africanexodus
11.9.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Africká populační exploze: Hrozba pro budoucnost Evropy

Sdílejte článek:

COM/POP/VOE

Populační růst v Africe

Mluvíme o problémech s migrací ze Sýrie a Středního východu. Mluvíme o možnosti vstupu Turecka do Evropské unie, čímž se milionům Turků otevřou dveře do Evropy. Přesto bude mít skutečná migrace původ v Africe. Je to kontinent, který si zachovává vysokou porodnost navzdory předpovědím, že se sníží.

Kolik lidí dnes žije v Africe? Ani ne 1,3 miliardy . A do roku 2050? Nuž, o 1,3 miliardy více. Spolu bude žít v Africe 2,5 miliardy lidí. Ačkoliv populační růst v Evropě lze přisoudit téměř výhradně imigraci, populace Afriky se zdvojnásobí díky tamní vysoké míře plodnosti. Jaké to bude mít následky?

statistiky

Zní to děsivě, že populace Afriky se zdvojnásobí během pouhých tří desetiletí? V roce 1980 žilo v Africe jen 477 milionů lidí. Porovnejte si to se současnými 1,2 miliardami a zjistíte, že v letech 1980 až 2018 se obyvatelstvo téměř ztrojnásobilo.

Za stejné období se populace Německa zvětšila ze 78 milionů na 82 milionů . Předpověď říká, že do konce století dosáhne obyvatelstvo Afriky 3,4 miliardy lidí.

Předpověď na rok 2100 je ještě působivější. Očekává se, že populace Afriky naroste o 3,2 miliardy lidí. To číslo udává jen nárůst – což znamená, že celková populace bude 4,5 miliardy. Očekává se, že do roku 2100 se celosvětová populace zvýší o 3,8 miliardy lidí. To znamená, že celková populace se odhaduje na současných 7,6 miliardy plus 3,8 miliardy, což je spolu 11,4 miliardy. Podíl Afriky na celkové populaci vzroste v tomto století ze 17% na 40%.

Míra plodnosti v Africe je ohromných 4,7 dítěte na ženu v porovnání se světovým průměrem 2,5 dítěte na ženu. V EU je to ubohých 1,5%! To znamená, že průměrná Afričanka porodí 4,7 dítěte – a toto je zdrojem jejich populačního růstu.

případ Nigeru

Niger má HDP na obyvatele jen dolar na den. Jejich míra plodnosti, ať už kvůli tomu, nebo přesto, je více než 7 dětí na ženu. Ačkoliv v současnosti má země jen 20 milionů obyvatel, do roku 2050 se očekává její nárůst na 72 milionů.

Předpověď na rok 2100 uvádí již 209 milionů. Tato předpověď však předpokládá, že míra plodnosti v Nigeru se do roku 2100 sníží na 2,5 dítěte na ženu. Míra plodnosti však přesto v posledních 60 letech zůstala stabilní . Pravděpodobně to tak bylo více než 60 let, ale údaje máme jen po rok 1960.

Předpověď na rok 2100 při nezměněné plodnosti znamená pro Niger 960 milionů lidí. Ano, dobře čtete. Očekává se, že Niger se ze současných 20 milionů dostane jen za 80 let téměř na miliardu.

Je třeba říci, že tyto předpovědi jsou založeny i na očekávaném poklesu dětské úmrtnosti a na zvýšené očekávané délce života. Dětská úmrtnost a míra plodnosti jdou ruku v ruce, samozřejmě, protože rodiče chtějí předejít riziku, že všechny jejich děti zemřou v dětství.

Protiopatřením je prostě mít více dětí. Totéž platí pro chudobu, kdy rodiče mají mnoho dětí jako záchrannou síť pro stáří. Podle této logiky se 960 milionů jen v Nigeru do roku 2100, které zmiňuje článek v Guardian, zdá být spíše neuvěřitelných.

Předpověď 72 milionů do roku 2050 však všechny tyto proměnné již bere v úvahu. Je to spolehlivá předpověď provedena samotnou OSN.

Proč klesá míra plodnosti?

Od roku 1960 zažil svět pokles plodnosti z 5 na 2,5 dítěte na ženu. Z větší části se to přisuzuje nárůstu bohatství a snížení dětské úmrtnosti. Jelikož jsme zbohatli, děti už více nepotřebujeme jako záchrannou síť.

Navíc, jelikož šance na přežití dětí se zvýšila, máme méně důvodů mít jich mnoho. Afrika je trochu jiná. Navzdory zbohatnutí je stále chudá. Ale je chudá, zatímco má přístup k nově objeveným lékům a dostává pomoc v podobě jídla ze Západu.

Takže ačkoliv jsou stále chudí, žijí déle a méně často umírají v dětství. Nejen, že se více Afričanů dožívá stáří, ale více z nich se dožívá reprodukčního věku a zakládá další generaci.

