SAMETOVKA1117
17.11.2018
Kategorie: Historie

17.listopad? Je ještě co slavit?

Sdílejte článek:

IN

Toto datum si již 29 let připomínáme s různými pocity, které se zvyšujícím počtem let uplynulých od okamžiku, kdy na Národní třídě proti sobě stáli studenti a obušky ozbrojení policisté, tak nějak mění. Je otázkou, jak se k 17.listpadu budou vyjadřovat za desítky let dějepisci, ale ono je to skoro jedno. Většinou totiž pro ně není důležité, jak a co se událo, podstatnější je, kdo ty dějiny popisuje. Rozdílný náhled na skutečnost není ničím novým, vždyť i jen pár let po tzv. ,,Sametové revoluci” nemohou být názory protichůdnější a hledat pravdu je podobná dřina, jako najít poctivého politika.

Co tedy slavíme? 17.listopadu 1989 je ,,výjimečný” den tím, že se u nás změnila cesta k socialismu dle komunistů na trasu eurosocialismu dle obrazu levicových liberálů. 29 let uplynulých od Národní třídy přineslo zpočátku euforii ze změn na politické scéně, otevření dveří za hranice Československa, odsun Sovětské armády, uvolnění podmínek pro podnikání. Vypadalo to nádherně. Objevili se nové tváře, které nás měly dovést k prosperitě, úctě zahraničních partnerů, svobodě a postavit na úroveň západních států. První roky nasvědčovaly tomu, že nebude dlouho trvat a bude z nás opět stát s vynikajícím renomé. To i přes neschopnost zbavit se komunistické minulosti a jejich představitelů. Prorostlá bolševická struktura do českého obyvatelstva byla natolik neoddělitelná, že by její naprosté umrtvení znamenalo naplnit Havlem nesmyslně vyprázdněné věznice. Mimochodem, všichni kritici amnestie, kterou později vyhlásil Václav Klaus, nechť mlčí, Havlova byla podstatně drsnější. Dostala na svobodu nejen mnoho nebezpečných zločinců, ale Havel de facto po dohodě předem připravené omilostnil i všechny estébáky a vrcholné komunisty. Štěpán byl jedinou výjimkou a obětním beránkem, který včas nepochopil, že se má stáhnout. Asi mu to nikdo neřekl.

Prvním šokem bylo rozdělení Československa na dva státy. Cesty Čechů a Slováků se rozešly, přestože dosud oba naše národy prolínají. Každý ze staronových státních útvar se vydal svou cestou, o čemž svědčí i příslušnost Slovenska k eurozóně, zatímco my se naštěstí dosud sveřepě držíme naší české koruny. Mezitím sebestředný Václav Havel nedodržel své slovo a nadále zůstával sedět na Pražském hradu. Pravdou je, že si tenkrát málokdo představoval na postu prezidenta někoho jiného. Glorifikace tohoto tajemného disidenta, kolem něhož suita jeho obdivovatelů a kamarádíčků vytvořila svatozář, vedla k jeho dlouhému pobytu na hrotu české politiky. O tom, za jak vhodnou figurku byl považován zahraničím, hovoří po letech i projevy přízně amerických vrcholných představitelů, jejichž působením se ale Západ začal měnit a směřovat tam, kde dnes je, tedy do pěkné….šlamastiky.

Doba vládnutí klanu Bushů a Clintonů v USA je spojena s nárůstem moci Rockeffelerů, Rothshildů, především dala křídla Sörösovi. A Václav Havel byl s lidmi, jako jsou Schwarzenberg, Uhlovi, Dienstbierové ideálními partnery, nelze zapomenout na jeho přístup k bombardování Srbska, které pojmenoval jako humanitní. Havel se po letech stal pro jedny modlou, která vytváří zisky i po smrti, morální autoritou a osobou vhodnou k svatořečení, pro jiné zůstal sebestředným opilcem s pokřiveným charakterem vycházejícím z minulosti jeho rodiny. Pro realisty byl Václav Havel produktem doby. Jeho vnější tvář se měnila dle potřeb. Syn bohatých rodičů ochotných v zájmu zachování majetku a prestiže kolaborovat s Němci (to dělal kde kdo), poté inklinující ke komunismu, po ztrátě části iluzí součást ze zahraničí placeného disidentu, ovšem nadále pln levicových ideálů, které v něm po roce 1989 udělali nejen prezidenta, boháče, ale i spojence nově vznikajícího demokratického liberalismu.

