Denní archív: Pátek, Září 18, 2020

Nic si nepamatuje …

17.10.2019

NDJČ U soudu řekl, že si na čin nepamatuje a neví, zda měl s dívkou pohlavní styk. Obžaloba viní třicetiletého Abdallaha Ibrahima Dialla z toho, že 18. června zaútočil na dívku z Terezína u Litoměřic. Je občanem Mali a

Holandští zemědělci opět protestují proti klimatickým teroristům

17.10.2019

MIKE/P.J.WATSON Zemědělci v Nizozemsku se znovu vzbouřili proti omezením chovu hospodářských zvířat v souvislosti se změnou klimatu, přičemž jeden říká státnímu rozhlasu, jak je naštvaný, když ho obyvatelé měst ze střední třídy „kteří mají na svém balkoně dvě rostliny“ poučují o

Neumíme být hrdí na ty, kteří neohnuli páteř

17.10.2019

MILAN KNÍŽÁK Současná hysterie kolem úmrtí K. Gotta přesně ilustrovala stav naší současné společnosti. Opět se dostala ke slovu ta část národa, která dobře posloužila minulým totalitním režimům. Komunistická totalita nebyla založená na komunistech a disidentech. Komunisté vládli, disidenti

Co my víme o Kurdech, Turcích a jejich konfliktech?

17.10.2019

EVA HRINDOVÁ Žijeme v době, která je charakteristická záplavou informací… Mezi těmi informacemi je pochopitelně plno manipulací, mnoho záměrných lží a snahy některé události vykreslovat jinak, než jak se skutečně staly. Míra nepřesnosti jistě roste se vzdáleností od místa

Zklamaná generace … 30 let po převratu

17.10.2019

COM/ZAV Sokrates už před 2500 lety lidstvo varoval slovy: “Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem, vznikne tyranie horší, než dokáže nejhorší monarchie nebo oligarchie “. Za tato slova byl starořecký filozof odsouzen na smrt.

Re – restituce

17.10.2019

OTO KADĚRKA Nebojte se nekoktám od radosti nad tím, že nejvyšší soudní instance v zemi prokázala službu všem kdo věří, když ukázala , že ještě je svět normální. Mám jen radost z toho, že komunistická soldateska s premiérem v

Co se to děje s dnešním Západem?

17.10.2019

JIŘÍ WEIGL Často můžeme v různých komentářích a výrocích politických propagandistů, kteří problémy dneška stále tvrdošíjně redukují na údajný konflikt hodný Západ vs. zlý Východ, slyšet pohoršené zatracování „zaostalých“ postkomunistických zemí, že se staví na odpor soudobým pokrokářským politickým trendům