Ne však celá Afrika je chudá a i ty chudší části jsou méně chudé než byly dříve. Co tedy vysvětluje vysokou míru plodnosti?

Vysvětlení jsou různé, od kulturního uznání velké rodiny po zdrženlivost v používání antikoncepce. Nejpozoruhodnějším důvodem je snad nejistota. Evropští rodiče vyměnili kvantitu za kvalitu. Ano, mohli by mít více dětí, ale raději se zaměřují na dvě. Díky tomu si ty dvě děti mohou dovolit navštěvovat dobré školy a dobrou péči.

V Africe k takové výměně nedošlo. Vzdělávací systémy nedobehli populační explozi. Budoucnost je v ekonomickém smyslu nejistá a vlády jsou v mnoha zemích nespolehlivé. Spolu to znamená, že Afričan může mít velmi malou důvěru v budoucnost. Nemají žádnou víru v sociální bezpečnostní síť, kterou by měla poskytnout vláda a společnost jako celek, proto nadále preferují tvorbu vlastní bezpečnostní sítě v podobě dětí.

Africká Hlava 22

To by mohlo znamenat, že Afrika je ve frustrující situaci. Hlava 22, pro ty, kteří to nevědí, je narážka na novelu se stejným názvem. V ní chtěl protagonista opustit armádu, ale to mohl udělat jen pokud dokázal, že je šílený. Jelikož chtěl opustit armádu, dokázal tím, že není šílený, protože každý příčetný člověk chce z války odejít.

A Afrika? Afrika chce snížit svou míru plodnosti. Ale aby ji snížila, musí získat stabilitu a důvěru. Avšak kvůli pokračující populační explozi vláda nedokáže udržet krok. Nezaměstnanost snižuje stabilitu.

Růst populace tlačí na ceny bydlení a pozemků. Školský systém si nedokáže poradit s velkým množstvím studentů. Celkově, systém se pod nátlakem rozpadá. A protože ženy vidí, že systém se rozpadá, nadále mají hodně dětí.

Výše uvedené předpovědi OSN předpokládají, že míra plodnosti klesne. I se sníženou mírou plodnosti se však populace do roku 2050 zdvojnásobí. Ale opravdu se tato míra sníží, pokud Afrika uvízla v situaci podobné v hlavě 22? Údaje dosud ukazovaly, že poklesy v africké míře plodnosti stagnují a celkové poklesy jsou mnohem pomaleji, než se očekávalo.

Jasnější budoucnost před námi

Od roku 2010 se milion lidí ze subsaharské Afriky přestěhoval do Evropy. Prezident Evropského parlamentu, Antonio Tajani, už varoval , že během dalších pěti let přijdou miliony dalších, pokud Evropa něco nepodnikne.

Většina lidí si dobře uvědomuje, že ačkoli se život v Africe zlepšil, stále není úžasný. A určitě ne takový pohodlný jako v Evropě. To je také důvod, který Afričané uvádějí v souvislosti s přestěhováním se do Evropy. Vybombardována Libye Evropa otevřela novou trasu pro pašování lidí. Země se stále nachází ve stavu poloanarchie, což perfektně vyhovuje obchodníkům s otroky a pašerákům lidí.

Co by měla Evropa očekávat v průběhu následujících desetiletí s takovou masivní populační explozí na své jižní hranici? Zdá se, že OSN tento vývoj vítá jako příležitost pro boj s populačním poklesem Evropy. Zpráva OSN zkoumá možnost zaplnění mezer v evropské populaci “náhradní migrací” z oblastí, které zažívají populační růst, zejména z Afriky.

Výsledkem může být cokoliv od ” Pevnosti Evropa ” po “Euroafriku”. První možnost se zdá být nepravděpodobná, protože je považována za morálně nepřijatelnou, zatímco druhá možnost bude znamenat konec evropských sociálních států a kultury.

Podle Emmanuela Macrona, francouzského prezidenta, “Fenomén migrace, kterému čelíme, bude historický.” S tím můžeme souhlasit, ale musíme podle toho jednat, abychom zajistili budoucnost Evropy.

Zdroj: Voice of Europe

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2020: *****

Václav Tykvart 200,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Ivan Domkář ml. 300,- Kč, Vladimír Rozinek 200,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jana Skřenková 150,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Otakar Kohoutek 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Hruška 100,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Libuše Polášková 500,- Kč, Stanislava Ekartová 100,- Kč, Oldřich Lhoták 1000,- Kč, MUDr. Eva Niemcová 100,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Ludmila Kárská 300,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jiří Hejhálek 2000,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Milan Sobotka 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Jan Sabo 1000,- Kč, Martin Dřímal 100,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Jiří Linhart 300,- Kč, Miroslav Splítek 200,- Kč, Mgr. Luděk Tesatčík 500,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč

Celkem za měsíc: 19 031,00 Kč
Vybráno 54.37%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 780 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 4,82 out of 5)
Loading...
loading...
27 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.