prazsky-hrad-001
7.10.2016
Kategorie: Historie

Desatero pravicové politky

Sdílejte článek:

REC

Dnes opět půjdeme k volebním urnám. Proto si zde dovoluji připomenout Desatero pravicové politiky, jak bylo formulováno již před mnoha lety (s malými mými osobními aktualizacemi). Jakou malou nápovědu, pokud byste nevěděli, které straně to hodit. Zkuste najít tu, která se alespoň co nejvíce, ve svých prohlášeních, ale hlavně v praktické politice, blíží níže sepsanému, když už asi nenajdeme takovou, která by v Česku reálnou pravicovou politiku proklamovala, či snad dokonce praktikovala.

  • 1) Člověk

Ačkoli pravice dobře ví, že každý člověk je nedokonalý, je přesvědčena o tom, že každý jedinec má sám o sobě nesmírnou hodnotou. Tuto hodnotu je proto pravice odhodlána ochraňovat před všemi levicovými kolektivismy a experimenty.

  • 2) Svoboda (a odpovědnost)

Každý člověk je schopen svobodně volit dle svých preferencí, zájmů a tužeb z různých alternativ. Jeho svoboda a práva jsou ohraničeny právě a jedině svobodou a právy jiného jedince.
Za nedílnou součást takové svobody pravice považuje odpovědnost. Jen ten, kdo ctí odpovědnost, může být ve svém důsledku skutečně svobodný. Člověk si vždy může svobodně volit mezi minimálně dvěma alternativami. Má-li tuto svobodu, pak musí také nést odpovědnost za své rozhodnutí.

  • 3) Rodina = nejpřirozenější společenství

Rodina je nejpřirozenějším prostředím pro hlubokou lidskou sounáležitost a solidaritu. Právě zde jsou z generace na generaci předávány etické, duchovní a sociálně-kulturní hodnoty, jakož i vzory ekonomického chování, tak nezbytné pro fungování civilizované společnosti. Rodina si proto – dle pravice – zaslouží ochranu před všemi útoky postmoderního levicového kolektivismu a sociálního inženýrství.

  • 4) Rovnost? Toliko před zákonem!

Požadavek sociální a majetkové rovnosti popírá existenci rozdílů v nadání, temperamentu, schopnostech, pracovitosti a zázemí jednotlivých lidí, a proto je v přímém protikladu ke svobodě jednotlivce. A tak pravicová politika otevřeně říká: sociální a majetková nerovnost není nespravedlnost!
Svoboda je slučitelná pouze s rovností před zákonem, kdy je každý občan nadán stejnými občanskými právy, svobodami a povinnostmi. Pravice proto rázně odmítá všechny „pozitivní diskriminace“, které jsou přímým popřením tohoto principu.

  • 5) Soukromé vlastnictví

Právo na soukromé vlastnictví je základním předpokladem svobody jednotlivce a jeho nezávislosti na státu. Není náhoda, že téměř všechny útoky na demokracii začaly útokem na soukromé vlastnictví (viz znárodňování, kolektivizace).
Soukromé vlastnictví je také základním předpokladem pro fungování svobodné společnosti. Jedině ono totiž stimuluje jednotlivce i celou společnost k ekonomické aktivitě a hospodářskému růstu. Pravice soukromé vlastnictví chrání, včetně toho, že odmítá jeho zdanění coby zásah do vlastnických práv.

  • 6) Svobodný trh

Pravice je přesvědčena, že nejlepším prostředkem povzbuzení lidského úsilí a účelného nasměrování zdrojů je svobodný trh, založený na soukromém vlastnictví a dělbě práce. Svobodný trh totiž vede k racionálnímu rozdělování zdrojů, čímž zvyšuje hmotný blahobyt jak zaměstnavatelů, tak jejich zaměstnanců. Proto také západní společnosti, jejichž ekonomické síly spolu volně soutěží na trhu, dosahují dlouhodobě nejvyššího a stabilního hospodářského růstu a vzestupu životní úrovně.
Jakékoli snahy cílevědomě a direktivně ovlivňovat fungování trhu ze strany státu a jeho institucí vždy vedou ke zhoršení celkového hospodářského výsledku a obrací se proti samotným, byť sebelepším, záměrům. 

