cikani82017
22.3.2018
Kategorie: Multikulturní soužití

12 úřadů, co se starají o Romy a stojí miliony. Platíme také 381 (!) romských organizací… Čtěte šokující fakta

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (33 votes, average: 4,94 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

COM/WEEKS

Zatímco mají nepřizpůsobiví občané nataženou ruku a žijí z peněz daňových poplatníků, stát vynakládá miliony na to, aby se jim žilo lépe. Jenže na místo určení se dostává pouze zlomek z investovaných miliard z EU a milionů ze státního rozpočtu. Kdo všechno si přilepšuje na úkor romské problematiky?

   

Podle dostupných statistických údajů žilo v česku v roce 2013 10,52 milionu obyvatel, z toho jsou podle odhadů necelá 3 procenta Romů. K romské národnosti se oficiálně hlásí 33 000 lidí, skutečný počet je ale mnohem vyšší. Problém je však v tom, že se tito lidé odjakživa vyhýbali jakémukoli sčítání. K romské národnosti se většinou nehlásili, protože se obávali represí.

Danajský dáreček ze Slovenska

Nejvíc, asi 85 procent, u nás žije slovenských Romů, kteří byli po roce 1948 přestěhováni po celém Československu v naivní naději, že se tím uspíší jejich začlenění o společnosti. Slovensko má totiž nejvyšší relativní zastoupení a čtvrtý nejvyšší absolutní počet Romů v Evropě. Zhruba 10 procent jsou olašští Romové, kteří k nám přišli po roce 1945 z Rumunska. Zpravidla mají světlejší pleť, jsou bohatí, sebevědomí a zachovávají přísnou vlastní sociální strukturu. Vytvářejí klany a navázat s nimi jakýkoli kontakt bývá velmi obtížné.

Zatímco v roce 1947 žilo na území České republiky 16 700 Romů, při posledním sčítání v roce 1989 jich bylo 145 738, tedy 8,74x více! Přírůstek romského obyvatelstva byl v letech 1970 až 1980 v ČSFR 30 procent, tedy 5x vyšší než průměrný přírůstek všech obyvatel. Přitom v ČR byl 9,6x vyšší v důsledku imigrace. A od sametové revoluce stát stále jen „pumpuje“ do tohoto etnika další a další miliony, aby se mu žilo na účet majority ještě lépe. Jak ale vypadá výsledek, asi všichni víme…

Přehled nemá vůbec nikdo

Podle výsledků výzkumu Veřejného ochránce práv a České školní inspekce dochází 32 procenta romských žáků do praktických škol, určených pro děti s lehkým mozkovým postižením. Problematické je i předškolní vzdělání, pouze 28 procent romských dětí totiž navštěvuje mateřské školy.

Nezaměstnanost romské mládeže ve věku mezi 15 a 26 lety je 61 procent, navíc 77 procent z nich nemělo nikdy žádnou pracovní zkušenost. Zato s užíváním návykových látek a gamblerstvím mají zkušeností víc než dost, věková hranice prvního kontaktu romských dětí a mládeže s návykovou látkou se pohybuje mezi 9. a 13. rokem.

Mega sem, mega tam

Nejaktuálnější informace o romské menšině v ČR jsou obsaženy ve Zprávě o stavu Romské menšiny z roku 2012, kterou projednala a schválila vláda loni koncem listopadu. Informovanost znesnadňuje absence celorepublikových výzkumů, jejichž výsledky by byly reprezentativní a aktuální. Plošné výzkumy totiž nebyly na národní úrovni provedeny několik let, a to zejména z důvodů úsporných opatření.

K dispozici jsou pouze lokální studie a informace Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, která působila v roce 2012 ve 24 městech, obcích a mikroregionech. Celkem bylo schváleno a realizováno 37 projektů na podporu sociálního začleňování za 487 milionů korun. V roce 2012 byla ve prospěch Romů přerozdělena ze státního rozpočtu částka 76 467 305 korun.

Jak žít na účet společnosti?

