V Gabčíkovu se bude protestovat proti detenčnímu centru pro imigranty

Sdílejte článek:

RED 31|08|2015                                                              

Som zvolávateľom zhromaždenia proti vytvoreniu imigračného/detenčného centra v obci Gabčíkovo, v ktorom má byť umiestnených údajne 500 imigrantov/emigrantov/utečencov z Rakúska na základe Zmluvy, resp. Memoranda, resp. iného právneho dokumentu, ktorý podpísali minister vnútra SR a minister/ka vnútra Rakúskej republiky. Toto tvrdí MV SR pán Kaliňák. Tento dokument nie je zverejnený na webovom portáli Ministerstva vnútra a nie je možné ho nikde dohľadať. Nevieme o čom tento dokument je, aké je postavenie – štatút imigrantov/emigrantov/utečencov, ktorí sem majú byť umiestnení. Nevieme skrátka nič.

V obci Gabčíkovo prebehlo riadne referendum, ktoré bolo zvolané na základe petície slušných a zodpovedných ľudí, obyvateľov obce Gabčíkovo. Referendum sa uskutočnilo 02.08.2015. Celkový počet oprávnených voličov predstavuje 4452. Zúčastnilo sa a bolo vydaných celkom 2603 hlasovacích lístkov. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov bolo celkom 2600. Počet neplatných hlasovacích lístkov bolo celkom 13. Proti zriadeniu imigračného centra bolo celkom 2501 hlasov, čo predstavuje 96,67 percent hlasov. Za zriadenie imigračného centra bolo celkom 96 hlasov, čo predstavuje 3,32 percent hlasov. Referendum, ako jedno z mála, ktoré sa uskutočnili v SR, bolo platné. Hore uvedené údaje nájdete na webovej stránke obce Gabčíkovo http://www.gabcikovo.sk/sk/.

Politická moc v SR sa k výsledku referenda postavila tak, že toto referendum neberie v úvahu a zariadi sa podľa svojho scenára. „Prezident všetkých občanov SR“ pán Kiska sa k tomuto referendu postavil svojrázne a jednoznačne ukázal, že „je na strane všetkých občanov SR“. Prosím pozrite si video na nasledujúcom odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=XkZC1i6lLA8. Toto snáď nepotrebuje žiadny komentár a každý občan SR si môže o tomto postoji prezidenta SR k obyvateľom Gabčíkova vytvoriť svoj slobodný názor.

Na základe referenda a postoja vládnej moci sme sa rozhodli usporiadať verejné zhromaždenie obyvateľov obce Gabčíkovo v termíne 01.09.2015 o 18:00 hod. V súlade s ustanoveniami zákona č. 84/1990 Zb. – Zákon o zhromažďovacom práve som podal na Obecnom úrade v Gabčíkove Oznámenie o verejnom zhromaždení. Toto Oznámenie bolo riadne prijaté dňa 14.08.2015 a nesie pečiatku obecného úradu v Gabčíkove (v prílohe). Obec sa vyjadrila k Oznámeniu o verejnom zhromaždení dňa 20.08.2015, kde uvádza, že 01.09.2015 je parkovisko pred Kultúrnym domom vyhradené pre inú akciu. Aká to má byť akcia, sme sa nedozvedeli.

IMG_9100

Čo je podstatné je fakt, že obec evidentne porušila ustanovenie zákona č. 84/1990 Zb. – Zákon o zhromažďovacom práve a to tak, že neodpovedala na Oznámenie o verejnom zhromaždení v stanovenej lehote, nevyvesila písomné vyhotovenie rozhodnutia a neposlala ho v stanovenej lehote zvolávateľovi tohto zhromaždenia. Citujem:

Ustanovenie §11 zákona č. 84/1990 Zb.:

(1) O zákaze zhromaždenia (§ 10) alebo čase jeho ukončenia (§ 9) rozhodne obec bezodkladne, najneskôr však do troch dní od okamihu, keď dostala platné oznámenie. 

(2) Obec v deň vydania rozhodnutia vyvesí písomné vyhotovenie rozhodnutia na svojej úradnej tabuli až do dňa, v ktorom sa má zhromaždenie konať, a rozhodnutie vyhlási miestnym rozhlasom alebo iným obdobným spôsobom; ak sa má zhromaždenie konať na území dvoch alebo viacerých obcí, obvodný úrad zabezpečí, aby jeho rozhodnutie bolo vyhlásené v obciach, v ktorých sa zhromaždenie má konať. Vyvesením na úradnej tabuli je rozhodnutie zvolávateľovi doručené. Ak obec v lehote uvedenej v odseku 1 nevyvesí písomné vyhotovenie rozhodnutia na svojej úradnej tabuli, môže zvolávateľ zhromaždenie usporiadať. Obec zároveň bezodkladne zašle písomné vyhotovenie rozhodnutia zvolávateľovi a zverejní ho na svojej internetovej stránke, ak ju má k dispozícii.

