18.10.2014
Kategorie: Ekonomika, Společnost

Jak se odtrhnout od státu a politiky

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (14 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

JOHN ALLEN PUGSLEYS 18|10|2014

„Kdyby tisíc lidí letos nezaplatilo daně státu, nebylo by to tak krvavé a ani násilné opatření jako když je zaplatí a umožní tak státu uskutečňovat násilí a prolévat krev nevinných.“ – Henry David Thoreau

 

Jak řekl Pierre-Joseph Proudhon: „… stát pro vás nemůže udělat nic. Ale vy pro sebe můžete udělat všechno.“ Přestaňte se poddávat vašemu vlastnímu zotročování a hledejte řešení a strategie, které neporušují základní principy svobodné společnosti již při úplném počátku o jejich uvažování. Co a jak proti tomu dělat? Poskytneme vám pár nápadů a příkladů.

 

 

1. Zaměřte se na vlastní sebezdokonalování – Možná to nejdůležitější co může člověk udělat (dříve než začne pomáhat ostatním se zlepšit) je pracovat sám na sobě.Nepoužívejte stát na útoky proti vašemu sousedovi, i když se vám nelíbí jeho pes či barva jeho domu nebo pokožky. Chcete-li zastavit ostatní, aby vykonávali násilí přes „politická řešení“, začněte sami sebou s tím, že přestanete přímo či nepřímo podporovat iniciaci násilí přes „politická řešení“.

 

2. Přestaňte dotovat svého nepřítele – Přestaňte si půjčovat státní peníze. Přestaňte si myslet, že profitujete z toho, že dostáváte nějakou „jistotu návratu“. Nepůjčili byste peníze místnímu zloději aut, abyste viděl jak je již nekrade. Proč tedy státu? Navíc pokud se soustředíme na ostatní, kteří kupují státní dluhopisy, to co kupují je vlastně podpora lupičů. Odtáhněme závěsy a odhalme zločince mezi námi.

 

3. Přestaňte obchodovat se svým nepřítelem -Neposkytujte výrobky a služby státu. Nepřijímejte státní zakázky. Nepodnikejte se státem. Nepoužívejte státní peníze a ani je nepřijímejte. Nepřijímejte ani státní dotace. Nebuďte ochotným, dychtivým příjemcem zisku ze státní loupeže.

 

4. Přestaňte obchodovat s lidmi, kteří podporují vašeho nepřítele – Bojkotujte podniky, které žijí z veřejných zakázek. Bojkotujte ty, kteří lobují za zákony na jejich ochranu či podporu. Řekněte jim, že nesouhlasíte s tím, že vás okrádají prostřednictvím státu.

 

5. Podporujte soukromé alternativy ke státním „službám“ – Kdykoliv můžete, používejte soukromé služby namísto státních. Používejte soukromé dopravce namísto dotovaných státních železnic. Navštěvujte soukromé knihovny či třeba školy namísto státních.

 

 

6. Vytvářejte paralelní mechanismy, které by mohly nahradit státní „služby“ a programy – Pozitivním krokem pro společnost je ukázat, že soukromé podnikání je správná alternativa k státním monopolu. Vytvořením Federal Expressu, Fred Smith udělal víc, odhalením šílenství monopolu státu na poštovní služby, než by dokázali udělat všichni „pro-tržní“ politici, kteří kdy mluvili o soukromém poskytování poštovních služeb na půdě Kongresu. Většina jedinců nikdy nepochopí, že všechny služby jsou poskytovány nejlépe na volném trhu. Nemusí pochopit filozofické nebo intelektuální základy pro tento fakt. Jediné, co musí udělat, je použít jedno nebo druhé. Většina lidí, kteří používají Federal Express nechápou, že je lepší než státní „služby“, právě proto, že je provozován za účelem zisku a není založen na nátlaku. Prostě vědí, že to funguje.

 

Používejte svou tvůrčí energii k vytváření produktů a služeb, kterými byste vytvářeli konkurenci těm státním.Vytěsněte je z trhu tím, že zákazníkům poskytnete lepší produkty a služby. Které to jsou? Představte si všechny ty služby, které se nám běžně vynoří v mysli (i díky tomu, jak jsme byli vychováváni), když je řečeno: „Co by měl stát zajišťovat?“ Vytvořte lepší podmínky pro vaše domovy, sousedství a osobní bezpečnostní služby, domobrany , lepší nápady a konkrétní projekty na ochranu spotřebitele, bezpečnější peníze, důchodové zabezpečení či vzdělávací příležitosti. Jako stát do sebe násilně absorbuje stále více a více z toho, co bývávalo někdy záležitostí soukromého sektoru, tak se nám paradoxně otevírají dveře stále větších příležitostí pro soutěžení s tímto monopolem. Zákon poptávky a nabídky se nedá oklamat.

 

7. Odhalte před všemi kdo je vlastně tím škůdcem mezi námi – Místo toho, abyste přesvědčovali vaše přátele a sousedy, aby volili, utrácejte svou energii na to, abyste jim objasnili, co to vlastně státní politika je zač. Zasáhněte citlivá místa této hry na spravedlnost. Identifikujte skutečné pachatele škod, kteří podporují stát a jeho sílu tím, že lobbují za dotace, výsady a jiné mainstreamově nazývané „tržní“ řešení, nebo politické „podpory trhu“ (práce, zemědělství, vzdělání, …). Odhalte „podnikatele“, kteří lobbují za ochrannou legislativu, jednotlivce hledající státní podporu. Nazývejte je tak, jak si zaslouží, resp. tím, co jsou, zloději a podvodníci. Obviňujte je a nezapomínejte při tom, že tyto výhody dostávají zejména proto, že jim to my umožňujeme když podporujeme politiky a jejich „řešení“.

