Denní archív: Neděle, Červenec 25, 2021

Cemper opět lže a manipuluje … prostor mu k tomu dává seznam.cz

2.5.2021

JINDŘICH RAJCHL Tak nám pan Cemper opět zaexhiboval na seznamu, když provedl “fact-checking” informací o rozhodnutí Okresního soudu v německém Výmaru, který zakázal dvěma školám v Durynsku požadovat testování svých žáků, nošení roušek ve škole a dodržování minimálního rozestupu

“Manželství pro všechny” je zákon proti normálním lidem

2.5.2021

PETR HAMPL „Manželství pro všechny“ bylo schváleno do druhého čtení. Teoreticky je možné, že parlament nestihne další dvě hlasování do voleb nebo že přijde prezidentské veto, v každém případě vidíme znovu stejný trend. ANO postupně přebírá program Pirátů –

Když chcete Hospodina rozesmát …

2.5.2021

VIDLÁK O tomto víkendu se cítím jako Winston Churchill v prvním roce Druhé světové. Spousta práce, povedená evakuce, spousta příprav v posledním okamžiku, několik zázraků…. a na konci možná trochu důvodů k naději, ale optimismus není příliš na místě.

Další konspirace padly a staly se skutečností

2.5.2021

JINDŘICH KULHAVÝ Cokoliv, co nevymyslí v ,,uznávaných“ médiích, je považováno za konspiraci. Většinou tak dlouho, dokud není všeobecně přiznáno, že donedávna ještě za nesmysl považované informace jsou pravdivé a vychází z reality. Velká část těch hoaxů a konspirací se

Čtyři případy úmrtí související s policií a jejich kontext

2.5.2021

ALAN M. DERSHOWITZ Tyto čtyři případy názorně ilustrují velké rozdíly mezi případy úmrtí souvisejícími s policií. Každý případ představuje jiná fakta, jiné právní úvahy, jiné morální závěry a jiná ponaučení do budoucna. Tyto čtyři případy si zaslouží, abychom je

Jak dluhy hnaná ekonomika vytváří častější krize

2.5.2021

BAWERK.EU Rychlost globálního zotavení je podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) od roku 1975 pomalejší a slabší, konzistentně je tomu tak pokaždé. Zotaveni trvá dlouho a stává se pomalejším. Ve stejný čas jsou období krisí méně agresivní,

17 let cesty k nesvobodě

2.5.2021

ISDE Evropská unie měla být jednacím stolem, u kterého mohou i menší, slabší, chudší, sedět a prosazovat své zájmy stejnými prostředky jako velké mocnosti. Po čtyřiceti letech ve stínu Sovětského svazu se takový jednací stůl s vlastní židlí a

Zázraky podle Pirátů

2.5.2021

PAVEL KOHOUT Vysoké daně nemají žádné blahodárné důsledky z hlediska dostupnosti bydlení. Češi milují vlastnické bydlení. Nebýt závislý na libovůli pana domácího a netrpět ustavičnou úzkostí ze zrušení nájemní smlouvy je považováno za základní životní jistotu. Útok na vlastnictví je českou