  • 7) Levný a malý, zároveň však silný a akceschopný stát

Moderní liberální stát považuje pravice sice za nezbytný, ale musí jít o stát na jedné straně levný a malý a straně druhé silný a akceschopný tam, kde jde o bezpečnost, ochranu práv a spravedlnost. Pravice vychází z pěti klasických resortů, ve kterých je stát nenahraditelný: zahraniční politiky, vnitřní a vnější bezpečnosti, spravedlnosti a financí. Vše, co leží mimo tyto resorty by mělo být v maximální míře ponecháno soukromé iniciativě.
Tomu by také mělo odpovídat snižování objemu veřejných financí. A to jak formou omezování výdajů státního rozpočtu, tak formou snižování daňové zátěže směrem k jediné a rovné dani.

  • 8) Jednoduché a srozumitelné zákonodárství

Smyslem pravicové politiky se nikdy nesmí stát tzv. legislativní smršť socialistů, která produkuje tisíce zbytečných zákonů, jež nakonec stvoří zákonnou džungli, ve které se nikdo nevyzná a je v ní možno paragrafy ohýbat ku potřebě vlivných a mocných. Zákonů by mělo být co nejméně, ale měly by tvořit jasné a nezpochybnitelné mantinely společenského chování.  

  • 9) Vláda práva

Pravice je přesvědčena, že v poměru mezi státem a občanem musí platit princip, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Právní předpisy (a tedy stát) musí do soukromí občanů zasahovat co nejméně. Avšak tam, kde je právo porušováno, je nutno tvrdě a nekompromisně zasáhnout. Boj proti porušování práva totiž není bojem proti svobodě, ale právě naopak – bojem proti omezování práv a za rozšiřování prostoru svobody.

  • 10) Národ, národní stát, národní zájmy

Národ v pravicovém pojetí je přirozeným společenstvím, spojeným na základě společného jazyka, kultury a historie. Národní stát – jako další přirozená komunita – se osvědčil jako dobrý nástroj pro svobodný rozvoj národní identity i ke správě věcí veřejných. Pouze on poskytuje odpovídající rámec pro prosazování českých národních zájmů, kterými jsou: pokračující euroatlantická spolupráce, evropská spolupráce na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, spolupráce se všemi zeměmi, založená na vzájemném respektu k národní suverenitě a hospodářské spolupráci, udržení zřetelně vymezené české národní identity.
Pravice se bude vždy zasazovat o Evropu národních států, nikoli o evropskou federaci či evropský superstát.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních našeho webu.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek (nákup dobrovolného předplatného), který nám společně pomůže Pravý prostor dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2018: *****

Jiří Linhart 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ernest Wachtl 30,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč , Jana Školutová 100,- Kč, Miloš Zbránek 500,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Monika Dobruská 100,- Kč, Miroslav Meder 400,- Kč, Yvona Škurková 100,- Kč, Zdeněk Drozen 500,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, ing. Jindřich Mácha 300,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Vladimír Konečný 500,- Kč, Karel Smetana 1010,- Kč, Rudolf Roedlind 1000,- Kč

***** Celkem za měsíc: 7 256,00 Kč *****

Děkujeme.


§§§ Důležité upozornění: Diskuse pod články na Pravém prostoru reflektuje ústavní právo na svobodu slova a není v zásadě moderována. Každý diskutující tak nese osobní zodpovědnost za jím zveřejněné názory, které jsou někdy i v přímém rozporu s názory redakce, případně když nejsou relevantní se zněním zákona.§§§

Vážení čtenáři,
možná jste zaregistrovali u článků, příspěvky v diskuzi od Redakce s nabídkou koupě vlastní ikony za 990 Kč. Nic není zadarmo a provozovaní takového webu jako je server Pravýprostor.cz už vůbec ne. Provoz je čím dál dražší a příjmy, které se generují z reklam na provoz bohužel nestačí. My tak musíme dotovat jeho provoz z vlastních zdrojů. Nejsme totiž spojení s žádnou politickou stranou ani oligarchem. Touto cestou bysme Vám tedy chtěli nabídnout, abyste spojili příjemné s užitečným. A tím je podpora serveru na jeden rok za 990 Kč. Spolu s touto podporou nezávislé novinařiny a absolutně svobodného pohledu na svět dostanete také vlastní účet na serveru Pravýprostor a v diskuzi se u Vašich příspěvků odlišíte nejen názorem, ale také vlastní ikonou. Nabídka vlastní ikony je možná symbolická věc, která ale velmi pomůže s provozováním a financováním webu.
Za 990 Kč tedy dostanete možnost zvolit si vlastní ikonu u Vašich diskuzních příspěvků a odlišit se tak od ostatních diskutujících na 1 rok. Jestliže o tuto službu máte zájem, objednávejte prosím na e-mailu: redakce@pravyprostor.cz
Vaše redakce
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
26 komentářů

Napsat komentář: Ajša Šabábová Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.