africanznasil

12 000 znásilnění ročně? Neplácejte nesmysly

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

V rámci diskuse nad africkým nelegálním migrantem vyplavaly na povrch prazvláštní argumenty sluníčkářů, multikulturalistů a jiných přívrženců a spojenců kriminálníků s ne-evropským původem, případně kriminálníků vyznávajících pověstné náboženství lásky, míru a tolerance.

U Litoměřic byla znásilněna 16 letá česká dívka. Znásilnil ji africký nelegální migrant s prapodivným titulem k pobytu kdekoli na území jakékoli země EU mimo detenční zařízení před expedicí zpět do země, odkud do EU přijel. Původní informace hovořily o tom, že byl z Německa vypovězen do České republiky, protože mu byl v Německu zamítnut azyl. (Na který nemá naprosto žádný nárok a nemůže mu být po právu nikdy udělen – stejně jako v případě cca 99,999999999% „uprchlíků“, které pozvala Merkelová a které do Evropy pašují zločinecké gangy „neziskových organizací“. Na žádný azyl vlastně nemá žádný ani právní ani morální nárok asi tak 100% všech „uprchlíků“ z vlny let 2015 až „rok konce Evropy a začátku nekonečné občanské války“, ať už to bude napřesrok nebo kterýkoli jiný rok.

No, buďme fér, na azyl v Evropě má nárok těch několik set křesťanů prchajících před „náboženstvím lásky a míru, které nesmí být kritizováno“ z některých vpravdě multikulturních zemí s dostatečným zastoupením muslimů v populaci. Ale do Evropy jich doplulo málo, protože je až příliš často jejich hodní, tolerantní, mírumilovní spolu-plaváčci-vyznavači známého tolerantního náboženství vyházeli z člunů během plavby na širém moři. A evropské neziskové organizace nemají čas zachraňovat topící se křesťany prchající před muslimským terorem, když musí vozit stovky muslimských nelegálních migrantů, včetně kriminálníků nebo teroristů, kterým – óóó, ta hrůza! – kterým v jejich domovských zemích hrozí třeba i vězení za zločiny, které spáchali ještě před odchodem do Evropy, kde budou pokračovat.

Na případ 16-leté české dívky znásilněné africkým nelegálním migrantem je prakticky uvaleno informační embargo ze strany islamizačního ministerstva vnitra ministra Hamáčka. Ten přeměňuje ministerstvo vnitra na odnož Šaría policie, protože jako hlavní cíl vidí zastrašit a případně pozavírat slušné české občany, kteří si dovolí nevítat skutky afrických kriminálníků jako roztomilé a vítané kulturní obohacení. Protože diverzita je hodnota sama o sobě, jak říkají sluníčkaři a multikulturalisté.

Takže vlastně když třeba Švédsko přestalo být nudnou bezpečnou zemí a stalo se zemí, která má přes 50 útoků granátem každý rok, zemí, kde jsou ročně podpáleny stovky a tisíce aut, zemí, kde do některých částí měst nemůže sanitka nebo hasiči bez doprovodu policie, která navíc jezdí ve dvou autec h, aby případně mohli policisté uprchnout i kdyby jim jedno auto tak nějak multikulturně začalo třeba hořet, tak vlastně tohle všechno je přínos, hodnota vyšší než předchozí trapné bezpečí pro slušné švédské obyvatele, kteří se dnes obohaceně ustrašeně krčí doma a bojí se vycházet na ulici. Jak dokazují i průzkumy veřejného mínění, kde se švédské dívky bojí chodit na ulici, bojí se mít blond vlasy a tak si je barví na černo, aby nevypadaly jako „bílá Švédka, easy meat, snadný cíl pro beztrestné znásilnění ze strany muslimských migrantů a jejich báječně integrovaných potomků“.