Romští občané se většinou nežení a nevdávají, protože je to pro ně nevýhodné. A pokud tak přece jen učiní, pak se většinou zase rychle rozvádějí. Jestliže žádá o sociální výpomoc svobodná matka, která žije v Praze, pečuje o dítě do 3 let a další dvě chodí do základní školy, dostane se jí těchto výhod:

  • příspěvek na bydlenív Praze až                     8905 korun
  • sociální dávky                                                   8700 korun
  • přídavky na děti                                                1720 korun
  • rodičovský příspěvek (do 3 let dítěte)          7097 korun

Trojnásobná matka, která nikdy nepracovala, si tudíž přijde měsíčně až na 26 422 korun. Kdyby si měla tyto peníze vydělat vlastní prací, musela by si najít místo s měsíční hrubou mzdou 30 500 korun, což je vzhledem k většinou poměrně nízkému vzdělání velmi nepravděpodobné. Proč by se tedy vůbec o něco takového pokoušela, když na trhu práce nemá šanci a tytéž peníze může získat bezpracně?

Kde končí miliardy

Konkrétní sumy, jimiž stát dotuje životní náklady romských rodin, však jsou pouze zanedbatelné ve srovnání s částkami, plynucími do různých programů a opatření. Působí v nich stovky, možná až tisíce lidí, kteří jsou velmi slušně placeni, výsledky však zdaleka neodpovídají vynaloženým nákladům. Například do roku 2013 mělo putovat na odstranění romských ghett více než 5 miliard korun, ve většině případů ale peníze neskončily tam, kde jsou potřeba. Na penězích z Evropské unie se přiživují podnikavci z řad romských aktivistů, a dokonce i celá města. Pouze 0,5 miliardy z evropských peněz na lidské zdroje a zaměstnanost však bylo určených přímo pro Romy. Dalších 200 milionů korun z eurofondů šlo na takzvané individuální projekty obcí, které čerpají lokální neziskovky. A je zde ještě 117 milionů ze státního rozpočtu; určených přímo pro menšiny. Prostřednictvím ministerstva kultury jdou například peníze na festivaly. 

O tom všem píše také řada romských periodik, rovněž dotovaných ze státních peněz. Amnesty International nás kritizuje, že Romy neustále diskriminujeme, tak se musíme snažit. A tak na čtyři stovky českých ghett existuje 109 různých sdružení, svazů a spolků. Kolik takových kroužků a zastánců má majorita? Navíc existuje bezpočet organizací, zejména těch tzv. neziskových, co žijí z péče o nepřizpůsobivé občany Česka, sociálně vyloučené, jimž krize nekrize sype státní pokladna penízek za penízkem. V roce 2003 bylo na MV ČR registrováno 381 romských organizací, a to něco stojí. A to není všechno.

Instituce, které se mají romskou problematikou zabývat:

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
Sekretariát Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace
Výbor pro Evropskou Platformu a Dekádu romské inkluze
Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
Komise pro vybudování Památníku romského holocaustu
Platforma pro začleňování Romů
EU Roma Network
Výbor expertů pro romské záležitosti při Radě Evropy
Národní demokratický institut pro vedoucí národních romských agentur
Evropské centrum pro prevenci a kontrolu přenosných nemocí

Koncepce a strategie:

Koncepce romské integrace na období 2014-2017
Zpráva o stavu romské menšiny v ČR
Materiální a sociální revitalizace sociálně vyloučených lokalit
Monitoring situace romských komunit v ČR
Podpora terénní práce
Podpora romských poradců pro obce s rozšířenou působností
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
Ethnic Friendly zaměstnavatel
Akční plán pro Romy a Sinty
Deklarace o narůstajícím anticiganismu a rasistických útocích proti Romům v Evropě
Evropský školící program pro romské mediátory
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
Dekáda romské inkluze 2005-2015
Akční plán Dekády romské inkluze 2005-2015
Středoevropská romská strategie v rámci Visegrádské čtyřky

ZDROJ: Weeks

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2018: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Michal Fleiser 500,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč

Celkem za měsíc: 3 150,00 Kč
Vybráno 9.00%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
politicon-banner
26 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.