pirati-klip-385x230
16.10.2017
Kategorie: Politika

Piráti – establishment v novém obalu a s novým reklamním sloganem

Sdílejte článek:

Michal Brand

Piráti sami sebe prezentují jako alternativu proti zavedeným stranám establišmentu a masmédia jim v této sebe-prezentaci zdatně pomáhají. Už skutečnost, že Piráti jsou masmediální propagandou prezentováni jako solidní alternativa, jako pozitivní alternativa a jako jistá garance nepropadnutého hlasu by mělo být varováním. (Komunisté pirátům podobné “alternativní názory” nazývali “konstruktivní kritika” a znamenalo to “kosmetické změny, nikdy k podstatě věci”. )

Piráti – zdánlivě alternativní strana – ani zdaleka nečelí takové nenávisti masmediální propagandy, jakým čelili Donald Trump, Marine LePen, Nigel Farage, Viktor Orbán nebo celá současná polská vlastenecká vláda. Ale nechme spekulací, pojďme k nepopiratelným faktům – ke stanoviskům této “Novinka!” strany. Jsem přesvědčen, že naprosto nejdůležitější otázkou těchto voleb je otázka masové migrace ze zcela odlišných a zcela nekompatibilních civilizačních a kulturních okruhů do Evropy, otázka masové migrace lidí se zcela odlišnými hodnotovými žebříčky a morálními pravidly a principy, kteří ohrožují fungování společnosti ve všech evropských zemích, jak může vidět každý na příkladech Británie, Francie, Švédska a dalších zemí Evropy.

K otázkám masové nelegální migrace do Evropy Piráti zveřejnili svoje stanovisko na internetu: ZDE. Stanovisko Pirátů k masové migraci muslimů do Evropy:

1. Podle Pirátů je nutná jednotná politika EU, bez možnosti jednotlivých národních států bránit se proti zvůli EU a proti islamizační politice nomenklaturních elit. viz Preambule

2. Migranti mají podle Pirátů „nárok“ odstěhovat se z vlastních chudých zemí do Evropy. viz Preambule Má tedy podle Pirátů například chudý člověk právo přestěhovat se z panelákové garsonky do té vily ve Střešovicích, která se mu zalíbí ?

3. K zajištění rozmístění muslimských migrantů do všech zemí EU má být podle Pirátů vytvořen centralizovaný systém úhrady nákladů přímo z Bruselu (z daní Evropanů). V rámci tohoto systému budou nepochybně stanoveny jednotné výše dávek pro migranty ve všech zemí EU, což bude výrazně motivovat migranty k okupaci a islamizaci i zemí V4, které doposud nejsou zasaženy masovou migrací a rozvratem s ní spojeným. Ani Junckers se Špidlou by to nevymysleli lépe. viz „Větší příspěvek hospodářsky silnějších členských zemí na řešení migrace“

4. Rozděl a panuj – podle Pirátů je potřeba do jednotlivých národních států propašovat migranty mj. pomocí jednotlivých vhodně nalezených starostů obcí a měst (v USA „Sanctuary cities“), aby se národy nemohly účinně bránit proti masové migraci a islamizaci. Piráti prosazují postupné obsazení naší vlasti pomoci předsunutých jednotek v těch obcích, kde starostové budou ochotni jednat proti národním zájmům, proti platným zákonům a proti demokraticky ustavenému konsenzu – aneb „když to nejde na celostátní úrovni, půjdeme krok za krokem, město za městem, dokud nebudou změny nezvratné“. viz „Zapojení místních samospráv“

5. Podle Pirátů je potřeba zajistit co nejkomfortnější dovoz masmigrantů z afrických a arabských zemí a to pod heslem boje proti pašerákům. Podle Pirátů je potřeba nahradit pašeráky pohodlným, organizovaným a Evropany financovaným přímým dovozem migrantů z každé země, kde si obyvatelé zamanou najít si lepší bydlení a bezpracný příjem evropských jednotných sociálních dávek. viz „Žádost o azyl i mimo EU a do kteréhokoli členského státu“ viz „Boj proti nelegálnímu převaděčství“

