Bohuslav_Sobotka_2015
5.1.2016
Kategorie: Politika

Výzva k demisi Bohuslavu Sobotkovi: Otevřený dopis občana ČR

Sdílejte článek:

KAREL JANDA 05|01|2016

Pane předsedo vlády, stejně, jako každý vysoce postavený státník kterékoliv jiné země, který na prahu nového roku bilancuje společenskou, politickou a hospodářskou situaci ve státě, jehož je představitelem, a předkládá občanům hrubé obrysy dalšího vývoje, tak i téměř každý jednotlivý občan se v této přelomové době zamýšlí nad tím, co se událo v jeho soukromém životě, zda zvládnul úkoly, jež si stanovil v roce minulém, vyslovuje svá přání a uvažuje o tom, čeho by chtěl dosáhnout v roce nadcházejícím.

Poměrně dramatické celosvětové události v roce 2015 však nutí občany i k tomu, aby se zamýšleli nejen nad soukromými a profesionálními tématy, ale stále více i tyto dávají do kontextu s vývojem situace ve státě a na kontinentu, který obývají. Naše planeta je sice stále stejně veliká, ale díky digitalizaci informací se svět přiblížil každému z nás a každý z nás má, podle toho, co je zakotveno v ústavě ČR, právo na pravdivé a objektivní informace z domova i ze světa.

Jste předsedou vlády České republiky, která leží na křižovatce cest střední Evropou. Zastáváte velmi zodpovědný post, máte velkou výkonnou moc. V neposlední řadě máte ale i vysokou míru zodpovědnosti k občanům této země, k voličům, kteří Vás do této funkce delegovali a kteří od Vás očekávají, že budete v každé době a za každé situace hájit jejich oprávněné zájmy. A to i bez ohledu na to, že naše země je stále členským státem Evropské unie a má k ní určité závazky. Proto se Vás, jako občan této země, i když jsem jmenovitě Vás nevolil, ale musel jsem Vaši volbu akceptovat, ptám, jestli jste v této době udělal také bilanci toho, co jste v minulém roce dokázal, či toho, co se Vám nepovedlo. Pokud jste tak neučinil, nic se neděje, občané Vám to zbilancují sami.

Začnu tedy hned, úvod byl beztak již dosti dlouhý.

V prvé řadě jste v roce 2015 zcela zapomněl na to, že jste premiérem, zodpovídajíím se občanům, začal jste se chovat zcela autonomně, autokraticky a patologicky sebevědomě, ale na druhou stranu si počínal, jako lokaj Bruselu, upřednostnil jste zájmy vedení potápějící se EU a mezinárodního paktu NATO před zájmy České republiky.

Vaše argumentace, kterou se chystáte použít před volbami, které nás čekají, vychází z předem připraveného podvodu. Budu -li mluvit jasněji, tak před dvěma lety začalo řízené oslabování koruny proti euru a dolaru.Vyšlo to docela šikovně na rok 2016 a 2017, kdy dochází v důsledku tohoto opatření k oživení průmyslu a obchodu . Ani jako řadový občan nejsem tak hloupý, abych si nespočítal, že do voleb Vám to vyjde, a že se tím budete patřičně ohánět. Skutečnost bude potom ovšem vypadat tak, že se celý domeček z karet o to rychleji sesype a vy plánujete, že to potom svedete na další nastupující globální finanční krizi. Čili nemohu tak nazvat jinak, než tak, že voličům jste předhodil tučnější žížalu, a do voleb nás budete tahat po rybníku. To je velmi podlé.

Ani na jednom mezinárodním foru, nebo bilaterálním jednání, jste nevystupoval jako skutečný státník, ale na všechny jste zapůsobil dojmem vedené loutky se servilními rysy. Na poli mezinárodních iniciativ jste nepředstavil jedinou vlastní, originální myšlenku, jež by stála za realizaci. Při jednáních v Bruselu jste se nedokázal důstojně a energicky ohradit proti záměrům a opatřením, jež EU plánuje a jež jsou v rozporu se zájmy naší republiky a jejích občanů. Podotýkám, že je již spousta politiků, dokonce i našich, kteří se dokážou v evropském parlamentu racionálně a kriticky vyjádřit k problémům a konfliktům, které aktuálně nastaly. Vy tímto politikem ale rozhodně nejste, a je otázkou, zda politikem vůbec jste.

