prazsky-hrad-19b
12.6.2016
Kategorie: Multikulturní soužití

Jsme jako pokusné krysy. Důsledky multikulturního experimentu mohou být děsivé

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (24 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

MARTIN KOHOUT 12|06|2016

Dnes je již nepochybné, že jsme svědky a obětí  obřího sociálního experimentu, který nemá v novověkých dějnách obdoby. Jedná se o pokus islamizovat Evropu a částečně nahradit původní obyvatelstvo imigranty z Asie a Afriky. Má tak být vytvořena nová Evropa, která nebude s tou původní mít nic společného.

Cíl globálních elit je jasný: barevně namíchané obyvatelstvo s muslimským vyznání se bude ovládat mnohem lépe než ti zpropadení běloši, co pořád vymýšlejí nějaké reformace a mají již z antiky a křesťanství sklony k racionálnímu a kritickému myšlení. To u muslimů nehrozí.

V diskuzi jak se vyhnout, či zabránit islamizaci naší země vidíme dva hlavní proudy:

1) Na vině  je sociální systém. Zastánci tohoto proudu tvrdí, že hlavní problém celé imigrace je příliš štědrý sociální systém, který imigranty přitahuje. Dále pak pozvání imigrantů  ze strany současných evropských „elit“. Role islámu je prý v tomto ohledu nevýznamná nebo přinejmenším druhořadá. Řešením tedy logicky je zastavení imigrace a změna sociálního systému, který nebude imigranty lákat k příchodu.

Tento myšlenkový proud ale vůbec nebere do úvahy základní premisu islámu. To je jeho šíření s cílem ovládnout celý svět. Šířit islám a bojovat za jeho šíření (i násilím) je totiž jednou ze základních povinností každého muslima. Muslim do Evropy přichází tedy z dvou důvodů, tedy mít se lépe a nechat se živit v rámci sociálního systému, ale současně chce i islamizovat své okolí!

Proto také tento myšlenkový proud nedokáže najít odpověď na to, jak zabránit islamizaci Evropy ze strany muslimů, kteří již v Evropě žijí desítky let. (Nepřekvapivě většina muslimských teroristů se rekrutuje právě z muslimů, kteří se v Evropě již narodili). Navíc ze zemí, kde evropská forma sociálního systému neexistuje víme, že to konfliktu s muslimy zabránit nedokáže. Stačí se podívat do Thajska, Barmy, či Indie. Tam všude vidíme násilné konflikty muslimských menšin (často podporovaných mezinárodními „neziskovkami“ ), kdy se muslimové snaží buď odtrhnout a zcela ovládnout část území (Jižní Thajsko), nebo alespoň zastrašit většinové obyvatelstvo (Barma a tzv. Konflikt s „Rohingas uprchlíky“)

2) Problém je islám sám o sobě. Tento proud ukazuje na podstatu islámu jako agresivní politické doktríny,  která si klade za cíl formou imigrace ovládnout nová území. Vliv sociálního systému považuje až za druhotný.

Proto také požaduje jako řešení problému islamizace vykázání islámu z veřejného prostoru, ulic, škol, apod. Tedy bude-li islám vytlačen z veřejného prostoru, ztratí jako politická doktrína na přitažlivosti pro muslimy a oni ho časem opustí pod tlakem okolního prostředí.

Teoreticky vzato by to fungovat mohlo, ale pouze v zemích kde žijí maximálně stovky muslimů. Podobný model již v žádném případě nemůže fungovat v západních zemích, kde jsou obrovská muslimská ghetta, muslimové infiltrovali politické strany, či represivní aparát a na jejich straně stojí armády „pro muslimských kolaborantů„, placených západním vládami, či mezinárodními darebáky typu G. Sorose. To již ale bohužel vidíme i v naší zemi. Pokud by se dnes k moci dostala vláda, která by chtěla „standardními demokratickými metodami“ zamezit šíření islámu v ČR, neuspěla by.