Otázka je, zda africký nelegální migrant pobývající na území naší republiky bez legitimního oprávnění byl tak ohleduplný, jak afričtí a muslimští migranti a jejich potomci obecně bývají v přístupu k evropským nemuslimským ženám a dívkám. Například v Británii muslimské znásilňovací gangy (desítky let vědomě tolerované britskou policií a státní mocí) svoje oběti z řad výhradně bílých britských dívek, často nezletilých bílých britských dívek (nejmladším obětem muslimských kulturně-obohacovacích gangů bylo 9 let), znásilňovaly například přibité za jazyk k desce stolu nebo je znásilňovaly uraženým hrdlem lahve.

Ale to jsem asi neměl psát, to by mohlo vrhnout špatné světlo na úžasnou a přínosnou muslimskou migraci do Evropy. Tak to se omlouvám, to by mne opravdu mrzelo, kdyby snad dosud primitivní a naprosto trapná evropská civilizace byla ochuzena o takovéto a řadu dalších roztomilých obohacení ze strany muslimských migrantů.

Hamáčkovo (ČSSD, to je ta strana, která neplatí svoje finanční závazky, ignoruje pravomocné rozhodnutí soudu a ještě má tu drzost kázat o morálce), tak tedy Hamáčkovo-Bakalovo ministerstvo vnitra (Hamáček je členem Aspen institutu, financovaného Bakalou – ano, to je ten kamarád Václava Havla, který ukradl tisícům rodin byty na Ostravsku a který vykradl z OKD desítky miliard a pak nechal tuto firmu finančně vyplundrovanou na hrbu státu), tak tedy Aspen ministerstvo vnitra nezveřejnilo a nejspíše ani nezveřejní žádné informace. Hamáček musí razit multikulturalismus, islamizaci naší země a její rozvrat masovou nelegální migrací – jinak by mu kolegové z vlastizrádných kruhů, kteří jsou na pozicích soudců, nevydali rozhodnutí soudu, že vlastně ČSSD nemusí platit smluvně dohodnutou odměnu a smluvně stanovenou pokutu za nesplacení odměny, protože …. protože prostě ti správní soudci jsou zcela nezávislí. Nezávislí například na zákonech, na dobrých mravech, na základech morálky.

V rámci celé debaty nad případem znásilnění 16-leté české dívky africkým nelegálním migrantem se ukázalo několik věcí.

Jednak se ukazuje, že dotyčný krimigrant nebyl z Německa vypovězen do České republiky. Podle původních informací v mainstream médiích to tak být mělo. 

Později přišel sluníčkový multikulturně-soudružsky vyspělý „český“ Rozhlas s informací, že vlastně nebyl z Německa vyhoštěn do České republiky. Podle této informace vlastně dotyčný africký nelegální migrant přišel do Německa někdy před několika lety a zažádal o azyl. Německé úřady jeho žádost o azyl zamítly v roce 2017. A od té doby je s vědomím německých úřadů na území Schenghenu bez dokladů, bez právního titulu, v režimu „strpění pobytu“. Protože ho prý není kam vyhostit.

No, tak že pustit do Evropy několik milionů lidí bez dokladů a neprovést ani jejich bezpečnou identifikaci a evidenci před samotným vpuštěním na území EU, tak o tom mluvili celé ty roky od samého počátku ti „nevzdělaní, primitivní, omezení venkovští burani“. Takže se opět ukazuje, že ti „nevzdělaní venkované“ mají více rozumu než 90% „intelektuálů a vzdělanců“. Jak napsal Orwell – volně citováno „některé ideologie jsou tak pitomé, že jim může uvěřit jedině intelektuál“. A mezi takové pitomé ideologie bezpochyby patří multikulturalismus, vítačismus, genderismus, homoseualismus, transgenderismus, globál-oteplismus a další. No, jak napsal Joseph Heller ve své famózní knize Hlava XXII (Hlava 22 pro nevzdělané idioty z moderních univerzit s vysokoškolským titulem a znalostmi absolventa učňovského učiliště bez jeho manuálních dovedností) – „byl to inteligent, ale neměl filipa. Byl to zkrátka pitomec“. To je jako ušité na intelektuály, kteří sami sebe považují za „elitu“. Jsou to všechno inteligenti, ale nemají filipa, jsou to prostě pitomci.