Na nás, občany, děláte dojem člověka, který se rozhodnul proplout kalnými vodami politiky s co nejmenšimi riziky, bez odvahy k tomu, abyste šel do konfliktu, v mnoha oblastech, kde byste se měl osobně angažovat, delegujete jiné osoby, jež se chovají jako neřízené střely, a svým faktickým jednáním jdou proti většinovému zájmu občanů a nezřídka do svých rozhodnutí implementují strategické zájmy cizích zemí na našem území.

Vládu vedete nekoncepčně, v oblasti legislativy místo toho, abyste vytvořil tlak na smysluplnou rekonstrukci našeho práva, dáváte bohatý prostor k tomu, aby se do něho včleňovala účelová ustanovení, jež mají společného jmenovatele v Bruselu, s cílem omezit práva občana. V oblasti boje proti korupci jsme se neposunuli za Vaší vlády nikam, kromě toho, že bylo vytvořeno několik protikorupčních institucí, jejichž práce je žalostně neefektivní a jež spotřebují značnou část peněz ze státní kasy na svůj provoz.

Dal jste souhlas a současně ústy ministra Dienstbiera jste nechal prosadit nadstandardní financování neziskových organizací, kterých je u nás na to, jak jsme malá země, velmi mnoho, a náplň práce a faktické výsledky činnosti mnohých z nich jsou kontroverzní a mnohdy neprůhledné, a většinou nepřinášejí našim občanům žádný užitek. Dá se to otevřeně nazvat státem podporovaným tunelem peněz daňových poplatníků a v oblasti trestního práva je to kvalifikováno jako trestný čin, navíc činnost některých neziskovek je přímo řízena ze zahraničí a často je i potencionálním bezpečnostním rizikem pro republiku, a mnoha neziskovkách působí i lidé velmi kontroverzní nebo lidé s nejasnou minulostí.

Nejvýznamnějším souhrnem práv občanů je Ústava České republiky a Listina práv a svobod. Každá změna ústavy by měla být předmětem veřejné diskuze, a je nepřípustné, aby byly tyto dokumenty tiše měněny a deformovány za zády občanů.To svým jednáním dopouštíte rovněž. Svým rozhodnutím se stavíte proti zavedení refenda, jako ústavního mechanizmu občanské společnosti. Upíráte našim občanům to, co je v mnoha jiných zemích běžné, legální a správné.

K otázce migrace jste se postavil a konáte, jako zaplacený zrádce svého lidu, pracující pod vlajkou jiných mocností, a zcela ignorujete většinové stanovisko občanů k migraci. Postavil jste se na stranu těch, kteří většinový názor našich občanů nazvali xenofobií, fašismem, rasizmem a extremizmem. Tím jste otevřeně vlepil políček do tváře slušných a zodpovědných lidí v této republice a hluboce jste urazil všechny, kterým osud tohoto státu skutečně leží na srdci.

Současně jste se podílel na ponížení našich důchodců, kteří patří k sociálně slabé skupině lidí tím, že jste akceptoval a v parlamentu nechal schválit to, že jim bude vyplaceno jednorázově 100 Kč na měsíc v jednom kalendářním roce, bez systematické pozitivní úpravy alespoň nejnižších starobních důchodů, z nichž jejich příjemci žijí pod hranicí bídy. Je až brutálně tristní, že jste se tímto činem dokázal před veřejností i chlubit.

Během oslav významných státních svátků v roce minulém jste se otevřeně postavil na stranu těch, kteří spustili demagogickou, otravnou a nenávistnou kampaň proti prezidentu Zemanovi, jehož v současnosti podporuje většina občanů.