 

8. Staňte se lepšími v problematice komunikace – Měli bychom se zdokonalovat a učit komunikaci, abychom dokázali seznámit i ostatní s fakty, které jsou nám známé. Naučte se techniku ​​jak komunikovat a přesvědčovat ostatní v jednoduchých přirovnáních a příkladech. Vzdělávejte i ostatních v tom, jak by měli čelit iracionálním argumentům nebo faktickým chybám u protivníků.

 

9. Mějte odvahu konfrontovat jiné s realitou a logickými i faktickými chybami v jejich uvažování – Pokud někdo prohlásí něco jako: „Nejsem za státní zdravotnictví, ale musíme něco udělat za pomoci státu, abychom pomohli chudým“, nebo „i když existují případy zneužívání, legalizace drog není seriózní alternativa, jsme povinni prosazovat protidrogové zákony „, tak bychom nikdy neměli mlčet a ozvat se.

 

10. Zapojte se do kampaní, které mají za cíl informovat veřejnost a rozproudit povědomí – vystupujte proti kriminalizaci činů, u kterých není žádná oběť. Podporujte organizace, které upozorňují na nespravedlnosti v naší společnosti, ale i ve světě. Spolupracujte se skupinami, které mají podobné zájmy jako vy. Vyvíjejte nátlak na ty, kteří podporují státní intervence. Nezapojujte se to politických kampaní a podpory politických stran. Nebojujte proti zločinu tím, že se sami stanete zločinci.

 

girl with raised hands and broken chains

 

11. Zapojte se do výkonu občanské neposlušnosti a buďte připraveni na důsledky – Henry David Thoreau šel do vězení pro odmítání platby daní. Věřil, že občanská neposlušnost byla morální povinností. Jeho vnímání strategického politického řízení jako prostředků změn ve společnosti bylo stručně shrnuto v jeho eseji „Odpor vůči vládě, aneb o povinnosti občanské neposlušnosti“. „Jak je v současnosti člověk propojen svým chováním či jednáním s vládou? Odpovím na tuto otázku tak, že bez uzardění s ní spojován být nemůže. „Základní myšlenkou díla je idea důvěry ve vlastní síly (člověk je na tom dobře s morálkou, dokud není na nikom závislý); není nutné fyzicky bojovat s vládou, ale pokud s ní někdo nesouhlasí, nesmí podporovat ji nebo její další podporovatele. Tato esej měla výrazný vliv na mnoho pozdějších protagonistů občanské neposlušnosti. 

 

12. Najděte způsoby jak se vyhýbat placení daní – Ořízněte každý kousek povinnosti platit daň, který se jen dá, dělejte výběrčím daní ze života peklo. Zvažte použití fondů, nadací od daní osvobozených investic a neziskovek. Váš úspěch bude motivovat i ostatní a každá koruna, o které se nenecháte okrást státem, tedy zlodějem, vás podpoří a posílí.

 

13. Pište a rozšiřujte pamflety – následujte příklad Paina a Lysander Spoonera. Řekněte lidem jak to je. Zaplavte talk show, noviny a časopisy racionálními argumenty proti státu. Ať všichni ti, kteří mají plné zuby Velkého bratra vědí, že nejsou samotní. ALE ukažte jim, že tu je i jiná cesta jak hlasování ve volbách.

 

14. Pište literaturu a natáčejte filmy – podpořte společnosti a jednotlivce, kteří přinášejí pozitivní poselství k obecenstvu. Může to mít koneckonců větší vliv než celková politická aktivita dosud.

 

15. Zvažte možnost stát se emigrantem a/nebo člověkem bez státního občanství – Přestaňte věřit tomu směšnému kulturnímu žvanění o tom, že „moje země, za každých okolností“. Jen to, že jste se narodili na místě kontrolovaném určitou skupinou politiků neznamená, že mají pravdu. Mohou být na světě místa, kde můžete žít šťastněji a svobodněji než tady. Najděte je a „hlasujte tak svýma nohama“.

 

„Zařiďte si své individuální věci tak, že máte co nejméně kontaktů se státem; vyhýbejte se placení daní všude, kde je to možné; vyhýbejte se přijímání služeb od státu nebo vstupování do obchodů se státem kde je to možné; rozšiřujte „černý“ trh; zakládejte společnosti a obchodní sítě s podobně smýšlejícími lidmi; rozvíjejte nenásilné prostředky k zajištění služeb, v nichž má dnes stát monopol. Domnívám se, že semínko agorizmu už klíčí v srdci skoro každého člověka. Komu se líbí placení daní? Kdo, při možnosti přiznat menší nebo žádné příjmy bez přichycení, je uvádí pro konfiskaci, protože se domnívá, že je morální nechat si ukrást své bohatství? “ – Mike Gogulski

 

 

ZDROJ: C4FS

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2018: *****

Věra Vladyková 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, ing. Věroslav Olič 603,- Kč, Vít Fortelka 500,- Kč, Leoš Richter 1000,- Kč, Robert Schlesinger 300,- Kč, Jan Bezděk 2000,- Kč, Pavel Klement 200,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Martin Pavlíček 850,- Kč, Jan Vojtěch 500,- Kč, David Bezděk 150,- Kč

Celkem za měsíc: 8 003,00 Kč
Vybráno 22.86%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
politicon-banner
6 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.