Co je ale zásadní informace – Německo a další vedoucí státy plánu na rozvrat Evropy pozvaly bez omezení a bez kontroly miliony nelegálních migrantů. Nyní je díky nim na jejich území – a tím pádem i na našem území (Schenghen) – několik milionů nelegálních migrantů, lidí, jejichž identita a ani minulost není absolutně známa. Může jít a jistě často jde o masové vrahy, zločince, kriminálníky propuštěné z afrických vězení, islámské teroristy, duševně+ i fyzické nemocné osoby, psychopatologické osoby bez nejmenší šance na normální fungování v jakékoli společnosti, natožpak kulturní a vyspělé společnosti evropského typu. A Německo jim uděluje status „azyl bez azylu“ – „zůstaňte, jak dlouho chcete“. Dává Německo sociální dávky těmto lidem? Bezpochyby. Někdo je živit musí, Německý stát ať už přímo přes přímo vyplácené dávky nebo nepřímo přes příspěvky neziskovkám vyplácené následně jako sociální-„jakoby ne sociální dávky“ krimigrantům. To je ze strany Německa a jeho představitelů trestný čin. Jde o zločiny proti mezinárodnímu právu, jde o trestnou činnost spočívající v napomáhání trestné činnosti krimigrantů a v napomáhání terorsistům. Když muslimští teroristé v klubu Bataclan postříleli, povraždili, zohavili, vykastrovaly stovky lidí, byli mezi nimi minimálně dva „pokorní a tišší vděční uprchlíci“, které Merkelová a spol, pozvali a všem bránili v jakékoli kontrole nebo dokonce i zdržení jejich pochodu. Pamatujete, jak vykřikovali všichni sluníčkáři a vítači v čele s Merkelovou a spol. , že nelegální migranty nesmí nikdo ani zastavit na hraniccíh, že by tím byla porušena nějaká údajná lidská práva? Přesně tak to bylo.

Merkelová je spolupachatelka útoku v klubu Bataclan. Přes 140 mrtvých. Oběti vykastrované, s uříznutými částmi obličeje, vyříznutými vnitřními orgány, s vydloubanýma očima... Angela Merkelová a všichni vítači a sluníčkáři jsou spolupachatelé tohoto masakru, stejně jako všech dalších zločinů a trestných činů spáchaných nelegálními migranty.

Mimochodem, po Praze potkávám již několik let stále narůstající počet zajímavých „turistů“. Černoši, na první pohled z různých zemí (různé odstíny pleti, různé tvary nosu, obličeje a jiné navzájem typově odlišné prvky), sami, jednotlivci, bez partnerky dokonce i bez parťáka, mladí muži, ve vojenském věku, pohybují se mimo turisticky zajímavé oblasti, poflakují se s prázdným pohledem po nákupních centrech, na zádech batůžek, žádný foťák, občas mobil se sluchátky, ale nic nefotí.

Jezdí k nám z Německa okouknout další cílovou destinaci pro svoje spolubojovníky z islámské invaze? Nebo je sem tahají neziskové organizace, které tak připravují předsunuté jednotky islámské invaze, ehm „multikulturního obohacení“? Mají platné povolení k pobytu v ČR? (Protože pokud nemají azyl v Německu, ani řádné papíry, tak nemohou jen tak být na našem území.)

Aeronet uvádí, že i v případu afrického zločince, který znásilnil 16-letou českou dívku, šlo o nelegálního migranta, který měl platné povolení k pobytu v České republice, a proto ho po propuštění z vězení za násilnou trestnou činnost Německo odeslalo (zpět?) do České republiky. 

Já vím, Vám už asi také propaganda vtloukla do hlav, že Aeronet je fuj. Ale jen nad tím zkuste přemýšlet – nechci, abyste tomu věřili, jen abyste přemýšleli a nevyloučili PŘEDEM takovou možnost. To, že nemám rád třeba Frantu Vopršálka, to přeci neznamená, že nemůže mít v něčem pravdu, že tedy musí pravdu vždy a priori nemít, protože je to Franta Vopršálek.

