17.2.2015
Kategorie: Multikulturní soužití

Švédsko: Znásilněná společnost

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (19 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

INGRID CARLQVIST, LARS HEDEGAARD 17|02|2015

Čtyřicet let poté, co se švédský parlament jednomyslně rozhodl změnit dříve homogenní Švédsko na multikulturní zemi, násilná kriminalita se zvýšila o 300% a znásilňování o 700%. Švédsko je nyní dvojkou na seznamu zemí, ve znásilnění je překonalo pouze Lesotho v jižní Africe.

Pokud se podíváme na počet znásilnění je nárůst opravdu dramatický. V roce 1975: 421 znásilnění nahlášených na policii, v roce 2014 to bylo 6620 .

Znásilnění na 100.000 obyvatel, srovnání podle jednotlivých zemí 2012, statistiky pořízené zÚřadu OSN pro drogy a kriminalitu. (Zdroj obrázku: Wikimedia Commons)

Podle údajů zveřejněných Švédskou národní radou pro prevenci kriminality ( Brottsförebyggande rådet) – agentury v rámci ministerstva spravedlnosti – 29000 Švédek v průběhu roku 2011, uvedlo, že byla znásilněno (což nasvědčuje tomu, že hlášeno na policii je jen méně než 25% znásilnění).

Spíše než aby něco dělali v problému násilí a znásilnění, švédští politikové, veřejné orgány a média dělají co mohou, aby „vysvětlili“ fakta. Zde jsou některá z jejich vysvětlení:

  • Švédové se stali náchylnější ke zprávám o trestné činnosti.
  • Zákon byl změněn tak, aby více sexuálních trestných činů bylo nyní klasifikováno jako znásilnění.
  • Švédové nemohou zvládnout politiku zvýšené rovnosti mezi pohlavími a reagují násilím na ženách (možná nejvíce fantazijní výmluva).

V roce 1975, v roce, kdy politici rozhodli, že Švédsko bude multikulturní, stav švédské populace činil 8 208 442. Do roku 2014 se rozrostla na 9 743 087 – zvýšení o 18,7%. Tento růst je zcela kvůli imigraci, protože švédské ženy v průměru porodí jen 1,92 dětí ve srovnání s průměrem imigrantek 2.24. Je třeba však mít na paměti, že ve statistice, přistěhovalci druhé generace se už počítají jako Švédové. Švédský nedávný růst populace nemá obdoby. Nikdy v historii země se počet obyvatel nezvýšil tak rychle. Švédsko je nyní nejrychleji rostoucí zemí v Evropě.

Za posledních 10 až 15 let přicházejí přistěhovalci především z muslimských zemí jako je Irák, Sýrie a Somálsko. Může jejich masový příliv vysvětlit výbuch počtu znásilnění? Je těžké dát přesnou odpověď, protože švédský zákon zakazuje registraci na základě původu či náboženství lidí. Jedním z možných vysvětlení je, že v průměru lidé z Blízkého východu mají diametrálně odlišný pohled na ženy a sex než Skandinávci. A to i přes pokusy ze strany švédských úřadů, které mají přesvědčit obyvatelstvo, že každý nový na švédské půdě se má chovat stejně jako ti, kteří zde žili desítky generací. Poslední statistická šetření přistěhovaleckého kriminality ve srovnání se Švédy byla provedena v roce 2005. Výsledky prakticky nikdy nikdo nezmínil. Nejen to, každý, kdo se odváží na ně odkazovat, například na sociálních médiích, je zlomyslně napaden.