Nechápu, že ve funkci, kterou zastáváte, kryjete a tolerujete činnost našich veřejnoprávních médií, která dezinformují, nebo neinformují vůbec, zadržují informace, manipulují s fakty a nechají se ovládat zahraničními informačními trusty. To svědčí minimálně o tom, že občan této země je pro Vás prachsprostý idiot, jenž je Vám dobrý jen v období voleb. V době, kdy si občan může relevantní informace vyhledat sám, je tato tendence kolosálně směšná a politováníhodná, samozřejmě kopírující již vícekrát použité totalitní praktiky. To je další urážka občana této země, tentokrát již těžkého kalibru.

Vy a další mocipáni jste zcela zapomněli, že základem fungujícího státu je stabilní, spokojená a větvící se rodina, dobrý systém vzdělávání, zdravé banky, štíhlý státní aparát, ekonomické mechanizmy, podporující živnostníky a střední třídu, a v neposlední řadě důstojná ochrana našich tradic a naší kultury. Jako občan tvrdím, že kultura, kterou mi zanechali moji předkové, je pro mne dostatečně inspirující a odmítám své kulturní zvyklosti podřazovat vůči jiným kulturám, které mě neinspirují a nedoplňují smysluplně můj život a nazírání na svět.

Kategoricky nesouhlasím se sbližováním jakýchkoliv náboženství s politikou a justicí. Jsme občanská společnost a ne středověká država. To byste měl svým ministrům důsledně vysvětlit, a ne je v tomto zcestném názoru nadšeně podporovat.

A pane premiére, pokud Vás vyzve opozice k veřejné diskusi, nevymlouvejte se, že nemáte čas.¨Je to jen o tom, nebýt zbabělý, a připravit si patřičné argumenty. Jenže v argumentaci jste velmi slabý. Co nevymyslí více než třicet Vašich poradců, to vy totiž sám nezvládnete.

Pane předsedo vlády, blížíme se k závěru.

Pokud Vy jste odmítnul bilancovat, já, jako občan, jsem to udělal za Vás. Mluvím v čísle jednotném, protože se pod své prohlášení také podepíši. Ale nemyslím si, že by se pod něj nepodepsala i většina ostatních občanů této republiky.

Na základě uvedených skutečností, jež jsem zmínil v tomto dopisu, Vás vyzývám k tomu, abyste rezignoval na funkci předsedy vlády a po dobrém odešel z politické scény, na níž jste občanům této země názorně předvedl, jak se vládnout nemá. Navíc jako občan trvám na tom, abyste s sebou vzal i další nechvalně proslulé osobnosti, jež se podílejí na ničení naší země.Téměř každý soudný člověk u nás ví, o koho se konkrétně jedná.

A ještě jedno – postavte se k tomuto dopisu konečně jako muž, a přestaňte občany České republiky škádlit. Trpělivost českého a moravského naturelu není nekonečná.

Pokud v sobě máte alespoň zbytek osobní cti, odpovědnosti a soudnosti, měl jste složit funkci již včera, neboť každým dnem narůstají nevratné škody, které způsobujete špatným vedením vlády.

podepsán
občan Janda Karel
lékař
Husova 1067, Česká Lípa

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních našeho webu.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek (nákup dobrovolného předplatného), který nám společně pomůže Pravý prostor dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2018: *****

Vladislav Jakš 100,-, Jan Procházka 500,- Kč, Přemysl Hrůza 1000,- Kč, Robert Schlesinger 500,- Kč, Ernest Wachtl 30,- Kč, Jan Olšák 500,- Kč, Roman Foff 1500,- Kč, Tomáš Foldyna 30,00 Eur (745,29 Kč), David Bezděk 150,- Kč

***** Celkem za měsíc: 5 025,29 Kč *****

Děkujeme.


§§§ Důležité upozornění: Diskuse pod články na Pravém prostoru reflektuje ústavní právo na svobodu slova a není v zásadě moderována. Každý diskutující tak nese osobní zodpovědnost za jím zveřejněné názory, které jsou někdy i v přímém rozporu s názory redakce, případně když nejsou relevantní se zněním zákona.§§§
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (41 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
63 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.