6. Švédsko se svými více než 60 no-go zónami, Švédsko, kde policie, hasiči a ani pošta už si netroufají do celé řady oblastí, Švédsko, se svým světovým primátem v počtu znásilnění na 1000 obyvatel (převážně ze strany migrantů, zejm. muslimských migrantů), toto Švédsko je pro Piráty vzorem integrace, vzorem, který by měla následovat i naše republika. viz „Integrace cizinců do společnosti“

7. Piráti jsou toho názoru, že česká vláda musí plnit instrukce Merkelové, Junckerse a Macrona. viz „Schopnost diskutovat a podílet se na řešení vlny uprchlíků“

8. Piráti jsou dále toho názoru, že Česká republika musí přijmout co nejvíce migrantů ze zcela odlišných civilizačních a kulturních okruhů. Piráti vyjadřují svoji nespokojenost s pomalým postupem islamizace České republiky. Nespokojenost u Pirátů panuje také s málo radostným přijímáním nelegálních migrantů do naší země. viz „Rozumný počet dobrovolně přijatých uprchlíků“

9. Přijímat masovou migraci by podle Pirátů měly evropské národy a státy přijímat hlavně radostně, tedy „dobrovolně“. Lze předpokládat, že v případě nedostatečné dobrovolnosti by nastoupila již od EU nomenklatur dobře známá politika výhrůžek, zastrašování, vydírání, korumpování jednotlivých politiků ke zradě apod. viz „Umísťování podle preferencí“

10. Česká republika by se podle Pirátů měla dobrovolně a aktivně hlásit o migranty tím, že nadefinuje „preferované vlastnosti“. Piráti jistě vědí, že hned dalším krokem by bylo odmítnutí těchto požadavků jako „diskriminačních“ a v rámci jimi samotnými požadované jednotné EU politiky by jakékoli takové požadavky naši republiky byly okamžitě zamítnuty. Ale už by bylo dosaženo cíle – byla by prolomena ochrana naší země před masovou migrací a pak už by bylo jen na (z)vůli mocenské nomenklatury EU, koho nám přidělí z historie již dobře známým „roskasem pro obyfatele“. Jako naprostá odtrženost od reality pak působí smyšlenka Pirátů, že ve vlně masové migrace přichází „např. vědci, vysoce vzdělaní lidé, nositelé kultury, politicky pronásledované osoby“ a označuje je jako osoby, které by mohly být preferovány naší republikou. Vzhledem k tomu, že i německá vláda byla nucena připustit, že třetina žadatelů o azyl je zcela negramotná (a značná část navíc k nim bude funkčně negramotná z pohledu evropských minimálních standardů), jedná se ze strany Pirátů o čiré „wishful thinking“. Nebo jde o otevřenou podvodnou propagandu ve prospěch masové migrace. viz „Umožnit snadné přesídlení preferovaným skupinám“

11. Ty národní státy, které se doposud dokázaly ubránit masové migraci a islamizaci musí podle Pirátů ukončit svoje snahy o obranu národní a kulturní identity a otevřít hranice vlnám migrantů, které podle Pirátů mají být kontrolovány pouze centrálně z Bruselu a mají tedy být naprosto nekontrolované a neomezené. Viz „Dodržování pravidel Schengenského prostoru a brzké zrušení kontrol“

12. Podle Pirátů jsou nelegální migranti v azylových centrech neoprávněně. Mají mít podle Pirátů“právo“ zcela volného pohybu a pouze ty, kteří jsou bezpečnostním rizikem, je možné podle Pirátů případně umístit v azylovém táboře bez práva volného pohybu. Selský rozum by napovídal, že nelegální migranti musí mít omezený pohyb, dokud není prověřen jejich původ, status, minulost a všechny jimi sdělené informace, a dokud není rozhodnuto o jejich dalším vyhoštění nebo případném udělení práva pobytu. U těch, kteří jsou bezpečnostním rizikem, je zcela zbytečné hovořit o pobytu v azylovém centru – buď musí být podle platných zákonů okamžitě vyhoštěni a skutečně vystěhováni ze země, nebo trestně stíhání a souzeni za ev. terorismus, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti apod. (ať již spáchané v jakékoli zemi). Viz „Lepší zacházení v táborech“