První důležitý moment celého případu – díky zločinné vítačské politice se v Evropě nachází několik milionů lidí, bez dokladů, bez prověřené minulosti a bez budoucnosti jedině a výhradně kriminální nebo teroristické. Vítači prostě pozvali a do Evropy dovezli a dále dováží miliony mladých silných mužů ve vojenském věku, kteří nemohou nic jiného, než se věnovat kriminální nebo teroristické činnosti. Multikultralisté si prostě do Evropy pozvali vlastní privátní armádu na zastrašení a vyvraždění evropských národů. Kalergi.

Druhým aspektem, který stojí za povšimnutí je snaha relativizovat zločin afrického nelegálního migranta.

V rámci této snahy (zločinných) zastánců zločinné multikulti ideologie je používán pseudo-argument, že znásilnění se prý v České republice stane každý rok 12 000, takže prý vlastně co, není potřeba z toho dělat drama.

Ale tak to není, to je zvrácený relativismus zločinných ideologií. Protože každá oběť, každý zločin navíc je zavrženíhodný, odsouzeníhodný a hodný diskuse, jak tomu zločinu šlo zabránit a proč se tak nestalo!

Budeme snad akceptovat třeba argument gestapáka z Lidic, když řekne „já sice osobně zastřelil několik nevinných lidí, ale víte, kolik za války umřelo lidí? Přes 30 milionů. Tak co? Nedělejme z toho drama a zbytečně se nezaměřujte na detaily, jakým je můj čin“. Tak mu teda odpustíme, když se za války stalo vražd mnohem víc? Když v plynových komorách umřely miliony Židů, mávneme snad rukou nad jedním esesákem, který třeba zavraždil žida jen jednoho? Jako vážně? Ale přesně tam vede logika relativizace zločinů, které jsou přímým důsledkem zločinné ideologie – a není rozdíl, zda zločinné nacistické ideologie nebo zločinné multikulturalistické ideologie. Podle falešné logiky, kterou se snaží obhájci zločinných ideologií vnutit veřejné diskusi, je totiž tato: vlastně jeden každý zločin vedlejší, protože celkem je jich mnohem víc. Dovedeno do důsledků, podle relativizující „logiky“ zastánců zločinných ideologií je jeden každý pachatel zločinu vlastně skoro nevinen, protože spáchal jen jeden zločin a ne všechny zároveň. Jako třeba africký krimigrant, který znásilnil jen jednu nevinnou dívku a ne úplně všechny.

Ale na celém tomto pseudo-argumentu, snaze omluvit zločiny spáchané v rámci a díky multikulturalistické ideologii (a praxi), je ještě jedna důležitá věc. Samotné uváděné číslo počtu znásilnění ročně v ČR. Prý 12 000.

Tak tedy, lidi, neblbněte. To je prostě nesmysl. Naprostý, totální nesmysl.

Znásilnění je definováno takto:

§ 185

Znásilnění

(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží,

b) na dítěti, nebo

c) se zbraní.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,

b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná.

Co je rozhodující?

Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti

12 000 znásilnění ročně mají možná některé muslimské země nebo některé dostatečně multikulturní islamizované západoevropské země, ale ne ČR. V České republice prostě nedojde 30 x za den, že by někdo násilím nebo pohrůžkou násilím nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutil jinou osobu k pohlavnímu styku. To zase jen multikulti fanatici zaměňují jablka s hruškami a za znásilnění počítají jakýkoli přirozený lidský sexuální akt, na který není předem podepsána notářsky ověřena smlouva se dvěma svědky.