Další významnou metou, které jsme dosáhnuli, byla privatizace státního majetku a restituce. Jestliže restituce rozevřely nůžky mezi do té doby relativně vyvážené společnosti a pokřivily ještě více linii nové startovní čáry, měly však právní opodstatnění v podobě navrácení ukradeného, pak privatizace utrhla lavinu. Restituce umožnily nepřipravené společnosti rozprodat tehdy za pakatel zpět získané nemovitosti, které nyní vykupujeme především od Italů mnohonásobně dráž zpět. Privatizace rozložila hospodářství a stála za zbohatnutím vybraných a dobře informovaných jedinců a politiků. Obojí přišlo dříve, než se tehdy ekonomicky negramotní Češi stačili naučit přemýšlet. Prostě se na nějakou dobu zhasnulo a rozdělil se majetek v řádech tisíců miliard. Většina národu investovala 1000 Kč do kupónových knížek, čímž navýšila částku vhodnou k rozkradení, a poté už jen koukala, kam zmizely všechny ty továrny, státní firmy, doly a zemědělská družstva. Na naší hlouposti zbohatli noví majitelé slavných značek, které buď již ve svém vlastnictví využili a zvelebili, nebo je prostě zlikvidovali.

Postupné procitání se mění v černou můru. Vysněný Západ nadále směřuje k levicovému chápání světa, mění se vnímání skutečné svobody, vrací se cenzura spojovaná u nás s dobou komunistů. Opět se demonstruje proti vládě, v jejímž čele stojí bývalý estébák, ovšem prapor odporu k němu drží v rukách ultralevicoví Piráti příbuzní s ekoteroristy Zelenými a vzešlí z hodnot podobných těm, které vykřikoval Václav Havel. Pravicové strany přijímají názory levicových liberálů týkajících se migrace, zrušení historických státních útvarů a splývání tradičního politického spektra je znakem dnešní doby. Přidáme li naprostou do očí bijící netoleranci k největším potencionálním obchodním partnerům, které urážíme v době, kdy se do nich přemísťují pod rouškou sankcí německé a další společnosti, zatím co my po morální masáži vyklízíme pozice z ruského trhu, nemůžeme očekávat nic jiného, než další podřazenost vyspělým ekonomikám. Do škol se vrátila indoktrinace, levicově vzdělaná mládež, která přišla na svět až po roce 1989 nás názorově a ideologicky částečně vrací o 50 let zpět, byť se to jeví jinak. A již začala ovlivňovat dění. Nejen svými protesty, ale zároveň nová generace pedagogů mění výchovu našich dětí k nepoznání. Zlatou třešničkou je poté genderové šílenství a vytváření prostoru pro činnost neziskového sektoru. V obojím se točí obrovské množství peněz, které chybí ve strádající sociální sféře. Výsledkem je poté všeobecný nedostatek peněz a následná diktatura Finanční správy hledající způsoby, jak vyždímat především podnikatele.

Je tedy co slavit? Lidé v ulicích si myslí, že ano. Reálně je sice správné si tento den připomenout, ale přehnaná euforie není na místě. Až v ulicích potkáte Němcovou, Kalouska, Pospíšila, Gazdíka, Bartoše, Fialu a jim podobné, jak výhružně ukazují vztyčené ukazováky směrem k Hradu a Strakovce, dříve, než budete halasně pořvávat a podporovat je, uvědomte si všichni, že jde o lidi, to i včetně Zemana a Babiše, kteří se stali produktem doby, naší naivity a touhy být rychle mezi světovou elitou. Nenalhávejme si, že za nic nemůžeme. Všichni výše jmenovaní totiž už dávno naší zemi více škodí a jsou méně prospěšní, než tušíme. Možná by to chtělo nový 17. listopad. Ale na ten už chybí síla, finance a lidé. Takže nezbývá nic jiného, než postupně obměnit ty, kteří nás vedou. Je nejvyšší čas s tím začít.

Autor: J3.K

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

Ilja Baudyš 1000,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Martin Vavřinka 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Josef Tichý 1000,- Kč, Martina Kosková 350,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Vlastimil Kůs 500,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč

Celkem za měsíc: 13 377,- Kč
Vybráno 38.22%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 161 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 4,69 out of 5)
Loading...