13. Piráti stejně jako bruselská nomenklatura chápou uprchlíky nikoli jako osoby, kterým je dočasně poskytnuto bezpečí a ochrana života. Piráti, stejně jako bruselská nomenklatura, nikde nehovoří o jakémkoli byť i jen hypotetickém vystěhování „uprchlíků“ zpět do jejich domovských zemí poté, co v jejich domovské zemi pomine krizová situace. Piráti, stejně jako bruselská nomenklatura, chápou „uprchlíky“ jako osoby, které budou přestěhovány do Evropy natrvalo, jako osoby, které jsou nástrojem mocenských elit ke změně demografického, sociálního, kulturního a civilizačního charakteru Evropy. Piráti, stejně jako bruselská nomenklatura, prosazují největší experiment sociálního inženýrství v dějinách lidstva – eliminaci evropských národů a rozvrat evropské civilizace a kultury.

Piráti: „Jsme přesvědčeni, že s těmito změnami lze uprchlickou vlnu dobře zvládnout a že uprchlíci mohou být obohacením naší společnosti. “ No, tak to určitě. Wir schafen das ! Vždyť ve Francii, Švédsku, Británii, Německu, Belgii, Itálii, Holandsku a dalších evropských zemích jsou migranti z muslimských a afrických zemí tak výrazným obohacením, že se o tom v rubrice terorismus píše téměř denně.

Post scriptum: Každý, kdo chce volit Piráty, stejně jako kteroukoli jinou pro-migrační a pro-islamizační partaj (ANO, ČSSD, Top09, ODS atp.), se může na týden odstěhovat se svojí rodinou na předměstí Káhiry, nebo Kábulu, nebo Islámábádu a vyzkoušet si se svojí rodinou život v multikulturním ráji na vlastní kůži. Možná klidně postačí vyzkoušet si důsledky politiky plíživé, postupné islamizace Evropy pobytem s celou svojí rodinou na předměstí Malmö, Marseille, Paříže, Londýna, ve čtvrti Mollenbeck v Bruselu a jinde.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních našeho webu.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek (nákup dobrovolného předplatného), který nám společně pomůže Pravý prostor dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2018: *****

Jiří Linhart 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ernest Wachtl 30,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč , Jana Školutová 100,- Kč, Miloš Zbránek 500,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Monika Dobruská 100,- Kč, Miroslav Meder 400,- Kč, Yvona Škurková 100,- Kč, Zdeněk Drozen 500,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, ing. Jindřich Mácha 300,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Vladimír Konečný 500,- Kč, Karel Smetana 1010,- Kč, Rudolf Roedlind 1000,- Kč

***** Celkem za měsíc: 7 256,00 Kč *****

Děkujeme.


§§§ Důležité upozornění: Diskuse pod články na Pravém prostoru reflektuje ústavní právo na svobodu slova a není v zásadě moderována. Každý diskutující tak nese osobní zodpovědnost za jím zveřejněné názory, které jsou někdy i v přímém rozporu s názory redakce, případně když nejsou relevantní se zněním zákona.§§§

Vážení čtenáři,
možná jste zaregistrovali u článků, příspěvky v diskuzi od Redakce s nabídkou koupě vlastní ikony za 990 Kč. Nic není zadarmo a provozovaní takového webu jako je server Pravýprostor.cz už vůbec ne. Provoz je čím dál dražší a příjmy, které se generují z reklam na provoz bohužel nestačí. My tak musíme dotovat jeho provoz z vlastních zdrojů. Nejsme totiž spojení s žádnou politickou stranou ani oligarchem. Touto cestou bysme Vám tedy chtěli nabídnout, abyste spojili příjemné s užitečným. A tím je podpora serveru na jeden rok za 990 Kč. Spolu s touto podporou nezávislé novinařiny a absolutně svobodného pohledu na svět dostanete také vlastní účet na serveru Pravýprostor a v diskuzi se u Vašich příspěvků odlišíte nejen názorem, ale také vlastní ikonou. Nabídka vlastní ikony je možná symbolická věc, která ale velmi pomůže s provozováním a financováním webu.
Za 990 Kč tedy dostanete možnost zvolit si vlastní ikonu u Vašich diskuzních příspěvků a odlišit se tak od ostatních diskutujících na 1 rok. Jestliže o tuto službu máte zájem, objednávejte prosím na e-mailu: redakce@pravyprostor.cz
Vaše redakce
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (35 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
21 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.