To je jako když v rámci #MeToo duševní poruchy si vzpomene nepříliš úspěšná herečka, že ji před třiceti lety „znásilnil“ režisér, a to konkrétně, když ji pozval k sobě do hotelového pokoje, ona tam dobrovolně šla a tam jí prý znásilnil, ačkoli nikdo nic neslyšel ani ze sousedních pokojů ani z personálu a ani ona ani nikdo jiný nic nehlásil policii. A pak ten lump režisér jí, chudinku nebohou, znásilnil ještě jednou, když ji o týden později opět pozval do hotelového pokoje, ona tam opět dobrovolně šla, opět s ním měla sex a tam jí tedy prý znásilnil, ačkoli nikdo nic neslyšel ani ze sousedních pokojů ani z personálu a ani ona ani nikdo jiný nic nehlásil policii. No vážně, strašlivé brutální znásilnění, dvakrát za sebou v rozmezí jednoho týdne, a on si to uvědomila, chudinka nebohá, až po třiceti letech. Nezesměšňuji znásilnění. Znásilnění je odporný zločin a je také na něj po právu pamatováno velice přísnými tresty v trestním zákoně. Ale nedělejme znásilnění ze sexu, při kterém není předem daný písemný souhlas.

Nedělám si srandu. Někteří idioti už přesně o tom uvažují. Ve Švédsku začínají uvažovat o uzákonění, že sex bez výslovného (VÝSLOVNÉHO) souhlasu daného předem je znásilnění, i kdyby k němu došlo bez jakéhokoli násilí, bez jakéhokoli odporu ženy, s pouhým tichým ale nevysloveným souhlasem. Dokonce už nějaká firma vyvíjí apku, která potvrdí souhlas obou stran se sexem. Co teda mimochodem budou dělat, když třeba žena v apce odsouhlasí sex, pak si to rozmyslí, už se nedostane k mobilu s apkou, takže souhlas neodvolá a bude následně brutálně znásilněna – ale souhlas dala, takže nemůže jít o znásilnění. Nebo to budou muset lidé potvrzovat každých 30 vteřin během sexu, že se sexem i nadále souhlasí, jinak k nim vtrhne policejní zásahová jednotka? No, tak to bude romantika. To tedy, milé feministky, Good luck!

Těch 12 000 „znásilnění“, stejně jako ty „tisíce obětí sdružených v rámci MeToo“ jsou oběti. Ale oběti něčeho jiného než znásilnění. Jsou to oběti vymývání mozků, oběti snah viktimizovat, dělat apriorní oběť z některých skupin společnosti za účelem vydírání, zastrašování skupin jiných. Šla herečka dvakrát na hotelový pokoj s režisérem a měla s ním sex, při kterém nepoužil ani násilí ani pohrůžku násilím? Měla s ním dobrovolně sex, aby získala roli? Oběť z ní může udělat brainwashing multikulturalismu, který hledá jak zastrašit a vydírat muže, zejména bílé heterosexuální muže. A dokonce tomu ona herečka třeba i uvěří. Byli lidé, kteří uvěřili tomu, že osobně létali na Petrových kamenech na koštěti se zapálenou posvěcenou svíčkou zastrčenou ve vlastním zadku.

V New Yorku černoch znásilnil bělošku, protože si to prý zasloužila za otrokářství. Vsadím se, že dotyčný černošský zločinec dokonce věří tomu, že on je oběť (strašného otrokářství, bez kterého by dodnes v Africe žil tisícinásobně hůře než žije v dnešních USA) a dotyčná bílá žena si toto SKUTEČNÉ ZNÁSILNĚNÍ podle jeho názoru jistě zasloužila. Věří tomu. Prošel by na detektoru lži. Protože mu desítky let vykládají, že on jako černoch je a priori oběť a běloši jsou a priori zločinci, nebo přinejmenším neoprávněně privilegovaní. Desítky let vyplachování mozků propagandou – a máte zločince, který věří tomu, že je oběť a že jeho oběť je zločinec. Desítky let vyplachování mozků a máte tu ženy, které věří tomu, že když předem neřekly muži „koukej mne okamžitě op….!“, tak že je vlastně znásilnil.

Ne, milé ženy a dívky. Vážně nechci nijak znevažovat znásilnění. Je to odporný zločin. Ale nenechte si nalhat, že je znásilnění, když se Vás muž snaží svést a třeba i svede k hrátkám (a sexu) a Vy třeba zrovna v tu chvíli, kdy vše teprve začíná, máte jiné myšlenky, nebo se díváte na seriál, nebo prostě jen jste neřekly, že má muž jít na věc. Asi nechcete, aby sex, romantika, dvoření a další a další věci, které jsou snad hezké jak pro muže tak pro ženy, aby všechny tyto romantické, něžné a hluboce lidské věci byly nahrazeny smluvním ujednáním „jdeme ….at, budeme to dělat teď, tam a tam, tak a tak, tak a tak dlouho“.