Očerňování etnických skupin

Michael Hess, místní politik ze Švédské demokratické strany, vyzval švédské novináře, aby se seznámili s islámem z pohledu žen, v souvislosti s mnoha znásilněními, která se konala v Káhiře na Tahrir náměstí během „arabského jara“. Hess napsal : „Když si novináři si uvědomí jak hluboce zakořeněno v islámské kultuře je znásilnit a týrat ženy, které odmítají žít v souladu s islámským učením, pochopí že je zde silná vazba mezi počtem znásilnění ve Švédsku a počtem muslimských imigrantů ze středního  východu a severní Afriky.“

Tato poznámka vedla k obvinění Michaela Hesse z „očerňování etnických skupin“ [ hets mot folkgrupp ], ve Švédsku trestný čin. V květnu loňského roku byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody a pokutě. Michael Hess však žil mnoho let v muslimských zemích a je dobře obeznámený s islámem a jeho pohledem na ženy. Během soudu poskytl důkazy o tom, jak se šaría zabývá znásilněním a statistiky, které ukazují, že muslimové jsou mnohem více zastoupeni mezi pachateli znásilnění ve Švédsku. Soud však rozhodl, že tyto skutečnosti jsou irelevantní!?

Jako součást důkazů, které Michael Hess předložil soudu, když využil co statistiky existovaly na přistěhovaleckou kriminalitu ve Švédsku před zastavením měření. Snažil se najít odpověď na dvě otázky:

  1. Existuje shoda mezi výskytem znásilnění a počtem osob zahraničního původu ve Švédsku?
  2. Existuje shoda mezi výskytem znásilnění a některými specifickými skupinami přistěhovalců ve Švédsku?

Odpověď na obě otázky bylo jednoznačné ano. Dvacet jedna výzkumné zprávy od 1960 až do dnešního dne jsou jednotné ve svých závěrech: zda je nebo není měřeno počtem odsouzených pachatelů znásilnění a mužů podezřelých ze znásilnění, muži cizího původu byli zastoupeni mnohem víc než Švédové. A větší jejich zastoupení stále roste. Dokonce i po očištění o proměnných, jako je věk, pohlaví, třída a místo bydliště, zůstává obrovský rozpor mezi přistěhovalci a Švédy.

Výzkumné zprávy o trestné činnosti ve Švédsku se staly raritou, ale mezi osmnácti lety, které byly učiněny v průběhu roku 1990 a po roce 2000, jedenáct řeší znásilnění. Dvě z těchto zpráv se zabývaly spojením mezi znásilněním a přistěhovalectvím a obě potvrdily, že existuje souvislost. Tyto údaje jsou k dispozici úředním orgánům, politikům i tisku, ale ti přesto trvají na tom, že tato čísla neodrážejí realitu.

swedenislam

Do očí bijící rozpor

Jak je to tedy možné, že v roce 2008 mělo sousední Dánsko 7,3 znásilnění na 100.000 obyvatel v porovnání s 53,2 ve Švédsku? Dánské právní předpisy se příliš neliší od Švédska a neexistuje žádný zřejmý důvod proč dánské ženy by měly být méně ochotné hlásit znásilnění než jejich protějšky ve Švédsku. V roce 2011 bylo hlášeno 6509 případů znásilnění na švédské policii, ale jen 392 v Dánsku. Obyvatel Dánska je asi polovina, takže i upravený na odpovídající velikost čísel je tento rozpor významný.

Ve Švédsku, úřady dělají, co mohou, aby zakryly původ násilníků. V Dánsku oficiální statistický úřad státu zjistil, že v roce 2010 více než polovina odsouzených násilníků bylo imigrantů.

Znásilnění celým gangem

Nový trend dosáhl Švédsko s plnou silou v několika posledních desetiletích: znásilnění bylo dříve ve švédském trestné činnosti jevem prakticky neznámým. Počet znásilnění skupinou vzrostl okázale v letech 1995 a 2006. Od té doby však nebyly provedeny žádné další studie.

