůstane principem politického řádu, víc než jakýkoliv jiný je schopen chránit vlastní občany.

V Itálii  se mluví o nebezpečí návratu třicátých let, co o tom soudíte?

Podobné nesmysly jsou slyšet i v Německu. Situace ve dvacátých a třicátých  letech byla velmi odlišná od té dnešní. Národy po světové válce procházely krizí. Jednalo se o obrovské střety sociálního a ekonomického typu, které dnes nemohou nastoupit. Itálie i Německo mají solidní demokratický základ a nemají zapotřebí lekcí od hysterické levice.

Německo vede Evropskou unii, jaký smysl má euro-skeptická síla v Německu a jak vůbec k tomu došlo?

Dnes je jasné víc než kdykoliv předtím, že euro je chybou. Ekonomicky silné národy jako Německo a Itálie a slabé národy jako Řecko a Portugalsko musí sdílet stejnou monetární politiku. Dlouhodobě něco takového nemůže dobře skončit. Před zavedením eura, Řecko devalvovalo vlastní měnu, aby dokázalo konkurovat na mezinárodním trhu kompetitivnějšími cenami, v eurozóně to není možné. Důsledky pozorujeme již dlouhé roky, ekonomická krize, vysoká nezaměstnanost především mladých, stále rostoucí podíl chudých. Z těchto důvodů se musí otevřít otázka existence eura. Je to charakteristický bod politiky AfD.

Jaké jsou chyby Německa a Merkelové ve vedení Evropy?

Merkelová nebere v potaz zájmy a požadavky malých států jako je Maďarsko a Řecko. Ať už se jedná o euro nebo migrační politiku. Chová se jako by byla patriarchou EU. Merkelová ignoruje historické vazby, které jsou důležité, abychom pochopili sousední země. Ona je slonem v obchodu s porcelánem, a má ještě odvahu se divit tomu, co způsobila. Merkelová je časovanou bombou, je nebezpečná pro spolupráci evropských národů.   

Co Němci soudí o Salvinim, o jeho migrační politice a o nové italské vládě, která nehodlá respektovat kritéria Maastrichtu?

Salviniho migrační politika je rozumná volba, něco podobného v AfD požadujeme již dávno. Italská politika poslala do Bruselu a kancléřství v Berlíně vykřičník.

Co soudíte o Macronovi, rakouském kancléři Kurzovi a maďarském Orbánovi?

Macron je francouzská kopie Merkelové, se svojí politikou daleko nedojde. Kurz a Orbán jdou po cestě, která je též cestou AfD. Vlády ve Vídni a v Budapešti charakterizuje politika rozumu, vyznačují se bojem s masovou imigrací a islamizací.  

Zdálo se, že rozpad Evropské unie bude nesen vadnou společnou měnou euro, nebude to dřív důsledek imigrační politiky?

Masová imigrace je principiálním problémem naší epochy a pravděpodobně důsledky ponesou i další generace. Ano vaší otázce, imigrace má potenciál zničit Evropu jako kontinent, který je hoden existence, se svojí variabilitou zemí, které jsou svobodné a suverénní. Brexit  nám ukázal, jak iracionální politikou byla dovedena důležitá země k tomu, aby vystoupila. Chceme Evropu národů, jak ji v minulosti chápal de Gaulle. Např. celní unii, která před Maastrichtem a Lisabonem tak dobře fungovala. Evropský superstát nesmí a nebude existovat. Nefungoval by, nebyl by na výši, neodpovídal by tradicím a mentalitám evropských národů Tuto ideu zplodili evropskounijní byrokrati, jako jsou Macron a Merkelová.  

Souhlasíte s protiruskými sankcemi?

Tyto sankce nemají žádný smysl: nepoškodí jen ruskou ekonomiku, ale i italskou a německou. Rusko je pro nás velmi důležité. Nemůžeme si dovolit být s Moskvou permanentně na kordy. Sankce musí skončit co nejdříve a naše vztahy s Ruskem musí odpovídat principům realpolitik.   

Má NATO ještě smysl?

AfD považuje NATO za obrannou alianci, která má i v dnešní globální politice smysl. Ale odmítáme tendence posledních let, transformaci v alianci intervencí po boku USA v zahraničněpolitických dobrodružstvích, jako např. v Afghánistánu.       

ZDROJ: LC

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Josef Bárta 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zdeněk Poslední 200,- Kč, Miloslav Konopiský 300,- Kč, Jiří Novák 200,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Hynek Charous 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Robert Knopp 126,80 Kč (5 eur), Stanislava Kovaříková 200,- Kč, Hana Tomová 150,- Kč

Celkem za měsíc: 47 492,60 Kč
Vybráno 135.69%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 52 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (21 votes, average: 4,95 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
20 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.