Výsledkem by byly teroristické útoky anarchistů a různých neziskovek proti státním institucím, nezávislým mediím, mladé neziskovkářky z humanitních fakult by masově demonstrativně přecházely na islám a modlily se demonstrativně v ulicích. zatímco jejich mužští kolegové z neziskovek a muslimové by prováděli ozbrojené útoky proti odpůrcům islámu. To vše za masivní podpory mediálního mainstreamu a mezinárodních organizací a neziskovek a nadnárodních korporací.  Výsledkem by bylo pár atentátů na lidi jako Martin Konvička a chaos v ulicích. Tudy tedy asi také cesta nevede. Současně nám tato teorie neodpovídá na otázku, jak se vyrovnat s nemuslimskými problematickými imigranty. (Například černoši v Západní Evropě jsou často nemuslimové, přesto jejich parazitování na sociálním systému a zapojení do kriminálních aktivit si s muslimy v ničem nezadá).

Nicméně dvě možnosti záchrany před islamizací tu stále jsou. Lze je shrnout pod slogan „Bez muslimů nebudou problémy s islámem“.

1) „Demokratická“ – rozvoj islámu stojí a padá se zahraničními muslimy, tedy imigranty, přistěhovalci atd. Bez nich by v ČR zůstala hrstka konvertitů, kteří by byli pouze k smíchu. Cílem tedy musí být fyzické vytlačení muslimských imigrantů mimo naše území. Toto rozhodnutí je plně v moci politických elit. Prostě rázné zpřísnění možnosti cizinců muslimů se u nás usadit, či naopak ukončovat povolení k pobytu těch muslimů, kteří u nás již jsou. Nezbytností by přirozeně bylo opuštění EU, aby se u nás nemohli usazovat muslimové s německých, britským atd občanstvím.

Sice by sme zažili asi dojemné „scény“ jak nějaké hloupé Marušce vypovídají z ČR jejího Mohammeda a ničí jí tak životní lásku, ale Maruška by si časem našla jiného chlapa a bylo by po problému. Mimochodem většina sňatků muslima s Češkou měla za cíl právě pouze a jen zlegalizovat muslimův pobyt v ČR. Je nutno si připomenout, že muslimové z Egypta, Tuniska, Turecka atd nemají žádný právní nárok u náš žít! Zatím máme ještě dostatek času tuto metodu aplikovat a islamizaci ČR zabránit! Ale za pět let bude již situace zcela jiná!

2) „Rázná s omezením občanských svobod“ – toto je metoda, kterou budou muset použít západní země, pokud se chtějí vyhnout otevřené občanské válce.  To znamená zákaz praktikování islámu nejenom na veřejnosti, ale obecně a následný masový odsun muslimů do jejich původních vlastí, včetně zatýkání, detence, následných násilných deportací atd. To se přirozeně neobejde bez násilných střetů mezi muslimy a jejich kolaboranty a ozbrojenými složkami. Nicméně tento konflikt je v západní  Evropě již nevyhnutelný a staré vojenské moudro říká, „má-li dojít k eskalaci konfliktu, je lépe to začít“. Děsivé je, že v Evropě se zatím nikdo (snad s výjimkou G. Wilderse) neodváží něco podobného vyslovit nahlas!

Musíme jen doufat, že se u nás brzy objeví osobnosti, které budou mít k podobným krokům odvahu. Uvědomme si, že jako Češi nyní čelíme existenční otázce. Jde stejně jako v době protektorátu o bytí, či nebytí našeho národa svobodných a rovnoprávných bytostí.

ZDROJ: Martin Kohout

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červen 2018: *****

Ludmila Karská 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Miroslav Meder 250,- Kč, Věra Vladyková 1000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Anonymní dárce 300,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Petr Čermák 100,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Libor Heidler 500,- Kč, Jan Bezděk 2000,- Kč

Celkem za měsíc: 8 033,00 Kč
Vybráno 22.95%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
politicon-banner
99 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.