Denní archív: Sobota, Únor 23, 2019

Nábytková stavebnice ROLLPA – hra s prostorem

25.9.2018

ROLLPA je konstrukční systém založený na velmi jedno­duchém principu. Trubky několika modulových délek vyro­bené z plastu jsou s pomocí různých typů ko­nektorů spojovány do prostorových příhradových kon­strukcí vytvářených přesně na míru dle potřeb uživatele. Ty jsou pak po doplnění pevnými

Vybíráme online půjčku. 5 tipů, jak na to

25.9.2018

Dostat se do situace, kdy nemáte na zaplacení důležitých výdajů, je velmi nepříjemné. Může jít o souhru nešťastných událostí a nakupení účtů třeba v nevhodném období před výplatou. Účet zeje prázdnotou a co dělat teď? Řešením může být úvěr.

Existuje jen jeden islám?

25.9.2018

IN Pondělní večer se pro některé zájemce nesl v duchu vzdělávání se. Na pražské Novotného lávce proběhla přednáška o politickém islámu, kterou pořádalo Centrum pro studium politického islámu Česká republika, a přednášejícím byl pan Pavel Jirsa. Mezi účastníky se objevilo

Spasení sirotků se nekoná?

25.9.2018

PAVEL. B. REICHLTo byl zase maglajz. To byl zase Kocourkov. Válka o nevinné dětské duše, které trpí a strádají válkou. Opuštění a osamocení sirotci v lágrech.

Řecko: Pašování lidí “humanitární” organizací

25.9.2018

MARIE POLIZOIDOU „Emergency Response Centre International“(ERCI, Mezinárodní centrum reakce na mimořádné události)se označuje za “řeckou neziskovou organizaci, která zajišťuje reakci na mimořádné události a humanitární pomoc v době krize….“ERCI údajně umožnila nelegální vstup do Řecka přibližně 70 000 imigrantů, což této “neziskové”organizaci

Maďarští kacíři a síla memu

25.9.2018

BENJAMIN KURAS „Pero je mocnější než meč,“ napsal v polovině 19. století dnes už zapomenutý anglický dramatik Edward Bulwer-Lytton. V této jeho formě se téměř příslovím stala idea tradující se z rozličné škály historických zdrojů, od Euripida a Bible

Máme ještě svobodu projevu nebo už ne?

25.9.2018

JAN DOČEKAL Pane abbé, nenávidím to, co píšete, avšak položím život za to, abyste to mohl dál psát. Tuto větu prý napsal Voltaire v dopisu abbému Le Riche 6. 2. 1770. Není důležité, nakolik je či není citát autentický,

Našimi nepřáteli jsme my sami

25.9.2018

COM/PETR PIŤHA Výborný projev českého katolického kněze Petra Piťhy, který je dobré si čas od času připomenout, byť je již několik pátků stár.

Nový uprchlický tábor Evropa

25.9.2018

MARTIN BRAUN Jedno přísloví říká. že chybami se člověk učí. Jak se zdá, mezi evropskými politiky toto přísloví není buďto známo, nebo jej neberou vážně. Škoda. A ještě je tu i třetí možnost. Totiž že to co se v