Denní archív: Neděle, Září 15, 2019

Jak se u nás vládne

6.8.2017

IVAN TURNOVEC Nedá mi, abych na začátku volební kampaně politických stran pro parlamentní volby nepřipomněl co trápí mne osobně a také řadu dalších. Nějak se nám ta současná demokracie zvrhává. Svět a s ním i naše země se mění

Nová levice (2.): Frankfurtská škola

6.8.2017

PETR ZÁVLADSKÝ Před téměř sedmadvaceti lety jsme se nějakým nepříliš zdařilým postupem zbavili bolševické varianty revolučního socialismu. Naše zraky se obracely s nadějí k západnímu světu, aniž bychom tušili, že se na nás z toho adorovaného západu přivalí vlna

Copak nám někdo v tichosti přepsal ústavu?

6.8.2017

LADISLAV JAKL Od roku 1993 jsem až donedávna žil v domnění, že má vlast je definičně demokratickým státem, demokratickou svrchovanou republikou. Je to koneckonců dáno i naší ústavou, její preambulí i prvním odstavcem článku 1, který zní: „Česká republika

Návrh pro dobrosery

6.8.2017

PŘEMEK ČECH Je to skoro už únavné pořád zjišťovat, co za nové dobro se na nás valí od těch, co se cítí za něj zodpovědní a hlavně jsou za to i skvěle placení těmi příjemci dobra z jejich daní..