Jeden z nejhorších případů, ke kterému došlo v roce 2012, kdy byla 30-letá žena znásilněna osmi muži v bytovém projektu pro žadatele o azyl, v malém městečku Mariannelund. Žena měla známost s mužem z Afghánistánu, který žil ve Švédsku již několik let. Vyzval ji, aby šla s ním. Ona to brala jako povinnost. Afghánský muž vzal ji do objektu bydlení uprchlíků a nechal ji bezbrannou napospas ostatním. Během noci, byla opakovaně znásilněna žadateli o azyl a když se vrátil její „přítel“, znásilnil ji taky. Následující den ráno se jí podařilo zavolat policii. Švédský státní zástupce označil incident „nejhorší zločin znásilnění ve švédské kriminální minulosti.“

Sedm mužů bylo odsouzeno k trestům mezi 4,5 a 6,5 lety ve vězení. Čas ve vězení se však obvykle sníží o třetinu, takže to nebude trvat dlouho, aby se muži mohli připravovat na nové útoky – pravděpodobně na nevěřící ženy.

V případě znásilnění, viníky a oběti jsou nejčastěji mladí a téměř v každém případě jsou pachatelé jsou přistěhovaleckého původu, převážně z muslimských zemí. V ohromujícím počtu případů prokázaly švédské soudy svoje „sympatie“ pro násilníky. Několikrát soudy osvobodily podezřelé, kteří tvrdili, že dívka chtěla sex s šesti, sedmi nebo osmi muži.

Jeden pozoruhodný incident se odehrál v roce 2013 ve Stockholmu na předměstí Tenste. Šest mužů cizího původu opakovaně znásilnilo 15-ti letou dívku. Nižší soud odsoudil těchto šest mužů, ale odvolací soud je osvobodil, protože nedošlo k žádnému násilí, a proto, že soud zjistil, že dívka „nebyla v bezbranné pozici.“

Tento měsíc se všechny hlavní švédské sdělovací prostředky věnovaly brutálnímu znásilnění na palubě finské Ferry Amorella, mezi Stockholmem a Åbo ve Finsku. Velké titulky řekly čtenářům, že pachatelé byli Švédové:

  • „Několik švédských mužů podezřelých ze znásilnění na Ferry“ (Dagens Nyheter).
  • „Šest Švédů znásilnilo ženu v kajutě“ ( Aftonbladet ).
  • „Šest Švédů zatčeno za znásilnění na Ferry“ ( Expressen ).
  • „Osm Švédů podezřelých ze znásilnění na Ferry“ (TT – švédská tisková agentura).

Při bližším zkoumání se ukázalo, že sedm z osmi podezřelých byli Somálci a jeden Iráčan. Žádný z nich neměl švédské občanství, takže to nebyli Švédové ani v tomto smyslu. Podle svědků skupina mužů při drhnutí trajektu prostě hledala sex. Policie zatím vydala čtyři z nich (ale stále je vyšetřuje), zatímco zbylí čtyři (všichni Somálci) zůstávají ve vazbě.

Internetové rádio Granskning Sverige volal noviny „hlavního proudu“ Aftonposten a Expressen s otázkou, proč se popisují pachatele jako „švédské muže“, když se ve skutečnosti to byli Somálci bez švédského občanství. Novináři byli velmi uraženi, když se jich zeptali, jestli se cítí odpovědní varovat švédské ženy, aby zůstali daleko od určitých lidí. Jeden novinář se dokonce zeptal, proč to by měla být jejich odpovědnost.

ZDROJ: gatestoneinstitute.org

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2018: *****

Věra Vladyková 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, ing. Věroslav Olič 603,- Kč, Vít Fortelka 500,- Kč, Leoš Richter 1000,- Kč, Robert Schlesinger 300,- Kč, Jan Bezděk 2000,- Kč, Pavel Klement 200,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Martin Pavlíček 850,- Kč, Jan Vojtěch 500,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Zdeněk Svoboda 200,- Kč, Jiří Dobruský 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč

Celkem za měsíc: 8 503,00 Kč
Vybráno 24.29%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
politicon-banner
10 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.