Ona totiž mimochodem, milé dívky, ženy a dámy, je i opačná situace. I muž je někdy unavený. Přijde utahaný z práce. V telce běží fotbal, pohárový zápas. A žena, partnerka, přítelkyně je oblečena – no, prostě zajímavě. Některé ženy a dívky jistě rozumí, ty ostatní z řad feministek a MeToo nepochopí, ani kdybych to vysvětloval. A tak se muž chtěl sice dívat na fotbal, ale změnil názor. Přitom ale neposlal předem doporučeným dopisem „dnes až přijdu z práce, tak budeme ….at“ (chtělo by se říci ‚zaplaťpánbůh‘). Ale nechal se svést, změnil názor. Takže vlastně byl – podle moderních pseudo-norem – znásilněn. Zákon musí platit pro všechny stejně. Pokud ne, není to zákon a právo, je to pouhá zločinná zvůle. Takže tedy pokud platí, že je znásilněním sex bez předem vyjádřené vůle ženy mít následně sex a následně začít jakékoli věci se sexem související, pak je znásilněním i sex, kdy muž chtěl koukat na fotbal, ale třeba ženino prádlo a chování ho přimělo změnit názor, pomiloval se s ní, ale pak ho naštvalo, že neviděl fotbal, tak ji může udat za znásilnění. Fakt takhle chce kdokoli mít uspořádané vztahy, tu nejintimnější, nejněžnější, nejlidštější a nejvíce partnerskou stránku vztahu? Vlastně tedy – někdo kromě pomatených multikulturalistů ze Sturmabteilungu „feminismus“?

Co je tedy cílem těch uváděných a z multikulti palce (nebo jiné části těla) vycucaných dvanácti tisíc prý znásilnění ročně?

  1. Omluvit, zamaskovat, zakrýt zločinné důsledky zločinné multikulturalistické, vítačské politiky a to relativizací zločinů migrantů odkazem na (často navíc vyfabulované) zločiny většinové populace, případně na počet obětí dopravních nehod

  2. Zničit to milé, lidské, spontánní v intimních vztazích muže a ženy, kde jakýkoli kontakt bez písemného souhlasu je dehonestován jako znásilnění, je vytvářen tlak na zničení emotivních a erotických lidských kontaktů jejich přeměním na racionální, právně ošetřené, úřednicky normované mechanické pohyby a je uměle vytvářena agresívní, zfanatizovaná skupina osob s vymytými mozky, která ničí vše krásné a spontánní jako primitivní, barbarská horda.

Nedovolujme manipulaci veřejné i neveřejné diskuse podobným znásilňováním slov jako je označování za znásilnění každé spontánní, hravé erotické aktivity. Stejně tak nedovolme, aby slovo uprchlík bylo zneužíváno pro vyvolávání soucitu s nelegálními migranty, s krimigranty, s lidmi, kteří úmyslně lžou o svém původu a o důvodech, proč do Evropy přichází.

Kdo si nechá ukrást slova, jazyk, nechává si ukrást, zmanipulovat celou diskusi a vůbec jakoukoli činnost. Newspeak má svůj zásadní význam. Nejen v diskusi ale i v omezení, nastavení možností reálné, praktické akce. Multikulturalisté se svými „12 000 znásilněními ročně“ a se svými „uprchlíky“ to dobře vědí.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Eva Edler 300,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Lenka Poncarová 300,- Kč, Martin Dindoš 500,- Kč, PharmDr. Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, Pavel Sejrek 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Bc. Michal Hajdučko 300,- Kč, Martin Kubíček 2000,- Kč, Gabriela Kolomazníková 100,- Kč

Celkem za měsíc: 15 000,00 Kč
Vybráno 42.97%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 675 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (39 votes, average: 4,92 out of 5)
Loading...
21 komentářů