15.1.2015
Kategorie: Multikulturní soužití

Proč je islám problém

Sdílejte článek:

JURAJ POLÁČEK 15|01|2015

Nejsem teolog ani filozof, jen se zajímám o historii, islám a zdroje našich problémů. Co o islámu a o islámské teologii vím, je poznání, že Bůh je nadřazeném všemocnou a nezávislou entitou mimo možnosti zkoumání a pochopení lidské mysli. Jeho nezávislost je absolutní a řídí celou přírodu v každém čase a místě do posledního atomu. Přírodní zákonitosti nemají nezávislý charakter popisující dění opakovatelným způsobem, jsou pouze zápisem pozorování běžně se opakující boží činnosti, která je však od přání člověka nezávislá a může se kdykoliv změnit v závislosti na boží vůle. Pád jablka ze stromu se neděje kvůli gravitaci, která je Imanentní vlastností hmoty ale kvůli tomu, že bůh se v určitém okamžiku rozhodl, že nechá přemístit jablko z bodu A do bodu B.

Tento princip se promítá i do islámské morálky, relativizace dobra a zla a také do zákonů lidské společnosti.Podle islámu nejsme povinni zkoumat, co je správné a co je nesprávné, dokonce to ani nesmíme dělat. Bůh stanovil nějaká pravidla a jsou to jeho rozhodnutí, které jsme za každých okolností povinni dodržovat a nezkoumat je našim omezeným rozumem.

Podle Al Ghazaliho učení o příčinách, následcích, kauzalitě či přírodních zákonitostech jsou heretizmem, protože to by znamenalo popření všemohoucnosti Boha a jeho absolutní svobody dělat co chce a měnit co chce.Tento, pro vědu a svobodné chápání světa vražedný přístup, tak v konečném důsledku znamená zánik svobodného vědeckého zkoumání, protože nic nemá absolutní platnost kromě Alláhovy všemocnosti.

islam

Svaté texty islámu jsou podle chápání muslimů jedinečný výtvor neomylného a všemocného boha. Tím se znemožnila jakákoliv kritika dogmat islámu a protože kritika islámu se trestá smrtí odstranila se i hrozba samotných kritiků …

Proto je konflikt mezi teologickým, boží vůli podřízeným, chápáním světa v islámu a mezi ostatním světem, který vnímá realitu přes rozum, takový hluboký. Dá se říci, že tento konflikt je nepřekonatelný a pokud se lidé začnou orientovat na fundamenty islámu, dostáváme se ke zdrojům současných problémů.

Islám v současné podobě je prakticky nereformovatelný, reforma islámu znamená jeho zánik. Přesto, jak řekl Robert Reilly, není islám hrozbou. Hrozbou je naše ztráta kořenů, naše neschopnost podívat se do vlastní historie, zdrojů naší kultury. Tak vykolejený systém jako je islám zkrátka v normální společnosti nemá šanci. Avšak od 19. století století dělá západ vše pro zničení vlastní kultury relativizací morálky a zaváděním různých sociálně-inženýrských koncepcí, různých izmů, které nemají s životaschopností civilizace nic společného, ​​jsou jen projevem subjektivní vůle skupin lidí. Společnost založená na pevných morálních a etických pravidlech nemá problém odolat islámu.

Pokud však žádná pravidla nejsou, pokud „liberálně“ stavíme rovnítko mezi morálku lidožrouta z Papuy a humanisty současnosti, pak neexistuje žádný morální etalon a islám se svými frigidními a nesmyslnými pravidly ochotně tento prázdný prostor zaplní. To je mimochodem také důvod, proč se s nedůvěrou dívám na současný postoj našich intelektuálů při boji proti tzv. tradičnímu chápání společnosti, rodiny, odpovědnosti a místa jedince ve společnosti. Nejsem věřící, ale jsem si více než jistý, že právě zpochybňování morálky, která se vyvíjela na půdě judeo-křesťanské civilizace je tím elementem, který je pro současný konflikt s islámem fatálním.

ZDROJ: Juraj Poláček

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních našeho webu.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek (nákup dobrovolného předplatného), který nám společně pomůže Pravý prostor dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2018: *****

Iveta Veselovská 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Věra Vladyková 500,- Kč, Helena Rotterová 500,- Kč, Tomáš Foldyna 992,56 Kč (40 eur), David Bezděk 150,- Kč, Vít Fortelka 333,- Kč, Vojtěch Kotyza 1000,- Kč

***** Celkem za měsíc: 4 105,56 Kč *****

Děkujeme.

Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (14 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
18 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.