Toto je litera zákona a každá demokratická spoločnosť, v ktorej platí zákon sa musí týmto zákonom riadiť. Odchýlky, výhybky resp. opomenutia sú v demokratickej spoločnosti neprípustné.

Na základe tejto neobhájiteľnej pred zákonom pozície obce a postoja vládnych orgánov štátnej moci sme sa rozhodli toto zhromaždenie občanov obce Gabčíkovo usporiadať a to preto, pretože sme konali podľa zákona a nič sme neporušili. Zákon porušila obec tak ako je to popísané vyššie.

Bude sa konať o 18:00 hod. v obci Gabčíkovo po zhromaždení, ktoré sa bude konať o 15:00 hod v Trnave. Nikto z predstaviteľov štátnej moci, resp. miestnych orgánov štátnej moci, sa okrem skutočnosti, že nevieme, akí ľudia sem majú prísť, nezmienil o skutočnosti, že hodnota nehnuteľností (rodinných domov, pozemkov atď.) v obci a okolí bude citeľne znehodnotená. Jedná sa de facto o okradnutie ľudí, ktorí si tieto hodnoty vytvorili svojou prácou. Toto je absolútne neprípustné v demokratickej spoločnosti, pretože na toto znehodnotenie majetku občanov Gabčíkova nemá právo žiadna vláda bez racionálneho a právneho dôvodu. Takýto dôvod tu občania obce Gabčíkovo nevidia a považujú to za porušovanie Ústavy Slovenskej republiky.

Tak isto si treba uvedomiť, že tzv. predstavitelia štátnej moci sú platení občanmi SR, teda aj občanmi Gabčíkova. Títo predstavitelia sú de facto zamestnancami obyvateľov SR a tak isto obce Gabčíkovo. To znamená, že nie oni majú rozhodovať o nás, ale my rozhodujeme o nich. Inými slovami, títo predstavitelia štátnej moci majú robiť to čo chcú občania. A keď im to nevyhovuje, nech sa vzdajú svojich funkcií a odídu z politického života.

Za pochopenie a zverejnenie Vám vopred ďakujem a ostávam s priateľským pozdravom.

Mgr. Radovan Hrádek – advokát

Prístav 2715/1A

930 05 Gabčíkovo

0907724565

hradek@hradek.sk

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních našeho webu.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek (nákup dobrovolného předplatného), který nám společně pomůže Pravý prostor dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2018: *****

Jiří Linhart 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ernest Wachtl 30,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč , Jana Školutová 100,- Kč, Miloš Zbránek 500,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Monika Dobruská 100,- Kč, Miroslav Meder 400,- Kč, Yvona Škurková 100,- Kč, Zdeněk Drozen 500,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, ing. Jindřich Mácha 300,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Vladimír Konečný 500,- Kč, Karel Smetana 1010,- Kč, Rudolf Roedlind 1000,- Kč

***** Celkem za měsíc: 7 256,00 Kč *****

Děkujeme.


§§§ Důležité upozornění: Diskuse pod články na Pravém prostoru reflektuje ústavní právo na svobodu slova a není v zásadě moderována. Každý diskutující tak nese osobní zodpovědnost za jím zveřejněné názory, které jsou někdy i v přímém rozporu s názory redakce, případně když nejsou relevantní se zněním zákona.§§§

Vážení čtenáři,
možná jste zaregistrovali u článků, příspěvky v diskuzi od Redakce s nabídkou koupě vlastní ikony za 990 Kč. Nic není zadarmo a provozovaní takového webu jako je server Pravýprostor.cz už vůbec ne. Provoz je čím dál dražší a příjmy, které se generují z reklam na provoz bohužel nestačí. My tak musíme dotovat jeho provoz z vlastních zdrojů. Nejsme totiž spojení s žádnou politickou stranou ani oligarchem. Touto cestou bysme Vám tedy chtěli nabídnout, abyste spojili příjemné s užitečným. A tím je podpora serveru na jeden rok za 990 Kč. Spolu s touto podporou nezávislé novinařiny a absolutně svobodného pohledu na svět dostanete také vlastní účet na serveru Pravýprostor a v diskuzi se u Vašich příspěvků odlišíte nejen názorem, ale také vlastní ikonou. Nabídka vlastní ikony je možná symbolická věc, která ale velmi pomůže s provozováním a financováním webu.
Za 990 Kč tedy dostanete možnost zvolit si vlastní ikonu u Vašich diskuzních příspěvků a odlišit se tak od ostatních diskutujících na 1 rok. Jestliže o tuto službu máte zájem, objednávejte prosím na e-mailu: redakce@pravyprostor.cz
Vaše redakce
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (8 votes, average: 4,63 out of 5)
Loading...
12 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.